منابع تحقیق درباره حقوق بشر، کانون توجه، اصل استقلال، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

تاکنون بر زمين ريختهاند. و مجوز ترورهاي کور و کشتار شيعيان را با همين عنوان صادر ميکنند.
د – در عصر حاضر که عصر انفجار اطلاعات ميباشد؛ چنين شبهاتي بسرعت تبديل به کانون توجه مردم خصوصاً جوانان پرشور و پرسشگر و احياناً ناراضي از وضعيت اجتماعي ميشود و به صورت يک معضل و خطر جدّي مي تواند امنيت نظام اسلامي و اجتماع را به خطر اندازد. لذا حل اين موضوع مي تواند در بالا بردن ضريب امنيت ملي موثر باشد.
چيزي که ضرورتهاي بيان شده را مورد تأييد و تاکيد قرار ميدهد. سفارش تحقيق و پژوهش توسط دو مرکز مهم نظام براي پرداختن به اين موضوع است، يکي مرکز تحقيقات و پژوهشهاي علمي مجلس خبرگان رهبري است که ثمره آن کتاب دين و دولت در انديشه اسلامي آقاي محمد سروش مي باشد؛ و ديگري تأليف کتابي است بنام «احکام مرتد از ديدگاه اسلام و حقوق بشر» توسط جناب آقاي سیف الله صارمي به سفارش مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري در سال 76 که نشان ميدهد اين شبهه تبديل به يک مسئله ملّي و حتّي امنيتي شده است که توسط عاليترين نهاد سياسي مملکت مورد توجه قرار گرفته و دستور بررسي آن داده شده است. به همين دليل پاسخ قاطع، منطقي و معقول به اين حکم به ظاهر متعارض و متزاحم در اسلام ميتواند به عنوان يکي از بزرگترين و کارآمدترين نظریه های سياسي و کلامي در عصر حاضر تلقي شده و پاياني باشد براي مهمترين چالشي که در عرصه دينداري و دین پژوهی و دين ستيزي پديد آمده است.
1-4- فرضيه ها
فرضیه اصلی در پاسخ به سؤال اصلی عبارت است. از اینکه ارتداد جریانی است خارج از حوزه عقلانیت و به همین دلیل حکم ارتداد با آزادی عقیده در تضاد نمی باشد. طبق دلایلی که در فصول بعد آمده است.
فرضیه ها عبارتند از:
1- تحلیل واژه های بکار رفته در مورد مرتد در قرآن و سنّت شناخت دقیقی از ماهیّت مرتد ارائه می کند.
2- حکم ارتداد منحصر به اسلام و تشیع نیست بلکه در اکثر ادیان الهی و غیر الهی وجود دارد.
3- درباره ارتداد دیدگاه های مختلفی وجود دارد که نگاه تحلیلی به صواب نزدیک تر است.
4- در اسلام آزادی عقیده بعنوان یک اصل استقلالی و بدیهی وجود دارد و حکم ارتداد نیز از مسلمات فقه اسلام می باشد.
5- از دیدگاه اسلام و عقلاء آن چیزی را می توان عقیده و عقیدتی نامید که با ملاک ها و موازین عقلی و فطری قابل اثبات باشد.
6- اسلام دینی است مبتنی بر فطرت و ماهیّت آن قابل تکذیب و تفکیک از فطرت نمی باشد.
7- ارتداد ماهیتاً یکی از مصادیق و بلکه بارزترین مصداق کفر و نفاق است که به دلیل ویژگی منحصر به فردی که دارد نام ارتداد بر آن نهاده شده و حکم ارتداد برای کنترل این جریان ضد عقلانی می باشد.
در نتیجه براساس آيات و روايات و سنّت و سيرۀ نبوي و شواهد تاريخي، ماهيت ارتدادي که مورد نفرت اسلام است و مشمول مجازاتهاي دنيوي و اخروي ميباشد. ارتداد کفرآميز، منافقانه و فتنه گرانه و لجوجانه است که خود از بزرگترين پارادوکس هاي فلسفي با دستگاه ادراکي بشر به شمار مي آيد. در صورت اثبات اين مسئله، حکم ارتداد نه تنها هيچ تضادي با آزادي عقيده و بيان ندارد، بلکه از مهمترين تدابير اسلام و ابزارهاي کارآمد در حفظ و حراست از حقوق بشر و آزادي عقيده ميباشد.
1-5- هدف ها
1- نقد آراء مخالفين حکم ارتداد و ارايه پاسخي محققانه و علمي براي حلّ شبهۀ پارادوکسيکال حکم ارتداد با آزادي عقيده و بيان
2- اثبات و تبيين چهرۀ منطقي، عقلاني، زيبا و بشردوستانه و غيرمتناقض اسلام در موضوع آزادي انديشه و بيان.
3- اثبات اينکه ارتداد واقعي از اسلام محال است و ارتداد عملي غير عقيدتي و سياسي و فتنه گرانه مي باشد.
1-6- کاربرد ها ي متصوّر از تحقيق
1- دفاع از مرزهاي ايدئولوژيک در برابر سيل تبليغات ضدديني و نشر اکاذيب عليه اسلام
2- ارتقاء دانش ديني جوانان و نوجوانان و دانشجويان و حفظ و حراست از عقايد و ارزشهاي اخلاقي در جامعه
3- ارائه نمونه ومصداقی از کارائي و پویائی اسلام و قرآن در جهت پاسخگوئي به شبهات وارده در عصر حاضر و تمام عصرها آنچنان که در روايات آمده و قرآن را پاسخگوي نياز بشر در هر عصري دانسته اند.
4- افشاي چهره و ماهيت غيرمنطقي و غوغا سالار مخالفين اسلام با ارائه سخنان، دلايل و نظريات آنان که در دفاع از ارتداد بيان کردهاند.
1-7- مراجع استفاده کننده از نتيجه رساله
– مراکز علمي و پژوهشي
– کرسيهاي آزادانديشي در حوزه هاي علميه و دانشگاهها
– عموم مردم و خصوصاً قشر تحصيل کرده و جوان
– رايزنيهاي فرهنگي جمهوري اسلامي در خارج از کشور
– آموزش و پرورش
– مرکز جهاني اهل بيت
– سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي
– وزارت ارشاد اسلامي
– سازمان تبليغات اسلامي
– قواي سه گانه و مجلس خبرگان رهبري
1-8- روش انجام تحقيق
1-8-1- روش و ابزار گردآوري اطلاعات
روش بکار گرفته شده در اين پژوهش روش کتابخانه ای می باشد که با مطالعه و فیش برداری از کتب، مقالات، مذاکره با صاحب نظران صورت پذيرفته و مراحل زير را طي کرده است.
• مطالعه و فيشبرداري
• دسته بندي مطالب با مشاوره اساتيد راهنما و مشاور
• تحليل و پردازش اطلاعات بدست آمده و تأليف و نتیجه گیری از آنها
1-8-2- روش تجزيه و تحليل دادهها
روش تحليل داده ها تحليلي و توصيفي ميباشد که محقق از طريق آن، يافته ها و اطلاعات خام بدست آمده از طريق مطالعه را براساس معيارهاي معين و مورد قبول جوامع علمي مورد سنجش و پالايش قرار ميدهد و آنچه را که شايسته است برميگزيند تا فرضيۀ خود را براساس آنها به صورت مستدل و قابل قبول اثبات نماید.

فصل دوم
پیشینه حکم ارتداد

مسأله ارتداد سابقه ای به قدمّت تاريخ بشر و حضور او در اين کرۀ خاکي دارد. و حکم آن نيز در اديان الهي با اندک تفاوتي در غلظت و شدّت وجود داشته است و اختصاص به اسلام ندارد.(عیاشی، بی تا، 1: 309)
قرآن کريم با ذکر داستان هابيل و قابيل به انحراف قابيل از مسير حقّ و گمراهي او اشاره کرده و در روايات نيز از او به عنوان اوّلين آتش پرست ياد شده است.(همان)
داستان ارتداد سامري از ياران حضرت موسي که مردم را به گوساله پرستی دعوت کرد و حکم بسيار سنگين عليه او و پيروانش که در قرآن به تفصيل بيان شده از همين قبيل است.(طه، 97-95)
موارد زيادي از ارتداد بني اسرائيل و مجازاتهاي سنگين عليه آنان در قرآن و تورات و عهد جديد ذکر شده است. برای تبيين بيشتر اين نزاع، نگاهی هم به تاريخچه ارتداد و جريانات دين ستيز در دو قرن اخيرداريم.
2-1- قتل مرتد در ساير اديان
در آيه 54 سوره بقره آمده است:
“وَ اِذ قالَ موسي لِقَومِهِ يا قَومِ اِنَّکُم ظَلَمتُم اَنفُسَکُم باتِّخاذِکُمُ العِجلَ فَتُوبُوا الي بارِئِکُم فاقتُلُوا انفُسَکُم ذالِکُم خيرُ لَکُم … “
و هنگامي که موسي به قوم خود گفت: شما بدليل گوساله پرستي به خودتان ظلم کرديد پس به پيشگاه خالق خود توبه کنيد و يکديگر را به قتل برسانيد که اين بهتر است براي شما در نزد خداوند …
علاوه بر اينکه قرآن گواهي ميدهد حکم ارتداد در آئين يهود وجود داشته و اجرا شده است در کتاب مقدّس موارد زيادي وجود دارد که اين موضوع را تأئيد ميکند.
1 – «هرگاه در ميان خود مرد يا زني را مشاهده کرديد که در مقابل خداوند شرّي را انجام ميدهد و از عهدي که کرده تجاوز ميکند و خداي ديگري را مي پرستد و بر خداي ديگر مانند ماه يا خورشيد سجده مي کند و يا بر هر يک از اجرام و جنود آسماني که خداوند به هيچ يک از آنها سفارش نکرده سجده می کند، بعد از اين که خبردار شدي و شنيدي و به خوبي تفحص کردي و حقيقت امر برايت کشف شد و فهميدي که در ميان بني اسرائيل چنين شرّي اتفاق افتاده است پس آن مرد يا آن زن مرتد انجام دهنده اين شرّ را بيرون برده و در حضور دو يا سه شاهد سنگسار کن تا بميرد، و نبايد در حضور يک شاهد کشته شود. در مرحلۀ اول بايد شاهدان از مرگ او اطلاع یابند و سپس اين خبر به اطلاع جميع مردم رسانده شود تا اين که شرّ از ميان شما کنده شود» (کتاب مقدس، تثنیه 17، 1-7)
2 – «به بني اسرائيل بگو: هرکس خداي خود را لعنت کند و هرکه اسم پروردگار را کفر گويد هر آئينه کشته مي شود.»(همان، لاویان24: 15- 16 )
3 – «اگر برادران يا پسر و دختر يا زن تو خدايان ديگري را عبادت کردند، تو نبايد پنهان کني، بايد او را به قتل رساني و در اين جهت مردم مي توانند تو را کمک کرده و او را سنگسار کنند.» (همان، تثنیه 13: 6- 16)
در آئين مسيحيت نيز آمده است:
1 – «چگونه ممکن است کسي که از ايمان برگشته بتواند بار ديگر توبه کند؟ کسي که يک بار با شنيدن پيغام انجيل، نور الهي در وجودش درخشيده و هم چنين ادراک کرده که کلام خدا چقدر عالي است… اگر با وجود تمام اين برکات، از خدا رويگردان شود، محال است بتوان بار ديگر او را با خدا آشتي داد، پس آنان بر عليه خودشان مرتکب جرم شده اند… و مستحق لعن الهي خواهند بود و با آتش سوزانده خواهند شد.» (همان، رسالۀ پولس به عبرانيان ، 6: 4 – 9)
2 – در کتاب اعمال رسولان آمده است. سران قوم يهود يکي از حواريون عيسي (ع) به نام «استفان» که از دين يهود برگشته را کشان کشان از شهر بيرون بردند تا سنگسارش کنند و عده اي به ارتداد وي شهادت دادند.»
کشتار مسيحيان بدست يهوديان در آغاز ظهور مسيحيت به مدّت دو قرن از گسترده ترین نوع سوءاستفاده از حکم ارتداد در شرايع آسماني است که در تاريخ رخ داده است.
ظهور پيامبران دروغين و مدعيان نبوّت و امامت و نيابت امام زمان (ع) و عده ای از مرتدين صدر اسلام و اجراي حکم ارتداد عليه آنان توسط شخص پيامبر عظیم الشأن اسلام و حضرت علي (ع) که در فصول پاياني به تفصيل آوردهايم و نزاع بين کلاميون اهل سنّت در بحث حدوث و قدم قرآن و قتل عام عدّۀ زيادي از مردم با حکم ارتداد در دورۀ محنت، جريان مستمرّ ارتداد و اجراي آن حکم را به حقّ يا ناحق به نمايش می گذارد. تأسف بارترين نمونه اجراي اين حکم، حکم به ارتداد و خروج حضرت اباعبدالله الحسين (ع) از دين، توسط شريح قاضي ملعون اُموي و شهادت شهيد اوّل و شهيد ثاني و شيخ اشراق بدستور علماي عامه( اهل سنت) مي باشد.
2-2- نهضت های طغیانگر علیه حکم ارتداد
دوران سياه قرون وسطي و حاکميت هزار ساله دستگاه کليسا با ظلمها و بيدادگري کشيشان و پادشاهاني که در پناه دين به سرکوبي مردم می پرداختند و دستگاه تفتيش عقايد کليسا. که افرادي مانند گاليله را ملحد اعلام کردند.(تاتسا و تستا، 1380:30) مقدمات نهضتي طغيانگر و ضدمذهبي را پديد آورد که فرقه پروتستان و مکاتب ضد ديني از درون آن پديد آمدند(لعل نهرو، بی تا، 86)
از جمله آن مکاتب: مکتب ليبراليسم بود که در قرن 17 با تاکيد بر آزادي عقيده و طغيان عليه دين و ديانت رسمي در اروپا شکل گرفت و پناهگاهي شد تا با تکيه بر آن مسأله ارتداد تئوريزه شود. در سده اخير اين موج به کشورهاي اسلامي نيز رسيده است(ماله، 1366: 280)
نگاهي گذرا به آراء و افکار فيلسوفان پيشگام اين مکتب و مقايسه آن با مجادلات مدافعين ارتداد در فصل سوم علاوه بر نشان دادن پيشينه جريانات ضد ديني پرده از ميزان نوآوري جريان روشنفکري در عرصه اعتقادات و افکار آنان نيز بر مي دارد.
ليبرابيسم، کيش، فلسفه و جنبشي است ناظر بر آزادي به مثابۀ يک روش و سياست در حکومت … ليبراليسم از کلمه ليبرال مشتق شده است که به يک حزب سياسي در اوايل قرن نوزدهم اطلاق مي شد. از جنبۀ عقيدتي مي توان هم گام با خود ايدۀ آزادي آن را تا دنياي ذهني يهودي، مسيحي و يوناني دنبال کرد. در نخستين مراحل اروپاي نوين، متفکران قرن هجدهم از قبيل دکارت، ميلتون و اسپينوزا بمثابه کانالي که از طريق آن جريان فکر آزاديخواهي به تجربه اروپائي سرازير مي شد خدمت مي کردند … ميلتون هجومهاي نيرومندي را بر عليه ماشين هاي سرکوبگر سانسور، رهبري کرد … و آنها به اتفاق هم روش درهم کوبنده اي عليه مؤسسات نيرومند دولتي و مذهب اعمال کردند.(فرشید، 1368: 152)
اسپينوزا (م 1632 در آمستردام هلند و

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره حقوق بشر، آیت الله جوادی آملی، صاحب نظران، جوادی آملی Next Entries منابع تحقیق درباره حقوق بشر، ماتریالیسم، شهید مطهری، حقوق انسان