منابع تحقیق با موضوع کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، اقتصاد کشور

دانلود پایان نامه ارشد

و گروه ناچيزي يهودي در سوريه وجود دارد(سعيدي، 1390،ص156).

شکل 3-10- نقشه کشور سوريه
نرخ رشد جمعيت سوريه 4% است که از بالاترين نرخهاي رشد جمعيت در دنيا مي باشد و با حفظ اين نرخ بايستي ساليانه اقتصاد کشور و درآمد ملي سوريه از رشدي بالغ بر 4% برخوردار باشد و فعاليتهاي سرمايه گذاري با رشدي معادل15 درصد گسترش يابد. از نشانه هاي بارزي که جمعيت سوريه نسبت به آن شناخته شده است اين است که نسبت جمعيت کودکان در سطح بالا مي باشد و اين حکايت از جواني جامعه سوريه مي باشد. نسبت کودکان و نوجوانان بيش از49.2 درصد از مجموع جمعيت سوريه را دربرمي گيرد(سعيدي، 1374، ص8).
سه عامل مهم ژئوپليتيک در تعيين روند سياسي سوريه نقش دارند که عباتند از:
1- وجود انديشه هاي نيرومند محلي گرا
2- تغييرات مرزي بعنوان يک معيار تعيين کننده در ناسيوناليسم سوري
3- اهميت وفاداري هاي فوق ملي
عامل اول اينکه سنت خودکفايي اقتصادي، اجتماعي و سياسي محلي موجب تحکيم وفاداري هاي محلي در برابر سياستهاي ملي شده و از اهميت بسياري از مسائل مربوط به رشد ملي کاسته است. در اين کشور9 مرکز محلي وجود دارد که هر کدام از يک شهر با حداقل پنجاه هزار سکنه و چند شهرستان بزرگ و دهها روستا تشکيل شده و از يک پايگاه سنتي و خودکفايي برخوردار است. مراکز جنوبي در قنيطره، السويدا، دُرعا و دمشق قرار دارند. مراکز حماء، حمص و لاذقيه در دشت و کوهستان پرجمعيت ترين مراکز شمال شرقي هستند. شهر شمالي حلب دومين مرکز بزرگ و پراهميت کشور محسوب مي شود. شهر ديرالزور در زمينهاي حاصلخير منطقه جزيره در شمال فرات مرکز اين منطقه پرجمعيت شمال غربي است. معمولاً در بررسي تاريخ و اوضاع کنوني سوريه، چهار مرکز پرجمعيت لاذقيه، حماء، حلب و دمشق مورد توجه قرار مي گيرد. يکپارچه نبودن هويت سوري موجب آن است که احساسات و وفاداري هاي هر منطقه زمينه تحکيم همين نوع احساسات را در مناطق ديگر فراهم آورد و بدين سان انديشه هاي محلي کماکان ماندگار مي شوند.
دومين عامل ژئوپليتيک وجود ابهام در ارائه يک تعريف دقيق از موجوديت سوريه است. بطور کلي سوريه در سالهاي قبل از جنگ جهاني اول، ميان دو جنگ جهاني و پس از استقلال سه هويت مختلف سياسي و جغرافيايي داشته است. اين کشور قبل از جنگ جهاني اول، يکي از استانهاي امپراتوري عثماني شامل اردن، فلسطين و لبنان کنوني محسوب مي شد. پس از جنگ اين مناطق به بخشهاي انگليسي و فرانسوي تقسيم شد. در ميان دو جنگ سوريه به همراه لبنان، استان اسکندرون تحت سرپرستي فرانسوي ها قرار گرفت. در سال 1939 استان اسکندرون به وسيله سربازان ترک به رهبري آتاتورک اشغال شد و اين اشغال هيچگاه مورد قبول سوريه قرار نگرفت. موجوديت اين کشور همچنين شامل يک ابهام سياسي است. جنگ با اسرائيل هميشه ترکيب نخبگان سوريه را تحت فشار قرار داده است. مي توان گفت که اصولاً اگر چيزي به نام ناسيوناليسم سوري وجود دارد در واقع مکانيسمي دفاعي دربرابر اين عوامل خارجي و از جمله اسرائيل است. مقايسه موقعيت سوري با همسايگانش آموزنده است. براي ملي گرايان لبناني، عراق و ترک صرفنظر از هرگونه ادعاي ارضي، يک چهارچوب مشخص جغرافيايي وجود دارد. امّا ناسيوناليسم جديد سوريه و کشور سوريه از دو ماهيت مختلف سياسي برخوردارند که انديشه هاي ملي گرايانه سوريه را مبهم و پراکنده ساخته است.
سومين عامل ژئومحلپلتيک را انديشه هاي نيرومندمحلي و تناقض ميان ناسيوناليسم سوري و سرزمين سوريه تشکيل مي دهد. تغيير مرزهاي جغرافيايي سوريه در قرن بيستم زمينه رشد هرگونه ناسيوناليسم يکپارچه و پرمغز را از ميان برد و شعور سياسي سوريها را چه قبل و چه بعد از استقلال بر وفاداريهاي محلي و يا وراي ملي قرار داد و شعارهاي پان عربيسم بعثي و سوريه بزرگ را همزمان در کنار آرمانهاي محلي گذاشت. براي سوريها مرزهاي کشورشان هرگز حقيقي نبوده و هويت عربي از هويت سوري پرمعناتر است. در اين شرايط اگر وفاداري به دولت مرکزي نباشد ممکن است سياستهاي محلي جايگزين سياستهاي ملي شوند(برزين، 1365، ص32).

2-8-1-1- 11- عراق
کشور عراق با 317/438 کيلومترمربع مساحت در منطقه خاورميانه و غرب ايران واقع است. سرزمين نبستاً کم ارتفاعي است که ناهمواري هاي آن غالباً در شمال و شمال غربي واقعند و جلگه ها، بخش عظيمي از وسعت آن را دربرگرفته است. بيابان ها و صحراها تحت عنوان باديه الشام سرتاسر غرب و جنوب غربي آن را مي پوشاند. دجله و فرات شريان حياتي اين کشور را تشکيل مي دهد. اين دو رود که از کوههاي جنوب شرقي ترکيه سرچشمه مي گيرند به صورت شمالي-جنوبي وارد عراق شده و پس از پيوستن سه رود زاب بزرگ، زاب کوچک و دياله به دجله، اين دو در محلي به نام قرُنه به هم پيوسته و شط العرب را تشکيل مي دهند و با پيوستن کارون به شط العرب در مرز مشترک عراق و ايران اروند رود به وجود آمده که به خليج فارس مي ريزد. 70% مردم عراق شيعه هستند و اين کشور از مراکز عمده تشيع به شمار مي رود. استان هاي کربلا، ديوانيه، حله، منتفک، عماره و کوت عراق همه شيعه اند. کوفه، کربلا، نجف، سامرا و کاظمين از شهرهاي مذهبي شيعه هستند. تنها بندر عراق بصره است . اين کشور به طور سنتي اقتصادي کشاورزي دارد اما به صنعت نفت وابسته بوده و عضو اوپک مي باشد، بعد از نفت دومين محصول صادراتي عراق خرماست و 75% خرماي جهان را توليد مي کند. عمده صنايع عراق بعد از نفت، سيمان است و اصولاً رشد صنايع در مرحله اوليه است و کارخانه ها در اطراف بغداد استقرار دارند(گلي زواره، 1390، ص152).

شکل 3-11- نقشه کشور عراق
اقتصاد عراق نيز مانند ديگر کشورهاي حاشيه خليج فارس متکي به “اقتصاد نفت” است. صنعت گردشگري در عراق نيز به خاطر وجود برخي اماکن مهم مذهبي شيعيان، نقش قابل توجهي را در اقتصاد عراق برعهده دارد. سازمان حج و زيارت ايران در سال ???? ميلادي، با ذکر آمار گردشگران و زائران ايراني اعلام کرد که هر ساله بيش از يک ميليون و دويست هزار ايراني، از طريق مرز زميني و هوايي به کشور عراق اعزام مي‌شوند(ويکي پديا).
2-8-1-1- 12- عمان
عمان کشوري است که در جنوب غربي آسيا جاي دارد و از شمال به تنگه هرمز و امارات متحده عربي، از شمال خاوري به درياي عمان، از خاور و جنوب به درياي عمان(اقيانوس هند) و از غرب به يمن و عربستان سعودي و امارات متحده عربي محدود است. با860/1 کيلومتر خط ساحلي از موقعيت استراتژيک مهمي در لبه جنوب خاوري شبه جزيره عربستان و اشراف به درياي عمان برخوردار است. عمان سرزميني است نيمه کوهستاني که بيابان ربع الخالي بخش وسيعي از آن را فراگرفته و کوههاي جبل اخضر در شمال آن واقعند و کوههاي حضرموت در جنوب غربي آن را از کشور يمن جدا مي کند و بلندترين نقطه آن به نام کوه شام3035 متر ارتفاع دارد(جعفري، 1389، ص302).

شکل 3-12- نقشه کشور عمان
عمان 000/500/2 نفر سکنه دارد و به صورت جوامع عشايري بوده و قوميت گوناگوني دارند، امّا 88% از نژادسامي عرب هستند. 99% ساکنان عمان مسلمان هستند که به دو گروه سني و اباضيه تقسيم مي شوند. اقليتي از مسلمانان، شيعه هستند که در مسقط و شهرهاي استان ساحلي باطنه سکونت دارند و منشأ نژادي آن ها هندي، پاکستاني، ايراني و بحريني مي باشد. ابن عقيل عماني از قديمي ترين فقهاي شيعه منسوب به کشور عمان مي باشد. گرچه عمان تا قرن نوزدهم از نقاط آباد خليج فارس بود، امّا به دلايلي رفته رفته آباداني خود را از دست داد و درحال حاضر از نقاط توسعه نيافته جهان است. اقتصاد آن در وضع فعلي به نفت متکي است. نواحي ظفار، جبل الخضر ئ حاشيه ساحلي باطنه براي کشاورزي مناسب است، ولي بقيه خاک کشور بياباني و غيرقابل کشت است. خرماي منطقه باطنه شهرت دارد. در عمان شتر، گاو، گوسفند و بز هم پرورش داده مي شود. سواحل آن محل صيد ماهي است که شرکت هاي خارجي از آن بهره مي گيرند. عمان صنعت قابل توجهي ندارد. واحد پول آن ريال عمان و برابر هزار بيضاست. 97.5% درآمد ناخالص ملي عمان متکي به نفت و امور خدماتي مي باشد(گلي زواره، 1390، ص189).
2-8-1-1- 13- يمن
يمن در نيمه جنوب شبه جزيره عربستان و در شمال خليج عدن و گلوگاه استراتژيک باب المندب واقع است و 000/555 کيلومتر مربع مساحت دارد. سکنه بومي يمن 21ميليون نفر هستند که از نژاد سامي اند، در واقع دو قبيله اوس و خزرج مردم يمن را تشکيل مي دهند که 98% مسلمان و از مذاهب شافعي و زيدي هستند(گلي زواره، 1390، ص173).
دين رسمي يمن اسلام است و ساير اديان که درصد آنها بسيار اندک است از آزادي برخوردار هستند. اکثريت جمعيت اين کشور را مسلمانان تشکيل مي دهند. زيديّه(فرقه متمايل به شيعه) اکثريت را در اين کشور دارا مي باشند که بيشتر در نواحي کوهستاني در يمن شمالي سکونت دارند و اهل تسنّن که شافعي مي باشند در حدود تيمي از جمعيت اين کشور را تشکيل مي دهند که اکثريت مردم جنوب اين مذهب را دارند(کريملو، 1374، ص33).

شکل 3-13- نقشه کشور يمن
زندگي78.5% از جمعيت اين کشور در روستاها بيانگراين است که اساس جامعه يمن”روستا” مي باشد. مردم بيشتر در همان محلي که متولد مي شوند زندگي مي کنند. حدود 52.5% از جمعيت يمن زير15سال مي باشند. متوسط عمر مردان49 سال، زنان51 سال است. در يمن ميزان تولد 51در هزار، ميزان مرگ و مير 16 در هزار است. اين کشور پرجمعيت ترين کشور شبه جزيره محسوب مي شود. اين کشور با دارا بودن سواحل طولاني در درياي سرخ و درياي عرب، مي تواند براي سرمايه گذاري جهت صيدماهي سودمند باشد و علاوه بر اين يمن داراي منابعي است که تاکنون به علت فقر مالي شديد و جنگهاي طولاني با استعمارگران و سپس جنگهاي ممتد داخلي، فرصت استفاده و بهره برداري از آنها را نداشته است. کشف نفت نيز در مرزهاي مشترک يمن و عربستان سعودي نيز براي اين کشور موقعيت مناسبي را ايجاد کرده است. وجود آثار باستاني و مناطق طبيعي بي نظير، در صورت امنيت اين کشور مي تواند در زمينه سرمايه گذاري براي صنعت توريسم مفيد واقع شود(کريملو، 1374، ص31).
2-8-1-1- 14- لبنان
کشور لبنان، به عنوان کوچکترين سرزمين خاورميانه با10400 کيلومتر مربع در شمال فلسطين اشغالي، جنوب و غرب سوريه و شرق درياي مديترانه واقع است. لبنان از دو منطقه کوهستاني تشکيل شده که در ميان اين دو منطقه درة بقاع واقع شده که دو رودخانه ليتاني و اورنُتس در آن جريان دارند. اين دره مهم ترين منطقه کشاورزي لبنان به حساب مي آيد. لبنان تنها کشور خاورميانه است که فاقد بيابان مي باشد. آب و هواي آن مديترانه اي کوهستاني مي باشد.

شکل 3-14- نقشه کشور لبنان
در لبنان 5/3 ميليون نفر زندگي مي کنند که 9/88% در کانون هاي شهري هستند. رشد جمعيت 7/1% و تراکم نسبي آن317 نفر در کيلومتر مربع است. مردم آن اغلب نژاد سفيد و تيرة سامي بوده و از شانزده فرقه مذهبي آن62% مسلمان هستند. شيعيان بيشتر در جبل عامل، صور، شرق بعلبک، اطراف بيروت و کوهستان هاي اطراف سکونت دارند. دروزي ها که پيروان مذهب اسماعيليه هستند و مکتب آن ها در اوائل قرن يازدهم توسط محمد درزي پايه ريزي شده، به 000/400 نفر مي رسند که در جبل لبنان، کوه هاي شوف و مناطق راشيا زندگي مي کنند. اهل تسنن که به نيم ميليون نفر مي رسند در شمال لبنان بوده و از ناسيوناليسم عربي حمايت مي کنند. مسيحيان که قدرت نظامي، سياسي لبنان را در اختيار دارند شامل طايفه هاي ماروني3 کاتوليک، ارتدوکس و ارمني هستند. گروه هاي کوچکي چون يهوديان، سرياني ها و نسطوريان نيز در اين کشور زندگي مي کنند(گلي زواره، 1390، ص165).
2-8-1-1- 15- فلسطين
کشور فلسطين، با 6263 کيلومتر مربع مساحت سرزمين کم وسعتي است که در ناحيه خاورميانه و در شرق مديترانه قرار دارد. اين سرزمين همچون پلي سه قارة آسيا، آفريقا و اروپا را به هم متصل مي کند و قلب جهان عرب و حلقة اتصال شرق و غرب مي باشد و الهام بخش سه دين بزرگ دنيا است. چنين موقعيت مهم و خصوصيات ويژه، اين کشور را به صورت يکي از مناطق استراتژيک جهان درآورده است. اکثريت جمعيت 6.5 ميليوني فلسطيني را مسلمانان تشکيل مي دهند که اغلب از نژاد سامي بوده و به عربي صحبت

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع افغانستان Next Entries منابع تحقیق با موضوع کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان