منابع تحقیق درباره ، همزاد، ایرانی،، یوسف-

دانلود پایان نامه ارشد

ظرفیت های متفاوت ترانه در مقایسه با شعر)
– ساختار ارتباطی موسیقی مردم پسند

جدول(4-8) پدیده یا مقوله مرکزی
بهره برداری از ماهیت غیرموسیقایی موسیقی مردم پسند در تبلیغات دینی
موسیقی اسلامی موسیقی با کلام است
استفاده از عناصر غیرهارمونیک و غیر موسیقایی در موسیقی مردم پسند
تاکید بر اهمیت کلام در معنا سازی در موسیقی پاپ و اهمیت لایه های مختلف متنی و گفتمانی
موسیقی پاپ ایرانی، موسیقی با کلام
کیفیت اجرای موسیقی پاپ مذهبی در ایران
بهره برداری از ظرفیت بسته بندی در موسیقی پاپ
استفاده از عطر و تحریک حس بویایی در جهت اثر بخشی بیشتر موسیقی پاپ

جدول(4-9) شرایط علّی
ساختار موسیقایی موسیقی مردم پسند
– ساختار ساده موسیقی مردم پسند
یادسپاری آسان
کنار زدن واسطه های سنتی فعال در صنعت موسیقی
ویدئو چت سامی یوسف- ایجاد پیوند بین مسلمان سراسر جهان از طریق موسیقی پاپ مذهبی
ارزانی
– ساختار انعطاف پذیر موسیقی مردم پسند
سازهای جدید، امکانات بالقوه
موسیقی مردم پسند همگام با تغییرات فن آوری
موسیقی مردم پسند همزاد رادیو
موسیقی دورگه(تلفیقی)، فرصتی برای موسیقی مذهبی
مخاطب منعطف
– خاص بودگی ترانه( ظرفیت های متفاوت ترانه در مقایسه با شعر)
قابلیت های متفاوت ترانه- خاص بودن ترانه در مقایسه با شعر
موسیقی پاپ ایرانی، موسیقی با کلام
نقش تلفیق ترانه و موسیقی در موسیقی پاپ مذهبی
– ساختار ارتباطی موسیقی مردم پسند
موسیقی، رسانه ای پویا
موسیقی مردم پسند همه جا به گوش می رسد
موسیقی مردم پسند شیوه ای برای ارتباط
موسیقی مردم پسند همزاد رادیو
پیگیری امر تبلیغ در فضاهای رسانه ای دیگر
وبلاگ ها و زبان ارتباطی ترانه
ویدئو چت سامی یوسف- ایجاد پیوند بین مسلمان سراسر جهان از طریق موسیقی پاپ مذهبی
موسیقی پاپ؛ موسیقی بین المللی و فرامرزی

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درباره صدا و سیما، سیاست گذاری، انقلاب اسلامی، تجاری سازی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تأییدی، کسب و کار الکترونیک