مقاله رایگان درمورد حسابداران، اطلاعات حسابداری، مؤسسات حسابرسی، کیفیت اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

ا به‌موجب تبصره 3 ماده 8 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1353 به شرح ذیل پیش‌بینی کرده بود:
دفاتر، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت‌ها که بیش از 50% سهام آن متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت باشد. درصورتی‌که قبلاً” مورد رسیدگی وزارت دارایی (منظور شرکت سهامی حسابرسی) قرارگرفته باشد پس از تصویب مجمع عمومی صلاحیت‌دار محتاج رسیدگی نخواهد بود.
همچنین مطابق ماده 41 قانون برنامه‌وبودجه کشور، حسابرسی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به وزارت دارایی واگذار گردید. در این مقطع جدا از کانون حسابداران رسمی و شرکت سهامی حسابرسی که به‌طور قانونی به امر حسابرسی مالیاتی می‌پرداختند می‌توان حسابداران مراجع مختلف که پس از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345 به رسمیت شناخته شدند و ملزم به انجام امور حسابرسی و اظهارنظر و ارائه گزارش شدند را نام برد که ازجمله آن‌ها می‌توان به محاسبین قسم‌خورده موردقبول وزارت امور اقتصادی و دارایی که در قالب‌بند 2 اصلاحی ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1348 انجام‌وظیفه نمودند اشاره کرد.
دربند 2 ماده اخیرالذکر آمده است:
محتویات حساب‌های شرکت‌های نفتی درصورتی‌که صحت آن‌ها توسط محاسبین قسم‌خورده موردقبول وزارت دارایی باشد ازنظر تعیین درآمد ویژه مشمول مالیات موردپذیرش خواهد بود.
و در صورت بروز اختلاف و اعتراض به نحوه رسیدگی مطابق مفاد تبصره یک ماده مذکور و به شرح ذیل عمل خواهد شد:
در مورد درآمد مشمول مالیات شرکت‌های نفتی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت‌های مذکور به‌وسیله وزارت دارایی با تشکیل حوزه یا حوزه‌های خاصی به تعداد لازم کمک ممیز، سر ممیز، ممیز کل و حسابدار متخصص رسیدگی خواهد شد در صورت بروز اختلاف پرونده به کمیسیون مخصوص متشکل از یک نفر از کارمندان اداره دارایی، یک نفر حسابدار رسمی به انتخاب وزارت دارایی احاله می‌گردد.
با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن‌ماه 1357 تشکیل شورای انقلاب، لوایح مختلفی تصویب گردید که ازجمله می‌توان به تأسیس سازمان صنایع ملی ایران اشاره نمود به‌موجب تبصره 2 ماده 3 اساسنامه سازمان مذکور مؤسسات مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران از شمول مقررات مربوط به حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی خارج گردید. مطابق مفاد تبصره مذکور:
بازرسان و حسابرسان یا مؤسسات تعیین‌شده از طرف سازمان در حکم بازرسان معتمد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بورس اوراق بهادار و سازمان‌های ذینفع خواهد بود. لذا مقررات مربوط به حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی در مؤسسات مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران لازم‌الاجرا نخواهد بود.
تبصره فوق زمینه کمرنگ کردن قوانین و مقررات مربوط به حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی را فراهم نمود و متعاقبا” شورای انقلاب مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم را در تاریخ 3/3/1359 به تصویب رساند. به‌موجب ماده12 لایحه مزبور، مواد 227 و 237 و 275 الی 281 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 اصلاحیه‌های بعدی آن‌که در خصوص حسابداران رسمی و کانون حسابداران رسمی بود منحل گردید. و به استناد ماده 16 اصلاحی لایحه مذکور وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1359 مؤسسات حسابرسی موردقبول خود را به شرح زیر اعلام نمود:
الف) شرکت سهامی حسابرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی
ب) موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه
در طی سال‌های 1359 الی 1361 مؤسسات حسابرسی دیگری نظیر موسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان، موسسه حسابرسی شاهد و … تشکیل شروع به کار نمودند. در تاریخ 8/2/1362 نظر به تعدد مؤسسات حسابرسی بخش عمومی، تشکیل سازمان حسابرسی مدنظر قرار گرفت و با تصویب اساسنامه قانون سازمان حسابرسی در تاریخ 17/6/1366 در مجلس شورای اسلامی، مؤسسات مذکور ادغام و سازمان حسابرسی شکل گرفت که وظیفه آن بازرسی قانونی و انجام امور حسابرسی کلیه دستگاه‌های عمومی و مرجع تخصصی و رسمی امور حسابداری کشور تعیین گردید. این سازمان حسب مفاد و الزامات تبصره یک ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت دولتی و همچنین شرکت‌هایی که به‌طور موقت توسط مدیران دولتی اداره می‌شده انداقدام می‌نمود.
علیرغم حذف مواد قانونی مربوط به استفاده از خدمات حسابداران رسمی در امور گزارشگری مالیاتی ، نیاز جامعه به استفاده از خدمات حرفه‌ای حسابداران متخصص و ذیصلاح احساس می‌گردید و بر پایه همین نیاز لایحه استفاده از خدمات حسابداران رسمی به‌صورت ماده‌واحده در تاریخ 21/10/1372 به تصویب رسید و با تعیین حدود و ضوابط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارش‌های حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی در قالب آیین‌نامه تبصره 4 ماده یادشده در تاریخ 13/6/1379 توسط هیات وزیران زمینه فعالیت مجدد حسابداران رسمی فراهم گردید و سرانجام به‌موجب ماده132 اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 که در تاریخ 27/11/1380 به تصویب رسید زمینه مجدد استفاده از خدمات سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در امر حسابرسی مالیاتی به ترتیبات مقرر در ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم قابلیت اجرایی پیدا نمود (مسیحی، 1385).
2-4 مفهوم حسابرسی
“حسابرسی، فرآیندی است منظم و باقاعده، جهت جمع‌آوری و ارزیابی بی‌طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی، به‌منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها (اظهارات) با معیارهای از پیش تعیین‌شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع” (مسیر و دیگران، 2005).
این تعریف جامع و بسیط دربرگیرنده انواع مختلف حسابرسی برای موضوعات و موارد متنوع می‌باشد. ما اغلب با واژه‌های حسابرسی مالی، حسابرسی سیستم‌های اطلاعاتی، حسابرسی مدیریت، حسابرسی عملیاتی، حسابرسی عملکرد و حسابرسی رعایت روبرو می‌شویم. این واژه‌ها نماینده انواع مختلف حسابرسی است و تعریف مزبور تمامی آن‌ها را در برمی‌گیرد.عبارت ” فرایند منظم و باقاعده ” دلالت بر آن دارد که فعالیت حسابرسی بر اساس برنامه‌ریزی مناسب انجام می‌شود که بر مبنای آن مجموعه‌ای از شواهد مربوط، جمع‌آوری و ارزیابی می‌گردد و از این طریق هدف‌های حسابرسی تحقق می‌یابد. “جمع‌آوری و ارزیابی بی‌طرفانه شواهد” شالوده حسابرسی است. اگرچه نوع و ماهیت شواهد و معیارهای ارزیابی می‌تواند بین پروژه‌های مختلف حسابرسی متفاوت باشد، ولی تمامی حسابرسی‌ها بر محور جمع‌آوری و ارزیابی شواهد متمرکز است. موضوع مورد رسیدگی از یک سری ” ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی” تشکیل‌شده است. این ادعاها که به‌صراحت یا تلویحی اظهارمی‌شود اطلاعات اقتصادی نامیده می‌شوند و کلمه ” اقتصادی” نمایانگر شرایطی است که منجر به تصمیم‌گیری در تخصیص منابع محدود می‌شود.ازآنجاکه تمام حسابرسی‌ها به ارائه نوعی اظهارنظر و یا ارزیابی منجر می‌شود پیش‌نیاز هر حسابرسی وجود یک سری “معیارهای مشخص” است که بر اساس آن بتوان شواهد را ارزیابی کرد. اصول پذیرفته‌شده حسابداری، معیاری صریح و استاندارد است که در حسابرسی صورت‌های مالی مورداستفاده قرار می‌گیرد. بااین‌حال معیارهای تلویحی نیز کاربرد دارند که به‌روشنی تعریف‌نشده‌اند. نمونه این‌گونه موارد معیارهایی است که در حسابرسی عملیاتی و یا حسابرسی عملکرد مورداستفاده قرار می‌گیرد. در مورد معیارهایی که شواهد جمع‌آوری‌شده بر اساس آن‌ها ارزیابی می‌شود باید توافق همگانی وجود داشته باشد (نیکخواه آزاد، 1379).
حسابرسی، فرایند رسیدگی بی‌طرفانه و موشکافانه اسناد و مدارک و دیگر شواهد پشتوانه صورت‌های مالی است که از داخل یا خارج واحد مورد رسیدگی گردآوری می‌شود. به‌منظور اطمینان یافتن از درستی گزاره‌های صریح یا ضمنی مدیریت و دستیابی به مبنایی معقول برای ارائه‌ی نظر حرفه‌ای درباره این‌که صورت‌های مالی به‌طور مطلوب ارائه‌شده و از تمام جنبه‌های بااهمیت، با اصول پذیرفته‌شده حسابداری انطباق دارد. واژه حسابرسی به روش‌های خاصی اشاره ندارد بلکه به‌طور ضمنی، دلالت بر هر کاری می‌کند که حسابرس برای اثبات یا رسیدگی به یک معامله، رسیدگی مدارک مربوط به یک سری معاملات، صورت‌های مالی یا صورتی حاوی یک یا چند معامله انجام می‌دهد. به عبارت روشن‌تر حسابرسی به روش‌های خاصی گفته می‌شود که حسابرسان عموماً برای کسب اطلاعات لازم جهت ارائه نظر حرفه‌ای درباره حساب، صورت یا صورت‌های مالی ضروری تشخیص دهند (ارباب سلیمانی، 1389).
2-5 اهداف حسابرسی
طبق بند 2 بخش 20 استانداردهای حسابرسی با موضوع ” هدف و اصول کلی حسابرسی صورت‌های مالی” هدف حسابرسی صورت‌های مالی این است که” حسابرس بتواند درباره این‌که صورت‌های مالی مزبور از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری تهیه‌شده است یا خیر، اظهارنظر کند.”
با توجه به همین استاندارد، حسابرسی منطبق بر استانداردهای حسابرسی به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که از نبود اشتباه و یا تحریفی بااهمیت در صورت‌های مالی به‌عنوان‌یک مجموعه، اطمینانی معقول به دست آید. اطمینان معقول مفهوم است مرتبط با گردآوری شواهد حسابرسی لازم تا حسابرس بتواند به این نتیجه برسد که اشتباه یا تحریف بااهمیتی در مجموعه صورت‌های مالی، وجود ندارد. اطمینان معقول به تمام فرایند حسابرسی مربوط می‌شود.آنچه حسابرسی به فرایند گزارشگری می‌افزاید مربوط به کیفیت اطلاعات گزارش‌شده و نیاز استفاده‌کنندگان ارزیابی کیفیت اطلاعات قبل از استفاده از آن‌هاست بنابراین ارزش حسابرسی ارزشی مستقل نیست و تابع اطلاعات حسابداری گزارش‌شده است.ارزش‌افزوده حسابرسی متشکل از دو بعد است: بعد کنترلی و بعد اعتباربخشی. از دیدگاه کنترلی به دو دلیل حسابرسی به‌عنوان عاملی مستقل بر کیفیت اطلاعات نظارت دارد:
1. بررسی مستقل میزان تطابق اطلاعات حسابداری با معیارهای از قبل تعیین‌شده
2. ایجاد انگیزه برای تهیه‌کنندگان جهت تولید اطلاعات در چارچوب معیارهای از قبل تعیین‌شده.
از دیدگاه اعتباربخشی، حسابرسی بر اعتبار اطلاعات می‌افزاید زیرا استفاده‌کنندگان می‌توانند اطمینان حاصل کنند که عوامل کنترلی، بر فرایند گزارشگری اعمال‌شده و باعث بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری گردیده است و درنتیجه استفاده از اطلاعات حسابداری به شکوفایی کامل ارزش نهفته اطلاعات حسابداری منجر می‌شود. ارزش اطلاعات حسابداری درنهایت، تابع استفاده از اطلاعات است نه صرف تهیه گزارش آن. به‌طور خلاصه، حسابرسی مشکلات اعتبار دهی ناشی از تضاد منافع را کاهش می‌دهد و ازاین‌رو به قابلیت اتکای آن می‌افزاید (حساس یگانه و علوی طبری، 1383).
هدف‌های کلی حسابرسی هدف‌هایی است که حسابرس برای ارزیابی نحوه طراحی سیستم کنترل داخلی، آزمون کنترل‌ها، تعیین نوع و ماهیت، زمان‌بندی اجرا و حدود آزمون‌های محتوا و دستیابی به مبنایی برای اظهارنظر خود بکار می‌گیرد و جهت دستیابی به این هدف‌ها، قاعدتاً باید شواهد کافی، مربوط و قابل‌اعتمادی را برای مبنای اظهارنظر خود به دست آورند. هدف‌های کلی حسابرسی معمولاً بر اساس گزارش‌های مدیریت تعیین می‌شوند و عبارت‌اند از:
الف) ارزیابی سیستم کنترل داخلی
ب) اثبات مانده‌حساب‌ها، شامل اثبات وجود یا رخداد، اثبات حقوق مالکانه (یا مالکیت) یا تعهدات، اثبات کامل بودن، اثبات درستی ارزیابی یا تسهیم، اثبات مناسب بودن چگونگی ارائه و کفایت افشا (ارباب سلیمانی،1389).
نقش حسابرسی دربرگیرنده موارد زیر است :
1- شناسایی ماهیت ارزش‌افزوده اطلاعات حسابداری که از حسابرسی آن اطلاعات ناشی می‌شود.
2 – مرتبط کردن ارزش‌افزوده به نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری.
3 – نشان دادن اینکه حسابرسی قابلیت تولید ارزش‌افزوده اطلاعات حسابداری را دارد و نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان را تأمین می‌کند (نیکخواه آزاد، 1389).
عوامل توجیه‌کننده تقاضا برای حسابرسی :
1- تضاد منافع تهیه‌کننده و استفاده‌کننده اطلاعات
2- پیامدهای اقتصادی بااهمیت دسترسی به اطلاعات در تصمیم‌گیری
3- پیچیدگی موضوعات اقتصادی و

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد مدیریت سود، کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی، قلام تعهدی Next Entries مقاله رایگان درمورد استقلال حسابرس، حسابداران، استانداردهای حسابداری، انتقال اطلاعات