مقاله رایگان درمورد آموزش مهارت، فرزندپروری، عقب ماندگی، مشکلات رفتاری

دانلود پایان نامه ارشد

ه و كاربردي)
1-4-1 اهداف آرماني
در صورت اثر بخش بودن آموزش مهارت فرزند پروری به مادران کودکان اوتستیک، گنجاندن این برنامه در آموزش کودکان اوتستیک.
1-4-2 هدف کلي
بررسی اثر بخشی برنامه آموزش فرزندپروری به مادران کودکان اوتستیک در کاهش اختلالات رفتاری فرزندان شان.
1-4-3 اهداف اختصاصي
1-بررسی اثربخشی آموزش مهارت فرزندپروری به مادران در کاهش اختلالات رفتاری کودکان اوتستیک.
2- بررسی اثربخشی آموزش مهارت فرزندپروری به مادران در کاهش اضطراب کودکان اوتستیک.
3- بررسی اثربخشی آموزش مهارت فرزند پروری به مادران در کاهش رفتار پرخاشگری کودکان اوتستیک.
1-5 فرضيه‏هاي تحقيق
1-آموزش مهارت فرزندپروري به مادران در كاهش اختلالات رفتاري كودكان اوتستیک تاثیر دارد.
2-آموزش مهارت فرزندپروری به مادران در کاهش اضطراب کودکان اوتستیک تاثیر دارد.
3- آموزش مهارت فرزندپروری به مادران در کاهش رفتار پرخاشگری کودکان اوتستیک تاثیر دارد.

1-6 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي (به صورت مفهومي و عملياتي):
1-6-1 تعرف مفهومی مهارت فرزند پروری مثبت : به عنوان مجموعه اي از رفتارها كه تعاملات والد و كودك را در طول دامنه گسترده اي از موقعيت ها توصيف مي كند و فرض شده است كه يك جو تعاملي تاثير گذار به وجود مي آورد تعريف مي شود (ساندرز و همکاران،2003).
1-6-2 تعریف عملیاتی مهارت فرزندپروری مثبت : منظور « برنامه فرزندپروری مثبت» است که توسط ساندرز و همکارانش به وجود آمده است و در 8 جلسه آموزشی اجرا می گردد.
1-6-3 تعرف مفهومی اوتیسم : اوتیسم (درخودماندگی) یک اختلال رشدی مغز است که بوسیله آسیب در مداخلات اجتماعی، ارتباط، رفتارهای تکراری و ویژه تقسیم بندی می‌شود، این علایم همگی پیش از سه سالگی کودک ایجاد می‌شود. اوتیسم بسیاری از بخشهای مغز را تحت تاثیر قرار می‌دهد(کاپلان و سادوک،2003).
1-6-4 تعریف عملیاتی اوتیسم : منظور ملاک های تشخیصیDSM-IV-TR برای اختلال اوتستیک می باشد.
1-6-5 تعریف مفهومی مشکلات رفتاری : مشکلات رفتاری کودکان، رفتارهایی است که ضمن نامتناسب بودن با سن فرد، شدید، مزمن یا مداوم  باشد و گستره آن شامل رفتارهای بیش‌فعالی و پرخاشگرانه تا رفتارهای گوشه‌گیرانه است. ویژگی‌ این‌گونه رفتارها این است كه اولا تاثیر منفی بر فرایند رشد و انطباق مناسب كودك با محیط دارد، ثانیا مزاحمت برای زندگی دیگران و استفاده آنان از شرایط به‌ وجود می‌آورد (نراقی و نادری، 1374).
1-6-6 تعریف عملیاتی مشکلات رفتاری : منظور نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه مشکلات رفتاری راتر بدست می آورد.

فصل دوم
پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه
بنابراين ما در اين فصل ابتدا به مباني نظري مرتبط با تحقيق پرداخته و سپس مباني تجربي و تحقيقاتي که در اين زمينه در خارج از کشور هم در داخل کشور صورت گرفته را مورد بررسي قرار خواهيم داد.
2-2 اوتیسم
2-2- 1 تعریف
اختلال فراگیر رشد38 شامل گروهی از اختلالات روانی هستند که در آن ها تخریب در مهارت های تعامل اجتماعی، رشد زبان و طیف ذخایر رفتاری وجود دارد. اختلالات فراگیر رشد معمولا در بچه های کوچک زیر 3 سالگی ظاهر می شود و والدین معمولا در حدود 18 ماهگی کودک، به دلیل عدم رشد مورد انتظار زبان نگران بچه می گردند، در حدود 25 درصد موارد زبان کم و بیش رشد می کند اما این پیشرفت بعدا از بین می رود. بعضی از کودکان مبتلا به اختلال فراگیر رشد تا زمان ورود به مدرسه مشضص نمی گردند، چون تقاضاهای معدودی دارند و به دلیل روابط اجتماعی اندک تعارضی با دیگران پیدا نمی کنند (کاپلان و سادوک،1386).
کودکان مبتلا به اختلالات فراگیر رشد غالبا علاقه شدید خاص به طیفی باریک از فعالیت ها نشان می دهند، در مقابل تغییر، مقاومت به خرج می دهند و پاسخ متناسب به محیط اجتماعی ابراز نمی کنند. این اختلالات بر زمینه های مختلف رشد اثر می کنند، در اوائل عمر ظاهر می گردند و اختلال کارکرد مستمر به وجود می آورند (کاپلان و سادوک،1386).
DSM-IV-TR 39 شامل پنج اختلال فراگیر رشد است : اختلال اوتستیک، اختلال رت، اختلال فروپاشنده کودکی، اختلال آسپرگر و اختلال فروپاشنده کودکی که به نوعی دیگر مشخص نشده است (کاپلان و سادوک،1386).
اختلال اوتستیک مشهورترین اختلال این گروه، با تخریب پایدار در تعامل اجتماعی متقابل، انحراف ارتباطی، و الگوهای رفتاری کلیشه ای محدود مشخص است. بیش از دو سوم افراد مبتلا به اختلال اوتستیک عقب ماندگی ذهنی هم دارند، اما این شرط برای تشخیص گذاری لازم نیست (کاپلان و سادوک،1386).
اختلال اوتستیک (از نظر تاریخ اوتیسم شیرخوارگی، اوتیسم کودکی، یا سندرم کانر نامیده می شود). هنری مودزلی40 (1867) نخستین روانپزشکی بود که توجه جدی به کودکان بسیار خردسالی که اختلالات روانی شدید همراه با دگرگونی، تاخیر و انحراف در اختلالات شدید روانی همراه با دگرگونی، تاخیر و انحراف در فرایندهای رشد نشان می دادند، مبذول نمود. ابتدا، تمام این اختلالات «پسیکوز» تلقی می شدند. در سال 1943، لئوکانر41 در مقاله کلاسیک خود به نام اختلالات اوتیستیک تماس عاطفی42، از اصطلاح« اوتیسم خردسالی» استفاده نمود و شرحی روشن و جامع از این سندرم زودرس کودکی ارائه نمود (کاپلان و سادوک،1386).
در جریان تشخیص این اختلال، فشارهای روانی فزاینده ای بر والدین وارد می شود که می تواند به واکنش هایی مانند ضربه ی روانی، ناامیدی، خشم، افسردگی و غیره منجر شود. برای بیشتر خانواده ها، این تشخیص تکان دهنده و غیر منتظره است؛ به طوری که برخی والدین با رد تشخیص و انجام آزمایش ها و بررسی های دیگر، وجود اختلال در کودک خود را انکار می کنند.
2-2-2 نشانگان اوتیسم
ملاک های تشخیصی DSM-IV-TR برای اختلال اوتستیک : وجود مجموعا شش مورد (یا بیشتر) از (1)، (2)، (3)، با حداقل دو مورد از (1)، و یک مورد از (2) و (3).
1- تخریب کیفی در تعامل اجتماع، که با حداقل دو تا از موارد زیر تظاهر می کند : (الف) تخریب بارز در استفاده از رفتارهای غیرکلامی متعدد نظیر نگاه چشم در چشم، حالت چهره، وضعیت اندامی، و حالات تنظیم کننده تعامل اجتماعی.(ب) ناتوانی در برقرای رابطه با همتا ها متناسب با سطح رشد. (ج) فقدان جستجوی خودانگیز برای مشارکت در لذات علایق با پیشرفت با سایر افراد (مثل فقدان نشان دادن، آوردن، یا اشاره به اشیاء مورد علاقه).(د) فقدان تقابل هیجانی یا اجتماعی.
2- تخریب کیفی در برقراری رابطه که با حداقل یکی از موارد زیر تظاهر می کند : (الف) تاخیر یا فقدان کامل رشد زبان کلامی(بدون تلاش برای جبران از راههای دیگر مثل ژست ها یا حالات چهره). (ب) در افرادی که تکلم کافی ندارند، تخریب بارز در توانایی شروع یا ادامه مکامله با دیگران. (ج) استفاده قالبی یا تکراری از زبان یا زبان ویژه. (د) فقدان بازی های وانمودی خودانگیز یا بازی تقلیدی جمعی متناسب با سطح رشد.
3- الگوهای محدود تکراری و قالبی در رفتار، علای، و فعالیت ها، که با حداقل یکی از موارد زیر تظاهر می کند : (الف) اشتغال ذهنی مفرط با یک یا چند الگوی کلیشه ای و محدودعلاقه که از نظر شدت یا تمرکز نابهنجار. (ب) چسبندگی ظاهرا انعطاف پذیر به برخی عادات و آداب بی فایده. (ج) ادا و اطوار حرکتی تکراری و قالبی (مثل پیچش یا حرکت شبیه بال زدن دست ها یا انگشتان، یا حرکات پیچیده کلی بدن). (د) اشتغال ذهنی مداوم با اجزاء و اشیاء.
2-2-3 همه گیر شناسی
اختلال اوتستیک تصور می شود در هر 5 در 10000 کودک روی می دهد (05/0). گزارش های میزان شیوع بین 2 تا 20 در 10000 متفاوت بوده اند. طبق تعریف شیوع اختلال اوتستیک قبل از 3 سالگی است. هر چند در بعضی موارد تشخیص در سنینی بسیار بالا تر صورت می گیرد.
میزان شیوع این اختلال در حال افزایش روزافزون است، به طوری که انجمن اتیسم آمریکا در دهه 1990 افزایش 172 درصدی را در میزان شیوع این اختلال گزارش نموده است، در صورتی که در این دوره، رشد جمعیت فقط 13 درصد بوده است.
تجربه های کلینیکی نشان می دهند که میزان شیوع این اختلال در ایران نیز در سال های اخیر رو به افزایش بوده است. در مورد تعداد کودکان اوتیسم در ایران، هیچ گونه اطلاعات موثقی در دست نیست و گر چه هم اکنون حدود 200 نفر از آنها در ایران و سایر شهر ها تحت پوشش آموزشی 43ABAقرار دارند، نمی توان در مورد تعداد این کودکان نظر قاطعی را اعلام نمود. بنابراین شاید لازم باشد، سازمان های ذی ربط به بررسی تعداد و میزان شیوع این این اختلال مهم که یکی از معضلات کشورهای غربی شده بپردازند (گلابی پور، علی پور و زندی، 1384).
اختلال اوتستیک در پسرها 4 تا 5 بار شایعتر است. دختران مبتلا اوتستیک احتمال بیشتری است که دچار عقب ماندگی ذهنی شدیدتر باشند. مطالعات اولیه حاکی از رابطه طبقه اجتماعی- اقتصادی بالا به اختلال اوتستیک بود؛ اما احتمالا این یافته ها با سوگیری در ارجاع مربوط بوده اند. در 25 سال گذشته هیچ یافته همه گیری شناسی رابطه ای بین اختلال اوتستیک و وضعیت اجتماعی- اقتصادی نشان نداده اند (کاپلان و سادوک، 1386).
2-2-4 سبب شناسی
اوتیسم و سایر ضایعات در طیف اوتیسم که به عنوان سندروم های رفتاری تعریف شده اند، می تواند یک ناتوانی طولانی مدت باشد. علت اصلی کاملاً شناخته شده نیست، اما تحقیقات اخیر گویای یافته های جدیدی درمورد علت اوتیسم هستند. مواردی که دربروز اختلال اوتیسم مطرح هستند عبارتنداز :
– عوامل قبل از تولد و اختلالهای مادرزادی44 : مطالعات، بین چندین عامل قبل از تولد و اونیزم مثل بارداری درسن بالا، خونریزی بعد از سه ماهه اول بارداری، استفاده از داروها در مدت بارداری و حضور مکونیوم در مایع آمینوتیک رابطه پیدا کرده اند. اگرچه ضرورتاً یک رابطه علت و معلولی وجود ندارد، به هرحال دربیشتر موارد، مسائل قبل از تولد و مادرزادی علل اولیه ی این اختلال نیستند، اختلال های مادرزادی ممکن است در رابطه با عوامل ژنی معنی پیدا کنند (کاکاوند، 1385).
– مطالعه نقش آلرژی غذایی در اوتیسم، مشخص کننده بدترشدن علائم عصب شناختی دربیماران اوتستیکی است که مبتلا به آلرژی غذایی بعداز مصرف شیر و گندم هستند (کریم زاده ، 1379).
– در اندازه گیری دور سر بچه های اوتستیک، افزایش دورسر و افزایش رشد درسال اول زندگی در این کودکان نسبت به سایر کودکان مشهود است (کریم زاده، 1379).
– مطالعات کروزومی : سندرم X شکننده نه تنها با عقب ماندگی بلکه با اوتیسم نیز رابطه دارد نابهنجاری های دیگر مثل اسکلروزتوبروز و غیر طبیعی بودن کروموزوم شماره 15 نیز با اوتیسم رابطه دارد (کاکاوند ، 1385).
– ژنتیک : مولفه های ژنتیکی درگیر احتمالاً براساس نوع اوتیسم، متفاوت خواهند بود. در یک مطالعه ی خانوادگی مشخص شد که آن دسته از بیماران مبتلا به اوتیسم با احتمال بیشتری خواهر و برادر مبتلا به اوتیسم یا عقب مانده ی ذهنی خواهند داشت که عقب ماندگی شدیدتری دارند مطالعه ی دیگر نشان داده است که بیماران مبتلا به اوتیسم که کارکرد بهتری دارند، احتمالاً بیشتر از خانواده هایی هستند که سابقه اختلال خلق دارند. در واقع در تعدادی از مطالعات مشخص شد که اختلال عاطفی عمده در میان والدین کودکان مبتلا به اوتیسم نسبت به والدین کودکان صرعی یا اسکلروزتوبروز سه برابر رایج تر است. اگر چه ممکن است مشکلات مربوط به مراقبت یک کودک اوتیسم بعنوان یک عامل شرکت کننده در اختلال عاطفی عمده مورد توجه باشد، تقریباً دو سوم این گونه والدین، قبل از تولد کودک اوتیسم این اختلال را داشته اند (کاکاوند، 1385).
– اکثر پژوهشگران عقیده دارند که اوتیسم ناشی از دامنه ای از نقایص مغزی است. ابتدا این که، بیشتر علائم مشخص کننده اوتیسم، مثل نقص در رشد زبان، عقب ماندگی ذهنی،

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درمورد مشکلات رفتاری، فرزندپروری، تحلیل داده، اختلالات رفتاری Next Entries مقاله رایگان درمورد اختلالات رفتاری، کودکان و نوجوان، موسیقی درمانی، کودکان و نوجوانان