منابع تحقیق درباره شورهای اسلامی، کشورهای اسلامی، ایدئولوژی، جهان بینی

دانلود پایان نامه ارشد

شان نا خالص است را مجاز می‌شمارد.277علی الوردی جامعه شناس عراقی می‌گوید: حکم تکفیردیگران از عوامل پیشرفت وهابیت بود و با این دستاویز مشروعیت جنگ با مخالفان خود را به دست می‌آورد و با این امید که به اموال وغنایم دست یابند. وی معتقد است که اگر این دستاویز مهم نبود ترغیب و کشاندن قبائل اعراب بادیه نشین به پذیرش دعوت وهابی گری امکان پذیر نبود بلکه قبول دعوت، راه وهابیون را برای حمله و تجاوز به مناطق دیگران را گشود و مطابق با تعالیم دینی، امکان انباشتن و تصرف در اموال وغنایم فراوان در روی زمین، علاوه بر آنچه که در بهشت به آنان بشارت می‌دادند را فراهم آورد.278
در کتاب شیعیان آمده است:
ایدئولژی وهابیت در مراحل آغازین آن به سوی باز آفرینی قاطعانه الگوی امت اسلامی در قرن هفتم گرایش داشته است . این ایدئولوژی رعب آور و جاه طلبانه بر مبنای یک جهان بینی محکم بنیان نهاده شده بود که بر اساس آن تمامی نا پاکیها و اعمال شرورانه و اهریمنانه مسلمانان عصر حاضر باید ریشه کن شده و اصول و معیار های اسلام واقعی، دقیقا همانگونه که توسط اجداد پرهیزگارِ مورد تأسی وهابیون از جمله امام احمد حنبل، شیخ الاسلام ابن تیمیه و شیخ ابن القائم الجوزیه درک، تعبیر و تفسیر شده بود جا گزین گردد. این ایدئولوژی از دو گرایش در هم تنیده تشکیل یافته است: نخست تکفیر تقریبا تمامی مسلمانان غیر وهابی، صرف نظر از غیر مسلمانان، که خود نمایان گر جهان بینی وهابیت است و دوم تغییر افراط گونه جهان از طریق اجرای مجموعه ای از تعارضات و تهاجمات با هدف احیا و بیداری امت اسلامی.279 علی اصغر رضوانی در کتاب «وهابیان را بهتر بشناسیم» می‌نگارد: «پس از پیروزی بر «عیینه» به سر زمین های دیگر لشکر کشی کرده و به بهانه ای گسترش توحید ونفی «بدعت»، «شرک» و مظاهر آن، از میان مسلمین به سر زمین نجد واطراف آن؛ مثل یمن و حجاز و نواحی سوریه وعراق، حمله ور شدند، وهر شهری که عقاید آنان را قبول نمیکرد غارت کرده، افرادش را به خاک وخون می‌کشیدند . پس از ورود به قریۀ «فصول» از حوالی احسا و عرضه کردن عقاید خود، مردم با آنان بیعت نکردند، در نتیجه سیصد نفر از مردان قریه را کشته، اموال وثروت آنان را به غارت بردند».280
5- استفاده ابزاری از حرمیین شریفین
برخاستن دین مبین اسلام از شبه جزیره عربستان و قرار داشتن بیت الله الحرام در مکه ومراقد مطهره پیامبرگرامی اسلام و اولیای دین در مدینه، عربستان را از نظر تاریخی در موقعیت ممتاز قرار داده است .در نظر بسیاری از مسلمانان جهان به ویژه مسلمانان خارج از منطقه خلیج فارس عربستان جلوه گاه اسلام واقعی است و وهابیون به عنوان پرده داران خانه کعبه و جانشینان پیامبر اسلام از آن بهره برداری می‌کنند.
در طول سال میلیون ها زائر از سراسر کشورهای اسلامی برای زیارت به این اماکن متبرکه می‌آیند وهابیون افزون بر اینکه سالانه ثروت هنگفتی ازین راه به دست می‌آورند با ایفای نقش میزبانی مسلمانان و نگهبانی حرمین شریفین برای خود اعتبار و امتیاز کسب می‌کنند و از القاب مانند «خادم الحرمیین»، «متولیان حرمین شریفین» و…استفاده می‌کنند وچنین مو قعیتی برای پیشبرد اهداف و تبلیغ وهابیت موثر بوده است.
حاکمان سعودی با استفاده از نام بیت الله الحرام و فریضه حج کانونها و مؤسسات متعددی را تشکیل داده و از این طریق استفاده تبلیغی مینمایند، آنان نام وزارت خانه مستقلی به نام « حج » تشکیل داده اند که وظیفه اساسی آن رسیدگی به مسایل حج و حجاج است وباید همه علماء و دانشمندان وهابی، آمادگی کامل برای بر گذاری مراسم داشته باشند و لزوماَ احکام و پرسش های شرعی حاجیان را بر طبق مذهب وهابیت پاسخ گویند و همچنین اداره حرمین شریفین مکه و مدینه از وظایف عمده وزارت حج وشئونات اسلامی است . این وزارتخانه به طور منظم، کتاب ها و مجلاتی را برای معرفی مکان های تاریخی و اعمال مذهبی مسلمانان طبق مذهب وهابیت چاپ و منتشر می‌کند. درفصلنامة فرهنگ پویا درمورد بعضی ازمؤسسات ونهادهایی که وهابیون ازآنها در طول سال و بویژه درایام موسم حج، برای تبلیغ تفکر وهابیت استفاده می‌کنند آمده است:گفتنی است موسسات و نهادهای متعددی مانند « مجلس الشورای الدعوه و الارشاد »، « المجلس الاعلی و الشئون الاسلامیة »، « ریاسة شئون الحرم المکی و الحرم المدنی »، « دور الحج فی نشرة الدعوة »، « هیئة الامر با لمعروف و النهی عن المنکر »، «الرسالة العالیة لادارة الهجره العلمیة و االافتاء »، « الجماعة الخیریه لتحفیظ القران االکریم » و « هیئة الکبار العلماء » زیر نظر وزارت حج فعالیت می‌کنند که هریک به سهم خود با برپایی جلسات، سخنرانی ها در داخل و خارج، تالیف کتب و چاپ و نشریات و توزیع واهدای آنان به ویژه در ایام حج (ماه های ذی القعده و ذی الحجه) به وظایف خویش عمل می‌کنند.281
در کتاب تحلیل نو بر عقاید وهابیان آمده است:
وهابیت برای پیش برد اهداف و زمامداری شان از امتیازات وفضایل تاریخی سرزمین حجاز استفاده میکنند نظیر این که پیامبر اسلام، در آن سرزمین مبعوث شده و آغاز اسلام، در آن مکان بوده است . چون اسلام نخستین بار از مکّه و مدینه، توسعه پیدا کرد و مدینه تا مدتی پس از پیامبر، پایتخت اسلام و مرکز تصمیم گیری و نصب و عزل خلفا بوده است، امروز نیز مکه و مدینه باید مرکز اسلام باشد. همچنین، قرآن در سرزمین حجاز نازل شده و زبان مردم آن دیار را معیار بیان خود قرار داده و قبله گاه مسلمین، مکّه معظمه و مشاهد مشرفه و امکنۀ مقدسه، در آن جا واقع است. پادشاه این کشور، خادم الحرمین می‌باشد و رژیمش امکانات تبلیغاتی بیشتر در اختیار دارد .282علی محمدی آشنانی درکتاب شناخت عربستان وجود مکه مکرمه ومدینه منوره را یکی از عوامل اهمیت وجایگاه عربستان در نظام سیاسی منطقه وجهان دانسته ومی گوید:طلوع خورشید عالمتاب اسلام و قرار گرفتن بیت الله و حرم نبوی در این کشور نقش بسیار مهمی در اهمیت یافتن عربستان در بین کشورهای اسلامی و جهان ایفا نموده است. تمام مسلمانان جهان همه روزه پنج نوبت هنگام راز ونیاز به سوی پروردگارشان به سوی کعبه نماز میگذارند و سالانه از اطراف و اکناف عالم برای انجام فرایض حج به آن سرزمین سفر می‌کنند.توجه به توسعۀ اماکن مذهبی ورفاه حجاج، چاپ ونشر گستردۀ قرآن کریم و برگزیدن لقب خادم الحرمین الشریفین از سوی رهبر کنونی این کشور، نشانگر نقش مهم عامل مذهبی در اهمیت یافتن عربستان سعودی است.283
6- استفاده از موسم حج
موسم حج یکی دیگر از ابزار هایی است که برای وهابیت در راستای تبلیغ وهابیگری تاثیر گذار بوده است، موسمی که در آن صد ها حاجی مسلمان از اطراف عالم جمع می‌شوند مبلغان وهابیت با غنیمت شمردن این گرد همایی مسلمانان از سراسر جهان در ایام حج، نهایت تلاش خود را برای تبلیغ وهابیت به کار می‌گیرند و از این موقعیّت به خوبی در نشر افکار خود سوء استفاده می‌کنند .آنان مبلّغین زبان دان را بین حجاج می‌فرستند، وبا بحث علمی واهدای انواع کتاب ودعوت به مراکز علمی شان – اگر از شخصیت های علمی باشند- به تبلیغ مذهب خود می‌پردازند . آنان حتّی در بین حجاج شیعه و بویژه ایرانیان کتاب های فارسی بر ضدّ شیعه را درتیراژبسیار بالا به طور مجانی توزیع می‌کنند، کتاب های که اهداف آنان را بسیار مرموزانه دنبال می‌کند و از این جهت در صدد تثبیت عقاعد خود وتخریب عقاید شیعه ومذاهب دیگر اسلامی است. اما باید دانست که عقاید پوچ وهابیان نه تنها به شیعیان تأثیر نمی گذارد، بلکه سایر مذاهب اهل سنّت نیز از عقاید وعملکرد آنها بیزارند. نمونۀ شکست آنان را در ایجاد گروهای انحرافی همچون طالبان و القاعده وفرجام آنان می‌توان دریافت.علی اصغر رضوانی می‌نگارد: طبق اظهارات یکی از بزرگان، در کشور تاجیکستان از سوی وهابیها باغ بزرگی تهیه واز فرهنگیان جهت تدریس در محیط دانشگاه ومدارس اقدام به ثبت نام نموده وپس از یک دورهی سه ماهه، حدود400 نفر از برگزیدگان را به سوی عربستان برده ودر دانشگاه «الاسلامیّۀ» مدینۀ منوره طی دوسال دورۀ آموزش مبانی وهابیت وراه مبارزه با فرهنگ شیعه، آنان را به شهر های مختلف تاجیکستان ودیگر کشور های آسیای میانه اعزام کرده اند. مشابه به این کار در آذر بایجان شوروی نیز انجام گرفته وحتّی اسم کسانی را که همنام ائمه بودند، تغیر داده وسپس آنان را برای ترویج افکار وهابیت به کشور مبدأ اعزام نموده اند.284
7- حلال شمردن اموال مخالفین
وهابیت وقتی با شعار های دینی و جذاب بر مخالفین شان حمله می‌کرد و با فریاد توحید و مبارزه با مشرکین وبت پرستان هجوم آور می‌شدند در عمل هم جاذبه ای دلفریب داشت زیرا وقتی که وهابیان در نجد و خارج از نجد (همچون حجاز ویمن و شام وعراق) وارد پیکار می‌شدند ثروت هر شهری که با قهر و غلبه بر آن دست می‌یافتند بر مهاجمین حلال بود و جزو غنایم به حساب می‌آمد اگر می‌توانستند آن را جزو متصرفات واملاک خود قرار می‌دادند و در غیر این صورت به غنایمی که بدست آورده بودند اکتفا می‌کردند.285
8- حمایت وپشتیبانی قدرت های استکباری
از جمله عواملی که تأثیر به سزایی در گسترش وتثبیت قدرت فکری وسیاسی وهابیت داشته، پشتیبانی کشورها ی استکباری و قدرتمندی مانند انگلیس وآمریکاست. این دو کشور استعماری در طول تاریخ پیوسته از وهابیت پشتتیبانی کردهاند واین سیاست همچنان با نفوذ شدید آمریکایی ها ادامه دارد، چنانکه بر اساس تاریخ، موضوع ارتباط محمد ابن عبدالوهاب با استعمارگران، ونقش موثرکه دولت بریتانیا برای پدید آوردن تفکر وهابیت داشته است از این ادعا حکایت دارد. دولت انگلیس به منظور دستیابی به ذخایر زیر زمینی و ثروت های کشورهای اسلامی، جلو گیری از گسترش اسلام ناب، گسستن وحدت امت اسلامی و تضعیف دولتهای اسلامی به فرقه گرایی وفرقه سازی دست زد وجریان وهابیت را در بین ممالک اسلامی راه اندازی کرد . اکبر اسدعلی زاده می‌گوید: بریتانیا با تمسک به نظریۀ بسیار خطر ناک و فتنه انگیز «مذهب علیه مذهب». افراد روشن فکر مذهبی رابا حیله های گوناگون، به خود جذب وبا دیکته کردن سیاست های خویش به آنها، اهدافش را عملی ساخت .در همین راستا محمد ابن عبدالوهاب نجدی را پرورش داد واورا به ابن سعود سپرد و با پشتیبانیهای فراوان از این دو، راه را برای گسترش اندیشه های فرقه وهابیت هموار ساخت. بدین ترتیب، کشور استعمارگر انگلیس با طرح نقشه های حساب شده در پیدایش مذهب وهابی و گسترش وتثبیت این طرز تفکر در میان مسلمانان نقش مؤثری ایفا کرد .پس از تثبیت وهابیت به عنوان یک فرقه اسلامی مورد قبول غرب، آمریکای جنایتکار برای چپاول ثروت و منابع نفتی مناطق وهابی نشین، پشتیبانی خودرا از آنها اعلام کرد. سران وهابی نیز برای حفظ موقعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شان به سوی آمریکا دست دراز کردند.286در کتاب خاطرات مستر همفر287 جاسوس کهنه‌کار انگلیس در کشورهای اسلامی می‌خوانیم که وی با دانستن زبان عربی و فارسی و ترکی و گشت و گذار به ترکیه و عراق و نجد در پی شخصی بوده که بتواند او را وادار به ایجاد تفرقه در جهان اسلام کند تا پس از تثبیت حضور بریتانیا در هند به وسیله کمپانی هند شرقی، این سوی دنیای اسلام یعنی شبه جزیره العرب و اماکن مقدسه را نیز تحت سلطه داشته باشند. او می‌نویسد که من گمشده خود را در محمد بن عبدالوهاب یافتم زیرا پایبند نبودن او به ضوابط مذهبی و روح غرور و خودپسندی و تنفری که از علمای عصر خود داشت و استقلال نظرش که حتی به خلفای چهارگانه (ابوبکر، عمر، عثمان و امام علی) اهمیتی نمی‌داد و تنها به فهم خودش در قرآن و سنت اتکا می‌کرد از بارزترین نقاط ضعفی بود که می‌توانستم از این راه‌ها در او نفوذ کنم.همفر با همکاری زنی که او هم جاسوس انگلیس بود و نام مستعار صفیه را داشت محمد بن عبدالوهاب را بر آن داشتند تا دعوی خود را آشکارکند و سرانجام آن شد که پیروان او دست به تخریب اماکن مقدس اسلامی زدند.288وهابی‌گری به تحریک استعمار انگلیس برای تفرقه انداختن در بین جامعه مسلمین از هر وسیله ای کمک گرفت در برخی کشور های اسلامی نویسندگانی را به

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره ایدئولوژی، عوامل موفقیت، مشروعیت بخشی Next Entries منابع تحقیق درباره مذاهب اسلامی، امام خمینی، جنگ جهانی اول، مراکز فرهنگی