مقاله رایگان درباره سازمان ملل، سفارت انگلیس، اتحادیه اروپا، نورپردازی

دانلود پایان نامه ارشد

– گفتنی است که حمله به سفارت انگلیس در قلهک و خیابان فردوسی ، توسط دانشجویان بسیجی صورت گرفته است.
1-5- اتاق خبرشبکه من و تو (1) : انگلستان و جامعه جهانی حمله به ساختمان های بریتانیا ( سفارت انگلستان ) در تهران را به شدت محکوم کرد.
– دولت انگلستان تدابیر امنیتی شدیدی را تدارک دیده و امروزتمام کارمندان سفارت بریتانیا به دبی انتقال داده شدند. دیوید کامرون گفت: جمهوری اسلامی مسئول مستقیم این حمله است و ایران باید منتظر عواقب این حمله باشد.
– اوباما نیزنگرانی عمیق خود را از این حمله ابراز کرد و گفت : ایران با این حرکات نشان می دهدکه متوجه نیست تا چه حد انزوای بین المللی دارد.
– دیشب شورای امنیت سازمان ملل بیانیه ای را در محکومیت ایران صادر کرد وایران را درباره عدم جلوگیری از افراد حمله کننده به سفارت انگلستان مقصر دانست.
– چین هم حمله به سفارت انگلستان در تهران را محکوم کرد.
– یک عده دانشجو که خود را پیروی خط رهبری معرفی کرده بودند به ساختمانهای بریتانیا در قلهک و خیابان فردوسی حمله کردند و درها را شکستند و اسناد و مدارک را از بین بردند و برخی را سوزاندند. پلیس هم که شاهد ماجرا بود هیچ عکس العملی مبنی بر جلوگیری این افراد از حمله به سفارت از خود نشان نداد.
– دیوید کامرون گفته ، حمله به سفارت خانه این کشور در تهران ، مصداق یک رسوایی است و ایران باید منتظر عواقب این حمله باشد. محافظت نکردن از اموال و کارکنان سفارت توسط جمهوری اسلامی ، شرم آور است و حکومت ایران باید قبول کند کوتاهی در حفاظت از اموال سفارت و جان کارکنان ، عواقب سختی برایش خواهد داشت.
– اتحادیه اروپا ، آمریکا ، روسیه و بسیاری کشورها حمله به سفارت انگلستان را به شدت محکوم کردند و از ایران خواستند که به ابتدایی ترین تعهدات خود که حفاظت از امنیت سفارت خانه ها و نمایندگی سیاسی کشورهای خارجی در ایران است ، تعهد داشته باشد. آلمان ، فرانسه و اتحادیه اروپا هم شدیدا حمله به سفارت بریتانیا در تهران را محکوم کردند.
– امروز قرار است وزرای خارجه 27 کشور اروپائی در بروکسل طی نشستی تحریم نفت ایران را بررسی کنند. – به علت تعطیلی سفارت وخروج کارکنان ، سفارت انگلیس درآذربایجان به امور ایران رسیدگی می کند.
در تصاویر پخش شده از حمله به سفارت خانه انگلیس در تهران از سوی دو شبکه ، کاملا با دو جو متفاوت مواجه هستیم ! در گزارشهای تصویری شبکه یک ، فقط تجمع عده ای دانشجوی بسیجی و شماری از مردم و در اطراف نیروهای گارد ویژه امنیتی مشاهده می شوند که در حال شعار دادن و سوزاندن پرچم انگلستان و … هستند اما در تصاویر شبکه من و تو (1) با جوی کاملا دگرگون مواجه هستیم که در آن دانشجویان بر بالای دیوارهای سفارت و داخل حیاط سفارت و در حال پائین کشیدن پرچم انگلیس وآتش زدن آن دیده می شوند ! در تصاویر شبکه یک ، جوی نسبتا آرام و مسالمت آمیز و تجمعی صرفا دانشجویی نشان داده شده و در طرف مخالف فضایی متشنج و پر از آشوب و خرابکارانه نمایش داده شده است !
البته جدای از جو واقعی موجود در صحنه ها ، زاویه و نمای دوربین هایی که از ماجرا فیلم گرفته اند می تواند در بزرگ نمایی صحنه ها بسیار تاثیرگذار باشد. مشخصا تصاویر شبکه من وتو با دوربین های شخصی گرفته شده و زوایا نیز مدام در حال تغییر است و تکان خوردن مدام دست گیرنده تصاویر نیز در متشنج تر نشان دادن جو موجود تاثیرگذار است.
با مقایسه اخبار دو شبکه در قبال موضوع مورد بحث ، می توان دریافت که با دوجبهه کاملا مخالف هم روبرو هستیم . یک طرف مسئولین نظام و مردم ایران که تعطیلی سفارت انگلستان و قطع روابط با انگلیس و حمله به سفارت خانه این کشور را به حق و درست می دانند و در طرف مقابل انگلستان و غرب قرار دارند که مصوبه مجلس را در کاهش یا قطع روابط با انگلیس و حمله به سفارت این کشور را محکوم می کنند.
جدای از این مساله که ظلم و حیله گری انگلستان در قبال ایران و ملت ایران همواره عیان بوده و این انزجار ملت ایران ریشه تاریخی دارد ودیگ جوشان تنفر از انگلستان بالاخره بدین صورت منفجر شد و اینکه از طرف دیگر از لحاظ قوانین بین المللی این حرکت می تواند برای ایران عواقبی داشته باشد زیرا سفارت خانه ها باید در کشورها مصونیت داشته باشند، مساله مهم در سرعت عمل سازمان ملل در صدور بیانیه برعلیه ایران است ! سازمان ملل بارها بارها در قبال نقض به اصطلاح حقوق بشر در بسیاری موارد و کشورها ، چشم و گوش خود را بسته و می بندد و هیچ عکس العملی ، در قبال دادخواهی کشورها از خود نشان نمی دهد اما در این مورد خاص
بدون هدر دادن وقت و در اسرع وقت و با سرعت عمل فوق العاده ای جلسه ویژه تشکیل داده و بیانیه شدید الحنی را علیه ایران صادر می کند ! این دوگانگی ها در رفتارهای سازمان ملل که خود را مدعی العموم همه ملل دنیا می داند وجهه این سازمان بین المللی را در بی طرف بودن ، در اذهان عمومی مخدوش می کند.
7- چهارشنبه 9 / 9 / 90 ؛ بخش خبری ساعت 21 شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران و اتاق خبر شبکه من وتو ( 1 )
1-10- شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران : روابط ایران و انگلیس – خروج سفیر و کارکنان سفارت انگلیس از تهران در پی مصوبه مجلس و مطالبه عمومی مردم
1-5- اتاق خبرشبکه من و تو (1) : انگلستان و جامعه جهانی حمله به ساختمان های بریتانیا ( سفارت) انگلستان در تهران را به شدت محکوم کرد
این خبر عینا در اخبار ساعت 14 شبکه یک تکرار شده و مفصلا به آن پرداخته شده است .فقط در این بخش خبری ، تصاویری از تاریخچه روابط ایران و انگلیس و دشمنی ها و فتنه طلبی های انگلستان با ملت ایران به روایت تصاویرهمراه با صحبتهای کارشناسان ، نمایش داده می شود که نشان دادن این تاریخچه کاملا با جو موجود ، هماهنگی دارد.

8-پنجشنبه 17 / 9 / 90 ؛ بخش خبری ساعت 14 شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران و اتاق خبر شبکه من وتو ( 1 )
12-11- شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران : خط و نشان های روسیه برای غرب
– با بالا گرفتن اختلافات اروپا و آمریکا بر سر سپر موشکی ، درگیری های لفظی و خط و نشان های روسیه برای غرب وارد مرحله جدیدی شده است . قرار است ناتو و مسکو در این زمینه نشست مشترکی داشته باشند.
– رئیس ستاد مشترک ارتش روسیه ( نیکولای ماکاروف ) در دیدار وابستگان نظامی در روسیه ، به شدت از طرح سپر موشکی ناتو در اروپا انتقاد کرد.وی گفت : استقرار تاسیسات نظامی آمریکا دراروپا ، برهمکاری روسیه با اروپا تاثیرگذارخواهد بود.
– ژنرال نیکولای ماکاروف ، همچنین گفت : روسیه به تمام تهدیداتی که با استقرار سپر موشکی در این قاره برای روسیه ایجاد خواهد شد ، پاسخ مناسب خواهد داد. امنیت اروپا و روسیه دو موضوع جدا از هم نیست و سامانه های موشکی آمریکا ، برای روسیه تهدید محسوب می شود.
– دیمیتری مدودوف ، رئیس جمهور هم به تازگی برعواقب استقرار سپر موشکی در اروپا به آمریکا هشدار داد و گفت که در صورت بروز وضعیت نامساعد درخصوص استقرار سپرموشکی ، از برداشتن گامهای بعدی درخصوص پیمان مشترک خلع سلاح و کنترل تسلیحاتی خودداری خواهد کرد.
10-6- اتاق خبر شبکه من و تو (1) : ناتو : روسیه با یک دشمن خیالی روبروست
– دبیر کل ناتو: یکی از انگیزه های استقرار سپرموشکی ناتو در اروپا ،مقابله با تهدیدات موشکی ایران است ؛ البته ایران فقط تنها کشوری نیست که ناتو به خاطر آن سپر موشکی خود را راه اندازی کرده است.
درواقع موضوع استقرار سپر موشکی ناتو در اروپا ، بطور مشترک و با یک لحن توسط هر دو شبکه به آن پرداخته شده است. اما زاویه دید هر شبکه در برخی جملات و نقل قولها کاملا در دو جهت مخالف است . دیدگاه شبکه اول از سمت جبهه روسیه است و از پشت سر روسها به موضوع نگاه می کند و به آن می پردازد و به نوعی خود نیز در این جبهه قرار می گیرد و با دیدگاههای روسها موافق است . اما در جهت مخالف آن ، شبکه من و تو (1) از جبهه ناتو به موضوع می نگرد و به نوعی با دیدگاههای ناتو درباره روسیه و موضوع سپر موشکی موافق است . شاید علت عمده انتخاب این زاویه دید نیز باز هم برگردد به همان موضوع هسته ای ایران و اینکه روسها چه نظری درباره انرژی هسته ای ایران دارند و روسها را متحد ایران می دانند.اما نکته دیگری که باید به آن توجه داشت اینست که در شبکه من وتو ، علت اصلی استقرار سپر موشکی ناتو در اروپا مقابله با تهدیدات موشکی ایران عنوان شده که باز هم نشان از حمایت آمریکا از اسرائیل دارد زیرا تنها کشوری که آمریکا در مورد احتمال حملات موشکی ایران به آنجا نگرانی دارد ، اسرائیل است. این هدف ناتو از استقرار طرح سپر موشکی موضوعی است که در شبکه یک بدان اشاره ای نشده است .

4-4- تحلیل مقایسه ای تفاوتهای بخش های خبری دوشبکه
1-بخشهای خبری 14 و 21 شبکه یک سیما
1-1- فضا ودکور 3
الف- رنگ آمیزی4 :
استودیو خبر در اندازه بسیار بزرگ با دکور بندی شکیل و زیبا با تکنولوژی مدرن مجهز و طراحی شده است . بیشتر رنگ های استفاده شده در رنگ آمیزی دیواره ها و کف رنگ های خانواده آبی از قبیل آبی ، سرمه ای ، بنفش و … است . از دیدگاه روانشناسی رنگها ، رنگ آبی هماهنگی ، رضایت خاطر و خشنودی را به ارمغان می آورد. همچنین رنگ آبی بیانگر آرامش کامل است که صلح و صفا به همراه دارد ونوعی حس اعتماد به انسان می بخشد. رنگ بنفش نیز ترکیبی از قرمز وآبی است ودر واقع ترکیبی از خصوصیات هر دو رنگ را نمایانگر است . بنفش نشانه دوستی بسیارهمراه با یکرنگی است و نوعی اتحاد عارفانه و درجه بالایی از صمیمیت به همراه دارد همچنین بنفش بیانگر عظمت در عین صلح و صفاست .
استفاده از این ترکیب رنگی همراه با نورپردازی ملایم متناسب با آن می تواند به مخاطب آرامش درونی و رضایت خاطر وخشنودی بخشیده ودرجلب حس اعتماد مخاطب در هنگام تماشای اخبار بسیار تاثیر گذار باشد.
ب- نورپردازی :
فضای استودیوی خبر بصورت نیمه تاریک و نورهای مورد استفاده در استودیوی خبر شبکه یک سیما ، اکثرا نورهای لایت و با رنگ های متناسب با رنگ آمیزی استودیواست .
ج- لوازم و تجهیزات :
تجهیزات موجود در استودیو مدرن و مطابق با استانداردهای روز است . سرتاسر دیواره بزرگ پشت سر گوینده اصلی خبر را مانیتوری بسیار بزرگ پوشش داده است که گاها تصاویر ملایم کامپیوتری و دز برخی دقایق نیز متناسب با اخبار تصایری برآن نقش می بندد. در دو دیواره کناری نیز به شکلی زیبا دو مانیتور مستطیل شکل که اندکی کوچکتر ازمانیتور وسطی هستند به تناسب اخبار تصاویری را نمایش می دهند . همچنین برای اعلام اخبار ورزشی توسط گوینده خبر ورزشی و اعلام وضعیت هوا توسط کارشناس هواشناسی از این مانیتورها استفاده می شود.
میز مربوط به محل نشستن گوینده اصلی ، میزی دایره ای شکل است که در پایین و در زیر پای گوینده خبر دو دایره شیشه ای بزرگ پایه اصلی را به شکلی زیبا تشکیل می دهند و میزاصلی از دو دایره تو درتو تشکیل شده که دایره بیرونی بزرگتر و شیشه ای است و دایره داخلی با ایجاد یک فاصله با دایره بیرونی و در دل آن و ازجنس چوب و با رنگهای قرمز و نارنجی است که نوعی حس نشاط و سرزندگی را به مخاطب القا می کند. کف استودیوی خبر نیز تماما شیشه است که انعکاس نورهای موجود حالتی زیبا بدان بخشیده است.
2-1- نمای تصاویر
بیشتر نماهای تصاویر ، نماهای متوسط 5و یا بسیار نزدیک 6 از گوینده خبر است و علت آن نیز جلب توجه و
تمرکز بیشتر مخاطب به محتوای خبری است که گوینده خبر آنرا اعلام می کند تا تمرکز وی با نگاه به فضای استودیو و جزئیات موجود ، منحرف نشود. تنها در هنگام اخبار ورزشی و یا اعلام وضعیت هوا توسط کاشناسان مربوط و به علت اینکه باید از مانیتورهای بزرگ استفاده شود از نماهای دورتر استفاده شده است . معمولا در هنگام شروع اخبار و در پایان بخش خبری نیز نمای وسیعی از استودیو خبری به نمایش درمی آید .

3-1-گویندگان خبر
الف- جنسیت :
بیشتر گویندگان بخشهای مختلف خبری شبکه یک سیما اعم از گویندگان اصلی ، گویندگان اخبار ورزشی و کارشناسان

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره اتحادیه عرب، رژیم صهیونیستی، صهیونیستی، برنامه هسته ای ایران Next Entries مقاله رایگان درباره پوشش خبری، سفارت انگلیس، نظام سرمایه داری، اولویت بندی