مقاله رایگان درمورد استقلال عمل، فرزندپروری

دانلود پایان نامه ارشد

را نيز در خانه اجرا كند. در چنين خانواده‌اي فقط ديكتاتور تصميم مي‌گيرد، هدف تعيين مي‌كند، راه نشان مي‌دهد و وظيفه‌ي افراد را مشخص مي‌سازد، امور زندگي را ترتيب مي‌دهد، همه بايد مطابق با ميل و دلخواه او رفتار كند. او فقط حق اظهار نظر دارد و دستورات او بدون چون وچرا بايد از طرف ديگران به معرض اجراء درآيد. در اينگونه خانواده‌‌ها فقط ديكتاتور استقلال عمل دارد. و ارزش كار ديگران بوسيله‌ي او تعيين مي‌شود، آنچه خوب دانست، خوب است و انچه او بد تلقي كرد بد است او در كارهاي خصوصي اعضاء خانواده نيز دخالت مي‌كند او مي‌تواند از ديگران انتقاد كند ولي آنچه او انجام مي‌دهد بايد بدون چون و چرا مورد تأييد قرار گيرد.
والدين مستبد در مقابل دستوراتي كه مي‌دهند دليل نمي‌آورند به نظر آنان فرزند بايد از والدين اطاعت بي‌چون و چرا داشته باشد.ماسن در اين باره مي‌گويد: والدين مستبد بر خلاف والدين دمكرات لزومي نمي‌بيند كه براي دستوراتي كه مي‌دهند، دليل ارائه دهند به نظر آنان اطاعت بي‌چون و چرا يك فضيلت است. بعضي از والدين از روي خشم چنين روشي را در پيش مي‌گيرند و بعضي ديگر نمي‌خواهند درد سر توضيح دادن و بحث و گفتگو را تقبل كنند. البته بعضي ديگر به اين دليل چنين رفتاري را با كودكان خود انجام مي‌دهند وتا به نوجوان ياد بدهند كه به مرجع قدرت احترام بگذارند اهم خصوصيات والدين مستبد و ديكتاتور بدين قرار است:
1- براي دستوراتي كه مي‌دهند دليل نمي‌آورند.
2- فرزند بايد اطاعت بي‌چون و چرا از والدين داشته باشد.
3- براي عقايد و نظرات فرزندانشان ارزش قائل نيستند.
4- معمولا يك نفر (پدر يا مادر) حاكم بر اعمال و رفتار ديگران است.
5- با فرزندان خود گرم و صميمي نيستند.
فرزندان والدين مستبد كمتر متّکي به خود هستند و اعتماد به نفس كمتر و هم چنين استقلال و خلاقيت پاييني دارند، ذهن كنجكاو ندارند، از نظر رشد اخلاقي كمتر رشد يافته‌اند، و در برخورد با مشكلات روزمره‌ي علمي، تحصيلي و ذهني انعطاف‌پذيري كمتري دارند معمولا والدين خود را نا مهربان و سهل انگار مي دانند و معتقدند كه انتظارات و تقاضاهايشان غير منطقي و نادرست مي‌باشد(ياسايي، 1387).
شريعتمداري ( 1387 ) ، در مورد خصوصيات فرزندان با والدين مستبد مي‌نويسد بچه‌هايي كه در محيط ديكتاتوري پرورش مي‌يابند در ظاهر حالت تسليم و اطاعت از خود نشان مي‌دهند، ولي در واقع دچار حالت اضطراب و هيجان هستن. اين بچه‌ها اغلب در مقابل ديگران حالت خصومت و دشمني به خود مي‌گيرند، به بچه‌هاي هم سن و كوچكتر از خود آسيب مي‌رسانند و معمولاً چون افكار و عقايد خاصي را بدون چون و چرا پذيرفته‌اند افرادي متعصب بار مي‌آيند. از بسر بردن با ديگران عاجز هستند. در زمينه‌هاي عاطفي و اجتماعي رشد كافي ندارند. در كارهاي گروهي نمي‌توانند شركت كنند، اغلب متزلزل و ضعيف‌النفس هستند از قبول مسئوليت خوداري مي‌كنند نسبت به بزرگسالان به طور كلي بدبين مي‌باشند، در مراحل مختلف زندگي از ضعف و بي‌لياقتي خود رنج مي‌برند و غالباً در كار تحصيل نيز موفق نمي‌شوند .
1- شیوه سهلگیرانه(والدين سهل‌گير) ، (آزادگذار)
فرزندپروری سهلگیرانه با تقاضاهای کم والدین و پاسخدهی زیاد آنها مشخص میشود. والدین سهلگیر به فرزندانشان بیش از حد توجه نشان میدهند و از آنان انتظارات کمی دارند. این والدین اغلب استقلال و آزادی زیادی به فرزندان میدهند ولی معمولا اهداف و انتظارات روشنی

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد فرزند پروری، فرزندپروری، شیوه های فرزند پروری، دوران کودکی Next Entries منابع پایان نامه درمورد مدیریت استرس، مسئولیت پذیری، فعالیت بدنی، افسردگی اساسی