منابع تحقیق درباره تجدید ارزیابی، استانداردهای حسابداری، بهای تمام شده، صورت سود و زیان

دانلود پایان نامه ارشد

بر اساس قيمت اعلام شده در بازار براي كالاها و تحت شرايط مشابه تعيين مي شود.
7. ارزش انحلال مشابه ارزش نقدي مي‌باشد، با اين تفاوت كه قيمت انحلال براساس شرايط متفاوتي در بازار تعيين مي‌شود (هندریکسون و ون‌بردا، 1992).
کلیه معیارهای فوق توانایی ارائه ارزش‌های روز را دارا می‌باشند و هریک از منظری به ارزش روز دارایی نگریسته‌اند. مثلاً روش ارزش انحلال به ارزش دارایی در حالت انحلال واحد تجاری توجه دارد ولی ارزش منصفانه بر وجود یک معامله و طرفین مایل و آگاه برای تعیین ارزش تأکید دارد. همان‌طور که می‌دانیم ارزش‌های جاری دارای ویژگی «مربوط بودن» به تصمیمات استفاده‌کنندگان می‌باشد. با ارائه و افشاء این‌گونه اطلاعات می‌توان استفاده‌کنندگان را در اتخاذ تصمیمات بهتر کمک نمود.
ارزش منصفانه همان‌طور که در مفاهیم نظری هیات استانداردهای حسابداری مالی (FASB) تعریف شده است. به عنوان برآوردی از قیمت یک کالا می‌باشد، اگر آن کالا فروخته شده باشد، دارایی بوده و اگر طی مبادله بازپرداخت شود بدهی می‌باشد (پون4، 2004). به علاوه پون توضیح می‌دهد که مربوط‌بودن به عنوان ظرفیت اطلاعات برای ایجاد تصمیم‌گیری متفاوت کاربران تعریف می‌شود و این کار را بوسیله کمک به کاربران در پیش‌بینی پیامدهای آتی، بررسی و تأیید یا تغییر در رخ‌دادهای گذشته، انجام می‌دهد‌.
ارزش منصفانه منعکس‌کننده اثرات شرایط فعلی بازار می‌باشد، و تغییرات در ارزش منصفانه منعکس‌کننده تغییرات در شرایط بازار است (پون، 2004). در مقابل اطلاعات مربوط به بهای تمام شده تاریخی تنها منعکس‌کننده شرایطی است که در زمان مبادله وجود دارد، و اثرات تغییرات قیمتی تنها هنگامی منعکس می‌شوند که شناسایی شوند. از آنجا که ارزش منصفانه اطلاعات جاری درباره شرایط و توقعات فعلی بازار را ارائه می‌کند، لذا انتظار می‌رود مبنای بهتری برای پیش‌بینی نسبت به ارقام قدیمی فراهم نماید زیرا این ارقام قدیمی شرایط و انتظارات قدیمی بازار را منعکس می‌کنند (پون، 2004)
حسابداری ارزش منصفانه، اطلاعات مربوط به ارزش مالکانه و مباشرت مدیریت را با بیان تمامی دارایی‌ها و بدهی‌ها در ترازنامه به ارزش آن‌ها برای سهامداران (یعنی ارزشی که برای سهامداران خواهند داشت) بیان می‌کند. با استفاده از حسابداری ارزش منصفانه همه دارایی‌ها و بدهی‌هایی که در ترازنامه به ارزش منصفانه ثبت شده‌اند، بیان کننده‌ ارزش‌دفتری حقوق مالکانه هستند، که همان ارزش حقوق مالکانه است. صورت سود و زیان، سود اقتصادی را گزارش خواهد کرد. زیرا این ‌صورت، تغییرات ناشی از ارزش را طی دوره بیان می‌کند.
برطبق اصول اقتصادی که تغییرات جاری در ارزش، تغییرات آینده در ارزش را پیش‌بینی نمی‌کنند، درآمدهای جاری نمی‌توانند درآمدهای آینده را، پیش‌بینی کنند. ولی این مسئله منجر به نگرانی در مورد ارزشیابی نخواهد شد زیرا ترازنامه اطلاعات مربوط به ارزشیابی را ارائه می‌دهد. از طرفی درآمدها نشان‌دهنده‌ مباشرت مدیران در افزایش ثروت و ارزش سهامداران خواهد بود. و درآمدهای غیرمنتظره، تغییر ناگهانی در ارزش هستند که در ریسک سرمایه‌گذاری مالکان گزارش می‌شوند. نوسان در درآمدها، حاوی اطلاعاتی در مورد ارزش مبتنی بر ریسک است.
بطور خلاصه، ترازنامه به‌عنوان ابتدایی‌ترین ابزارها جهت انتقال اطلاعات به سهامداران و اعتباردهندگان، اهداف مربوط به ارزشیابی و صورت سود و زیان اطلاعات مربوط به عملکرد مدیران و افشاء ریسک را پوشش خواهد داد (پنمن، 2007).
در این قسمت روش‌های ارزش‌گذاری دارایی‌ها معرفی و مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع می‌توان بیان نمود که در دوره‌های تورمی استفاده از ارزش‌های تاریخی به ارائه اطلاعات نامربوط و گمراه‌کننده برای استفاده‌کنندگان منجر خواهد شد و از طرف دیگر بکارگیری ارزش منصفانه و روش تجدید ارزیابی، واقعیات اقتصادی را درگزارشات مالی ارائه می‌نماید و به استفاده‌کنندگان در اخذ تصمیمات بهتر و حفظ منافع خود کمک می‌کند. پس از بررسی روش‌های ارزش‌گذاری و درک اهمیت روش ارزش منصفانه به بررسی دقیق‌تر استانداردهای ایران در خصوص ارزش منصفانه و حسابداری ارزش منصفانه می‌پردازیم.

2-5. حسابداری ارزش منصفانه و استانداردهای حسابداری ایران
مطابق استانداردهای حسابداری ایران، ارزش منصفانه دارايي‌هاي ثابت مشهود معمولاً براساس ارزش بازار آن‌ها تعيين مي‌گردد. اين ارزش براساس شواهد بازار و توسط ارزيابان با صلاحيت حرفه‌اي تعيين مي‌شود و چنانچه به دليل ماهيت تخصصي دارايي‌هاي ثابت مشهود و نيز اين امر که اقلام مذکور عمدتاً به‌صورت بخشي از يک واحد تجاري فعال و نه به‌صورت جداگانه، فروخته مي‌شود، شواهدي درخصوص ارزش بازار آنها وجود نداشته باشد، آن اقلام به بهاي جايگزيني مستهلک شده ارزيابي مي‌شود.
زمانی‌که از روش تجدید ارزیابی استفاده می‌کنیم باید بصورت تناوبی این تجدید ارزیابی را در سال‌های مختلف انجام دهیم. به نظر می‌رسد علت اصلی این امر تغییرات اقتصادی است که در یک دوره 3 ساله یا 5 ساله روی می‌دهد. تناوب تجديدارزيابي به تغييرات ارزش منصفانه دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده بستگي دارد. چنانچه ارزش منصفانه دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده، تفاوت با اهميتي با مبلغ دفتري آن داشته باشد، تجديدارزيابي بعدي ضرورت دارد. به‌موجب استاندارد شماره 11 حسابداری ایران در شرايط کنوني اين تفاوت معمولاً در دوره تناوب 3 يا 5 ساله ايجاد مي‌شود.
هرگاه‌ يك‌ قلم‌ از دارايي‌هاي‌ ثابت‌ مشهود تجديد ارزيابي‌ شود، تجديدارزيابي‌ تمام‌ اقلام‌ طبقه‌اي‌ كه‌ دارايي‌ مزبور به‌ آن‌ تعلق‌ دارد، الزامي‌ است. تجديد ارزيابي همزمان اقلام يک طبقه دارايي ثابت‌مشهود، به آن دليل ضرورت دارد که از ارزيابي اختياري دارايي‌ها و گزارش آنها در صورت‌هاي مالي که منجر به اختلاط بهاي تمام شده تاريخي و ارزش‌هاي منصفانه در تاريخ‌هاي متفاوت مي‌شود، اجتناب گردد. با اين‌حال، يک طبقه از دارايي‌ها را به‌شرطي مي‌توان به‌طور چرخشي تجديدارزيابي کرد که تجديدارزيابي آن طبقه از دارايي‌ها طي يک دوره کوتاه کامل و به‌روز شود.
از آن‌جا که مبالغ دفتري دارايي‌هاي ثابت‌مشهودي که به مبلغ تجديدارزيابي در ترازنامه نمايش مي‌يابد، مبتني بر معاملات واقعي واحد تجاري نيست، اعتبار صورت‌هاي مالي به اين امر بستگي دارد که ارزياب مربوط تا چه حد در زمينه ارزيابي طبقه دارايي ثابت مشهود موردنظر داراي صلاحيت و تجربه است. بدين لحاظ استانداردهای حسابداری ایران مقرر مي‌دارد که ارزيابي دارايي‌ها توسط ارزيابان مستقل و داراي صلاحيت حرفه‌اي انجام شود. با اين‌حال و باتوجه به اينکه معتبر بودن نتايج ارزيابي مدنظر است، چنانچه واحد تجاري ارزيابان باصلاحيتي در استخدام خود داشته باشد، استفاده از اين ارزيابان به‌شرط آنکه نتايج کار آنها مورد تأييد ارزيابان مستقل قرار گيرد بلامانع خواهد بود.
نکته اساسی دیگر در خصوص تجدیدارزیابی دارایی‌ها بحث مازاد(کسری) حاصل از تجدیدارزیابی‌ها می‌باشد که نحوه برخورد استانداردهای حسابداری ایران به‌این شکل می‌باشد که افزايش‌ مبلغ‌ دفتري‌ يك‌ دارايي‌ که از‌ تجديد ارزيابي‌ آن‌ (درآمد غيرعملياتي‌ تحقق‌ نيافته‌ ناشي از تجديدارزيابي‌) حاصل شده است باید مستقيماً تحت‌ عنوان‌ «مازاد تجديد ارزيابي»‌ ثبت‌ و در ترازنامه‌ به‌عنوان‌ بخشي‌ از حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شود. از طرف دیگركاهش‌ مبلغ‌ دفتري‌ يك‌ دارايي‌ در نتيجه‌ تجديدارزيابي‌ آن‌ به‌عنوان‌ هزينه‌ شناسايي‌ مي‌شود.
همان‌طور که می‌دانیم اقلام درآمدی و هزینه‌ای که در ترازنامه و در بخش حقوق صاحبان سهام طبقه بندی می‌شوند باید در صورت‌ سود و زيان جامع‌ انعكاس‌ يابد، لذا مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها به‌جای صورت سود (زیان) دوره یا انباشته، باید در صورت‌ سود و زيان جامع ارائه شود‌. البته هرگاه‌ افزايش‌ در ارزش دارایی عكس‌ يك‌ كاهش‌ قبلي‌ ناشي از تجديدارزيابي‌ باشد كه به‌عنوان‌ هزينه‌ شناسايي‌ گرديده‌ است‌، دراين‌صورت،‌ اين‌ افزايش‌ تا ميزان‌ هزينه‌ قبلي‌ شناسايي‌ شده‌ در رابطه‌ با همان‌ دارايي‌ بايد به‌عنوان‌ درآمد به‌ سود و زيان‌ دوره‌ منظور شود. در مقابل چنانچه‌ كاهش‌ ارزش دارایی عكس‌ يك‌ افزايش‌ قبلي‌ ناشي از تجديدارزيابي‌ باشد كه‌ به‌ حساب‌ مازاد تجديدارزيابي‌ منظور شده‌ است‌، دراين‌صورت، اين‌ كاهش‌ بايد تا ميزان‌ مازاد تجديدارزيابي‌ مربوط‌ به‌ همان‌ دارايي‌ به‌ بدهکار حساب‌ مازاد تجديدارزيابي‌ منظور گردد و در صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ انعكاس‌ يابد و باقيمانده‌ به‌عنوان‌ هزينه‌ شناسايي‌ شود.
حال‌که مازاد حاصل از تجدید ارزیابی در ترازنامه و در بخش حقوق صاحبان سهام ارائه گردید، با ارقام مندرج در این سرفصل چه باید کرد؟ مطابق استانداردهای حسابداری ایران مازاد تجديد ارزيابي به‌عنوان يک درآمد غيرعملياتي تحقق نيافته در سرفصل حقوق صاحبان سرمايه منعکس مي‌گردد. از آنجا که مازاد مزبور درآمد تحقق نيافته است، لذا افزايش سرمايه به‌طور مستقيم، از محل آن مجاز نيست، مگر در مواردي که به‌موجب قانون تجويز شده باشد. مازاد تجديدارزيابي منعکس شده در سرفصل حقوق صاحبان سرمايه، به‌استثناي مواردي که نحوه عمل حسابداري آن به‌موجب قانون مشخص شده است، بايد در زمان برکناري يا واگذاري دارايي مربوط يا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاري، مستقيماً به حساب سود (زيان) انباشته منظور شود.
در خصوص دارایی‌های تجدید ارزیابی شده که در واحد تجاری مورد‌استفاده قرارمی‌گیرند (پیش از برکناری یا واگذاری)، مازاد تجدید ارزیابی معادل تفاوت بین استهلاک مبتنی بر مبلغ تجدیدارزیابی دارایی و استهلاک مبتنی بر بهای تمام شده دارایی خواهد بود. از آنجا که کاربرد روش تجدید ارزیابی در برخی شرکت‌ها موجب نمایش سود کمتر (به علت افزایش هزینه استهلاک) نسبت به شرکت‌هایی می‌شود که از روش تجدیدارزیابی استفاده ننموده‌اند، و از طرفی این کاهش سود در حساب‌ها منعکس گردیده، لذا معادل افزایش در هزینه استهلاک باید مازاد تجديدارزيابي به حساب سود (زيان) انباشته منظور مي‌شود تا بدین ترتیب سودقابل تخصیص تحت تأثیر قرارنگیرد.
با بررسی استانداردهای حسابداری ایران درخصوص روش تجدید ارزیابی و استفاده از ارزش منصفانه دارایی‌ها، چنین به‌نظر می‌رسد که کلیه پیش‌بینی‌های لازم درخصوص به‌کارگیری این روش در ایران مدنظر قرارگرفته است. و کمبود یا نقصانی در خصوص استانداردگذاری و ارائه مجوزها و رویه‌های لازم برای استفاده از روش تجدید ارزیابی و ارائه و افشاء ارزش‌های جاری وجود ندارد.

2-6. موانع تجدید ارزیابی
کاهش قدرت خرید پول کشورها درطول زمان یا به عبارت دیگر تورم و همچنین تغییرات عمده در قیمت‌های نسبی کالا و خدمات موجب می‌شود که اطلاعات مربوط به ارزش‌های تاریخی دارایی‌های ثابت و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت که در صورت‌های مالی منعکس می‌باشد از ارزش‌های جاری که بیان‌کننده واقعیات اقتصادی هستند، به‌شدت فاصله بگیرد و در نتیجه، اطلاعات مزبور برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، نامربوط و غیرقابل استفاده شوند.
برای رفع این نقیصه دو روش حسابداری جامع وجود دارد که عبارتند از «حسابداری برحسب ارزش‌های جاری» و «حسابداری برحسب قدرت خرید». اما اجرای هریک از این روش‌ها نیازمند حسابداران ورزیده، سیستم‌های پیشرفته حسابداری، وجود شاخص‌های مختلف قیمت وملزومات دیگری است که فراهم نمودن آن‌ها پیچیده و دشوار است. راه‌حل دیگر تجدید ارزیابی دارایی‌هاست که از دیرباز در بریتانیا و اغلب کشورهای مشترک‌المنافع و برخی دیگر از کشورهای اروپایی مورد استفاده بوده است. بطور خلاصه هدف تجدید ارزیابی بهبود کیفیت مربوط بودن اطلاعات از لحاظ تصمیم‌گیری است. (علی‌مدد، 1381).
همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد فرآیند بازنگری در ارزش و استهلاک انباشته دارایی‌های ثابت و انعکاس آثار افزایش قیمت‌ها از طریق ثبت در حساب‌ها، با عنوان تجدید ارزیابی دارایی‌ شناسایی می‌شود (کلانتری بنگر، 1384). بنابراین برای انجام تجدید

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره بهای تمام شده، تجدید ارزیابی، استانداردهای حسابداری، کمیته تدوین Next Entries منابع تحقیق درباره تجدید ارزیابی، قیمت بازار، ارزش بازار، ارزش دفتری