منابع تحقیق با موضوع اتحادیه اروپا، سازمان ملل، سیاست خارجی، ایالات متحده

دانلود پایان نامه ارشد

در احصای شکل های آن می توان به تحریم تسلیحاتی ، تحریم تکنولوژی ، تحریم فرهنگی ونحریم اقتصادی اشاره کرد .در این بین تحريم‌هاي اقتصادي عمدتاً از 3 طريق اعمال مي‌شود. تحريم تجاري ، تحريم مالي و تحریم افراد. تحريم تجاري كه با محدود كردن يا قطع كردن انواع روابط وارداتي و صادراتي همراه مي‌شود. در تحريم مالي محدوديت و تضيقات و فشارهايي بر روابط مالي كشور هدف اعمال مي‌شود. يعني سرمايه‌گذاري، تأمين مالي و معاملات مالي كشور تحت فشار قرار مي‌گيرد. در تحریم اشخاص محدودیت های ورود وخروج به کشورهای عضو و یا غیر عضو و همچنین بلوکه و انسداد دارایی های این اشخاص از مهمترین روش های اعمال تحریم ها محسوب می شود.یک تقسيم‌بندي ديگري نیز مي‌توان برای تحریم در نظر گرفت و آن از منظر کارگزاران و مجریان تحریم است.
 اول تحريم يك جانبه، در اين نوع كشورمجری تحريم براساس تصميم يكطرفه خود تحريم را اعمال مي‌كند. مانند تحریم ایران از سوی امریکا
دوم تحريم چند جانبه كه از سوي چند كشورعليه كشور هدف صورت مي‌گيرد.مانند تحریم یوگسلاوی از سوی امریکا واتحادیه اروپا
سوم تحريم سازمان ملل است كه به وسيله شوراي امنيت اعمال مي‌شود. مانند تحریم افریقای جنوبی ،عراق و ایران از سوی شورای امنیت
از آنجا كه در تحريم يك طرفه، فقط يك كشور روابط تجاري و مالي خود را با كشور هدف محدود مي‌كند، در نهايت اين تحريم آثار سوء كمتري خواهد داشت. ميزان اين اثرگذاري به نفوذ اقتصادي كشور فرستنده تحريم در كشور هدف بستگي دارد بديهي است كه آثار و هزينه‌هاي تحريم چند جانبه نسبت به تحريم يك جانبه مي‌تواند بيشتر باشد. تحريم‌هاي دسته‌جمعي اقداماتي هستند كه به وسيله ارگان‌هاي نماينده‌ي جامعه‌ي جهاني در پاسخ‌ به رفتارهاي غيرقانوني و غيرقابل قبول يكي از كشورها اعمال مي‌شود و منظور از آن تاييد ملاك‌هاي رفتاري است كه حقوق بين‌الملل آنها را مقرر مي‌دارد. كميسيون‌ حقوق بين‌الملل در خصوص تحريم‌هاي دسته‌جمعي، مشروع اشعار مي‌دارد: “تحريم‌ها اقدامات واكنشي هستند كه بطور كلي باستناد تصميم اتخاذ شده به وسيله‌ي يك‌سازمان بين‌ المللي و پيرو نقض يك‌ تعهد بين‌المللي كه متضمن نتايج جدي براي جامعه‌ي بين المللي مي‌باشند صورت مي‌گيرد و به ويژه درمورد اقدامات مشخصي كه منشور سازمان ملل متحد اختيار اتخاذ آنها را براساس نظام تثبيت شده منشور به منظور حفظ صلح و امنيت بين المللي دارد.”199مهمترین تحریم قانونی در عرصه بین المللی تحريم شوراي امنيت سازمان ملل است كه به صورت جهان شمول صورت مي‌گيرد و براي اعضاي سازمان ملل لازم‌الاجراست و بعد حقوقي و قانوني هم دارد.

6-2-3 )تحریم های اتحادیه اروپابر علیه روسیه
بعد از شدت یافتن بحران در اکراین مقامات ارشد اتحادیه اروپا ابتدا سعی داشتند که از طریق گفتگو و دیپلماتیک روسیه را متقاعد به عدم دخالت در امور داخلی اکراین بنمایند و همواره سعی نمودند از تقابل مستقیم با روسیه طفره روند.از سویی معتقد بودند که بحران در اکراین ممکن است از این هم بیشتر تشدید شود، که در آنصورت نه به نفع روسیه خواهد بود نه به نفع اتحادیه اروپا. در این راستا استفانه فوله کمیسیونر امور توسعه اتحادیه اروپا در پارلمان اروپا گفت 200:« بحران دراکراین به نفع هیچکس نیست.وی خاطرنشان کرد: این به نفع روسیه واتحادیه اروپا است که ازخشونت وخونریزی های بیشتر در اکراین جلوگیری کنند. فوله هشدارداد که این بحران ممکن است ازکنترل خارج شود.این مقام اتحادیه اروپا درادامه تصریح کرد: هرگونه تهد ید ویا استفاده ازاهرم زورچه به سرعت اقدام نظامی ویا اعمال فشاراقتصادی علیه اکراین ویا کشوردیگری غیرقابل قبول است وباید متوقف شود. همه کشورها ازجلوگیری ازخشونت وخونریزی درشرق اروپا نفع می برند. این خشونتها اگر مهار نشود،از کنترل خارج می شوند.این به نفع همه است که به طورمشترک در راستای ایجاد دموکراسی،ثبات و آرامش در اروپا فعالیت کنیم.وی گفت که درروزهای آتی تصمیم روسیه در قبال بحران اکراین می تواند سرنوشت سازباشد.فوله عنوان کرد که بروکسل آماده است موارد باقی مانده در مورد توافقنامه تجارت آزاد با کیف را امضاکند. وی در این راستا تاریخ دقیقی برای امضا کردن این توافقنامه اعلام نکرد اما گفت که امضای این توافقنامه ممکن است پس ازانتخابات ریاست جمهوری ماه مه اکراین باشد.این مقام اتحادیه اروپا درادامه براهمیت نشست وزرای خارجه روسیه،آمریکا،اتحادیه اروپا و اکراین درژنو تاکیدکرد.»
اما با گسترش بحران از کی یف به شبه جزیره کریمه در 23 نوامبر 2014 و اعلام استقلال جمهوری خود مختار کریمه در 11 مارس 2014 و متعاقب آن با برگزاری رفراندوم والحاق آن جمهوری خود مختار به روسیه در 16 مارس 2014 ، عملا” بحران اکراین از یک بحران داخلی ( صاحبان قدرت) ومنطقه ای ( بین روسیه و اکراین) به یک بحران تمام عیار بین المللی تبدیل شد.چرا که قدرت نمایی روس ها در کریمه و متعاقب آن نا آرامی ها خونین در ایالت های شرقی اکراین ، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا را وادار به واکنش های سخت دیپلماتیک و تقابل در قالب دکترین تحریم نمود.
نشست فوق العداه شورای اتحادیه اروپا در 3 مارس 2014 در راستای بررسی تجاوز آشکار نیروهای روسی به خاک اکراین، نقض تمامیت عرضی آن کشور و همچنین محکومیت اعطای مجوز اول مارس 2014 روسیه برای حضور نیروهای نظامی در خاک اکراین برگزار شد.اتحادیه اروپا ازروسیه خواست سریعا نیروهای نظامی خود را از خاک اکراین فراخواند و به تمامیت عرضی آن کشور احترام بگذارد.در بیانیه ای که سران کشور های اروپایی در 6 مارس 2016 ارائه دادند عنوان نمودند برای مقابله با روسیه از ارائه ویزای ورود به 151نفر ازمقامات روسی و کریمه ای به اروپا خودداری خواهند کرد.همچنین اجلاس سرانG8 درسوچی روسیه را تحریم و آن کشور را از این گروه کنار گذاشتند.به جای اجلاس G8درسوچی،جلسهG7دربروکسل را در 4-5 ژوئن برگزارنمودند.کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز از تعلیق مذاکرات با روسیه برای پیوستن به سازمان همکاری و توسعه آژانس بین المللی انرژی پشتیبانی نمودند201.
وزاری خارجه اتحادیه اروپا روز 14 آوریل 2014 توافق کردند لیست 33 نفره مقامات مشمول مصادره اموال ومنع صدور روادید را گسترش داده و تحریم‌ها علیه روسیه راشدت ببخشند. کاترین اشتون مسوول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که :«این اتحادیه درعکس العمل به اقدامات توسعه طلبانه روسیه ابعاد تحریم علیه روسیه را گسترش می‌دهد وی افزود: وزیران امورخارجه اتحادیه اروپا طی نشستی درلوگزامبورگ تصمیم گرفتند فهرست افراد تحت تحریم در روسیه و نیز طرفداران روسیه دراکراین راگسترش دهند. وی تاکیدکرد: چنانچه پس ازنشست ژنو تنشها در شرق اکراین تداوم یابد،در آنصورت اتحادیه اروپا وارد مرحله سوم تحریمها علیه روسیه خواهدشد.مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین گفت: مرحله سوم تحریمها شامل تحریمهای اقتصادی علیه روسیه ومقامات و شرکتهای تجاری آن خواهد بود تحریم‌‌های جدیدی در راه است و  جدید‌ترین تحریم پیشنهاد شده علیه روسیه شامل، ممنوعیت سرمایه‌گذاری در بازارهای روسیه،‌تحریم صنعت تسلیحات و تکنولوژی‌های حساس از جمله بخش انرژی روسیه خواهد بود. . روسای کشورهای عضواتحادیه اروپا،برای تشدید تحریم‌هاعلیه روسیه واضافه کردن ١٢ نام دیگربه لیست این تحریم‌ها به توافق رسیدند. دربیانیه این اتحادیه آمده است که گسترش بیشترتحریم‌ها نیز در دستور کارآینده قرارگرفته است.توافق رهبران کشورهای اتحادیه اروپا به این معنی‌ست که افراد تحت تحریم،برای سفربه این اتحادیه دچارمشکل می‌شوند و نیز دارایی‌های آنها در اتحادیه اروپا ضبط خواهدشد. تاکنون نام ٣٣ مقام نظامی و سیاسی روسی واکراینی درلیست تحریم‌های اروپاگنجانیده شده است. این اتحادیه همچنین تصمیم گرفته است که ناظرانی را به اکراین بفرستد تا ازنزدیک اوضاع این کشور رابررسی کنند.»202
در راستای اجرای سیاست های اتحادیه اروپا در مقابل اقدامات روسیه در اکراین شورای اروپا اقدام به تحریم آن کشور در تاریخ 31/07/2014 بشرح ذیل نمود.203
– تحریم صادرات و فروش سلاح و مواد و تکنولوؤی های مرتبط با ساخت
– تحریم محصولات و فن آوری هائی که کاربرد دوگانه دارند ،
– ممنوعیت واردات اسلحه و مواد مرتبط از روسیه
– ممنوعیت ارائه خدمات خاص به صنایع نظامی آن کشور
– ممنوعیت ارائه خدمات خاص به صنایع و تکنولوژی هایی که کاربرد دو گانه دارند.
– کنترل بر صادرات تکنولوژِ ی وتجهیزات خاص درصنعت نفت که امکان استحصال آن را از آب های عمیق و قطب شمال فراهم می نماید.و کنترل بر ارائه برخی از خدمات مرتبط با آن
– ممنوعیت فروش اسلحه و تجهیزات نظامی به روسیه
– اعمال محدودیت در صدور و تجارت اوراق قرضه خاص، خرید وفروش سهام و یا خدمات مالی به روسیه
– انسداد و بلوکه منابع مالی وتجاری افراد تحریم شده و عدم صدور ویزا به این افراد
– ممنوعیت سرمایه گذاری در بخش انرژی و مالی روسیه
تحریم های فوق الذکر از سوی اتحادیه اروپا تا 31.07/2015 معتبر خواهد بود .که در سال 2015 نیز تمدید شد.
تحریم بانکی روسیه –5 بانک بزرگ روسیه از جمله بزرگترین بانک های روسی (CNBC و VTB) در لیست تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفت .طی این تصمیم درخواست وام در سطح بین المللی برای روسیه مقدور نخواهد بود.204
اتحادیه اروپا در ادامه تحریم های خود علیه روسیه شرکت ها و صنایع جدیدی را به لیست تحریم های خود علیه روسیه اضافه کرد که بخش انرژی و صنایع نظامی این کشور را نیز شامل می شوند.بر همین اساس صنایع نظامی و انرژی این کشور نیز در دور جدید تحریم ها مورد توجه اتحادیه اروپا قرار گرفته اند.نام شرکت های بزرگی همچون کلاشینکف، که از جمله بزرگ ترین شرکت های اسلحه سازی روس به شمارمی رود و همچنین روسنفت، از بزرگ ترین شرکت های نفتی این کشور نیز در لیست تحریم های جدید به چشم می خورد.بر همین اساس شرکت های روسنفت، ترنس نفت، و گازپروم نفت از افزایش بدهی طولانی مدت در بازارهای سرمایه اروپایی منع شده اند.اتحادیه اروپا همچنین ارائه خدمات به روسیه برای انجام عملیات اکتشافی را در پروژه های قطبی، دریای عمیق و شل نیز ممنوع کرده است.از سوی دیگر 9 شرکت بزرگ نظامی روسیه نیز از سوی اتحادیه اروپا تحت تحریم قرار گرفته اند.این اتحادیه در قالب تحریم های جدید، ارائه وام های بلند مدت، بیش از 30 روز، به 5 بانک اصلی روسیه را ممنوع اعلام کرده است.نام 24 شخصیت روس از جمله اعضای پارلمان و فعالین اقتصادی این کشور نیز در لیست تحریم های جدید به چشم می خورد205.

6-2-4 ) آثار وپیامدهای تحریم اقتصادی در روسیه
تحریم های اقتصادی و تحریم بانکها، ریسک سرمایه گذاری را افزایش و هزینه های اضافی بر اقتصاد روسیه تحمیل خواهد کرد.بعلاوه اعمال تحریم های متوالی در حوزه های مختلف و اعلام تمدید های شش ماهه و سالانه آن از سوی غرب همواره امنیت و آرامش را از اقتصاد روسیه سلب می نماید ونه تنها امکان سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران خارجی را به حداقل و حتی سفر می رساند بلکه زمینه را برای خروج سرمایه ها از آن کشور فراهم می سازد. در میان تحریمهایی که از سوی غرب بر علیه روسیه اعمال شده طبیعتا تحریم های تسلیحاتی تاثیری بر آن کشور نخواهد داشت چرا که روسیه خود از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنند گان سلاح در جهان است و صادرات این کشور بیشتر به کشور های افریقایی وآسیایی است در این میان هندوستان از بزرگترین مشتریان سلاح های روسی است پس تحریم های غرب در این حوزه تاثیری بر تولید و فروش این محصول استراتژیگ روسی نخواهد داشت.
“در نیمه‌ اول سال 2008میلادی قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی رشد چشم‌گیری پیدا کرد. در این بازه‌ی زمانی هر بشکه نفت با قیمت بیش از 147 دلار آمریکا مبادله شد که بالاترین قیمت نفت در تاریخ حضور این صنعت در اقتصاد دنیا محسوب می‌شود206 محاسبات اقتصاد دانان از رشد در آمدهای نفتی و مالیاتهای ناشی از آن درروسیه بزرگترین تولید کننده غیر اوپکی نفت حکایت

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع اتحادیه اروپا، تحریم های اقتصادی، تحریم اقتصادی، نخبگان سیاسی Next Entries منابع تحقیق با موضوع اتحادیه اروپا، تحریم بانکی، نرخ بهره، ریسک اعتباری