منابع تحقیق با موضوع خانه سالمندان، ارتباط با طبیعت، دسترسی به خدمات

دانلود پایان نامه ارشد

هنگام حریق و زلزله، درب هایی اضافی از سوئیت ها به خارج درنظر گرفته شد.برای حفاظت از آتش در هر طبقه دوربین مخفی، در خود بسته شو از طریق پمپ آتش، کپسول های آتشنشانی، هشداردهنده و فضاهای آشکار کننده دود در نظر گرفته شده است(MQP، 2010: 17تا41).
2-5-2-3-معرفی فضاها
1-مستراح 2- آشپزخانه 3- مراقبت از بیمار سرپایی4- کتابخانه 5- هال چند منظوره6- اتاق مکانیک7- اتاق الکتریکی8- سازگاری9- انبار 10- کارکنان 24 ساعته11- لابی 12-خودپرداز

2-5-3- خانه سالمندان کانادا
طراح این خانه سالمندان اشاره می کند: بهره وری، اثربخشی و عملکرد بهتر در این خانه ها را با ایجاد مناطقی برای حریم های خصوصی ، قرار دادن حمام در اتاق ها، ایجاد راهروهای کوتاه تامین کرده است.عملکرد و خدمات دهی از اجزای بسیار مهم در کاهش فواصل این مکان است. اتاق ها مستطیل شکل و در اطراف یک فضای مرکزی مستطیل جای گرفته اند و دسترسی به مرکز با کمترین مسافت و برای هر بلوک همسایگی به یک اندازه است. همانطوری که قبلا اشاره شد بهترین طرح پلان به شکل های ، V، U، T، X وy و یاL است طرح L شکل دارای کوتاه ترین دالان ها است و اگر حیاط مرکزی دو بلوک L شکل را خدمات دهی کند دسترسی به حداقل می رسد.
این طرح شامل چهار بال است که هرکدام دارای 8 یا 9 سوئیت هستند و در اطراف یک هسته اداری مرکزی قرار گرفته اند. هریک از بالها دارای امکانات جداگانه مانند نهارخوری و .. هستند. در طول روز درهای قسمت مرکزی بسته می شود و درهای دسترسی به خدمات و فضای سبز خود باز می شود و این روند در طول شب برعکس می شود. طرح زیر گرافیک دسترسی در طول شب را نشان می دهد(بن وود 2013، 16تا18).

کانادا میراث وودز در ویکتوریا، طراحی توسط گروه معماران جنسن
2-5-4- CREEKVIEW HOUSE
این سرای سالمندان بر اساس مدل خانه ساخته شده است و برای 44 نفر طراحی شده است که دارای بال های L شکلی است و هر بال گنجایش 11 تخت دارد . این مجموعه به صورتی است که هر دو بال در کنار هم قرار می گیرند و در خدماتی که روزمره به آن نیاز ندارند به صورت اشتراکی استفاده می کنند ولی هر بال به طور جداگانه خدمات روزانه خود را ساپرت می کند. این تسهیلات Creekview است که بخشی از جامعه بازنشستگی اورگرین Oshkoshاست.

یک بال 11 تخته به شکل L همسایگی دو بال
2-5-5- خانه سبز
خانه سبز می سی سی پی یک مدل کوچک در اندازه 10 تخت است که توسط ویلیام توماس طراحی شده است. در این خانه فضاهای خصوصی در اطراف یک فضای مشترک مرکزی قرار گرفته اند. این خانه کوچک را می توان برای تشکیل یک مجموعه با هم ترکیب کرد(بن وود 2013، 18تا21).

خانه سبز ، می سی سی پی

2-5-6- مقایسه کلی مصادیق
2-5-6-1- سایت پلان های خانه سالمندان
در تمام نمونه ها ارتباط با طبیعت به بهترین شکل دیده می شود . همانطور که در تصاویر دیده می شود از فرم هایی باز برای بهره گیری از نور ، دید مناسب و همچنین تهویه طبیعی استفاده گردیده است.

2-5-6-2- پلان و چیدمان سوئیت ها در خانه سالمندان
با دقت در پلان های کار شده خانه سالمندان آشکار می گردد بهتر است پلان های باز و طرح هایی شبیه بیمارستان از جملهu شکل وL شکل یا خطی برای خانه سالمندان استفاده شود تا هم امکان نورگیری مناسب بیشتر شود و هم به راحتی به محوطه دسترسی داشته باشند، همچنین امکان تهویه طبیعی بیشتر می گردد.عامل دیگری که باعث گردیده از این فرم ها بیشتر استفاده شود این است که تعداد طبقات اقامتگاه سالمندان نسبت به اماکن مسکونی دیگر کم تر است و حالتی افق گرا پیدا کرده است.

همانطور که دیده می شود باید به تعداد و محل پله ها توجه شود. پله ها در نزدیک در ورودی یا انتهای راهروها قرار دارند و محل آسانسور در کنار ورودی ساختمان است. افرادی که دارای معلولیت جسمی هستند در طبقه اول اقامت دارند.
2-5-6-3- پلان سوئیت ها در نمونه های کار شده
در پلان ها دیده می شود هر اتاق یک سوئیت برای حداکثر دونفر طراحی شده است و اتاق های دونفره دارای انبار هستند ولی برای اتاق های یک نفره می توان از کمد دیواری استفاده نمود. سرویس های بهداشتی به گونه ای هستند که سالمند امکان دسترسی سریع از اتاق خواب و ورودی به آنها داشته باشد. اکثرا آشپزخانه نزدیک با دسترسی مستقیم به ورودی و نشیمن است.
سوئیت های دواتاقه:

سوئیت های یک اتاقه

فصل سوم: روش شناسي تحقيق

3-1- مقدمه
دستيابي به هدف‌هاي علم يا شناخت علمي جز با روش شناسي درست ميسر نيست. به عبارت ديگر تحقيق از حيث روش است که اعتبار مي‌يابد نه موضوع تحقيق. پژوهشگر بايد توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهاي تحقيق به شدت تحت تأثير اعتبار روشي است که براي تحقيق خود انتخاب مي‌کند.
تحقيق را به دو منظور انجام مي‌دهند؛ حل مشکلاتي که در حال حاضر وجود دارد و دوم افزودن به مجموعه دانش بشري در زمينه خاصي که مورد علاقه محقق است. هنگامي که با هدف برخورداري از نتايج يافته‌ها براي مسائل موجود در سازمان تحقيق شود، آن را تحقيق کاربردي گويند. اما وقتي اساساًٌ براي بهبود و درک مسائل به خصوصي که به طور معمول در محيط سازماني روي مي‌دهند و نيز چگونگي حل آن‌ها تحقيق شود، آن‌ها را تحقيق بنيادي مي‌نامند. يافته هاي چنين تحقيق به افزايش دانش بشري در زمينه هاي مختلف مديريتي کمک مي‌کند. (سکاران 1380).
تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده وبه ارائه الگوی طراحی خانه سالمند درشهر ایلام خواهد پرداخت که می تواند مورد استفاده ادارات متولی از قبیل بهزیستی وبهداشت ودرمان وهمچنین سرمایه گذاران بخش خصوصی که خواستار اجرای سرای سالمند هستند قرار بگیرد.
3-2 – روش تحقيق
روش تحقيق مجموعه اي از قواعد، ابزارها و راه‌هاي معتبر، براي بررسي واقعيت‌ها، کشف مجهول‌ها و دستيابي به راه حل مشکلات است.
تحقيق حاضر از نظر هدف (نوع تحقيق)، کاربردي مي‌باشد زيرا تحقيقات کاربردي تحقيقاتي هستند که با استفاده از زمينه و بستر شناختي و معلوماتي که توسط تحقيقات بنيادي فراهم شده براي رفع نيازمندي‌هاي بشر مورد استفاده قرار مي‌گيرند (حافظ نيا 1377،41)؛ و از حيث روش، تحقيق توصيفي- تحليلي به حساب مي‌آيد. تحقيق توصيفي، آنچه را که هست توصيف و تفسير مي‌کند و به شرايط و روابط موجود، عقايد متداول، فرآيندهاي جاري آثار مشهود يا روندهاي در حال گسترش توجه دارد تمرکز اصلي در درجه اول به زمان حال است، هر چند غالباً رويدادها و آثار گذشته را نيز که با شرايط موجود مربوط مي‌شود مورد بررسي قرار مي‌دهد (خاکي 1389،104). در تحقيق تحليلي ارتباط دو يا چند متغير با پيامد مورد نظر بررسي مي‌گردد. اين نوع مطالعات معمولاً براي امتحان فرضيه هاي از پيش تعيين شده به کار مي‌رود .
در این تحقیق جهت رسیدن به الگوی مناسب طراحی با بررسی شرایط محیطی شهر ایلام ،آمار واطلاعات جمعیتی،مصادیق معماری ،نظریات مرتبط با سالمندان ، استاندارهای طراحی سرای سالمندان و استفاده از اطلاعات کتابخانه ای روندهای گذشته و وضع موجود مورد بررسی قرار گرفته و از طریق اطلاعات پرسشنامه ای روابط بین متغییرهای مورد نظر تجزیه وتحلیل و فرضیه ها آزمون شده اند.
3-3 – مراحل انجام تحقيق
در تحقيق حاضر پس از تهيه طرح تحقيق و مطالعه و جمع آوري مباني نظري آن، الگوي مفهومي تحقيق طراحي گرديد، سپس پرسشنامه اي براي نمونه آماري تحقيق تهيه شد و در ادامه پس از توزيع و جمع آوري پرسشنامه‌ها و بر اساس تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از آن‌ها،استاندارهای طراحی خانه سالمندان و شرایط اقلیمی واجتمایی شهر ایلام نتيجه گيري و پيشنهادات ارائه و طرح مد نظر طراحی می گردد. در شكل (3-1) اين مراحل ارائه شده‌اند.

(شکل 3-1) مراحل انجام تحقيق
3-4 – جامعه آماري
به طور کلي به هر مجموعه معين از افراد يا چيزهايي که دست کم داراي يک صفت مشترک باشد، جامعه آماري گفته مي‌شود. صفت يا صفات مشترکي را که جامعه آماري بدان توصيف مي‌شود، صفت يا صفات مشخص کننده آن جامعه و صفات غير مشترک آن را صفات متغير گويند.
جامعه آماري در اين پژوهش کليه سالمندان ساکن شهر ایلام مي‌باشند که به دوگروه ساکن در سرای سالمند و غیر ساکن تقسیم می گردند.
3-5 -نمونه آماري
عملا در این تحقیق می بایست از بین سالمندان مقیم سرای سالمندان شهر ایلام نمونه آماری انتخاب گردد اما از آنجایکه تعداد این افراد محدود بوده و به منظور واقعی تر نمودن نتایج علاوه بر سالمندان مقیم سرای سالمندان که 30 نفر آنها قادر به پاسخگویی به سوالات پرسشنامه می باشند، 90دیگراز سالمندان ساکن در شهر ایلام بصورت تصادفی با استفاده از بلوک بندی محلات شهر ایلام و مراجعه حضوری به درب منازل چهار بلوک که دارای سالمند بوده اند بعنوان نمونه انتخاب شده اند لذا تعداد نمونه آماری120نفر می باشند.
3-6 – ابزار جمع آوري اطلاعات
مرحله گردآوري اطلاعات آغاز فرآيندي است که طي آن محقق يافته هاي ميداني و کتابخانه اي را گردآوري مي‌کند و به روش استقرايي به فشرده سازي آن‌ها از طريق طبقه بندي و سپس تجزيه و تحليل مي‌پردازد و فرضيه هاي تدوين شده خود را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد و در نهايت حکم صادر مي‌کند و پاسخ مسئله‌ي تحقيق را به اتکاي آن‌ها مي‌يابد (حافظ نيا 1381،162).
در اين پژوهش داده هاي مورد نياز به دو روش گردآوري گرديد :
الف) مراجعه به اسناد و مدارک: هر محقق قبل از شروع تحقيق، هنگامي که به موضوعي ويژه براي تحقيق علاقه‌مند مي‌شود ناگزير از مراجعه به اسناد و مدارک و بررسي اطلاعات کتابخانه اي و غيره در ارتباط با آن موضوع است. محقق با مطالعه کتاب‌ها، مقالات و تحقيقات ديگران که در حوزه موضوع مورد علاقه اوست، موضوع و ابعاد مختلف آن را بيشتر مي‌شناسد و در رسيدن به هدف تحقيق خود از آن کمک مي‌گيرد. براي تهيه پيشينه و ادبيات نظري در اين تحقيق از مستندات کتابخانه اي و مراجعه به اسناد و مدارک اينترنتي استفاده شده است.
ب) پرسشنامه: اگر چه ادبيات و مباني نظري موضوع با بهره گيري از منابع کتابخانه اي و اينترنتي تهيه گرديده است با اين وجود ابزار اندازه گيري در اين پژوهش پرسشنامه بوده است.
پژوهشگران، پرسش نامه‌ها را به يک جامعه مي‌دهند تا درباره ميزان پراکندگي، ويژگي‌ها، نگرش‌ها يا الگوهاي آن جامعه اطلاعاتي بدست آوردند. در تصميم گيري در بازه زمينه يابي يا انجام پيمايشي بر روي گروهي از افراد، پژوهشگر بايد اساس کار خود را بر پايه يک اصل مهم بگذارد مبني بر اينکه با توجه به گزارشي که فرد از خودش مي‌دهد مي‌توان به ويژگي‌ها يا باورهاي او پي برد يا مي‌توان اين ويژگي‌ها و باورها را بر اساس آن ديدگاه شرح داد.
3-7- مشخصات پرسشنامه
همان طور که اشاره شد، به منظور جمع آوري داده هاي تحقيق در بخش ميداني از پرسشنامه استفاده گرديد. پرسشنامه در دو بخش تنظيم شده است، که عبارتند از:
1- ويژگي‌هاي فردي پاسخگو که شامل پنج سؤال در ارتباط با سن، جنسيت، تحصيلات ،مدت اقامت ووضعیت جسمی سالمندان مي باشد .
2- پرسشنامه شامل 39سوال در مورد رضایت از مکان وشرایط فضای مطلوب.
3-7-1-مشخصات سؤال‌هاي پرسشنامه بر اساس فرضيه هاي تحقيق
طراحي خانه سالمندان شهر ایلام با طرح 39 سؤال بر اساس رضایت مندی از محیط که 25 سؤال آن بر اساس طيف نگرش سنجي ليکرت با پنج درجه خيلي کم، کم، متوسط، زياد و خيلي زياد مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. بر اساس فرضیه های تحقیق سؤال‌هاي پرسشنامه در دو گروه فضاهایی مرتبط با طبیعت و احداث فضاهای جانبی تدوین شده اند.
مشخصات سؤال‌هاي پرسشنامه بر اساس فرضيه ها به شرح جدول 3-1 مي‌باشد.
(جدول 3-1) مشخصات پرسشنامه
شاخص
تعداد سؤال
طبیعت و محیط
15

فضاهای جانبی
12

3–8 روايي و پايايي پرسشنامه
3-8-1- روايي
مقصود از روايي آن است که وسيله اندازه گيري بتواند خصيصه و ويژگي مورد نظر را اندازه بگيرد (خاکي1378، 288).

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع رضایتمندی، خانه سالمندان، تناسب اندام Next Entries منابع تحقیق با موضوع سازمان بهزیستی، رضایتمندی، ویژگی های فردی