مقاله رایگان درباره یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، عملکرد تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

1388).
بنابراین، والدین با شناخت بیشتر و آگاهی از شیوه های صحیح تعلیم و تربیت بهتر می توانند به یاری فرزندان خود بشتابند. با توجه به مطالب گفته شده می بینیم که نقش والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثر بوده، کمک و راهنمایی آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است(آرمند،1387).
2-2-3-2. پیشرفت تحصیلی دغدغه خانواده ها
موضوع تحصیل فرزندان، امروزه یکی از دغدغه های مهم خانواده های کشور را تشکیل می دهد. این دغدغه بیشتر به دلیل وابستگی آینده ی فرزندان به میزان توفیق آنان در تحصیل و طی مراحل دوره ی متوسطه و ورود به دانشگاه به وجود می آید. اگرچه این دل نگرانی ها برای اعتلا و ارتقای تحصیلی فرزندان و در کل نظام آموزش و پرورش نقطه ای امیدبخش و خوشایند است؛ در چهره ای دیگر، نوعی اضطراب و تشویش برای خانواده ها و دانش آموزان فراهم می نماید که چنان چه فردی نتواند مراحل تحصیل را به شکلی موفق و با نمراتی عالی طی نماید و راه یابی او به دانشگاه دچار اشکال گردد، دیگر نمی تواند فردی موفق و شهروندی مؤثر به لحاظ اجتماعی به شمار آید(عصاره، 1389).
به نظر می رسد نظام تربیتی ما باید به گونه ای برنامه ریزی نماید که از سویی پیشرفت تحصیلی و کارایی آموزشی را بالا ببرد و راه های مؤثر پیشرفت تحصیلی را برای اعتلای آموزشی در پیش گیرد و از دیگر سو نظام اجتماعی ما داشتن مدارک تحصیلی دانشگاهی را تنها ملاک شاخص برای توفیقات اجتماعی و شغل یابی، مطمح نظر قرار ندهد، بلکه شایستگی های فردی، ابتکارات انسانی و تلاش های سازنده ی افراد را هم به عنوان ملاک های اعتباری برای شاخص های اجتماعی، معیارهای شغل یابی و تأمین نیازمندی های شغلی مورد توجه قرار دهد(عصاره، 1389).

2-2-3-3. درگیری خانواده در امور تحصیلی
خانواده يک نظام طبيعي و اجتماعي است که افراد خواسته يا ناخواسته به آن وابسته اند و اولين کانوني است که فرد در آن احساس امنيت مي کند و مورد پذيرش و حمايت قرار مي گيرد. مطمئناً ساخت و فضاي خانواده ،نقش مهمي در عملکرد و رفتار فرد ايفا مي کند. كيفيت تعامل والدين و فرزندان، وضعيت اقتصادي – اجتماعي خانواده و تحصيلات والدين همواره به عنوان تعيين‌کننده‌هاي مهم پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان شناخته شده است(آکسوي151 ، لينک152؛ 2000).
2-2-3-4. نقش والدین در راهنمایی تحصیلی فرزندان
راهنمایی تحصیلی فرزندان امری است بسیار ضروری و نمی توان کار آموزش و تربیت را تنها به معلم و مدرسه محول ساخت و از نقش خانواده در این زمینه غافل شد. چرا که دانش آموزان اوقات زیادی را در منزل می گذرانند و علاوه بر این که تحت تأثیر اعمال و رفتار والدین هستند، از آن ها انتظار کمک و راهنمایی نیز دارند. یکی از حقوق طبیعی کودکان برخورداری از کمک و راهنمایی والدین می باشد. خوشبختانه اکثر والدین بر اهمیت راهنمایی تحصیلی فرزندانشان واقفند و شاید وقت فراوانی را نیز در این زمینه صرف می کنند، ولی نکته مهم این است که تا چه حد این وظیفه و مسوولیت را صحیح انجام می دهند. زمانی والدین می توانند به نحو احسن از عهده ی این وظیفه برآیند که بدانند چگونه به راهنمایی تحصیلی فرزندان خود بپردازند. اگر در این زمینه درست عمل نکنند ممکن است به جای کمک به فرزند، مانع پیشرفت وی و باعث سستی و تنبلی او شوند(آرمند،1387).
به عبارت دیگر، مهم ترین نقشی که والدین در زمینه ی راهنمایی تحصیلی فرزندان می توانند داشته باشند، ایجاد محیطی آرام و مساعد برای مطالعه و انجام تکالیف است. در بعضی مواقع والدین به طور ناخواسته و ناآگاهانه نه تنها محیط مساعدی را برای مطالعه ی فرزندان ایجاد نمی کنند، بلکه اصرار می ورزند که دانش آموزان در محلی آکنده از سر و صدا و محرک های مختلف مزاحم به انجام تکالیف بپردازند. آن ها تصور می کنند مطالعه و انجام تکالیف نیز همانند کارهای دیگر در هر شرایطی قابل انجام است، ولی باید توجه داشت که یادگیری در شرایطی بهتر صورت می گیرد که در آن محیط آرام باشد و محرک های مزاحم از جمله تلویزیون، بازی سایر کودکان و سر و صداهای دیگر کم تر باشد. به علاوه محیط خانواده باید محیطی امن برای دانش آموزان باشد، چنان چه والدین مشاجراتی نیز باهم داشته باشند باید به دور از حضور دانش آموز مشکلات خود را حل کنند. هم چنین والدین باید سعی کنند حتی الامکان از ترتیب دادن جشن ها و مراسم مختلف و یا شرکت در آن ها در ایام امتحانات خودداری کنند. حتی نباید فرزندان را به علت داشتن امتحان و درس خواندن تنها بگذارند و خود به این گونه مجالس بروند، زیرا این شیوه دانش آموز را نسبت درس بی علاقه می کند. بهتر است دانش اموز باور کند که کار و فعالیت او نه تنها از نظر خودش، بلکه از نظر سایر اعضای خانواده نیز مهم است و آن ها حاضرند از این قبیل برنامه ها صرف نظر کنند(آرمند،1387).
2-2-3-5. غنی کردن محیط خانواده توسط والدین
غنی کردن محیط خانواده از دیگر مسوولیت های مهم والدین در این زمینه است. والدین می توانند به جای خرید اشیای غیر ضروری برای دانش آموزان، کتاب های کمک درسی و وسایل کمک آموزشی تهیه کنند، تا هم از این طریق دانش آموزان اوقات فراغت خود را به خوبی بگذرانند و هم به یادگیری آن ها کمک شود. متأسفانه در کشور ایران، مطالعه ی کتاب های غیر درسی و کمک درسی کم تر متداول است، در حالی که از طریق این گونه کتاب ها می توان کمک مؤثری به فرزندان کرد(آرمند،1387).
2-2-3-6. الگوي روابط والد و فرزند
مطالعات اوليه در اين زمينه شديداًًً تحت تأثير مفهوم كودك به‌عنوان لوحي سفيد بود اين امر به مبادله‌اي براي مداخله شديد والدين در زندگي كودكان بدل شد. اين ديدگاه تبيين‌هاي پيوسته و گسسته و مسير تحول را با يكديگر همراه مي‌كند بدين معني كه والدين، كودك شكل‌پذير و منفعل را به تدريج و در طول زمان شكل مي‌دهند(استانفورد و بي ير153، 1993 ترجمه دهقان‌پور، 1377).الگوي قديمي رابطه والد و نوجوان چنين بود كه با بالغ شدن نوجوان از والدين كناره‌گيري مي‌كردند و وارد دنيايي مستقل و جداي از والدين مي‌شدند(برجعلي، 1378).
چون ديدگاه قديمي روابط والدين و نوجوانان به‌وسيله تحقيقات جديد مورد انتقاد قرار گرفت نظريه پردازان الگوهايي ارايه كردند كه در اين الگوها نوجوانان سالم ضمن اين‌كه با والدين خود زندگي مي‌كنند به‌طور همزمان به استقلال نيز دست مي‌يابند (دسي و كني154، 1997).
يكي از الگوهاي روابط نوجوانان و والد نظريه‌ي اتكاي متقابل يا وابستگي متقابل است. طبق اين ديدگاه روابط بين نوجوانان و والدينشان دايماً در حال تغيير است. طي دوران كودكي والدين بيشترين كنترل در تصميم‌گيري‌هاي خانوادگي را دارند. در دوران نوجواني والدين آزادي بيشتري به فرزندان مي‌دهند. نوجوانان بزرگ‌تر به اين مرحله از درك مي‌رسند كه والدين آن‌ها كساني نيستند كه همه چيز را بدانند. اين تغيير در رابطه‌ي والد فرزندي ضمن حفظ احساس وابستگي در نوجوانان آن‌ها را در كسب استقلال ياري مي‌كند(برجعلي، 1378).

2-2-3-7. سبك‌هاي والدين155
ديانا بامريند156 (1973،‌ 1975، 1980،‌ 1991) در يك سلسله مطالعات برجسته با مشاهده‌ي تعامل‌هاي والدين با فرزندان اطلاعات فراواني در زمينه‌ي سبك‌هاي فرزندپروري(سبك والدين) به دست آورد. وي دريافت كه سبك والدين انواع مختلفي دارد و طيفي از پذيرندگي157- توقع158 را شامل مي‌شود. توقع داشتن يعني اين‌كه تا چه اندازه والدين خواسته‌هاي خود را براي فرزندانشان وضع كرده و بر آن‌ها اعمال مي‌كنند و پذيرندگي به اين معني است كه تا چه اندازه آن‌ها با فرزندانشان گرم بوده،‌ آن‌ها را مي‌پذيرند و به آن‌ها تعهد دارند (بامريند، 1991).
2-2-3-8. تحصيلات والدين
بررسي هاي اوليه در ايران در سال 1999 نشان مي دهد که رابطه نسبي بين پيشرفت دانش آموزان در رياضي و متغيرهاي زمينه اي از قبيل سطح تحصيلات والدين، تعداد کتابهاي غير درسي در منزل، وجود فرهنگ لغت در منزل و ميز تحرير و رايانه وجود دارد. با اين حال دانش آموزان ايراني که از خانواده‌هاي با بالاترين سطح سواد بودند (8% دانش آموزان) و داشتن بيش از 200 جلد کتاب در خانه (9% دانش آموزان) نمره هاي پيشرفت رياضي آن ها باز هم از متوسط بين المللي پايين تر بوده است (کيامنش، 2005).
بيسوادي والدين موجب عدم درک وظايف مدرسه، برنامه هاي آن و تداوم حضور مرتب دانشآموز در مدرسه مي گردد و مشکلاتي براي تحصيل دانش آموز و کار مدرسه فراهم مي کند. همچنين از نظر ناتواني در کمک فکري و عملي به امور برنامه درسي دانش آموزان در منزل،از پيشرفت تحصيلي فرزندان آنان مي کاهد.والدين با سواد علاوه بر نقش کمک رساني در آموزش فرزندان خود،الگويمنسجمي از يک فرد باسواد نيز هستند. سواد والدين در تحصيل فرزندان نقش دو جانبه ايدارد. از يک سو براي آن ها جنبه کمک آموزش دارد و از سوي ديگرانگيزه اي براي درس خواندن آن ها مي شود. برخي از تحقيقات نشان داده اند کودکاني کهدر امور تحصيلي موفق هستند از والديني برخوردار هستند که تحصيلات بالاتري دارند(نعمت اللهي، 1386).
اندرسون159 (1983)، در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد که خانواده‌هاي دانش پرور اهميت زيادي به وضع آموزشي فرزندان خود مي دهند، به اين دليل که افراد بزرگتر خانواده از تحصيلات خوبي برخوردار بوده اند در حاليکه در خانواده هاي ديگر اين سليقه وجود ندارد. البته وي بيان مي‌دارد که سطح تحصيلات والدين تنها يک عامل از عوامل متعدد است که ممکن است بر آرزو و تمايلات آموزشي فرزندان موثر باشد(نعمت اللهي، 1386).
2-2-4. پیشرفت تحصیلی
2-2-4-1 مفهوم عملکرد تحصیلی
عملکرد تحصیلی به معنای توانایی دانش‎آموزان در پاسخ دهی به مسائل مربوط به موضوع یا موضوعات خاص پیش‎بینی شده برای یک دوره آموزشی است( سپهوندی، 1385). عملکرد تحصیلی شامل ثبت کلیه فعالیت‎های شناختی فرد تحصیل کننده است که با یک سیستم درجه بندی مورد توافق با توجه به سطوح مختلف فعالیت‎های هیجانی و آموزشی و جدول زمانی سنجیده می‎شود و به عنوان فرایند پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته می‎شود ( خوش کنش، 1386).
نیاز به پیشرفت یکی از انگیزه‎های اولیه بشر است. افرادی که نیاز به پیشرفت در آن‎ها قوی‎تر است، تمایل بیشتری به کامل شدن و بهبود عملکرد خود دارند. آنان ترجیح می‎دهند با وظیفه‎شناسی کارهایی انجام دهند که چالش برانگیز بوده به طوری که ارزیابی پیشرفت آنان در مقایسه با پیشرفت سایر مردم بر حسب ملاک هایی امکان پذیر باشد. به بیان دیگر پیشرفت رفتاری است مبتنی بر وظیفه، که اجازه می‎دهد عملکرد فرد بر طبق ملاک های فرض شده درونی یا بیرونی مورد ارزیابی قرار گیرد(کاموراجا و همکاران160، 2009).
پیشرفت تحصیلی دانش‎آموزان یکی از شاخص‎های مهم در ارزشیابی آموزش و پرورش است و سطوح بالای آن می‎تواند پیش‎بینی کننده آینده روشن برای فرد و جامعه باشد و تمام کوشش‎ها و سرمایه‎گذاری‎های هر نظامی، تحقق این هدف می‎باشد. بر این اساس روان‎شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت به بررسی عوامل انگیزشی در یادگیری و عملکرد دانش‎آموزان در حوزه های گوناگون درسی توجه داشتند. از دهه 1980 میلادی اکثر تحقیقات صورت گرفته در زمینه پیشرفت تحصیلی بر عوامل روانی که بر یادگیری دانش‎آموزان تأثیر دارند تأکید کرده‎اند( لینن برینک161 و پنتریچ162، 2002).
گروه‎های تخصصی و روان‎شناسان همواره به بررسی جوانب مختلف تحصیلی تأکید دارند( لانس بری، سادارجاس، گیبسون و لئونگ163 ، 2005). توجه به پیشرفت تحصیلی از زمان بینه164 آغاز شد او دریافت که نمرات آزمون‎های وی قادر است کودکانی که با توجه به مشاهدات کلاس درس،( باهوش) و ( کم هوش) قلمداد شده بودند را از هم تفکیک نماید و بعدها نتایج امتحانات دانش‎آموزان ملاک قرار گرفت. یادگیری اساس رفتار انسان را تشکیل می‎دهد و فرایندی که مدام در طول زندگی انسان و در هر مرحله از رشد الزامی می‎باشد. موجودیت و بقای هر

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره عاطفه مثبت، عاطفه منفی، یشرفت تحصیلی Next Entries مقاله رایگان درباره پیشرفت تحصیلی، یشرفت تحصیلی، موفقیت تحصیلی