مقاله رایگان درمورد جهان اسلام، استادان دانشگاه، کانون توجه

دانلود پایان نامه ارشد

3379 مشهور است، صهيونيسم را جرياني نژاد پرست توصيف نموده و اين قطعنامه که در دهم نوامبر 1975 صادر گرديد، صهيونيسم را شکلي از اشکال نژادپرستي و تبعيض نژادي دانسته و اين قطعنامه از سوي مجمع عمومي با اکثريت 73 رأي موافق در مقابل 35 رأي مخالف و 32 رأي ممتنع به تصويب رسيده بود،دولت نهم سعي داشت به هر ترتيب شده موضوع رژيم صهيونيستي را در کانون توجهات بياورد. به همين دليل با مطرح شدن موضوع هولوکاست توسط احمدي نژاد و احياي گفتمان انقلابي در دولت نهم شاهديم که گروه هاي مقاومت در لبنان و فلسطين روحيه اي تازه پيدا کرده و بر مقاومت خود استوارتر مي گردند.
پيش از آنکه به بررسي سياست دولت نهم در مورد موضوع هولوکاست و رژيم صهيونيستي بپردازيم ابتدا براي تبيين بهتر موضوع به طور مختصر به بررسي موضوع هولوکاست مي پردازيم.
هولوکاست در لغت به معناي سوزاندن با آتش است که به طور کامل از بين برود. واژه هولوکاست در اصل يوناني مي باشد و ترکيب شده از (Holos) به معناي تمام و (Kalein) به معناي سوزاندن مي باشد. اين واژه براي اولين بار توسط فردي به نام “الي وايزل” به کار گرفته شد. معادل واژه هولوکاست در عبري کلاسيک “اولم کايل” و در عبري مدرن “شوآه” است.
و در اصطلاح هولوکاست به ماجراي کشتار يهوديان در جنگ دوم جهاني اطلاق مي شود بدين ترتيب که صهيونيست ها مدعي هستند که در طول جنگ دوم جهاني هيتلر نزديک به 6 ميليون نفر از يهوديان را در کوره هاي‌آدم سوزي، سوزانده است.
افرادي که طرفدار نظريه کشتار يهوديان مي باشند به دو موضوع مهم در اين امر تأکيد مي کنند:
1- کشتار يهوديان حادثه اي است که در تاريخ بي نظير است؛
2- اين کشتار نقطه اوج تنفر ابدي و نامعقولانه اي است که غير يهوديان از يهوديان در دل داشته اند.
بنابراين با توجه به اين نوع تفکر، ظلم بي سابقه اي در حق يهوديان رواگشته است و بدين ترتيب بايد از يهوديان دلجويي شود و در همين راستا دولت آلمان که مغلوب جنگ دوم جهاني نيز بود در طي توافقنامه اي مجبور به پرداخت ميلياردها دلار خسارت به يهوديان شده است. در اينجا اين موضوع مطرح مي شود که اين خسارت ها به چه کساني مي شود و اينجاست که مبحث “بازماندگان” مطرح مي شود.
واژه بازماندگان به آن دسته از مردم يهودي گفته مي شد که به اردوگاههاي نازي ها منتقل شدند و ناچار بودند در اين اردوگاههاي کار اجباري انجام دهند و گفته مي شود که تعداد اين بازماندگان حدود يک صدهزار نفر بوده است و مسلماً بعد از گذشت سال ها از اين موضوع بيش از يک چهارم اين افراد نبايد زنده باشند، ولي به دليل اينکه آنان در اردوگاهها به گفته يهوديان سختي هاي فراواني متحمل شده اند، پس افرادي که از اين اردوگاهها برمي گشتند در بين يهوديان از اعتبار خاصي برخوردار بودند، به همين دليل بسياري از افراد يهودي که در اردوگاههاي کار اجباري نازي ها حضور نداشتند، خود را “بازمانده” معرفي مي کردند. البته اين اقدام افراد يک دليل مهم ديگر نيز داشت و آن سود مادي اين امر براي آنها بود، چرا که دولت آلمان به يهودياني که در اين اردوگاهها بودند خسارت پرداخت مي کرد. اما آنچه در مورد هولوکاست بسيار قابل توجه است دو موضوع باشد:
اول: بزرگ نمايي اين کشتار آن هم با چندين سال تأخير و سپري شدن زمان از موقع وقوع آن.
در همين راستا نورمن جي. فينکل شتاين چنين مي گويد: “نخستين خاطره اي که خود من از فاجعه يهود کشي دارم به زماني مربوط مي شود که از مدرسه به خانه برگشتم و ديدم مادرم به صفحه تلويزيون چشم دوخته است و محاکمه “آدولف آيشمن (1961) را تماشا مي کند. در آن هنگام فقط شانزده سال از پايان جنگ مي گذشت اما به نظر من چنان مي‌آمد که دره اي عبور ناپذير اردوگاهها مرگ را از پدر و مادر من جدا مي کند. در اتاق نشيمن ما عکس هايي از خانواده مادرم آويزان بود ولي من هيچ پيوندي ميان خودم و آن عکس ها احساس نمي کردم …
اما نکته بسيار مهمتر اين است که به جز آن خاطرات بسيار مبهم، من به خاطر نمي آورم که فاجعه يهودکشي کمترين تأثيري بر دوران کودکي من نداشته باشد. دليل اصلي چنين وضعيتي اين بود که در بيرون از خانواده من ظاهراً هيچ کس به اين مسئله اهميتي نمي داد، دوستان دوران کودکي من همه چيز مي خواندند و درباره وقايع روز با هيجان بسيار بحث و جدل مي‌کردند، ولي صادقانه مي گويم که حتي يکي از دوستان من يا والدين آنها در مورد سختيهايي که پدر و مادر من تحمل کرده بودند چيزي نمي پرسيدند. اين سکوت احترام آميز نبود، بي اعتنايي محض بود. با توجه به اين واقعيت طبيعي است که انسان از ديدن آن همه همدردي و دلسوزي که در دهه هاي بعد نثار قربانيان مي شود دچار ناباوري و بدگماني مي‌شود. اين وضعيت بي ترديد حاصل استقرار صنعتي بود که از اسطوره يهودکشي تغذيه مي‌کرد”.162
اصولاً پرداختن به موضوع هولوکاست چندين سال بعد از اين موضوع آغاز شد و در اين زمينه بزرگ نمايي هاي زيادي صورت گرفت و فيلم ها و داستان ها و مطالب زيادي در مورد هولوکاست مطرح شد. در همين رابطه فينکل شتاين مي گويد که “غالب استادان دانشگاه ها ]در آمريکا[ مي توانند شهادت دهند در ميان دانشجويان دوره کارشناسي شمار کساني که مي‌توانند بگويند کشتار يهوديان به دست نازي ها در چه زماني اتفاق افتاد و چه تعداد يهودي به قتل رسيد، چندين برابر کساني است که از زمان وقوع و تعداد کشتگان جنگ داخلي آگاهي دارند. واقعيت اين است که يهود کشي تنها رويداد تاريخي اي است که امروز در کلاس هاي دانشگاه بجد مطرح مي شود. آمار نشان مي دهد که آمريکائياني که از اين فاجعه خبر دارند بسيار بيشتر از آمريکائياني است که از حمله به پرل هاربور آگاهي دارند.”163
در مورد بزرگ نمايي ها که در اين زمينه شده مي توان به کتاب “پرونده نقاشي شده” اثر جرزي کوزينسکي اشاره کرد که بسيار در مورد تنفر غير يهوديان از يهوديان اغراق کرده است. يا کتاب “قطعات” نوشته ويلکوميرسکي است که برنده چندين جايزه مختلف نيز شده است، ويلکوميرسکي در اين کتاب به شرح زندگي خود پرداخته است و خاطرات خود را در مورد اردوگاههاي کار اجباري نازي ها و رنج يهوديان بيان کرده است اما بعداً مشخص شد او اصلاً يهودي نيست و در اردوگاههاي کار اجباري نيز نبوده است بلکه تمام طول جنگ طول جنگ دوم جهاني را در يک دهکده کوهستاني در سوئيس به سر مي برده است، و نام اصلي وي هم “برونو دوسکر” بوده است. در پي آشکار شدن اين موضوع در اکتبر 1991 ناشر آلماني کتاب “قطعات” تمام نسخه هاي اين کتاب را از کتاب فروشي ها جمع کرد.
اصولا بايد گفت که استفاده سياسي و ابزاري يهوديان از هولوکاست در چهارچوب منافع آنها بوده است، به عنوان مثال قبل از روي کار آمدن حزب اسلام گراي عدالت در ترکيه، با توجه به روابط نزديک ترکيه و اسرائيل، هر گاه موضوع نسل کشي ارمني ها مطرح مي شد، يهوديان سعي مي کردند که اين موضوع را کم اهميت جلوه دهند به طوري که ايالات متحده آمريکا نيز از اين امر حمايت مي کرد، علي رغم اينکه ارمني ها هم کيش آنها بودند، اما در زمينه هولوکاست هيچ نوع مسامحه اي در کار نبود در همين زمينه فينکل شتاين مي گويد: “ترکيه مرتکب نسل کشي ارمنيان شده است، از متحدان اسرائيل است و همين مسئله گناه ترکيه را تخفيف مي دهد، حمايت نخبگان يهود از ترکيه چنان است که حتي سخن گفتن از کشتار ارمنيان گناهي بزرگ تلقي مي شود … .
شوراي فاجعه يهودکشي آمريکا به دستور اسراييل، نام ارمنيان را از فهرست قربانيان نسل کشي در موزه يادمان يهودکشي واشنگتن حذف کرد. و گروه فشار يهوديان در کنگره اجازه نداد که يک روز به يادبود نسل کشي ارمنيان اختصاص يابد.”164اين موضوعات بيانگر اين امر مي باشد که يهوديان از موضوع هولوکاست به عنوان ابزاري در راستاي پيشبرد سياست ها ومنافع خود استفاده مي کنند.
دوم: ممنوعيت انکار هولوکاست:
يکي از ديگر موضوعاتي که در مورد هولوکاست بسيار جالب و عجيب است موضوع ممنوعيت انکار هولوکاست است.
بدين صورت که “در 8 جولاي 1986 ميلادي مجلس اسرائيل (کنست) در يک اقدام تحت عنوان ممنوعيت انکار هولوکاست به تصويب رساند”165
موضوع ممنوعيت انکار هولوکاست به برخي از کشورهاي اروپايي نيز سرايت کرد و بدين ترتيب هر کس که درباره موضوع هولوکاست به تحقيق مي پرداخت و به نتايجي متفاوت از نظر صهيونيست ها مي رسيد مورد محاکمه و مجازات قرار مي گرفت.
بسياري از محققان تاريخ و دانشمندان بودند که در مورد موضوع هولوکاست به تحقيق پرداختند ولي به دليل اينکه ،نتايج تحقيقات آنها مورد دلخواه يهوديان و رژيم صهيونيستي نبود، مورد هجمه قرار مي گرفتند و به محاکمه کشانيده مي شدند.
همين موضوع که تحقيق در مورد يک واقعه تاريخي با مجازات و محاکمه روبرو مي شود باعث شده که بسياري از افراد و محققان به اين امر معترض باشند.
حال در اينجا اين نکته مطرح مي‌شود چرا اينقدر يهوديان در زمينه هولوکاست بزرگ نمايي مي کنند وانکار آن با مجازات رو به رو مي شود.
به نظر مي رسد، با تکيه بر موضوع هولوکاست يهوديان مجاز خواهند شد براي جلوگيري از تکرار چنين حوادثي براي خود يک سرزمين داشته باشند. و در ضمن آنها حق خواهند داشت با توجه به مظلوم نمايي در زمينه هولوکاست به هر نحو که شده از خود دفاع کنند، و اصولاً بايد گفت که يکي از دلايل تشکيل رژيم صهيونيستي هولوکاست مي باشد، در همين راستا فينکل شتاين مي گويد: “اين عقيده که غير يهوديان همواره از يهوديان نفرت داشته اند از سويي ضرورت تشکيل يک دولت يهودي را توجيه مي کند. اما از سوي ديگر دشمني با اسرائيل را نيز موجه جلوه مي دهد، بر اساس اين ديدگاه، يک کشور يهودي تنها پناهگاهي است که يهوديان مي‌توانند در هنگام بروز يهودکشي به آنجا پناه ببرند و از سوي ديگر هر نوع حمله اي به اين کشور يهودي و حتي هر حرکت دفاعي در مقابل اين کشور به معناي حرکت در مسير يهودستيزي است.”166
علي رغم تمامي اين موضوعات رژيم صهيونيستي با حمايت رسانه هاي جمعي کشورهاي متحد خود توانسته بود هولوکاست را امري قطعي و خدشه ناپذير جلوه دهد، با توجه به اين موضوعات که ذکر رئيس دولت نهم در ابتداي روي کار‌آمدن با الهام از گفتمان انقلابي سالهاي اول انقلاب در مورد موضوع فلسطين در نشست جهان بدون صهيونيسم چنين موضوع گيري مي کند: “واقعاً ماجراي فلسطين چيست؟ آيا درگيري در فلسطين جنگ بين يک عده يهودي و غير يهودي با مسلمانهاست؟ جنگ بين يهوديها يا ساير مذاهب است؟ جنگ بين يک کشور با بقيه کشورهاست؟ جنگ بين يک کشور با دنياي عرب است؟ آيا دعوا سر سرزمين محدود فلسطين است؟ به نظرم پاسخ همه اين سئوالات منفي است.
تأسيس رژيم اشغال گر قدس حرکتي سنگين از جانب نظام سلطه و استکبار عليه دنياي اسلام است. بين دنياي استکبار و جهان اسلام نبردي تاريخي در جريان است و عمق اين نبرد به صدها سال مي رسد. در اين نبرد تاريخي بارها وضعيت جبهه عوض شده است. يک دوره اي مسلمان غلبه و حرکت فعال و رو به جلو داشتند و دنياي استکباري در حال عقب نشيني يک دوره نيز جنگ و گريز بود و در طول سيصد سال اخير متأسفانه دنياي اسلام در حال عقب نشيني از مقابل جبهه استکبار بود. نمي خواهم ريشه يابي کنم به چه دليل، ما همين سير تاريخي را مطرح مي کنيم. صد سال قبل آخرين سنگرهاي جهان اسلام فرو ريخت و دنياي استکبار رژيم اشغالگر قدس را به عنوان سرپل نظام سلطه در قلب دنياي اسلام برپا کرد. سرپل يعني چه؟ “سرپل” يک اصطلاح جنگي و نظامي است. وقتي دو لشکر، دو کشور يا دو گروه با هم درگير هستند، اگر يک گروه حرکتي انجام بدهد و در جبهه مقابل قطعه اي از زمين را در اختيار بگيرد و آنجا مستقر بشود، قواي خود را پياده کند، استحکامات بسازد، خودش را تقويت کند و آنجا را به عنوان پايگاهي براي توسعه سرزميني قرار بدهد، به آن سرپل مي گوييم. اين کشور اشغال گر در واقع سرپل دنياي استکبار در قلب جهان اسلام است. يک پايگاهي درست کردند تا از آن پايگاه سلطه خودشان را بر کل جهان اسلام توسعه دهند.”167
اين سخنان احمدي نژاد با واکنش هاي زيادي رو به رو شد ، صهيونيست ها و متحدان هميشگي آن شديداً اين سخنان احمدي

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد افغانستان، دولت اصلاحات، حقوق بشر، نگاه به شرق Next Entries مقاله رایگان درمورد دولت اصلاحات، سازمان ملل، افغانستان، اصل موضوع