منابع تحقیق درباره عزت نفس، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

فراگرفته(آنچه کودکان واقعا” یاد می گیرند)تقسیم می شود. شواهد زیادی وجود دارد مبني بر اينكه تقاضای برنامه درسي در پيشرفت تحصيلي مؤثر است. به طور خلاصه مي توان اظهار داشت كه اگر دانش آموزان فرصت يادگيری چيزی را داشته باشند، معمولاً آن را فرا مي گيرند و اگر اين فرصت براي آنها فراهم نباشد، از يادگيری آن محروم خواهند شد. به عبارت ديگر ، هر چه ميزان تقاضا در برنامه درسی مورد انتظار با ثابت فرض كردن بقيه عوامل بيشتر باشد، كودكان بيشتر ياد خواهند گرفت.برنامه های درسي بايد با دقت جرح و تعديل شوند و بايد توجه كرد كه مدارس حداقل آنچه را كه فارغ التحصيلان برای شروع به كار نياز دارند به كودكان بياموزند دانش آموزان بايد همچنين پايه لازم را برای اينكه بتوانند به يادگيری پس از فراغت از تحصيل ادامه دهند و محتوايي را كه بعداً به آن ها آموخته مي شود، سريعاً بياموزند،در مدرسه كسب كرده باشند.برنامه های درسي اغلب مورد انتقاد قرار مي گيرند و سبب عدم پيشرفت تحصيلي تلقي مي شود. معمولاً در اين امر عوامل عديده ای دخالت دارند و دانش كم معلم نيز به وضوح يكي از مشكلاتی است كه در بعضي از كشورها دليل شكست برنامه های درسي مي باشد.بالاخره امتحانات ملي بايد آنچه را كه در برنامه های درسي مورد توجه است منعكس كنند زيرا معلمين بر اساس محتوای سئوالات امتحاني تدريس مي كنند. در تمامي اين فعاليت ها مركز برنامه ريزی درسي بايد نقش قاطعي ايفا نمايد.
كتاب های درسی و مواد آموزشی:هر جا كه كمبود كتاب و مواد آموزشي وجود دارد پيشرفت تحصيلي پايين تر است. تأمين يك كتاب به ازاي هر دانش آموز (و تضمين اينكه كتاب ها به مدرسه برسند و مورد استفاده معلمين و دانش آموزان قرار گيرند)، ميزان پيشرفت تحصيلي و نرخ ماندگاری را افزايش مي دهد.
معلم، روش تدريس و تربيت معلم:بدون شك نيروي انساني و به ويژه معلم ، از مهمترين عوامل تشكيل دهنده محيط هاي آموزشي است. معلم در كلاس درس بايد خود را به عنوان راهنما و ايجاد كننده شرايط مطلوب يادگيری بداند و به جای انتقال اطلاعات ، روش كسب تجربه را به دانش آموزان بياموزد. از سوی ديگر نقش معلم در اين فرايند ،آموزش مفاهيم اوليه علوم مختلف به دانش آموزان است . سپس وی را به استفاده از ابزارهای پيشرفته آموزشي ترغيب و راهنمايي كند . حال آنكه در سيستم های سنتي ، معلم به عنوان منبع دانش و علم شناخته مي شود و دانش آموزان براي كسب اطلاعات بايد در محضر معلم بنشينند و معلم با مرور اطلاعات ، دانسته خود را به دانش آموزان منتقل كند ( شعباني ، 1386 ).
سازمان و تسهيلات مدرسه:از جمله عوامل آموزشگاهي كه در ميزان موفقيت و پيشرفت تحصيلي مؤثر مي باشند به قرار زير مي باشد:
1- روابط معلم و دانش آموز  2- مهارت معلمان 3- شرايط آموزشي و امكانات مطلوب تحصيلي 4- نمره وارزشيابي 5- تكليف شب 6- تعداد دانش آموزان كلاس 7- نامتناسب بودن هدف ها و محتواي برنامه ها 8- نامتناسب بودن روش ها و امكانات آموزشي با محتوای برنامه ها 9- نا متناسب بودن مقررات وفضاي مدرسه با نيازهاو شرايط اجتماعي رواني دانش آموزان 10- مدت زمان يادگيري در مدرسه ومنزل 11- كتاب های درسي و مواد آموزش 12- ناهماهنگی برنامه ها و روش های آموزشي 13- آماده كردن درس و نمره دادن 14 –تقويم وساعات آموزشي 15- فضاي كلاس و تسهيلات مدرسه 16- انتظارات مدرسه از دانش آموزان 17- تعويض مكرر معلمان 18- دوری مدرسه ( ميزان فاصله خانه تا مدرسه ) ( بيابانگرد 1386،).
رسانه و وسايل آموزشی:رسانه آموزشي در لغت به معني واسطه يا ماده وسط يا رابط دو چيز ، حد فاصل و سرانجام وسيله نقل و انتقال آمده است و بر پيشرفت تحصيلي مؤثر است ( فردانش ، 1380).
پیشرفت تحصیلی به ویژه درمیان دانش آموزان مدارس متوسطه علاوه بر متغیرهای مربوط به مدرسه ،توسط عوامل روانی اجتماعی نیز تعیین می شود(راپورت112 وهمکاران، 2001 ;احمد113وهمکاران، 2010 ;رابرتس114 وهمکاران، 2010).
خودپنداره تحصیلی:خودپنداره تحصیلی بیانگر درک دانش آموزان از مهارت ها (واطمینان)ازخودشان درفضای تحصیلی که با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت دارد.دانش آموزان با سطوح بالایی از اطمینان درتوانایی های تحصیلی شان ممکن است بیشتر برای مطالعه کردن انگیزه داشته باشند(وتلاش بیشتری برای این کار انجام دهند)(گرین115 وهمکاران، 2006 ;اوسبورن وجونز116، 2011 ;استرینگر وهت،117 2008).
نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی:محیط خانواده، عامل ديگری است كه بر پیشرفت تحصیلی فرزندان موثر است .سطح سواد والدین و مشکلات خانوادگی نيز از دیگر عوامل خانوادگی است كه بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان موثر می‌باشد.تعلیم و تربیت ومسائل مربوط به آموزش و پرورش فرزندان از اولویت ها ودل مشغولی های خانواده هائی است که فرزندانی در سنین مدرسه و حتی دانشگاه دارند. بی شک نقش خانواده در موفقیت تحصیلی فرزندان آن چنان حائز اهمیت است که به هیچ بهانه قابل کتمان نیست .تجارب خانوادگی، می‌تواند در عملکرد تحصیلی فرزندان موثر باشد و از این‌رو در زندگی بعدی او اثر به‌سزایی دارد. ازجمله‌ی این تجارب، می‌توان به از هم گسستگی خانواده،رفتار اقتدارگرایانه،سطح سواد ودرآمدوالدین اشاره نمود. والدینی که در مواجهه با فرزندان رفتاري خشن و غیردوستانه برمي‌گزينند؛ غالباً به سرزنش و اهانت و تنبیه فرزندان خود تمایل دارند و والدینی که از فرزندان خود مسؤولیت نمی‌خواهند معمولاً نظم و قاعده‌ی خاصی را در تربیت فرزندان خود دنبال نمی‌کنند.مادران بر روی تحصیل و انتخاب شغل دختران‌شان تاثیری قوی دارند؛ اما، مادرانی که از طبقه‌ی اقتصادی‌اجتماعی پایینی هستند و نسبت به آینده ناامید و از زندگی خود نيز ناراضی و پریشان‌خاطر هستند؛ معمولاً با دختران‌شان در مورد آموزش‌عالی و حرفه‌ی مناسب زیاد صحبت نمی‌کنند؛ در نتیجه، چنین دخترانی حتی وقتی که در دبیرستان معدل خوبی هم دارند، معمولاًٌ به ترک تحصیل خود فکر می‌کنند(عارفی، 1383). خانواده با آن جایگاه برجسته و ممتاز در نظام تعلیم و تربیت به دلایل متعددی می تواند تاثیری شگرف در فعالیت های آموزشی داشته باشد .که مختصرا به آن اشاره می شود.اول اینکه نهاد خانواده در مقام اولین جایگاه تعلیم و تربیت ، شکل دهنده بسیاری از نگرش ها و دیدگاه های فرزندان خواهد بود. برخی از این دیدگاه ها و نگرش ها در حوزه تحصیل نیز خواهد بود که با توجه به نوع نگرش (مثبت یا منفی بودن) می تواند تاثیری باز دارنده یا ارتقاء دهنده در پیشرفت تحصیلی فرزندان داشته باشد. به تعبیر دیگر منشاء بروز پدیده افت تحصیلی دانش آموزان می تواند باور های ذهنی باشد که در محیط خانواده شکل گرفته است. نوع نگاه ونحوه برخورد خانواده ها با امر تحصیل و یا حتی ارزش بودن و یا نبودن تحصیل در خانواده ای می تواند باور های سازنده و یا مخربی را در ذهن فرزندان شکل دهد. متاسفانه در بیشتر موارد در خانواده هایی افت تحصیلی مشاهده می گردد که تحصیل علم نزد والدین و افراد خانواده ارزش چندانی ندارد. و حتی در برخی موارد نکوهش نیز می شود . دومین نکته ای که باید به آن اشاره نمود نقش حمایتی خانواده است . خانواده به عنوان اولین حامی فرزندان را از بدو تولد تا سال های پایانی عمر به شکل های متفاوتی زیر چتر حمایت خود می گیرد. حمایت های منطقی و اصولی و سازنده خانواده از فرزندان جدای از ایجاد جو عاطفی و محبت در محیط خانواده . سبب ساز تقویت اعتماد به نفس در وجود فرزندان می شودو آنان را به مرزهای خود باوری وخود اتکائی رهنمون می سازد . ها ،فضاهای گرم و صمیمی در محیط های عاطفی خانواده که معمولا” با ابراز محبت های منطقی نیز همراه است موجبات افزایش شوق و ذوق فرزندان نسبت به تحصیل ،کاهش اضطراب و افزایش روحیه را فراهم می سازد  . دلیل سومی که از اهمیت بسیاری نیز برخوردار است . نقش نظارتی خانواده بر فرزندان است .در میان نقش هائی که والدین بر عهده دارند.نقش نظارتی آنها درکنترل ونظارت بر روند فعالیت های آموزشی فرزندان درتمامی مقاطع تحصیلی جایگاه ویژه ای دارد . بدیهی است که این نظارت و کنترل در سنین دبستان از اهمیت فوق العاده بیشتری برخوردار است . هر چند که صاحب نظران تعلیم و تربیت نظارت را در تمامی دوره های تحصیلی توصیه می کنند نظارتی که برای تمامی سنین در هدف مشترک است و تنها در شیوه های اجرا و روش های کنترلی ممکن است قدری با هم متفاوت باشند (شریفیان،1381).
نقش حمایت اجتماعی وعزت نفس در تحصیل:اگرچه عوامل روانشناختی مختلفی درپیشرفت تحصیلی موثرهستند،از میان آنها دوعامل حمایت اجتماعی وعزت نفس مهم تر هستند.(احمدوهمکاران، 2008 ;روزنفلد118 وهمکاران، 2000).حمایت اجتماعی مفهومی است که به میزان حمایتی که فرد دریافت می کند اشاره دارد.مانندحل مسئله وکمک های عاطفی واینکه به چه میزانی می توانند به افرادمختلف درزندگیشان مانند خانواده ودوستان به عنوان حامی اعتمادکنند.دانش آموزان دوره متوسطه با درک قوی تری از حمایت اجتماعی از جانب همسالان ،والدین ومعلمان علاوه براینکه درکلاس نمرات بالاتری می گیرند،بهترتوجه می کنند،سطوح بالاتری از تماعل در کلاس را دارندوبه میزان بالاتری از مدرسه راضی هستند(روزنفلد وهمکاران، 2000).حمایت اجتماعی احتمالا” نوعی کمک به دانش آموزان برای اعتماد به نفس بیشتر به خود وتوانایی هایشان ونیز کنترل بیشتر درشرایط چالش انگیز تحصیلی است که می تواند نگرش آنها را مثبت تر وانگیزه آنها را قوی تر کندودرنتیجه عملکرد تحصیلی آنها را بهتر کند(احمدوهمکاران، 2008 ;روزنفلد وهمکاران، 2000).عزت نفس مفهومی است که به ارزیابی وقضاوت مثبت یا منفی فرد از خود دارد اشاره دارد.دریک مطالعه درمیان نوجوانان صورت گرفت ،نتایج نشان دادعزت نفس با نمرات بالا رابطه دارد(کریستینسون119 وهمکاران، 2008)عزت نفس بالا باسطوح بالاتری از خوش بینی وسطوح پایینی ازاضطراب وافسردگی رابطه دارد، این عامل باعث می شود دانش آموزان درکلاس بیشترتوجه کنند وانگیزه بیشتری برای درس خواندن ومطالعه داشته باشند(لاندی120 وهمکاران، 2010).دانش آموزانی که احساسات مثبتی درباره خود وزندگیشان داشتند اعتقاد داشتند که بطورکلی توانا تر وموثرترندوعملکرد تحصیلی شان بالاتر است (کاترل121 وهمکاران، 2007).
تفاوت های فردی موثربر عملکرد تحصیلی:تفاوت های فردی درعملکرد تحصیلی از تفاوت درهوش وشخصیت افراد ناشی می شود(استام122 وهمکاران، 2011).دانش آموزان با توانایی های روانی وذهنی بالاتر که با آزمون های هوش مشخص می شود(یادگیرندگان سریع)وکسانیکه خودآگاهی بالاتری دارند(مربوط به انگیزه تلاش وموفقیت)درزمینه های تحصیلی پیشرفت بالاتری دارند.همچنین فرا تحلیل های اخیر نشان داده اند که کنجکاوی ذهنی(که به عنوان تعامل فکری معمولی اندازه گیری می شود)تاثیرمهمی درپیشرفت تحصیلی دارد(بوسایرت123 وهمکاران، 2011).

بخش پنجم:نقش سبک های فرزندپروری وعزت نفس برسلامت روانی وپیشرفت تحصیلی
فرزندپروری وعزت نفس
درزمینه رابطه بین سبک های فرزندپروری وعزت نفس مطالعات تجربی متعددی اهمیت دلبستگی وگرم بودن وپذیرش والدینی را برای رشد روان شناختی کودک توصیف کرده اند.والدینی که مهربان هستند وحمایت عاطفی خوبی را برای فرزندان خودفراهم می آورند،کودکان آنها ارزشی احساس می کنند که عزت نفس آنها را تغذیه می کند(دکوویک ومیوز124،،2002هرز125، 1999). کودکانی که والدینشان از روش فرزندپروری مقتدرانه استفاده می کنند احساسات خوشایندی نسبت به خود دارند.فرزندپروری صمیمانه ومثبت به آن ها امکان می دهد که بدانند به عنوان فردی ارزشمند ووشایسته مورد قبول هستند. مطالعات متعددی نشان می دهد که کودکان مدرسه رودارای عزت نفس بالا والدینی دارند که آن ها نیزعزت نفس بالایی دارند(بیابانگرد،1382).
فرزند پروری وپیشرفت تحصیلی
والدینی که نگرش مثبتی به امرتحصیلی فرزندان دارند،فرزندانشان از موفقیت بهتری برخوردارند(مک اینتاش126، 2008)همچنین عواملی همچون فرهنگ پذیری خانواده،مشارکت والدین در امورمدرسه،دلبستگی نوجوان-والدین،آمیزش خانوادگی با کنترل ونظارت مطلوب وموقعیت اجتماعی-اقتصادی خانواده

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره سلامت روان، سلامت روانی، پیشرفت تحصیلی Next Entries منابع تحقیق درباره عزت نفس، پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی