مقاله رایگان درباره شورای امنیت، انرژی هسته ای، سازمان ملل، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

یا پیمان استارت( www.fae.org)نام برد که به موجب آن آمریکا و شوروی سابق تعهد کردند تا سال 2000 سلاح های هسته ای دوربرد آفندی را تا 30% کاهش دهند. با این حال در حال حاضر مذاکرات چند جانبه جدی در خصوص خلع سلاح هسته ای و فعالیت های موثر دو جانبه بین کشورهای باشگاه هسته ای صورت نمی گیرد. هند و پاکستان برغم معاهده 1996 منع آزمایش های هسته ای اقدام به انجام ان ها نموده، و سنای آمریکا این معاهده را نپذیرفته است. همچنین کشورهای هسته ای با نقض تعهدات خود به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با فروش تکنولوژی هسته ای به کشورهایی چون اسرائیل و آفریقای جنوبی به آن ها کمک کرده اند ( www.fae.org)11بدیهی است این امر چیزی جز بی توجهی نسبت به سازمان ملل در این زمینه و مخالفت با حکومت قانون در روابط بین الملل محسوب نمی گردد
گفتار دوم:دیدگاه منشور سازمان ملل متحد
مساله کنترل سلاح های هسته ای و توسعه انرژی اتمی در منشور سازمان ملل متحد مورد بحث قرار نگرفته است. بر اساس منشور هیچ یک از ارگان های ان سازمان، مدیریت مستقیم، بازرسی، تحقیق در این زمینه و قدرت اعطای مجوز کنترل موثر انرژی اتمی را بر عهده ندارد، حتی بر خلاف میثاق جامعه ملل، منشور به مساله خلع سلاح نیز زیاد نپرداخته است؛ با این حال طبق ماده 24 آن منشور مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی بر عهده شورای امنیت نهاده شده که کنترل انرژی اتمی را نیز در بر می گیرد. به همین جهت قطعنامه 825 شورای امنیت در 11 مه 1993 در خصوص کره شمالی و بند c قطعنامه 687 مورخ 3 اوریل 1991 در خصوص عراق حساسیت شورای امنیت نسبت به فعالیت های هسته ای کشورها را نشان می دهد، با این حال بر اساس ماده 24؛ گرچه شورای امنیت مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد تنها مرجع مسئول در این خصوص نیست. مسئولیت مذکور بر عهده نهادهای دیگر و نیز کلیه اعضای سازمان می باشد. به همین دلیل ارگان های دیگر سازمان همچون مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی و دیوان بین المللی دادگستری نیز در این زمینه مسئولیت های ویژه ای را بر عهده دارند.
ماده26 منشور، شورای امنیت را مسئول تشکیل سیستمی می داند که باید مسابقات تسلیحاتی را تحت کنترل در آورد. مطابق این ماده شورای امنیت به منظور کمک به استقرار صلح و امنیت بین المللی با مساعدت کمیته ستاد نظامی مندرج در ماده 47 مکلف است طرح هایی برای برپایی نظام تسلیحاتی در جهان به اعضای سازمان ملل متحد تسلیم کند، اما به استناد فصل ششم منشور، شورا زمانی اعمال صلاحیت خواهد کرد که اولا اختلافی وجود داشته باشد و ثانیا بین آن باشد ه ادامه آن اختلاف صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازد. بر اساس فصل هفتم منشور نیز صلاحیت شورا محدودیت دارد و فقط در صورت اقدام خواهد کرد که نسبت به صلح و امنیت تهدید وجود داشته و یا نقض صلح یا عملی تجاوزکارانه صورت گرفته باشد. در واقع منشور حاوی قواعد کلی در مورد حفظ صلح و امنیت بین المللی است، بدون این که در مورد نوع خاصی از سلاح هایی باشد که ممکن است مورد صلاحیت اتخاذ تصمیم لازم در مورد جنبه های امنیتی انرژی اتمی را به شورای امنیت می دهد.
بیان این نکته لازم است که شاید علت عدم ذکر مساله سلاح های هسته ای در منشور، این واقعیت باشد که بمب اتمی هیروشیما زمانی فرود آمد (6 آگوست 1945) که کار تدوین منشور پایان یافته بود و در 22 اکتبر 1945 لازم الاجرا شد.
گفتار سوم: نظام تامینی آژانس و معاهده 1968 ان پی تی-
عدم پیش بینی مکانیزم قوی در منشور ملل متحد، این اعتقاد که باید سازمان خاصی مسئولیت نظارت بر استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را بر عهده بگیرد به وجود آورد. این احساس نیاز، به تاسیس آژانس بین المللی انرژی هسته ای در 29 جولای سال 1957 منجر گردید. گرچه آژانس یک موسسه تخصصی سازمان ملل متحد نیست، موظف است به مجمع عمومی و شورای امنیت فعالیت های خود را گزارش کند. محل استقرار این سازمان هم اکنون در وین است و هدف اصلی آن کمک در کاربرد انرژی هسته ای، بر اساس معاهده 1968 عدم گسترش جنگ افزارهای هسته ای، در مسیر صلح، سلامتی و سعادت در سراسر جهان و تقلیل مخاطرات جانی و مالی این انرژی (مانند حادثه چرنوبیل) است. اکنون قریب 140 کشور عضو آژانس هستند.www.iaea.org))
تاکنون آژانس در جهت نظام مندی انرژی اتمی مهم ترین نقش را ایفا نموده است. این سازمان بین الدولی جهانی وابسته به خانواده ملل متحد است که در چهارچوب سند تاسیس خود فعالیت می نماید. وظیف آژانس نظارت بر حسن اجرای تعهدات مندرج در اساسنامه خود (که تاکنون سه بار در سال های 1963، 1973 و 1989 اصلاح شده است)، ان پی تی و اسناد متعلقه دیگر منجمله موافقتنامه پادمان12 و پروتکل الحاقی به موافقتنامه پادمان معروف به پروتکل 2 +93 (یا به عبارت کامل تر پروتکل الحاقی به موافقت نامه های بین دولت ها و آژانس بین المللی انرژی اتمی است. در اساسنامه آژانس آمده است که آژانس با هدف جلوگیری از تبدیل مصارف صلح آمیز انرژی هسته ای (همچون توسعه و امور تحقیقاتی) به استفاده در سلاح های هسته ای یا ابزارهای انفجاری هسته ای به وجود آمده است و تلاش خواهد کرد تا سهم انرژی اتمی در برقراری صلح، سلامتی و موفقیت در جهان را سرعت بخشیده، توسعه دهد. از نظر اعتبار حقوقی قطعنامه های آژانس بخشی از منابع حقوقی این سازمان بین المللی را تشکیل داده، برای اعضا الزام آور می باشد. در صورت تخلف نسبت به اجرای تصمیمات آژانس، علاوه بر مکانیسم تنبیهی خود سازمان علیه متخلف، شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمانت اجرای آن تصمیمات محسوب می شود.
3-3معاهده ان پی تی
معاهده ان پی تی در 1968 امضا و در 1970 برای 25 سال لازم الاجرا و در 1995 برای مدت نامحدودی تمدید شد. در مقدمه آن معاهده آمده است: “به منظور کاهش از تنش های بین المللی و تقویت اعتماد متقابل بین دولت ها برای تسهیل در توقف ساخت تسلیحات هسته ای، نابودی کلیه ذخیره های موجود، حذف تسلیحات اتمی و ابزارهای استفاده از ان در زرادخانه های ملی و به منظور مدون ساختن این مقاصد در قالب یک پیمان جهت خلع سلاح کامل و عام تحت نظارت موثر و دقیق بین المللی، با یادآوری این که بر اساس منشور ملل متحد، دولت ها باید در روابط بین المللی خود از تهدید یا استفاده از زور، یا اعمال هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد در تعارض باشد، علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دیگر دولت ها احتراز ورزند، و این که تثبیت و تداوم صلح و امنیت بین المللی با به حداقل رسیدن سوق منابع انسانی و اقتصادی جهان به سوی مسلح شدن میسر می شود، …. توافق می کنند که به تعهدات مندرج در معاهده عمل نمایند.”
مطابق با معاهده موصوف به استثنای تعداد اندکی از کشورها (آن زمان آمریکا، شوروی و بریتانیا)، داشتن سلاح هسته ای برای سایر کشورها ممنوع اعلام گردیده است. تعداد اندکی که دارای این گونه صلاح ها هستند کشورهایی هستند که تا قبل از ژانویه 1967 سلاح هسته ای ساخته، یا بر اساس ماده 6 معاهده مذکور انفجار هسته ای داشته اند. آن ها متعهدند ” با حسن نیت مذاکرات مربوط به اقدامات موثر در مورد خاتمه مسابقه تسلیحات هسته ای و خلع سلاح اتمی را هر چه زودتر تعقیب نمایند”. لذا به نظر می رسد در مجموع، این ماده حتی کشورهای هسته ای را به خلع سلاح هسته ای و قرار دان فعالیت های اتمی خود تحت کنترل بین المللی و خودداری از توسعه و طراحی انواع جدید این گونه سلاح ها ملزم کرده است.
بنابراین یکی از دلایل تصویب ان پی تی، جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای از طریق تعامل کشورهای باشگاه هسته ای و غیر هسته ای بوده است. کشورهای هسته ای متعهد به مذاکرات خلع سلاح هسته ای و کشورهای غیر هسته ای به عدم دستیابی به این سلاح ها متعهد شده اند. برای ترغیب کشورهای فاقد این سلاح ها، کشورهای اتمی تعهد نموده اند “بدون تبعیض” کشورهای غیرهسته ای را در انجام دادن تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز یاری نمایند. همچنین هرکشور غیرهسته ای موافقت نموده تا “تدابیر محافظتی”13 آژانس بین المللی انرژی اتمی را بپذیرد. این در حالی اس که اقدامات تامینی مورد نظر در مورد کشورهای هسته ای اعمافل نمی شود.
این معاهده برغم این که در مرکز رژیم بین المللی فعالیت های هسته ای قرار ارد، یک معاهده تبعیض آمیز است (فلسفی، 74-73، صص4-5) که حقوق و تعهدات نابرابری را بین دو گروه از کشورهای دارنده تسلیحات هسته ای و کشورهای فاقد تکنولوژی هسته ای برقرار می کند. بر اساس مواد 2 و 3 معاهده، کشورهای عضو غیرهسته ای حق برخورداری از سلاح های هسته ای را از خود سلب نموده و نظارت آژانس بین المللی انرژی هسته ای را در مورد کلیه فعالیت های هسته ای خود پذیرفته اند. در مقابل، کشورهای دارنده تکنولوژی هسته ای، انتقال دانش فنی و تجهیزات هسته ای برای مصارف صلح آمیز را به کشورهایی مثل ایران مورد تایید قرار داده اند. تعهدات نابرابر و غیرعادلانه بین این دو گروه از کشورها و فقدان الزامات بین المللی در اجبار دولت های هسته ای نسبت به انتقال تکنولوژی کشورهای غیر هسته ای از جمله نکاتی است که در معاهده به چشم می خورد به همین دلیل برخی از کشورهای هسته ای با عرضه کمک های فنی و انتقال مواد و تکنولوژی غیرصلح جویانه به کشورهای مورد حمایت خود ماده 1 معاهده را نقض نموده اند.www.fas.org) (طبق ماده 1 معاهده هر دولت دارای تسلیحات هسته ای، متعهد می شود از انتقال هرگونه سلاح هسته ای یا دیگر ابزارهای انفجار هسته ای یا اعطای مستقیم یا غیرمستقیم کنترل تسلیحات یا ابزارهای انفجار هسته ای به دیگران خودداری کند و به هیچ نحوی، هیچ یک از کشورهای فاقد جنگ افزارهای هسته ای را یاری، تشویق و ترغیب به ساخت یا دستیابی به ان تسلیحات یا دیگر ابزارهای انفجار هسته ای یا کنترل چنین سلاح ها یا ابزارهای انفجاری نکند. در مقابل، بر اساس ماده 2 پیمان، هر دولت فاقد تسلیحات هسته ای متعهد می شود هیچ گونه سلاح هسته ای یا ابزارهای انفجار هسته ای را از هیچ منبع انتقال دهنده یا به هر نحو دیگری، دریافت نکند و کنترل مستقیم یا غیرمستقیم چنین سلاح ها یا ابزارهایی را در دست نگیرد؛ به ساخت یا تلاش برای دستیابی به سلاح ها یا ابزارهای انفجار هسته ای مبادرت نورزد، و در پی کمک برای ساخت سلاح های هسته ای یا ابزارهای انفجار هسته ای نباشد یا چنین کمک هایی را دریافت نکند.
چون کاربرد سلاح های هسته ای با توجه به نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1996 حداقل در دفاع مشروع مجاز است. معاهده ان پی تی یک معاهده قانون ساز یا عام نبوده، در بردارنده قاعده آمره14 و یا تعهدات عام الشمول15 نیست؛ لذا ماهیت قراردادی دارد. بدین لحاظ هر پنج سال یک بار کنفرانس کشورهای عضو ان پی تی برای بررسی عملکرد آن پیمان برگزار می گردد. تازه ترین اجلاس دوره ای ان از 2 مه 2005 در مقر سازمان ملل متحد آغاز به کار نموده، تا 27 مه ادامه خواهد داشت.
در حال حاضر 189 کشور یعنی تقریبا همه کشورها به استثنای هند، پاکستان، اسرائیل، کوبا و کره شمالی عضو آن معاهده هستند.www.un.org)) بر اساس نظر مشورتی سابق الذکر دیوان بین المللی دادگستری، همه کشورها اعم از عضو و غیر عضو به مذاکره جهت از بین بردن این سلاح ها ملزم هستند.16 با این حال بر اساس ماده 3، تدابیر محافظتی آژانس نباید بر سر راه توسعه تکنولوژیکی یا اقتصادی هم پیمانان در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای مانع ایجاد کند. همچنین طبق بند1 ماده 4 هیچ نکته ای در این معاهده نباید به گونه ای تفسیر شود که حق مسلم همپیمانان در انجام دادن تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز را تحت تاثیر قرار دهد. این امر باید بدون اعمال تبعیض و در مطابقت با مواد 1 و 2 معاهده باشد.
گفتار چهارم:ضمانت اجرای تعهدات هسته ای
با توجه به اصل حاکمیت دولت17 و مطابق با بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد حقوق بین الملل اصولا در اموری که ذاتا در صلاحیت داخلی کشورهاست دخالتی نمی کند؛ ولی انرژی اتمی امروزه از صلاحیت انحصاری حقوق

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره انرژی هسته ای، بهره مندی، حقوق بین الملل، حقوق و تکالیف Next Entries مقاله رایگان درباره سازمان ملل، سازمان ملل متحد، شورای امنیت، صلح و امنیت بین المللی