منابع تحقیق با موضوع بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، فناوری اطلاعات، خدمات بانکداری الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

مطالعه در این تحقیق دارد.
در ثانی با توجه به کاهش هزنیه‌های جاری زندیگ و جلوگیری از اتلاف وقت و دغدغه‌های روزمره وخستگی می‌توان گفت که ارایه و گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی پیش از آنکه یک نوع حرکت تشویقی وانگیزشی برای جلب رضایت مخاطرو افزیاش مشتریان باشد یک نوع نیاز اساسی برای تسهیل در انجام امور بانکی، هم برای مشتریان بانک و هم برای مدیران و تصمیم سازان آن است.
نکته دیگری که از یافته‌های تحقیق استنباط می‌شود این است که هیچ یک از متغییرهای زمینه‌ای مورد بررسی در این پژوهش رابطه معنیداری با میزان گرایش مشتریان بانک ملی به بانکداری الکترونیکی نداشته است. به عبارت دیگر چنین نتیجه شده که میزان گرایش به بانکداری الکترونیکی در میان مشتریان بانک ملی، مستقل از جنسیت سن، میزان تحصیلات و یا درآمد ماهانه آنان است.

2-9-6-3 اثر بانکداری الکترونیکی بر بهبود خدمات
توسعه شگفت انگیز فن‌آوی ارتباطات و اطلاعات، جهان و به تبع آن دنیای بانکداری را به سرعت دگرگون ساخته است.خدمات بانکداری الکترونیکی به شیوه‌های گوناگون از جمله بانکداری خانگی، بانکداری موبایل خودپرداز فروش نقطه‌ای و بانکداری اینترنتی قابل ارایه است. آمارها مبین رشد روز افزون و چشمگیربانکداری الکترونیکی درجهان است. فراگیری این تکنولوژی موجب توسعه زیر ساختها، رشد فراگیر فن‌آوری‌های مرتبط و تدوین استاندارها در سطح بین‌المللی شده است. از سوی دیگر مزایای بانکدرای الکترونیک در ارایه خدمات با کیفیت بهتر به مشتریان و بهبوبد شاخص بهره‌وری در بانکها توجه محققین زیادی را در جهان به خود معطوف کرده است.

2-10 نظارت بر بانکها
نظارت برسيستم بانكي به‌صورت كارآمدو اثربخش از جمله پيش‌شرط‌هاي اساسي براي حصول اطمينان از ثبات و انسجام نظام اقتصادي و مالي كشور است.
هدف اصلي از نظارت بر بانك‌ها، در واقع حفظ ثبات نظام مالي، افزايش ميزان اعتماد به آن و حفظ حقوق سپرده‌گذاران و عامه مردم است، از اين رو مجموعه قوانين و مقررات عمدتاً به‌خاطر آن است كه مقام ناظر اطمينان يابد بانك‌ها و موسسات اعتباري به شيوه‌اي صحيح و ايمن عمل نموده و در مقابله با ريسك‌هاي فراروي خود از سرمايه و ذخاير كافي برخوردار است.
همت بانك‌هاي مركزي بيش از ده كشور بزرگ جهان درتدوين مجموعه رهنمودهاي منسجم، يكپارچه، هدف‌مند و نظا‌م‌مند منجر به ارائه مقررات بال (1) و سپس بال (2) شد. عمده تاكيد مقررات بال (1) در حوزه ريسك اعتباري بود و توجه چنداني به ساير ريسك‌ها نداشت، از اين رو مقررات بال (2)، با هدف اعطاي اختيارات بيشتر به بانك‌ها در محاسبه ميزان سرمايه و ذخاير مورد نياز براي پوشش زيان‌هاي احتمالي هريك از ريسك‌ها، سعي كرد با ارائه مقرراتي منعطف‌تر، رويكردي جامع به انواع ريسك‌ها داشته باشد. از اين روست كه در مجموعه مقررات جديد اين كميته، ريسك عملياتي و ريسك بازار نيز مورد توجه قرار گرفته و سرمايه اقتصادي مورد نياز براي پوشش مناسب اين ريسك‌ها در نظر گرفته مي‌شود.( سياح و بيک محمدي,1392)

2-11 بانکداری الکترونیکی
پناهی در مقاله‌ای در مجله بانکداری الکترونیک(1393)عنوان داشت: بانکها با استفاده بهینه از پایگاه داده و ابزارهای داده کاوی و تحلیل به موقع اطلاعات مشتریان به منظور تسهیل در امر بانکداری الکترونیک موقعیت رقابتی خود را در مقابل رقبای خود تقویت می‌کنند همچنین می‌توان با استفاده از داده کاوی ارزش مشتریان را تعیین و رفتار آینده آنها را شناسایی کرد
نیازمنددرمجله بانکداری الکترونیک(1393) در مقاله‌ای تحت عنوان هوش تجاری و بانکداری الکترونیک عنوان داشتند که باتوجه به گسترش بانکداری الکترونیک لزوم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (رویکرد ITIL) یکی از نقاط قوت به منظور بازرسی و بررسی فرآیند بانکداری است و میتواند از این ابزار برای کنترل و پایش اطلاعات استفاده کرد.
براساس مقاله‌ای در مجله بانکداری الکترونیک منتشره در سال 1393 عنوان شده بر اساس خواستههای مشتریان و بازار مدیریت فرآیند کارآمدترو کنترل در صنعت بانکداری, سیستم اطلاعات مناسب نیاز است. همچنین با استفاده از هوش تجاری وسیستم دشبورد می توان نظام بانکداری را پایش کرد.
آقای سیدجوادين در مقاله‌ای در ماهنامه تدبير(2006) با عنوان بانکداري الکترونيک و سير تحولات آن عنوان نمودند، با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات تمامی ابعاد زندگی بشر امروز به ویژه بعد اقتصادی آن دچار تحولی عمیق و بنیادین گردیده است و این روند همچنان ادامه دارد. به جرات میتوان گفت که عدم توجه به این روند و تاخیر در هماهنگی با آن موجب اختلال در روابط اقتصادی،اجتماعی وسیاسی میگردد. حضور در بازارهای جهانی با استفاده از شیوههای موفق و کارآمد ازجمله ضرورتهای تطبیق با نظام بین المللی کنونی است بدون تردید بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در زمینه‌های مختلف تجاری و مالی یکی از ابزارهای لازم برای افزایش کارایی تجاری دراقتصاد ملی است. استقرار نظام ملی بانکی کارآمدی که ضمن ارتباط با سیستم‌های بین المللی توانائی ارائه خدمات بانکی نوین را نیزداشته باشد ازضروریات استقرار نظام تجارت الکترونیک درکشور باشد.در این زمینه اقداماتی از دهه هفتاد آغازگشته و طی پنج سال گذشته با ایجاد برخی زیرساختهای لازم (از جمله زیرساختهای قانونی ومخابراتی) رشد آن شتاب فزاینده‌ای داشته است. لیکن همچنان تا رسیدن به مقصد و جبران زمان از دست رفته راه درازی در پیش است. در این راه توجه به برخی فعالیتها و سرعت بخشیدن به آنها (که به برخی از موارد آن در بخش پیشنهادات اشاره خواهد شد) میتواند در کوتاه نمودن این مسیر موثر واقع شود.
مولردر مقاله‌ای با عنوان بانکداري الکترونيک نياز جامعه امروز(۲۰۰۸) عنوان داشته، بانک‌داری الکترونیک را استفاده بانک‌ها از اینترنت برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان و استفاده مشتریان از اینترنت برای ساماندهی، کنترل و انجام تراکنش بر روی حسابهای بانکی خود تعریف می‌کند.[۱] با این حال، برخی ازصاحبنظران تعریف کلی تری ارائه کرده‌اند و استفاده از سایر ابزارها و کانالهای الکترونیک نظیر تلفن همراه، تلفن و تلویزیون دیجیتال به منظور اطلاع رسانی، ایجاد ارتباط و انجام تراکنش بانکی را نیز مشمول تعریف بانک‌داری الکترونیک دانسته‌اند.
در تحقیقی که در سال 1390 در موسسه عالی بانکداری توسط کشته‌گر صورت گرفته، عنوان گردیده ظهور بانکداري الکترونیک منجر به تغییر گستردهاي در صنعت بانکداري شده به طوریکه برخی از مفاهیم بانکداري سنتی را دگرگون نمود، همانطور که هرتغییر نیاز به مجموعهاي از پیش نیازها داشته و از طرفی در طول پیاده سازي آن تغییرات، سازمانها با چالشها و مقاومتهایی مواجه میشوند، بانکداري الکترونیک نیز از این قائده مستسناء نیست. پیش نیازهایی نظیر خطوط ارتباطی، فرهنگ استفاده…. و چالشهایی نظیر امنیت، سیاستهاي پولی کشور… نمونههایی ازاین دست هستند.لازم به ذکر است نمیتوان میان پیش نیازها و چالشهاي بانکداري الکترونیک مرزي مشخص تعیین نمود. به طور مثال امنیت در بانکداري الکترونیک به عنوان یکی از پیش نیازهاي اساسی مطرح می شود و از طرفی یکی از مهمترین چالشهاي آن نیز می‌باشد. پیشنیازهاي بانکداري الکترونیک: برخی از با اهمیت ترین پیش نیازهاي بانکداري الکترونیک در ذیل بیان شده است: 1- پیش نیازهاي فن آوري 2- پیش نیازهاي نرم افزاري 3- پیشنیازهاي سخت افزاري 4- پیش نیازهاي ارتباطی 5- پیش نیازهاي فرهنگی و اجتماعی 6- پیش نیازهاي آموزشی 7- پیش نیازهاي امنیتی
در تحقیقی دیگر تیموری وشعبان زاده (1390)پیرامون موضع نقش فناوری اطلاعات در توسعه بانکداری الکترونیک عنوان گردیده: امروزه بانکداری الکترونیک با توجه به مزایای بیشمار آن در سراسر جهان درحال گسترش است و به نظر میرسد که با گسترش روز افزون اینترنت، رشد شتابان بانکداری الکترونیک نیز افزایش بیشتری مییابد. اما در عین حال باید توجه نمود که هرکانال الکترونیکی از جمله اینترنت، ازنقایص و کمبودهای خاص خود برخوردار است که میتواند پیامدهایی داشته باشد. لذا نباید بانکداری مرسوم را نادیدهو یا کاملاً نفی کرد. امید است با فراهم آوردن زیرساختهای مخابراتی مورد نیاز این سیستم وآشنایی هر چه بیشتر شهروندان و ایجاد انگیزه در اقشار مختلف جامعه در استفاده از انواع خدمات قابل ارائه، شاهد گستردهتر شدن هر چه بیشتر آن درکشور باشیم.
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز طی مقاله‌ای با عنوان نقش بانکداری الکترونیک در ایران منتشر در سال 1393 توسط آقایان ملکی و اکبری عنوان داشته : بخش امور بانکی می بایست نقش هدایت و رهبری را در راه اندازی و کاربرد بانکداری الکترونیکی در کشور ایفا نماید، زیرا ایجاد و را هاندازی زیرساخت های مورد نیاز برای بانکداری الکترونیکی در گستره و محدوده وسیع اقتصادی، به عهده نظام بانکی کشور است. همچنین ترغیب مردم به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، مقتضیات و الزامات مختلفی را می طلبد. بخشی از این الزامات به فراهم شدن زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی بر میگردد.آماده شدن نرم افزارهای لازم و بومی سازی آنها، اشاره به بعد دیگری از بسترهای لازم برای اشاعه بانکداری الکترونیکی دارد. آموزش مدیران، مسؤولان و کارکنان نظام بانکی در زمینه شیوههای نوین بانکداری و مزیتهای آن هم جنبه دیگر از آمادگیها و الزامات توسعه بانکداری الکترونیکی است. حلقه آخر این پروسه نیز فرهنگ سازی و آموزش مردم باتغییر نگرش ها و طرز تلقیهای آن ها و ایجاد آمادگی ذهنی برای تغییر از یک سو و آموزش نحوه بهره برداری و استفاده از خدمات بانکداری نوین، همراه با دسترسی سهل و آسان به این نوع خدمت از سوی دیگر است. به طور طبیعی فراگیر شدن این فرآیند، به اشاعه و گسترش استفاده مردم از خدمات بانکداری الکترونیکی کمک قابل توجهی می کند و چنانچه در چنین شرایطی هنوز گروهی نخواهند از خدمات نوین استفاده کنند، م یتوان در کنار سیاست های تشویقی، به اهرم های الزامی و برخی محدودیت ها متوسل شد
در پژوهشی که توسط آقای جلال‌الدین با عنوان نقش بانکداری الکترونیکی در رضایت مشتریان در سال 1392 در بانک تجارت انجام پذیرفته آمده است: بانكها به عنوان موسسات اقتصادي همواره به دنبال تحقيق توقعات و نيازهاي مشتريان خود ميباشند. فناوري اطلاعات با تسهيل ارتباط با مشتريان و افزايش سرعت و اثربخشي آن، زمينه بهبود عملكرد و نو آوري در ارايه خدمات را فراهم مي كند. با انجام يك تحقيق ميداني و كمك گرفتن از نتايج آن ارتباط بين ارائه خدمات بانكي به روشهاي نوين با ميزان رضايت مشتريان بانك مورد بررسي قرار گرفته است. از مدل كانو براي جمع بندي نتايج تحقيق و تشخيص معادله حاكم بر رابطه بين در متغير بانكداري الكترونيك و رضايت مشتري استفاده شده است. بانك تجارت به عنوان مطالعه موردي در نظر گرفته شده است. جمعيت آماري مورد بررسي از بين مشتريان بانك تجارت ايران انتخاب شده اند. نتايج حاصله نشان مي دهد كه خدمات الكترونيكي بانك تجارت كه از كانال هاي مختلف از جمله خودپردازها، پايانه هاي فروش ، تلفن بانك ، اينترنت و تلفن همراه ارائه مي شوند از نيازهاي عملكردي مشتريان مي باشند و اين بدان معني است كه رابطه توسعه آنها با ميزان رضايت مشتريان يك رابطه خطي مستقيم مي باشد. بنابراين افزايش حجم و كيفيت اين خدمات مستقيما موجب افزايش رضايت مشتريان بانك ها خواهد بود.
در مقاله نقش بانکداری الکترونیک در رضایت مشتریان حببیب پور اسد منبع اینترنت نیز عنوان شده با ورود فناوری اطلاعات کلیه سازماها دستخوش تغییرات و تحولات شگرفی شدهاند. باظهور فناوریهای نوین سازمانها و ادارات تحت تاثیر این پدیده قرار گرفتند دراین میان بانکها به عنوان یکی از اساسی ترین بخشهای تجاری و اقتصادی کشورها از این موضوع برکنار نماندهاند. در این تحقیق قصدبر این است که نگرش و نحوه برخورد مشتریان را با این پدیده در بخش بانکداری که در قالب رضایت و یا عدم رضایت نمود پیدا میکند بررسی کنیم. در ایران مطالعاتی

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، خدمات الکترونیک، خدمات الکترونیکی Next Entries منابع تحقیق با موضوع بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، فناوری اطلاعات، خدمات بانکداری الکترونیک