منابع تحقیق با موضوع اتحادیه اروپا، نیروی دریایی، صادرات گاز، گاز طبیعی

دانلود پایان نامه ارشد

آمد، حزب او قاعدتا یک پای ائتلاف را تشکیل می داد.اما ائتلاف های محتمل در انتخابات، حالتی دوگانه داشتند. اکراین ما در کنار تیموشنکو و یا اکراین ما در کنار حزب مناطق. احتمال زیادی وجود داشت که ائتلاف جدید پارلمانی اکراین که قرار است کار تشکیل دولت و تعیین نخست وزیر را برعهده داشته باشد، از تیم جدید اکراین ما در کنار تیموشنکو و نیز سوسیالیست ها تشکیل شود، زیرا تیموشنکو با حرارت بسیار برای یک ائتلاف نارنجی تبلیغ کرده و نسبت به خطرات هرگونه اتحاد با یانوکوویچ هشدار داده بود. دو عامل نشان می دهند که چرا ائتلاف نارنجی اکراین، دوباره باید شکل بگیرد. اول آنکه اتحاد با حزب مناطق، نوعی خودکشی سیاسی برای یوشچنکو به شمار می آمد؛ زیرا به مثابه خیانت به انقلاب نارنجی بود و موجب کاهش شدید حامیان یوشچنکو می شد. حتی در سپتامبر سال 2005 میلادی نیز که حزب اکراین ما یک تفاهم نامه استراتژیک را با حزب مناطق به امضا رساند، محبوبیت حزب اکراین ما به شدت نزول کرد و البته خود یوشچنکو نیز در ژانویه 2006 میلادی از پذیرش آن سرباز زد.
در زمان برگزاری انتخابات سال 2006 میلادی نیز حزب مناطق همچنان مشروعیت انقلاب نارنجی را رد می کرد و آن را یک کودتای غیرقانونی می دانست. حزب مناطق اکراین، حامی اصلاحات اقتصادی بود زیرا الیگارشی23 ها و مردان عرصه تجارت، این حزب را اشباع کرده اند. با وجود این حزب مناطق در سال 2005 میلادی علیه به تصویب رسیدن سازمان تجارت جهانی رای داد. حزب مناطق با عضویت در ناتو مخالف بود و خواهان عضویت کامل اکراین در حلقه اقتصادی مشترک دوره پس از شوروی سابق شده است. این حزب در عین حال، معتقد است زبان روسی باید به عنوان دومین زبان رسمی این کشور شناخته شود.
از سویی چنین اتحادی پیام اشتباهی را به اتحادیه اروپا و ناتو می فرستاد و این طور القا می کرد که انقلاب نارنجی در حال عقب نشینی است. اتحادیه اروپا در آن زمان نیز موضعی خنثی نسبت به اکراین داشت و اگر اتحاد یوشچنکو با حزب مناطق شکل می گرفت چنین حالتی به شدت تقویت می شد و گروه هایی از اتحادیه اروپا که مواضع آنها علیه اکراین است، استدلال های بیشتری برای ادعاهای خود می یافتند. اتحاد با حزبی که با عضویت اکراین در ناتو مخالف است در عین حال ممکن بود منجر به عقب افتادن ارایه پیشنهاد ناتو به اکراین برای عضویت در این سازمان در سال 2006 میلادی شود.
قرارگرفتن حزب یولیا تیموشنکو در مقام دومین حزبی که بیشترین آرا را به خود اختصاص داده بود نیز در صحنه سیاسی اکراین از اهمیت زیادی برخوردار بود. تیموشنکو توانسته بود در فاصله انتخابات سال های 2002 تا 2006 میلادی، تعداد آرای حزب خود را چهار برابر کند و خود را در موقعیت خوبی برای قدرت گرفتن قرار دهد. برعکس، حزب اکراین ما کرسی های کمتری را نسبت به سال 2002 میلادی به دست آورده و شرایط مطلوبی نداشت.اما چرا حزب اکراین ما که رهبر افتخاری آن رییس جمهور اکراین هم بود و با خواست مردم به پیروزی رسید، در این انتخابات موفق نبود؟ پاسخ این است که ویکتور یوشچنکو رییس جمهوری بوده که از تاکتیک انتحاری استفاده کرده است. او در سال 2005 میلادی اشتباهات فراوانی مرتکب شد که از جمله آنها کنار گذاشتن دولت تیموشنکو و دوپاره کردن اردوی انقلاب نارنجی بود. او که تفاهم نامه ای را با ویکتور یانوکوویچ به امضا رسانده بود، در جریان دعوا بر سر قیمت گاز روسیه نتوانست موفق ظاهر شود. او هم چنین مانع از انجام تحقیقات لازم در خصوص اتهاماتی شد که علیه برخی مقامات بلندپایه اکراینی وجود داشت. یوشچنکو در عین حال نتوانست به دنبال کسب قدرت و اختیاراتش از آنها برای گسترش نفوذ دولت در مناطق مختلف اکراین استفاده کند.
این اشتباهات منجر به اعتراض به انقلاب نارنجی شد و عملا به حزب تیموشنکو کمک کرد شرایط بهتری در انتخابات بیابد. به نظر می رسید که حزب اکراین ما به نوعی در مقابل رای دهندگان به انقلاب نارنجی قرار گرفته و از موضعی بالا به آنها نگاه می کرد و یوشچنکو نیز خود هدف انتقادات شدیدی قرار داشت. عده ای از مقامات ارشد تجاری اکراین که در سپتامبر سال 2005 میلادی اتهامات فساد مالی علیه آنها مطرح شد نیز در مقابل درخواست هایی که برای استعفای آنها از حزب اکراین ما مطرح می شد، ایستادگی کردند و به هشدار یوشچنکو توجهی نکردند ولی مجموعه این شرایط، کاملا به ضرر یوشچنکو تمام شد و حتی حزب اکراین ما نتوانست به یک حزب یک دست و حامی رییس جمهور تبدیل شود.یوشچنکو در واقع از درک مهمترین عامل بروز انقلاب نارنجی ناتوان مانده بود. فساد گسترده مالی و بی عدالتی در میان مقامات ارشد اکراین، عاملی بود که مردم این کشور را به ایجاد یک تغییر بزرگ و انقلاب نارنجی سوق داد؛ اما به تدریج با مشاهده بی توجهی یوشچنکو به این موضوع، افکار عمومی نیز اعتماد خود به رییس جمهور را از دست دادند.
با این وجود انتقادات گسترده ای که از عملکرد ویکتور یوشچنکو و دولت او ابراز می شود هم باعث نشد که مردم اکراین کاملا به بازگشت یانوکوویچ به قدرت تمایل داشته باشند. هرچه باشد یانوکوویچ مواضعی بسیار نزدیک به روسیه داشت و اکراینی ها کاملا نسبت به روسیه در موضع احتیاط قرار داشتند.
در ژانویه 2009، شرکت گازپروم روسیه دوباره صادرات گاز طبیعی به اکراین را قطع کرد. با اینکه در سال 2006 نیز روسیه از این ابزار برای تحت فشار قراردادن مخالفانش استفاده کرده بود این بار اروپا را نیز دچار چالش جدی نمود.بعد از سه هفته چانه زنی مقامات اکراینی و اتحادیه اروپا با توافقاتی که انجام گرفت و افزایش قیمت گاز صادراتی به اکراین جریان صادرات گاز ار سر گرفته شد. و این افزایش قیمت انرژی فشار مضاعفی بر توده های مردم وارد کرد و موجبات نارضایتی از حکومت وقت طرفدار غرب را در کنار سایر مسایل از جمله سوء مدیریت و فساد گسترده و رکود اقتصادی، فراهم نمود.

1-2-7 )انتخابات 201024
در انتخابات ریاست جمهوری در ژانویه 2010 هیچ یک از نامزدها نتوانستند اکثریت آرا را بدست آوردند. در این دور ویکتور یانوکویچ نفر اول و یولیا تیموشنکو نفر دوم شد.بیشترین آرای یانوکویچ از مناطق عمدتا” روسی زبان ساکن ایالت های شرقی وجنوبی بود.وبیشترآرای تیموشنکو نیز از مناطق اکراینی زبان ساکن در بخش های مرکزی و غربی بدست آمد.
پس از تشکیل دولت ائتلافی توسط یانوکویچ وی توانست بعد از 6 سال به مسند قدرت برگردد. مدودف رئیس جمهور وقت روسیه این پیروزی را به یانوکویچ تبریک و مراتب خرسندی خود را اعلام کرد.روابط حسنه اکراین و روسیه مجددا” در ماه آوریل برقرار و با حضور نظامی روسیه در پایگاه نیروی دریایی سواستوپول تا 2042 موافقت شد.دولت عنوان نمود که این موافقت در قبال تخفیف قیمت گاز وارداتی از روسیه صورت گرفته است. اما در سال 2012 مشخص شد که روسیه قیمت گاز را پائین نیاورده است. از سوی دیگر بعد از انتخابات 2004 و روی کار آمدن طرفداران غرب که مقدمات الحاق اکراین به اتحادیه فراهم شده بود دولت جدید طرفدار روسیه این توافقات را ملغی اعلام نمود.
یانوکویچ در اکتبر 2011 تیموشنکو رقیب سرسخت سیاسی خود و تنی چند از اعضای دولت سابق را به اتهام فساد و سوء استفاده از قدرت دستگیر و روانه زندانی نمود.این عمل واکنش کمیسر عالی اتحادیه اروپا را بدنبال داشت.در طول سال 2012 داستان تکراری وحربه همیشگی مشکلات انتقال گاز طبیعی از روسیه به اروپا مجددا” از سوی روسها مطرح شدو این بار بهانه هزینه ترانزیت گاز از خاک اکراین به اروپا و… را عنوان و اعلام کردند روسیه در صدد است بخش عمده صادرات گاز به اروپا را ازطریق خاک بلاروس انجام دهد و خط لوله بلاروس را جایگزین خط لوله انتقال گاز از خاک اکراین بنماید، و هم چنین وارادات پنیر از اکراین را تحریم نمود که مشکلات عمده ای را متوجه صادر کنندگان و تولید کنندگان کرد.یانوکویچ در ادامه خوش خدمتی ها به روسیه لایحه رسمیت یافتن زبان رسمی بجای زبان اکراینی در مناطق روس زبان نشین تصویب را نمود که این موضوع از سوی اپوزیسیون محکوم و آن را طرحی در راستای افزایش نفوذ روسیه در اکراین عنوان نمودند .
در اکتبر، 2012، درانتخابات پارلمانی حزب مناطق به رهبری یانوکویچ موفق به کسب اکثریت کرسی ها پارلمان شد. این انتخابات مورد اعتراض مخالفان دولت واقع و عنوان شد که در انتخابات و شمارش آرا تقلب صورت گرفته و دولت به مهندسی انتخابات دست زده آرای احزاب مخالف را سرقت کرده است و مشروعیت نتیجه انتخابات هم از سوی مخالفان وهم از سوی اتحادیه اروپا زیر سوال رفت . حزب مناطق با ائتلاف به معرفی کابینه اقدام و آزارف به سمت نخست وزیر انتخاب گردید.

نقشه موقعیت شهرهای زیروبالای یک میلیون نفر همراه با طیف طرفداران یانکویچ25(طرفداران روسیه) و تیموشنکو(طرفداران غرب) در انتخابات سال ۲۰۱۰

1-2-8 ) بازگشت انقلاب وشروع بحران اکراین درسال 2013
نقطه شروع بحران اکراین به این صورت بود که در 21 نوامبر 2013 رئیس جمهور ویکتور یانوکویچ اعلام کردکه کی یف مراحل انعقاد یک توافق تجاری با اتحادیه اروپا را رها کرده وحاضر به امضای آن نیست و در مقابل با روسیه یک موافقت نامه تجاری را امضا خواهد کرد. در پی این خبر نا آرامی هایی در پایتخت شروع شد و از 30 نوامبراین نا آرامی ها با چاشنی خشونت همراه شد.
سرویس بین المللی باشگاه خبر نگاران به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی رویدادهای مهم در بحران سیاسی اکراین را به شرح زیر اعلام کرده است26
21 نوامبر سال 2013 میلادی :دولت “ویکتور یانوکوویچ” رئیس جمهوری اکراین رد توافقنامه تقویت مناسبات با اتحادیه اروپا و در عوض تلاش برای برقراری همکاری نزدیک تر با روسیه را اعلام کرد.معترضان به خیابان ها آمدند.
30 نوامبر :تصاویر معترضان که با باتوم های پلیس خونین شده بودند به سرعت منتشر و موجب جلب حمایت مردم از تظاهرات شد.
1 دسامبر :حدود 300 هزار معترض در میدان استقلال کی یف جمع شدند که بزرگترین تجمع از زمان انقلاب نارنجی در سال 2004 میلادی تاکنون بود.فعالان ساختمان شهرداری کی یف را تصرف کردند.
22 ژانویه سال 2014 میلادی : سه معترض در درگیری های میان پلیس و تظاهرکنندگانی که سنگر درست می کردند ، کشته شدند.
28 ژانویه :نخست وزیر اکراین استعفا و پارلمان قوانین شدید ضد اعتراضات را که موجب خشونت شده بود لغو کرد.
16 فوریه :فعالان مخالف در ازای آزادی 234 معترض بازداشت شده به تصرف ساختمان شهرداری کی یف پایان دادند.
18 فوریه : معترضان به صفوف پلیس حمله کردند و پس از اینکه پارلمان مانع اصلاح قانون اساسی در زمینه محدود کردن اختیارات رئیس جمهور شد در مقابل پارلمان آتش به پا کردند نیروهای پلیس ضد شورش با توسل به خشونت سعی کرد معترضان را از میدان استقلال عقب برانند.در این درگیری ها دست کم 26 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند.
20 فوریه: ساعاتی پس از اعلام آتش بس ، خشونت و درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس ضد شورش از سر گرفته شد.بیش از 80 نفر از جمله شمار زیادی از معترضان به ضرب گلوله کشته شدند.
21 فوریه :رهبران معترضان و یانوکوویچ بر اساس طرحی به میانجیگری اروپا درباره تشکیل دولت جدید و برگزاری انتخابات زود هنگام توافق کردند.پارلمان اختیارات رئیس جمهوری را کاهش و به آزادی یولیا تیموشنکو رقیبش از زندان رای داد.یانوکوویچ پس از اینکه معترضان کنترل کی یف را به دست گرفتند از پایتخت فرار کرد.
22 فوریه : پارلمان اکراین به برکناری یانوکوویچ و برگزاری انتخابات جدید رای داد.تیموشنکو آزاد شد و در حضور دهها هزار نفر در میدان استقلال سخنرانی کرد.
23 فوریه :پارلمان اکراین اختیارات رئیس جمهوری را به “الکساندر تورچینوف” رئیس جدید پارلمان و متحد تیموشنکو واگذار کرد.مقامات جدید اکراین برای جلوگیری از بروز مشکلات مالی ازغرب درخواست وام کردند.معترضان هوادار روسیه تظاهرات بر ضد مقامات جدید اکراین را در کریمه محل استقرار پایگاه اصلی نیروی دریایی روسیه آغاز کردند.
24 فوریه : دولت موقت اکراین حکم توقیف یانوکوویچ را صادر کرد. دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع ریاست جمهوری، قانون اساسی، جنگ جهانی اول، انتخابات ریاست جمهوری Next Entries منابع تحقیق با موضوع اتحادیه اروپا، جنگ جهانی اول، تجارت خارجی، امپراطوری عثمانی