مقاله رایگان درباره سیستم بانکی، بانک مرکزی، افغانستان، برجسته سازی

دانلود پایان نامه ارشد

گزارش های تصویری مخابره می کنند . اخبار این شبکه معمولا با مصاحبه همراه نیست و در بسیاری موارد نیز از تصاویرآرشیوی استفاده می شود و گزارشها نیز بدون صدا همراه با توضیحات نوشتاری بر روی تصاویر است. این شبکه نیز اخبار را به گونه ای که با اهداف و سیاستهایشان مغایرتی نداشته باشد پوشش و انعکاس می دهند.
همانطور که در تحلیل و مقایسه امکانات دو شبکه در پیش گفته شد ، استودیوی خبر شبکه یک سیما و اتاق خبر شبکه من و تو (1) از لحاظ امکانات فنی و تکنولوژی روز دنیا ، در دو سطح کاملا متفاوت قرار دارند. استودیو خبر شبکه یک سیما هم از لحاظ وسعت و زیبائی و هم امکانات فنی ( تصویربرداری، نورپردازی ، صدا و … ) از اتاق خبر بسیار پیشرفته تر است و حتی شاید بتوان گفت مقایسه این دو شبکه از این نظر اشتباه است زیرا اتاق خبر رسمیت و خصوصیات دیگر شبکه های تلویزیونی را ندارد . تمامی امکانات تکنولوژیکی موجود در اتاق خبر شامل چندین دستگاه رایانه است و امکانات خاص دیگری در این اتاق به چشم نمی خورد.
حتی در زمینه تهیه گزارش های خبری و ارسال اخبار ( بخصوص اخباربین المللی وخارجی )، شبکه یک در بیشتر کشورها و مناطق دنیا ، دفاتر اختصاصی و خبرنگاران مقیم و یا اعزامی دارد و با استفاده از تکنولوژیهای جدید اخبار موردنظر خود را جمع آوری و ارائه می کند. اما شبکه من وتو در مقایسه با شبکه یک سیما ، بیشتر حجم خوراک خبری خود را از روزنامه ها ، خبرنگاران غیر رسمی و یا سایر خبرگزاریها و شبکه تامین می کند.
در زمینه نحوه ارائه اخبار جمع آوری شده در دو شبکه ، در شبکه یک سیما ،اخبار توسط یک گوینده اصلی و یک گوینده خبرهای ورزشی ارائه می شود و یک کارشناس هواشناسی نیز درهر بخش خبری پیش بینی تغییرات آب و هوایی را برعهده دارد. ارائه اخبار در این شبکه همراه با ادبیات رسمی است . قسمتهای مختلف اخبار به ترتیب اعلام عناوین اصلی ، مشروح اخبار ( شرح و تفسیر کامل عناوین اصلی اخبار ) ، دیگر عناوین مهم خبری ، اعلام وضعیت هوای کشور ، اخبار کوتاه ( تنها ارائه تیترهای اخبار) ، خبرهای ورزشی ، اعلام تاریخ روز و اوقات شرعی و درپایان نیز تکرار عناوین اصلی اخبار ارائه می شوند. تمامی بخشهای ذکر شده همراه با گزارش و تصویر و درصورت لزوم با مصاحبه همراه هستند.
در شبکه من وتو ، اخبار توسط چند خبرنگار جوان که بطور غیر رسمی و دایره وار و یا بصورت پراکنده در پشت مانیتورها نشسته اند، با لحن عامیانه و غیر رسمی ارائه می شود. در ابتدا مانند شبکه یک سیما عناوین اصلی اخبار توسط هریک از خبرنگاران اعلام می شود . در ادامه نیز همان عناوین، تشریح شده و با ارائه گزارش تصویری ، توضیحات تکمیلی توسط خبرنگاری که آنرا اعلام کرده ، ارائه می شود. درهنگام ارائه اخبار معمولا خبرنگاران ،مجری یا گرداننده بخش خبری را مخاطب قرار داده و اطلاعاتی نیز بینشان ردو بدل می گردد و درباره موضوع به بحث می پردازند و اطلاعات یکدیگر را تکمیل می کنند.
با توجه و درنظر داشتن سیاستهای کاری و خبری هریک از دو شبکه ، پاسخ این سوال آشکار است . شبکه یک سیما با توجه به ماهیت دولتی خود و همچنین نظارتی که بر نحوه ارائه اخبار و محتوا ی اخبار می شود که این نظارت در راستای نظام جمهوری اسلامی است ، لاجرم اخبار خود را همسو با سیاستهای نظام جمهوری اسلامی تهیه ، تدوین و ارائه می کند و به طور کلی اخباری که در راستای سیاستهای نظام نباشند و یا مغایر با معیارهای ایرانی و اسلامی باشند جایگاهی در بطن اخبار این شبکه ندارند.
اخبار شبکه من وتو نیز با توجه به سیاستهای موجود در ساختار این شبکه ، با سیستهای نظام جمهوری اسلامی مغایرت دارد و در راستای اهداف مخالف نظام حاکم بر ایران است. از آنجایی که رویکرد اخبار این شبکه سیاسی است ، مغایرت موجود نیز در همین زمینه است . اگرچه بطور مستقیم مخالفتی با اسلام و معیارهای اسلامی در محتوای اخبار این شبکه مشاهده نمی شود ولی با لحاظ کردن نوع ومیزان پوشش خبرنگاران زن این شبکه ، می توان گفت که تطابق با معیارهای اسلامی و ایرانی مورد نظر جمهوری اسلامی وجود ندارد.
با توجه به نظریه برجسته سازی و نشانه شناسی ، اخبار دو شبکه مورد نظر بدقت بررسی شد و مولفه های موجود در نظریه ها در اخبار جستجو و استخراج گردید . با بررسی اخبار بخش های خبری مورد مطالعه ، مشاهده شد که هر دوشبکه مهمترین عناوین خبری را با توجه به سیاستهای کاری خود ، در ابتدای بخشهای خبری خود تحت عنوان عناوین اصلی بیان می کنند . بیشترین زمان ، برجسته سازی و مانور نیز بر روی این اخبار می باشد . این عناوین اصلی با شرح و تفسیر کامل توسط مجری ، مصاحبه های متعدد با مسئولین و صاحبنظران و گزارش های تصویری کامل همراه با توضیحات خبرنگاران اعزامی همراه است. انتخاب این عناوین اصلی نیز بر اساس نیازهای خبری جامعه هدف ، سیاستهای کاری شبکه و به روز بودن است .
مهمترین عناوین خبری که در بخشهای خبری شبکه یک برجسته شده و به آنهابیشتر پرداخته شده است ، به ترتیب زیر است :
– اعتراضات به نظام سرمایه داری در اروپا و آمریکا با 21 خبر کامل همراه با تفسیر، گزارشهای خبری ، مصاحبه با مردم و مسئولین و صاحب نظران .
– انقلابهای اسلامی در منطقه با جمعا 20 خبر کامل همراه با گزارش ، تفسیر ، مصاحبه . از این تعداد اخبار مربوط به انقلاب مصر با 8 خبر ، لیبی و یمن با 4 و 3 خبر و سوریه با 2 خبر بیشترین سهم را داشتند. اردن ، تونس و بحرین نیز هرکدام با یک خبر در رده های بعدی هستند.
– روابط ایران و انگلستان ( قطع روابط با انگلیس ، بازتاب اخراج سفیر و کارکنان سفارت انگلیس ، واکنش مسئولین انگلیسی وآمریکایی و… ) با 7 خبر کامل همراه با تفسیر ، گزارسهای مفصل خبری ، مصاحبه و …
– اخبار مربوط به سالم نشاندن هواپیمای جاسوسی و فوق سری آمریکا در خاک ایران توسط متخصصان نظامی
ایران و بازتابهای آن در جهان با 4 خبر کامل . توضیحات تشریحی همراه با کارشناسی درباره مشخصات هواپیما و…
– تقابل ایران باآژانس بین المللی انرژی اتمی و هم پیمانانش ( اطلاع رژیم صهیونیستی از محتوای گزارش جدید آژانس پیش از انتشار ، ابراز شادمانی اسرائیل ، آمریکا و اروپا از محتوای گزارش و واکنش مسئولین ایران از انتشار گزارش ) با 2 خبر – گزارشهای تفسیری کامل و مصاحبه با مسئولین و کارشناسان
– تقابل ایران و آمریکا ( اذعان رئیس جمهور آمریکا به بی نتیجه بودن تلاشها در مورد ایران در پایان نشست هاوایی، مخالفتهای روسیه و چین با آمریکا و هم پیمانانش ) با 2 خبر
مهمترین عناوین خبری که در بخش خبری شبکه من وتو (1) برجسته شده و به آنهابیشتر پرداخته شده است ، به ترتیب زیر است :
– تقابل ایرا ن با آمریکا و غرب ( روابط ایران و آمریکا ، مساله هسته ای ایران ، تحریم ها برعلیه نفت ، اقتصاد و بانک مرکزی ایران و… ) با 11 خبر
– روابط ایران و انگلیس ( بازتاب تعطیلی سفارت ، حمله به سفارت ، واکنشهای مسئولین ایرانی ، انگلیسی و غربی ) با 7 خبر- همراه با گزارشهای تصویری و توضیحات خبرنگاران حاضر در استودیو
– تقابل ایران و اسرائیل ( اطلاع از محتوای آژانس پیش از انتشار ، ابراز شادمانی از شهید شدن سردار تهرانی مقدم ، تهدید به حمله به تاسیسات اتمی ایران و…) با 7 خبر
– اخبار مربوط به سوریه ( ادامه خشونتها در سوریه ، قطعنامه سازمان ملل برعلیه سوریه ، تعلیق عضویت این کشور در اتحادیه عرب ( اظهارات بشار اسد درباره خشونتها ) 4 خبر
در مجموع بدون احتساب اخبار مشترک در دو شبکه که تعدادشان محدود است ، مابقی اخبار اعلام شده در هر یک از دو شبکه موردنظر منحصرا فقط درهمان شبکه ارائه شده است. در زیر مهمترین موضوعات و عناوین خبری که در یک شبکه اعلام شده و شبکه مقابل بدان اشاره ای نکرده ، آمده است :
مهمترین عناوین خبری شبکه یک سیما که شبکه من و تو (1) به آن نپرداخته است
– اخبار مربوط به جنبش نود ونه درصدی
– ادامه اعتراضات به نظام سرمایه داری همزمان با موج جدید خشونت های پلیس و دستگیری معترضان
– ادامه جنبش اقتصادی و وخیم تر شدن اوضاع در کشورهای اروپایی و درگیری پلیس با مردم
– کند شدن رشد اقتصادی آمریکا و انگلیس و کاهش رتبه اقتصادی بسیاری از کشورهای بزرگ اروپایی
– اعتصاب بزرگ در انگلیس (بیش از 2 میلیون و ششصد هزار نفر در انگلیس دست از کار کشیدند )
– اخبار مربوط به انقلاب های اسلامی منطقه ( مصر ، لیبی ، اردن ، یمن ، بحرین و …)
– نگرانی و وحشت آمریکا و رژیم صهیونیستی از نتایج انتخابات و رویدادهای انقلابی در کشورهای مسلمان
– کشته شدن نظامیان آمریکایی و ناتو در حملات متعدد تروریستی در افغانستان
– حملات تروریستی و حملات نظامی وکشته شدن مسلمانان در عراق ، افغانستان ، پاکستان و فلسطین
– اخبار مربوط به موفقیت های ایران در زمینه های نظامی ( ساخت سامانه موشکی ساحل به دریا و… ) ، صنعتی (بزرگترین کارخانه شیشه خاورمیانه در اردکان یزد ، ساخت خط کامل ذوب و ریخته گری فولاد و بی نیازی کشور از واردات این تکنولوژی و… )وعلم و فناوری (6 داروی جدید برای بیماریهای سرطانی ، پوستی و ناباروری و… )
– اخبار مربوط به حادثه انفجار ملارد
– هو شدن اوباما در دانشگاهی در ایالت نیوهمپشایر آمریکا
– شدیدتر شدن اختلاف نظر و شکاف میان اوباما و مجلس نمایندگان آمریکا
– تظاهرات مردم سوریه در حمایت از بشار اسد
– حمایت دستگاه های مختلف دولتی و مردم از مصوبه مجلس در زمینه کاهش سطح روابط با انگلیس
– اعتراضات و تظاهرات مردم عراق ، پاکستان و برخی دیگر از کشورهای اسلامی منطقه در سفر مسئولان آمریکایی به این کشورها
– سازمان همکاری های اسلامی ، با بین المللی کردن مسئله سوریه مخالفت کرد
– نگرانی های تمام نشدنی ( هواپیمای فوق مدرن بدون سرنشین آمریکا در ایران و نگرانی های شدید مقامات واشنگتن – آمریکا به شدت نگران دستیابی ایران به فناوری پیشرفته این هواپیما ، با استفاده از مهندسی معکوس است )
– بازتاب گسترده دستیابی ایران به هواپیمای فوق مدرن آمریکایی در رسانه های جهان
– توان ایران درجنگ الکترونیک – انتشار اولین تصاویرازهواپیمای فوق مدرن جاسوسی آمریکایی پس از کنترل توسط متخصصان ایرانی
– ابرهای ابهام و تردید درخصوص سرنوشت اتحادیه اروپا – بحران اقتصادی و اختلاف شدید سران اروپایی
– نگرانی آمریکا از قدرت چین – اولین ناو هواپیمابر چین وارد حریم دریایی اش می شود
– گردهمایی فعالان ضد جنگ ، سیاست مداران ، کارشناسان و… درلندن در اعتراض به جنجال آفرینی های غرب علیه ایران
آمریکایی آ
مهمترین عناوین خبری شبکه من و تو (1)که شبکه یک سیما به آن نپرداخته است
– یک اختلاس بزرگ اقتصادی دیگر در سیستم بانکی کشور اتفاق افتاده است (اختلاس سه هزار میلیارد تومانی تنها فساد مالی سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران نبوده)
– جزئیات مربوط به منتفی شدن طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس
– محمود احمدی نژاد مدعی شده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ، خارج از نظام بانکی ایران صورت گرفته است
– قائم مقام و یکی از معاونان بانک مرکزی دستگیر شدند ( در رابطه با پرونده بزرگ فساد مالی)
– علاء الدین بروجردی ( رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ) دستگیری خودش و فرزندش را به جرم دست داشتن در اختلاس تکذیب کرده است
– نتانیاهو وایهود باراک ، موافق حمله نظامی به تاسیسات اتمی ایران هستند.
– ترورسیم سپاه قدس در خارج از کشور (بعد از برملا شدن توطئه قتل سفیرعربستان در آمریکا و دست داشتن سپاه قدس در این توطئه ترور و موارد مشابه دیگری در سالهای گذشته)
– شیمون پرز درباره احتمال حمله اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران هشدار داد
– هدف اسرائیل از هشدار برای حمله به تاسیسات اتمی ایران بدون مشورت با غرب ، وارد شدن آمریکا به شدت عمل درباره ایران است
– تجهیزات ارسال پارازیت ( پارازیت های ا لکترونیکی) را روسیه به ایران فروخته است
– در سوریه ، صدها زندانی آزاد شدند ولی خشونتها همچنان ادامه دارد
– انگلستان هیچ گزینه ای را علیه تهران

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره برجسته سازی، نشانه شناسی، تحلیل محتوا، مقایسه تطبیقی Next Entries مقاله رایگان درباره سلاح های شیمیایی، تغییر رژیم، بانک مرکزی، نشانه شناسی