منابع تحقیق درباره دانشجویان دختر، یازده سپتامبر، فعالیت فرهنگی، دانشگاه اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

ویژه مذهب تشیع امامیه) باشد انحراف از دین وبدعت وکفر معرفی ومردم را از نزدیک شدن به آن منع می‌کنند»298 در این قسمت برخی از آن مراکز انحصاری بطور اختصار آورده می‌شود:
الف)کتابخانه ها
در کشور وهابی نشین عربستان کتابخانه های زیادی با ارقام بالای ازکتب وجود دارد اما متأ سفانه وهابیت ازاین کتاب خانه ها استفاده انحصاری می‌کنند اما وقتی مراجعین از کتابخانه های شیعه باز دید می‌کنند کتب اصلی ودسته اول سایر فرق مسلمین حتی وهابیت به وفور به چشم می‌خورد وبدون هیچ محدودیتی در اختیار همگان قرار می‌گیرد اما اگر یک مُراجع شیعی ویا یک محقق در باره شیعه پژوهشی داشته باشد وبه این کتاب خانه ها مراجعه کند کتب ومنابع اصلی ودسته اول شیعی را پیدا نخواهد کرد و یا اگر پیدا شود به صورت تحریف شده وناقص خوا هد بود .علی محمدی آشنانی در کتاب شناخت عربستان به برخی از این کتابخانه ها اشاره ای دارد و چنین می‌نگارد: تعداد کتابخانه های عمومی عربستان در سال 1410 به 60 عدد افزایش یافت و در حال حاضر بیش از یک میلیون جلد کتاب دراین کتابخانهها موجود است. مهمترین کتابخانه های عربستان عبارتنداز:
1- کتابخانۀ شورای انگلیس: درسال 1970 تأسیس شد و دارای 9000 جلد کتاب و 59 مجلۀ دورهای است
2. کتابخانۀ فرهنگی.
3. کتابخانۀ انجمن ادارۀ عمومی: در سال 1962 تأسیس گردید و دارای050/770/1جلد کتاب عربی و انگلیسی، 669 مجلۀ دوره ای و 951 نشریۀ دولتی است .
4. کتابخانۀ دانشگاه اسلامی: در مدینۀ منوره، در سال 1961 تأسیس شد ودارای 000/334 جلد کتاب، 26000، 897 پایان نامه، اسلاید و میکروفیلم است
5. کتابخانۀ عمومی ملک عبدالعزیز: در سال 1985 تأسیس شد ودارای 068/139 جلد کتاب [عربی] 293/22 جلد کتاب [اساسًا انگلیسی] 872 مجلۀ ادواری [عربی و غیر عربی] و دارای مجموعه ای از کتب تاریخی و کتب کمیاب مرجع می‌باشد
6. کتابخانۀ دانشگاه ملک سعود: این کتابخانه دارای 1 میلیون جلد کتاب، 3000 نشریۀ ادواری، 86000 نشریۀ دولتی و تعداد زیادی کتب خطی کمیاب و مرجع است . و یک واحد مرکزی با 14 واحد فرعی دارد که سه واحد آن مخصوص دانشجویان دختر است . استفادۀ عموم از آن، به شرط ارائۀ معرفی نامه آزاد می‌باشد. در این کتابخانه تعدادی کتب ایرانی نیز موجود است که اکثراً کتب شعر عمر خیام، رودکی، سعدی و حافظ می‌باشد
7. کتابخانۀ الحرم [مکه] با 6000 جلد کتاب .
8. کتابخانۀ مدرسة الحدیث [مکه].
9. کتابخانۀ اوقاف مدینه: کتابخانۀ عارف حکمت 6000 جلد کتاب، و کتابخانۀ محمودیه 2000 قرآن
10.کتابخانۀ ملی ملک فیصل: در سال 1968 تأسیس شد و دارای 000/37 جلد کتاب به زبان عربی، انگلیسی و فرانسه است
11. کتابخانۀ ملی ملک فهد: عملیات ساختمان سازی این کتابخانه در سال 1406 هـ. ق. آغاز و با صرف مبلغ 8 میلیون ریال سعودی در سال 1409 هـ. ق. به پایان رسید . مساحت کتابخانۀ یاد شده 58 هزار متر مربع است که شامل 30 هزار متر مربع پارک و فضای سبز و 28 هزار متر مربع بنای سه طبقه می‌باشد.
این کتابخانه در حال حاضر دارای تعداد 30 هزار مدرک و سند درباره تاریخ و توسعۀ کشور است و تا پایان محرم 1412 هـ. ق. نیز تعداد 332/275 سند در مخزن اطلاعات در بخشهای اطلاعات عمومی، کتابهای مرجع الف و ب، موجود بوده است . همچنین این کتابخانه دارای 21064 نسخه اصلی مدارک و 2500 تصویر مدارک می‌باشد که در مناطق مختلف کشور نگهداری میشود. در این کتابخانه سکه های ضرب شده در دوران امویان، عباسیان، اشکانیان، سامانیان، غزنویان، آل بویه، فاطمیان، سلجوقیان، ایوبیان، ایلخانان، مملوکیان عثمانی و همچنین سکه های برنزی مربوط به دوران قبل از اسلام ساسانیان و بیزانسی نیز وجود دارد .گفتنی است این کتابخانه مجهز به سالن مدارک، سالن کتب خطی و کمیاب، سالن سمعی و بصری، سالن مرکز اطلاعات و بخش جداگانه زنان می‌باشد.
12. کتابخانۀ دانشگاه امام محمد بن سعود
13. کتابخانۀ سرویس اطلاعاتی سازمان ایالات متحده [جده]: دارای 2000 جلد کتاب و 65 نشریۀ ادواری است.
14.مرکز اطلاعات سازمان استانداری عربستان سعودی
15. کتابخانۀ مسجد نبوی299
ب)مراکز انتشاراتی
وهابیت در کشور عربستان مراکز انتشاراتی زیادی در اختیار دارد که بصورت فعال برای تبلیغ وهابیت کار می‌کنند . گفتنی است که قسمتی از فعالیت این مراکز اختصاص دارد به نشر کتب ضد شیعی وردّ عقاید مذهب شیعی در جهان وبخشی از فعالیت آن ها مربوط می‌شود به نشر آثار وکتب پیشوایان شان مانند ابن تیمیه ومحمد ابن عبدالوهاب ودیگران، اما بخش قابل توجهی این مراکز پیرامون تفسیر قرآن وسنت نبوی با داعیه منحصر بودن تفسیر اسلامی از دیدگاه علماء آنان با استدلال در دست داشتن سر زمین وحی وتسلط بر حرمین شریفین مشغول فعالیتاند. عباس جعفری در مقالة تحت عنوان «فرقة وهابیت و عملکرد آن درتاریخ معاصر» مینویسد: بیش از 117 مراکز انتشاراتی و چاپخانه در زمینۀ چاپ وانتشار کتاب ومجله در عربستان تا سیس شده که مهمترین آنها به شرح زیر است:
1. دارابن الجوزی، دمام
2. موسسه اسام، الریاض
3. مکتبه الاوس، المدینه
4. مکتبة الباز
5. دار الشروق للنشر والتوزیع، جده .و غیره…بخش مهمی از کتاب ها منتشر شده به زبان های عربی، انگلیسی، فارسی واردو است. در این چاپخانهها غیر از کتب قدیمی پیشوایان سلفی گری مانند ابن تیمیه، ابن القیم، ابن کثیر، ومحمد ابن عبدالوهاب، اختصاص به رد عقاید مذهب شیعه ودشمنی وضدیت با آن، به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران دارد که ناشران با دستور حاکمان وهابی با جدیت بسیار، آنها را به چاپ رسانیده ودر داخل وخارج عربستان در میان مسلمانان وغیر مسلمانان (بیشتر به صورت اهدایی) توزیع میکنند ویکی از مهمترین مسائل که در بیشتر این کتابها به چشم می‌خورد ونویسندگان وهابی آن را مطرح می‌کنند منحصر دانستن تفسیر اسلام وسنت نبوی به مرکز وحی (حرمین شریفین) و علما وساکنان آن است وهر گونه عقیده و فکری را که خارج از محیط حرمین در سراسر جهان مطرح شود باطل می‌دانند . آنان با فرا خوانی متفکران وجهان اسلام با در اختیار گذاشتن امکانات (کتابخانه وبودجه) در راه این هدف تلاش می‌کنند.300
12. استفاده از ابزار رسانه ای (مطبوعات، رادیو، تلویزیون، خبر گزاری ها و سایت ها)
یکی از ابزار بسیار مؤثر برای تبلیغ واطلاع رسانی ابزار رسانه است به ویژه در عصر کنونی که درعصر ارتباطات قرار گرفته ایم اهمیت این ابزار بیش از پیش برای ما محرز و آشکار می‌شود، حاکمان وهابی عربستان که این ابزار را در دست دارند برای تبلیغ وگسترش مذهب وهابی بطور بسیار فعال عمل می‌کنند. عباس جعفری در مقالة خویش در این رابطه چنین می‌نگارد:
1. مطبوعات: در کشور عربستان، همه مطبوعات در داخل وخارج کشور به زبان های عربی وانگلیسی با شمارگان بالا، زیر نظر دولت (وزارت تبلیغات)وبا بودجه دولتی فعالیت می‌کنند. در واقع رسانه ها بازگو کننده خط فکری وسیاسی حاکم بر کشور هستند که دولت آن را ترسیم می‌کند. مهمترین روز نامه ها ومجلات عربی وانگلیسی عبارتند:
الجزیره، الریاض، المدینه المنوره، عکاظ، الیوم، البلاد، الشرق الاوسط، الحیات، المجله، المستقبل، الندوه، الدعوه، المجتمع، المسلمون، اخبار العالم الاسلامیه، الیمامه و …..
2. خبر گزاری (داخلی وخارجی)خبر گزاری داخلی در سال 1970 م تاسیس شده است وبا عنوان عربی «وکاله الانباء السعودیه »وعنوان لاتین« S0P0A» فعالیت می‌کند .- خبر گذاری اسلامی «I0P0A»- خبر گذاری خارجی رویتر و آسوشیتدپرس .
3. رادیو و تلویزیون: رادیو وتلویزیون عربستان در سال 1967 م راه اندازی شده است وزیر نظر دولت به ویژه وزارت ا طلاعات، قرار دارد وبه زبان های عربی، انگلیسی، فارسی، فرانسوی، ترکی و اردو در جهت سیاست های فرهنگی، سیاسی کشور بر نامه های درون مرزی وبرون مرزی تهیه و پخش می‌کند .فعالیت فرهنگی، رادیویی وتلویزیونی برای مردم آزاد نیست و تمام آنها طی فرمانی از اظهار نظر مطبوعاتی ورسانه ای ممنوع شده اند، ورود نشریات خارجی به دلیل انتقاد از بر نامه های حکومتی سعودی ممنوع است و اعضای حاکم بر کشور که همگی از خاندان سعودی و وابستگان آنان هستند، به شدت بر برنامه ها ی رسانه نظارت دارند.301
4. سایت های فعال:بنا بر گزارش بعضی از سایت ها؛ وهابیت سایت های فراوانی را برای تبلیغ وهابیت در سراسر جهان راه اندازی کرده اند و آمار آن همچنان در حال افزایش است . در یکی از سایت ها با عنوان « پنج هزار سایت اینترنتی ابزار دست وهابیت » چنین آمده است:یک روزنامه الجزایری در گزارشی پیرامون تبلیغ وهابیت و سلفی‌گری تکفیری بیان داشت: در حال حاضر بالغ بر 5 هزار سایت اینترنتی وجود دارد که به ترویج نظریات و عقاید گروه تروریستی القاعده و مبارزات مسلحانه می‌پردازند.اشاعه افکاربه نقل از خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)، این روزنامه الجزایری در گزارشی از افزایش سایت‌هایی که به ترویج و گروه تروریستی القاعده که بر پایه فرقه وهابیت پایه‌گذاری شده‌است، پرده برداشت .در این گزارش آمده‌است: «تاکنون 5 هزار سایت اطلاع رسانی برای تبلیغ این گروه تروریستی و تشویق به انجام عملیات تروریستی یا به زعم آنها مبارزات مسلحانه و جهاد وجود دارد که ازآن به عنوان دستاویزی برای مبارزه با آمریکا بهره می‌برند. در ادامه بیان شده‌است: «مسئولان این سایت‌ها که خود را جهادگران سلفی می‌نامند از این حربه برای تبلیغ وهابیت و عملیات تروریستی بر ضد مسلمانان استفاده می‌کنند. این در حالی است که در سال 1998 تنها 12 پایگاه اینترنتی در این زمینه وجود داشت اما پس از حواث یازده سپتامبر و افزایش روند فعالیت این گروه، این تعداد در سال 2005 به 4800 سایت و در حال حاضر بالغ بر 5000 سایت اینترنتی است.302

فصل سوم: وجوه اشتراکات ‌بنی‌امیه و وهابیت

اشتراکات وهابیت با خلفای بنی أمیه
محمّد بن عبدالوّهاب بن سلیمان مؤسس فرقه ی وهابیت است او افکار ابن تیمیه را در شبه جزیره عربستان پیاده کرد و مدّعی احیای توحید و سلفی گری شد، آل سعود نیز مجری افکار او گشت. مسلک جعلی وهابیت، بیش از دوقرن است که همچون موریانه ای، به دنبال تخریب دین و تهی نمودن آن است مسلکی که به هیچ وجه سازگاری عقلایی ندارد و با روش های ملایم با فطرت عقل کاملاً بیگانه است. وهابیت از فرق نسبتاً نوپای اسلامی است، که در زادگاه اسلام، یعنی در عربستان رشد یافته و به دلیل پشتوانه قومی سیاسی و اقتصادی، در حال گسترش به دیگر نقاط اسلامی است. از آنجا که پیروان این فرقه، تنها خود را بر حق دانسته و پیروان مذاهب دیگر اسلامی را کافر، مشرک و خارج از حوزه اسلاممی شمرند، اهمیت تحقیق در این حوزه نمایان می‌گردد فرقه ی وهابیت سخن جدیدی را نیاورده بلکه تفکرات عصر بنی أمیه را پروبال داده است و تمام هم و غم خود را برای خاموش کردن نور اسلام وارد عرصه کرده است. و همانگونه که پیامبر فرمود: بنی امیه هرگز مسلمان نشده و به ناچار تظاهر به این دین کردند و تاریخ بعدها نشان داد پس از فوت پیامبر خاندان بنی أمیه کفر باطنی خود را عیان کردند.
پس از آنکه در فصل نخست این پایان نامه به تفصیل دربارۀ تاریخ بنی امیه سخن گفته شد و در فصل دوم این پایانامه تاریخچه ای از چگونگی تشکیل وهابیت و بنیان گذاران فکری این مکتب سخن به میان آمد و در زمینه های فکری آنان یعنی اسرائیلیات و وارد کنندگان آن ذکر گردید و هم چنین به عوامل مؤثر در تبلیغ وهابیت اشاره شد در این فصل اخیر درصدد هستیم که به تطبیق برخی أفکار و رفتارهای بنی أمیه و وهابیت در چند عنوان بپردازیم و شباهت های این دو گروه را آشکار نمائیم.
1) اهانت به أحکام دین و أعمال و اقوال کفر آمیز
قبل از ورود به این بحث مناسب به نظر می‌رسد که این فصل با سخنی از جاحظ آغاز گردد، «حسن، چون یاران خویش را پراکنده دید و ملاحظه کرد که در سپاهش خلل راه یافته و نیز اختلاف و تلون آنها را در زمان پدرش می‌دانست، از به دست

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره مذاهب اسلامی، امام خمینی، جنگ جهانی اول، مراکز فرهنگی Next Entries منابع تحقیق درباره نماز جمعه، علی بن الحسین، عربستان سعودی، حکومت شیعی