منابع تحقیق درباره حقوق شهروندی، حقوق بشر، امام خمینی(ره)، امام خمینی

دانلود پایان نامه ارشد

که هست، باید اینها ببرند و نگذارند که مردم خود آن دیار استفاده از آن بکنند. این قدرتمندان ضعفا را می‌خواهند به کار بکشند و منافع را ببرند، یعنی ضعفا کار بکنند تسلیم آنها بکنند، ضعفا گرسنگی بخورند و آنها نفت‌هایشان را بخورند، آنها معادن‌شان را از بین ببرند.
امام خمینی(ره)، فرموده اند: ملت عزیز ما که مبارزان حقیقی و راستین ارزش های اسلامی هستند به خوبی دریافته اند که مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست و آن ها که تصور می کنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه داری و رفاه طلبی منافات ندارد، با الفبای مبارزه بیگانه اند.

نتیجه گیری نهایی:

در مجموع می توان گفت: مفهوم حقوق شهروندی ترکیبی از حقوق و تکالیف است که شهروندان و حاکمیت به سبب رابطه عضویت در جامعه برای حفظ مصالح عامه ملزم به رعایت آنها هستند. مثل مشارکت در امور جامعه، فعال بودن درعرصه های مختلف و غیره.
نگارنده، با بررسی دیدگاه های امام خمینی(ره)، در زمینه حقوق شهروندی و ابعاد آن به این مهم دست یافته است که مبنای حقوق شهروندی در گفتمان امام خمینی(ره)، مبنی بر اسلام ناب محمدی است. حقوق شهروندی، در اندیشه ایشان دقیقا منطبق با قوانین اسلامی بود. ابعاد حقوق شهروندی هم در بیانات ایشان مورد تاکید قرار گرفته است که این نشان دهنده توجه ایشان به حقوق شهروندان بوده است. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، بدون توجه به نژاد، رنگ و پوست و غیره است، که امام خمینی(ره) همواره بر این موضوع(کرامت انسانی ) تاکید داشتند. نوع شهروندی که مد نظر امام خمینی(ره) بود، شهروندی فعال متعهد است. یعنی افراد علاوه بر حق مشارکت فعال، یک وظیفه و تکلیف دینی نیز برای حضور فعال دارند. که این امر موجب می شود تا فرهنگ مشارکتی فعال، متعهدانه نیز باشد. در سخنان امام خمینی(ره) یک ارتباط بین جریان امور بر مبنای مقررات الهی- شرعی و حفظ حقوق مردم ملاحظه می شود. یعنی از منظر امام اگر جریان امور بر موازین شرع و احکام باشد حتما حقوق مردم حفظ می شود و در واقع حفظ حقوق مردم اصلی است که جریان قوانین و احکام بر مبنای شرع باید آن را تضمین کند و اگر مقررات و قوانین به گونه ای باشد و یا به گونه ای اجرا شود که حقوق مردم حفظ نشود، طبق آن ارتباط، آن قوانین و یا نحوه اجرایی آن ها اسلامی نیست. ایشان بر این که حقوق مردم از طرف دولت مردان و کار گزاران ضایع نشود تاکید داشتند. به نظر می رسد از دیدگاه امام(ره)، حقوق شهروندي در يك جامعه اسلامي هرگز نبايد براساس تئوريهاي دنياي غرب شكل بگيرد، بلكه مي توان با استفاده از منابع اسلامي حقوق شهروندي تئوري بسيار متعالي تر از غرب را براي پيشرفت حقوق شهروندي در كشور طرح ريزي كرد. همچنین به نظر مي رسد منشاء حقوق شهروندي از نظر امام خمینی(ره)، قرآن، احاديث معتبر و نظر فقها مي باشد ولي منشاء حقوق شهروندي در غرب فكر بشري است.
به طور کلی در بهره مندی از حقوق شهروندی در حکومت اسلامی اصل بر عدم تبعیض و عدم محوریت تعلقات ملی، قومی و نژادی است. همچنین به نظر می رسد، در دیدگاه امام خمینی(ره) حفظ حقوق شهروندی بدون تبعیض مورد نظر است. با این وجود، به نظر می رسد امروزه برای رعایت حقوق شهروندی نیاز به همکاری هر چه بیشتر خود شهروندان است. هر فرد باید بکوشد تا از شهروند منفعل به شهروند فعال ارتقا یابد تا هم خود از حقوق شهروندی خود بیشتر مطلع شود و هم جامعه را از حالت منفعل به حات پویا تغییر دهد. مطمئنا تمامی طرح هایی که به منظور رفاه مردم در حال اجرا می باشند با مشارکت خود مردم سرعت و پیشرفت چشمگیری داشته و موفق تر می باشند.
در پایان بعد از مطالعات انجام شده می توان گفت: حقوق بشر در مجموع دارای ویژگی های ذیل است:
نخست: جهانی است. زیرا حق مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر انساني در هر کجا که باشد و از هر نژاد، زبان، جنس یا دین، مستحق آن است. دوم: غیر قابل انتقال است و از بشر قابل انفکاک نیست. چراکه بدون آن نمی توان فرد را بشر نامید. سوم: هدیه اي الهی است و هیچ مقام بشری این حقوق را اعطا نمی کند. چهارم: حقوق ذاتی و فطری انسان است و به هیچ قراردادی وابسته نیست.
در رابطه با تفکیک حقوق بشر و شهروندی، به نظر می رسد حقوق بشر در اندیشه امام خمینی(ره) عام‌الشمول است و بر همه اطلاق می شود. ثانیا گفته های ایشان گویای نظر مثبت ایشان به اصل اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم نظر بسیار منفی ایشان نسبت به دولت هایی است که آن را امضا کرده ولی به مفاد آن پایبند نیستند. به نظر می رسد امام راحل، حقوق بشر و حقوق شهروندی را از هم تفکیک کرده اند. چون حقوق بشر، را حقوق بنیادینی می دانند كه هر انسان از آن جهت كه انسان است، فارغ از رنگ، نژاد، زبان، مليت، جغرافيا و غیره از خداوند دريافت كرده است. بنابراين، حقوق بشر، حقوقي جهاني است. زيرا اين حقوق، حق طبيعي و مسلم هر فرد بشري است. هر فرد بشر، در هر كجا با هر نژاد، زبان، جنس يا دين كه باشد، از اين حقوق بهره‌‌مند است و لازم نيست انسان اين حقوق را كسب كند. حقوق ناشي از قانون اساسي بر اثر رابطه شهروندي يا اقامت افراد در كشور خاصي به آن‌ها داده مي‌شود، ولي حقوق بشرذاتي است.

فهرست منابع

کتب:

1- قرآن کریم(1381). خط عثمان طه. مترجم: مهدی الهی قمشه ای. چاپ دوم. انتشارات اسوه.
2- آشوری، محمد و همکاران(1383). حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت. چاپ اول. تهران: موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی.
3- افروغ، عماد(1387). حقوق شهروندی و عدالت. چاپ اول. تهران: انتشارات سوره مهر.
4- اکبری، حمید رضا(1392). نگاهی به حقوق شهروندی. بی تا. بی جا.
5- الهی، غلامحسین(1385). شبیخون فرهنگی و دفاع از دین نبوی(ص). چاپ اول. تهران: نسیم الهی.
6- پرور، اسماعیل(1382). گلبانگ عدالت. چاپ اول. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
7- پللو، روبر(1370). شهروند و دولت. ترجمه ابوالفضل قاضي. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
8- تیلا، پروانه(1389). شهروند، ملت و دولت مسئول. چاپ اول. تهران: نشر خرسندی.
9- جعفری، محمد تقی(1380). ترجمه و شرح نهج البلاغه. چاپ اول. تهران: موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری و دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
10- جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1382). ترمینولوژی حقوق. چاپ سیزدهم. تهران: کتابخانه گنج دانش.
11- جوادی آملی، عبدالله(1391). مفاتیح الحیاه. چاپ چهل پنجم. قم: نشر اسراء.
12- (1377). حديث ولايت. (مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری). تهران: تهیه و تنظیم و تدوین دفتر مقام معظم رهبری. سازمان تبلیغات اسلامی.
13- حمیدیان، حسن(1390). مجموعه مقالات حقوقی- اجتماعی. با مقدمه عباس کریمی. چاپ اول. تهران: نشردادگستر.
14- حيدري نراقي، علي محمد(1385). رساله حقوق امام سجاد(عليه السلام). شرح نراقي. انتشارات مهدي نراقی.

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره امام خمینی، امام خمینی(ره)، نهی از منکر، امر به معروف Next Entries تحقیق رایگان با موضوع فرهنگ عامه، روش تحقیق، گروه اجتماعی، نظام اجتماعی