منابع تحقیق با موضوع هزار و یک شب، سنگ های قیمتی، سیستان و بلوچستان، ایران باستان

دانلود پایان نامه ارشد

حمام کردن و ملاقات و معامله با افراد، هریک وقت خاصی را ایجاب می کرد. بطور مثال حمام کردن در روزهای یکشنبه بد بود. تراشیدن موی سر و گرفتن ناخن در بعضی از روزهای ماه خوب و برخی روزها بد و انجامش باعث پشیمانی و ملال بود.
بر طبق شواهد موجود، ایرانیان در گذشته اهمیت زیادی برای تقویم قائل بودند و به تقویم به منزلۀ راهنمای کلیۀ امور روزمره می نگریستند. مطابق آخرین تقویم های به جا مانده، دو روز در هر ماه نحس و بقیه سعد بود. این دو روز در هر ماهی تغییرمی کرد و هر سال یکی نبود. در روزهای نحس هیچ کاری جز فراقت کامل توصیه نمی شد و انجام امور، موکول به روزهای سعد بود و شاهان بیش از همه متکی به منجمین و تعیین این روزها بودند زیرا باید تصمیمات مهمی می گرفتند.
« کمپفر می نویسد: میزان اعتقادی که شاه به پیشگویی ستاره شناسان نشان می دهد حیرت آور است. جنگیدن با دشمن، پذیرایی از سفرا، ترتیب دادن مهمانی ها، شکارها و بر اسب نشستن و به تفریح رفتن، همه متعلق است به اینکه قبلا در این مورد از ستاره شناسان کسب تکلیف شده باشد. » ( تناولی، 1385 :50)
ایرانیان همواره با خود تقویمی به همراه داشتند. یکی از دلایل همراه داشتن تقویم در گذشته عمل استخاره بود. هرچند که بهترین استخاره ها با قرآن انجام می گرفت اما در مواردی که قرآن در دست نبود، تقویم جبران آن را می کرد. در صفحات تقویم کلیۀ روزهای خوب ، بد و نحس ذکر شده بود و صاحب تقویم به راحتی می توانست برای کاری که در پیش دارد به تقویم خود مراجعه کرده و تأیید و یا عدم آن را بگیرد. البته این اعتقادی است که نه فقط در میان ایرانیان وجود دارد، و هنوز هم هست؛ بلکه در میان تمام مردم شرق از اهمیت خاصی برخوردار است تا بدانجا که مردم کره، برای تعیین روز ازدواج یا انجام هر کار مهمی با طالع بینان مشورت می کنند.
ماه هایی که قمر در عقرب می افتاد ( زمانی که ماه در برج عقرب قرار می گرفت ) و 24 ساعت یا کمتر طول می کشید، اگر مجامعت صورت می گرفت و نطفۀ فرزندی بسته می شد اعتقاد بر این بود که طفل به بیماری صرع دچار می شود و یا باور این بود که اگر نطفۀ کودکی در روز سه شنبه بسته شود، فرزندی که به وجود بیاید خون ریز ، ظالم ، راهزن و ستمگرخواهد شد. شب پنجشنبه و جمعه بهترین بود زیرا بچه ای که به وجود می آمد صحیح سالم، دیندار و خطیب می شد.
هنوز هم بسیاری از مردم به جادوی نهفته در روزها و ساعات اعتقاد دارند. بعضی از مردم استحمام و یا رفتن به گورستان را در شب، بد می دانند و ناخن گرفتن، روز و ساعات خاصی دارد. معتقدند که بعضی سالها مثل سال موش و ببر، نحس و برخی دیگر مثل سال گاو، خوش یمن و خوش برکت اند. در نواحی سیستان و بلوچستان نام فرزندان خود را بر اساس روزهای هفته می گذاشتند و معتقد بودند که نیروی این روزها همیشه به همراه فرزندانشان خواهد بود. این باور هنوز هم در میان برخی از آنان رواج دارد.
« ذبیح بهروز عقیده به سعد و نحس اعداد را از علوم باستانی می شمارد و بخشی از کتاب مانی را که مربوط به این علم است، زمینۀ کتابهای بعدی می داند. وی برخی از اعداد را که حاصل جمع آنها با حوادث مهم تاریخ برابری دارد، مثل زده است .» ( تناولی، 1385 :31)
برخی از اعداد مثل 14 ، 18 ، 19 ، 20 ، 70 ، 80 ، 121 ، که مطابق حروف ابجد با اسماء الهی و یا نام امامان برابری داشت؛ خوب و برخی دیگر نحس بود . عدد 13 در صدر اعداد نحس قرار داشت، نوشته می شد اما خوانده نمی شد و هنگام شمارش پس از 12، به جای 13 کلمۀ ” زیاده ” گفته می شد. کتاب آقای موسی پور با عنوان ” دوازده + یک: سیزده پژوهش دربارۀ طلسم، تعویذ و جادو ” ( که نام آن در فهرست منابع و مآخذ این پژوهش نیز آمده است ) با اشارۀ ضمنی به همین مبحث، نامگذاری شده چرا که عدد 13 را بصورت ( 1 + 12 ) نیز می آوردند.
جادو و جادوگری در ایران سابقه ای بسیار کهن دارد. معمولاً چیزهایی غریب را که خلاف عادت طبع مردمان است، جادوگری و سحر گویند. کتابهای لغت فارسی، ادبیات کهن ایران و اشعار شاعران پر است از واژه های جادو، سحر و جادوگری.
« پس ازفتح ایران به دست مسلمانان، که درسال 31 هجری / 651 میلادی کامل تر گردید قرآن به عنوان منبع اصلی اوراد و افسون ها جایگزین متون زردشتی شد. درقرآن درچندین مورد به جادو و افسون گری اشاره شده است: یکی این که جادو می تواند موجب دشمنی میان زن و شوهر شود و دیگر آن که جنیّان به سلیمان خدمت می کردند. » (موسی پور،1387: 75)
حال باید دید که انواع جادوهایی که بخصوص در ایران بکار رفته از چه نوع بوده و هرکدام به چه منظوری مورد استفاده قرار می گرفته است، چرا که در بخشهای بعدی و بررسی آن در افسانه ها، در جای جای آن؛ رد پایشان مشهود و محسوس خواهد بود.

3-8-1 طلسم85، تعویذ86 و افسون87
« طلسم آن چنان خیالی و هولناک به نظر می رسد که نمی توان آن را چیزی جز در قصه های جن و پری تصور کرد. » (گریگور،1361: 62 )
بر خلاف آنچه گریگور اذعان می دارد، جادو از دیرباز عملی مذموم و حرفۀ جادوگری اغلب در دست دیوان و پیرزنان خدعه گر بود، حال آنکه طلسم از ازمنۀ باستان بخشی از علوم ماوراءالطبیعه به حساب می رفت و فراگیری آن، مستلزم تسلط بر نجوم، ریاضیات و برخی علوم دیگر بود .
« طلسمها چیزهایی هستند که ارزش فعال و موثری دارند و تعویذها دارای ارزش تدافعی به ویژه در چشم زخم و امثال آن هستند، مانند خرمهره و شاخ حیوانات که برای جلوگیری از آفات به کار می رود. » (دماوندی، 1388: 40-41)
عامل گسترش توجه مردم به دعا نویسی، طلسم و تعویذ، وضع بد اقتصادی و یا مشکلاتی چون بیماریهای صعب العلاج بود. امراض همه گیر چون طاعون و آبله جزو بلایای آسمانی محسوب می شد و برای رفع این بلایا چاره ای جز توسل به دعا یا علوم طلسمی نبود. هرچه فقر و پریشانی بیشتر می شد، کار طلسم گران رونق بیشتری می گرفت. امید مردم گرفتار و درمانده، به آینده و کمکهای غیبی بود و کلید این امور در دست رمالان و طلسم گران قرار داشت .
آرزوی شفاعت و بهبودی برای اعضای بدن به ویژه اگر آن عضو، بیمار و در رنج باشد، از جمله مقاصد استفاده از طلسم است. تعاویذ نیز، اشیاء و زیورآلاتی اند که آنها را به مثابۀ افسونی علیه شرور و بدخواه یا ممانعت از ابتلای به بیماری ها برخویش می آویزند. مسلمانان غالباً ازتعاویذ برای درمان آسیب های روحی و روانی، ازجمله جنون استفاده می نمودند و برخی از زنان در گذشته، از ظلم و ستمی که شوهرانشان در حق آنها روا می داشتند چنان به تنگ می آمدند که به هر توصیه و راه حلی پناه می بردند.
« طلسم به هر جهت منشاء زیانهایی نیز برای مردم بومی بوده است و همین طور برای مردم متمدن. وقتی که اوضاع قمر در عقرب است و بحرانی پیش می آید، به جای اینکه در پی کشف علت باشند آن را به گردن طلسم می اندازند. » (گریگور، 1361: 93)
دفع چشم زخم88 نیز یکی از مهمترین دلایلی است که باعث بکار بردن اوراد و افسون می شود و هنوز هم این باور در میان بسیاری از ایرانیان وجود دارد، هرچند که بعضی دلیل آن را علاقۀ فراوان به شخص نظر خورده نیز می دانند و این بخصوص، در رابطه با کودکان صادق است.
« زن همسایه با اولین نگاه علت بیماریم را ” نظر خوردگی ” تشخیص می داد و ضمن انتقاد از دکترها و دواهایشان، از مادرم می خواست که فوری ابزار مورد نیاز را فراهم آورد تا دفع نظر کند » ( تناولی، 1385 : 7 )
مشهوراست که نگاه چشم های گودافتاده، چشم های آبی، یا چشمانی که صاحبان آنها ابروهای به هم پیوسته دارند، مُهلک و زیان بارند. تصور برآن است که بیشتر از همه باید از زنان به ویژه پیر زنان پیردختران و زنان نازا ترسید. شاید به همین دلیل است که در بعضی جوامع بدوی و در میان کسانی که هنوز به خرافات اعتقادی دارند، رسم بر این است که از حضور این افراد در مراسم شادی، مثل عروسی و یا جشن کودک تازه به دنیا آمده؛ جلوگیری می شود و این در مورد زنان بیوه نیز صادق است.
با این حال، افراد زشت ونفرت انگیز یا کسانی که معتقدند طبیعت آنها را دچار محرومیت ساخته نیز، ازلحاظ شورچشمی؛ به همین اندازه خطرناک پنداشته می شوند. این ویژگی خمیر مایۀ نمایشنامۀ معروف ” ریچارد سوم ” اثر نمایشنامه نویس بزرگ، ویلیام شکسپیر است. عوام در گذشته حضور آنان را شوم و نگاههای آنها را دارای اثرات منفی می دانستند و معتقد بودند که بدخواهی آنان باعث بروز بدبختی، وجود امراض و حتی مرگ و میر می گردد.
تصورمی شود برخی حیوانات نیز، ازجمله افعی؛ نگاهی خطرناک و مرگباردارند. این موضوع نیز محور اصلی قسمت دوم از سری فیلمهای ” هری پاتر” با عنوان ” حفرۀ اسرار آمیز ” می باشد. درون حفره افعی خطرناکی موجود است که نگاه او باعث مرگ می شود و یکی از بچه ها به نام” میرتل گریان ” بدینوسیله مرده است.
« عقیده به چشم زخم دراسلام، دیرینه و ریشه دار است. ابوهریره، حدیثی ازپیامبر(ص) نقل کرده است: “العین حقُ” (چشم زخم امری واقعی است). در توصیه ای که خداوند در سورۀ صد و سیزدهم قرآن، خطاب به پیامبر؛ دارد در واقع تأثیر شوم و زیانبار یک نگاهِ حسادت بار، مورد اشاره قرارگرفته است……… اقدامات مربوط به مقابله با اثر سوء چشم زخم – چه اعمال پیش گیرانه و چه اقدامات درمان کننده (پس از وقوع ) متنوعند ازجمله: استفاده از اوراد و اذکار، حرکات سر و دست به صورت ایما و اشاره، مناسک وابسته به آتش، بخوردادن و دود کردن، استفاده از نمک، زاج/زاغ، شاخ، فلز و جز آنها، بستن یا آویختن تعاویذ، سنگ های قیمتی و خالکوبی. آداب و رسوم مربوط به چشم زخم همچون عقیده به آن؛ بیشتر متعلق به حوزۀ جادو وخرافات است تا دین، حتی آن جا که اوراد و اذکار مورد استفاده علیه چشم زخم از صورت رسمی اسلام برآمده است. » (موسی پور،1387: 129-127 )

3-8-2 آنچه به عنوان طلسم، تعویذ و افسون بکار می رود
طلسم و تعویذ را می توان یکی از نخستین ظواهر فرهنگی بشر بشمار آورد و آن را با خلقت انسان برابر دانست. زمانی که بشر به تنهایی به شکار می پرداخت و از گوشت آن سد جوع می کرد قسمتهایی از شکار خود از جمله استخوان، پوست، دندان، پنجه و پر را به خود می آویخت و یا در جایی حفظ می کرد و از آن چون طلسم و تعویذ بهره می گرفت.
در رابطه با آثار طلسمی، ایران یکی از غنی ترین سرزمین ها به شمار می رود. اشیاء تعویذ گونۀ بی شماری که از ایران باستان، چه پیش از اسلام و چه پس از آن؛ به دست آمده بهترین گواه این امر است. ” خاتَم سلیمان ” در قصه های عربی سخت مشهوراست. در قصۀ عامیانۀ صیاد، حکایتی از حکایات هزار و یک شب؛ صیاد، ظرفی را که درش با سرب مُهر شده در تور ماهیگیری اش می یابد و به محض برداشتن مهر، جنی خارج می شود. این همان جن مغرور و سرکشی بوده است که زمانی علیه سلیمان طغیان می کند، پس پیغمبر او را درآن ظرف حبس کرده و درِ آن را با خاتم معروف خود، ممهور می کند. شرح و وصف این خاتم مشهور، در افسانه ها آمده است و این خاتم، گونه ای طلسم بوده که ” اسم اعظم خداوند” را بر خود داشته است.
ما در میان انواع این طلسمات به نامهای الهی، اسامی فرشتگان، آیاتی ازقرآن، علائم نجومی حروف قبالایی، مربعّات جادویی، نشانه های رمل و اسطرلاب و تماثیل جانوران و انسان ها بر می خوریم. اسامی فرشتگان نیز بی شمارست، معروف ترین آنها نام چهار فرشتۀ بزرگ میکائیل، جبرائیل، عزرائیل و اسرافیل است که در اکثر تعاویذ مورد استفاده قرار می گیرد. « مشهور است که بلنیاس – حکیم یونانی که به پدر طلسم شهرت یافته، بر این علم تسلط کامل داشت و برای محافظت بسیاری از شهرها از گزند طوفان، مار و کژدم، طلسم هایی ساخته و به دروازۀ شهر آویخته بود. » ( تناولی، 1385 :61 )
در طلسم های عشقی، یک زن و مرد در کنار همدیگر قرار گرفته اند. طلسم های دشمنی از ظاهرشان به خوبی پیدایند و در آنها، از اشکال ” مرگ نما ” چون اسکلت و عقرب استفاده شده است.
تعویذ، شکل و شمایلی جدا از طلسم و دعا دارد و بیشتر برگرفته

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع آداب و رسوم، نظام اجتماعی، هزار و یک شب، قرن نوزدهم Next Entries منابع تحقیق با موضوع هنرمندان ایرانی، برنامه های تلویزیون، برنامه های تلویزیونی، هزار و یک شب