مقاله رایگان درباره مکتبهای ادبی، زبان عامیانه

دانلود پایان نامه ارشد

جمله ها و عبارتهایی را بیاورد که طبعاً باید به زبان آورد، اگر چه آن عبارتها و کلمه ها زشت، ناپسند و نابهنجار باشند. مثلاً وقتی سید میران به طرفداری از هما با آهو مشاجره می کند، به او فحش و ناسزا می گوید و آهو نیز مقابله به مثل می کند. (همان : 543) تمام این مشاجره به زبان عامیانه نوشته شده است.

سایر مکتبهای ادبی و رمان «شوهر آهو خانم»
در رمان «شوهر آهو خانم»، علاوه بر عناصر رئالیستی، ناتورالیست

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره زبان فارسی، ادبیات فارسی، جمال زاده، رمان ایرانی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه موزه ملی، فتوولتائیک، باستان شناسی، موزه ملی ایران