مقاله رایگان درباره تامین مالی، استقراض، منابع مالی، امکان‌سنجی

دانلود پایان نامه ارشد

نسبت به سالهاي قبل و همچنين رقباي داخلي چيني، مواجه خواهند بود. در سال 2013 شاهد حضور پررنگتر خودروسازان چيني در بازار جهاني خواهيم بود. در سالهاي گذشته، برندهاي چيني معروفي نظير گریت وال، چری و گیلی138، خود را به بازار جهانی معرفي كردهاند. در حال حاضر Chery بزرگترين صادركننده خودرو چيني است، Geely در حال فعاليت موفق در بازار سوئد بوده و Great Wall نيز كارخانه خود را در بلغارستان تاسيس كرده است تا منطقه شرق اروپا را تحت پوشش قرار دهد.
از آنجا كه خودروسازان چيني هنوز قادر به توليد در سطح استانداردهاي خودروسازان و كشورهاي صنعتي اروپا و امريكا نيستند، فعاليت خود را بر بازارهاي خاورميانه، آفريقا، امريكاي لاتين و همسايگان شرقي خود متمركز كردهاند. با اين حال، در سال 2013 شاهد تنه زدن اين خودروسازان با خودروسازان قديمي اروپايي، براي كسب سهم بيشتر از بازار خواهيم بود.
تامین مالی
ازسال 1368 با پایان یافتن جنگ تحمیلی و شروع دوران سازندگی با چشمانداز ترسیمی در تدوین رئوس برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعت و تولید کشورمان وارد مرحله جدیدی شد. تولید تابع عوامل گوناگونی از جمله تکنولوژی، مدیریت، منابعطبیعی، نیروی انسانی و غیره است. اما از سوی دیگر مشکل نقدینگی همچون غولی عظیم، شرکتها و بازرگانان را تهدید میکند. به همین دلیل اهمیت تجهیز سرمایه به گونهای بوده که عوامل دیگر را تحت تاثیر خود قرار میدهد. به طور کلی سه روش عمده برای تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری و به دنبال آن تولید، مورد استفاده قرار میگیرد که عبارتند از: استفاده از سود توزیع نشده، استفاده از سود سهام و قرض یا وام. شاید قرض و وام، گستردهترین نوع منابع برای تولیدکنندگان که قصد صادر کردن کالای تولیدی خود را دارند باشد. زیرا در تولیدات صادراتی به دلیل رقابت در بازار جهانی به جهت گرفتن سهم بیشتری از بازار به واسطه ایجاد کیفیت بالا نیاز به سرمایه گذاریهای بسیار بالا میباشد که نه سود توزیع نشده و نه شرایط بورس ما در حدی است که بتواند منابع کافی و لازم را برای سرمایهگذاری تامین کند. پس بخش عمده این منابع باید از طریق سیستم بانکی و ارائه تسهیلات از سوی موسسات و نهادهای مالی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد (محمدی، 1385: 23).
هر روش از تامین مالی میتواند تبعات مثبت یا منفی در اقتصاد جامعه داشته باشد. برای مثال میتوان گفت افزایش تسهیلات و اعتبار به بنگاههای تولیدی ممکن است باعث شود که مدیران فکر از بین بردن ظرفیتهای پنهان در بخش تولیدی را از یاد ببرند و با همان تکنولوژی قدیم و استهلاک بالا به افزایش تولید خود بپردازند.
مشکلی که به آن باید پرداخت، روش اعطای تسهیلات و اعتبارات است. از آن جمله میتوان وامهای اعطایی به شرکتهای به اصطلاح سرمایهگذاری را نام برد که بصورت وام در اختیار سایر شرکتها قرار گرفته تا سود ناشی از پول داده شده به آنها دریافت شود یا با آنها مشارکت کنند. به عبارت دیگر اکثر تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه به اینگونه شرکتها روی میآورند و همین امر باعث میشود تا هزینه سرمایه افزایش یافته و توان بالقوه به بالفعل تبدیل نگردد و فعالیتهای سوداگرانه ایجاد شود. پس در اعطای تسهیلات و اعتبارات باید به برآیند این آثار در سطح خرد وکلان و زمان اجرا و همچنین چگونگی اجرای آن در بخشهای مختلف اقتصادی با توجه به کارکرد و اهمیتی که دارند توجه شود. پس در اینجا تامین مالی را بدین صورت تعریف میکنیم که به آن قسمت از سرمایه گفته میشود که برای اجرای یک پروژه به کار گرفته میشود139 یا در مقابل مصارف140 به عنوان منابع141 قرار میگیرد. این منابع ممکن است شامل آوردههای نقدی، اوراق بهادار، سهام و یا آوردههای غیرنقدی شامل ماشینآلات، مواد اولیه که برای یک پروژه امکان سنجی شده142 به کار گرفته باشد (امیرخانی و پازوکی، 1386: 318).
تامین مالی پروژههای صادراتی
نقش تامین مالی صادرات در توسعهی صادرات به طور اعم و در توسعهی صادرات کالاهای صنعتی به طور اخص، نه تنها به کیفیت کالا، قیمت، تحویل و خدمات پس از فروش مربوط میشود بلکه امروزه شرایط فروش اعتباری و ظرفیت اعتباری صادرکنندگان است که در پهنه مبادلات بینالمللی نقش اساسی دارد. در واقع، فروشهای اعتباری و تسهیلات پرداخت بهای کالای صادراتی از اهم عواملی است که نقش تعیینکننده در بازاریابی بینالمللی کالاهای صادراتی دارد. در اینجاست که صادرکنندگان برای تولید، تهیه و تکمیل کالای صادراتی منابع کافی مورد لزوم در اختیار نداشته و نمیتوانند وجوه مربوط به کالای صادراتیشان را برای مدت زمان لازم، راکد نگه دارند و یا اینکه به تعهداتشان عمل نمایند. لذا فقط دو راه برایشان باقی میماند؛ یا میباید معاملات خود را به صورت نقدی و محدود انجام دهند و یا اینکه منابع مالی لازم را از محلی دریافت دارند و صادراتشان را توسعه بخشند.
در اینجا نقش تامین مالی صادرات و تامین اعتبارات صادراتی، هر چه بیشتر نمایان میگردد. این نقش برای صادرکنندگان کشورهای در حال توسعه اهمیت ویژهای پیدا میکند؛ زیرا صادرکنندگان در مراحل مختلف خرید مواد، تهیه و تولید و تکمیل کالای صادراتی به منابع مالی احتیاج دارند که بتوانند به موقع تعهداتشان را عملی کرده و به صادراتشان توسعه بخشند و بتوانند در بازار جهانی، علاوه بر رقابتهای معمول، از نظر شرایط فروش اعتباری نیز رقابت نمایند. در این گونه کشورها، سازمانهای سرمایهگذاری خارجی، ضمانت صادرات و سازمانهای مالی و بانکی میتوانند نقش بسیار موثری داشته باشند (گوهریان، 1379 : 223).
روشهای تامین منابع مالی
به طور کلی میتوان راههای ورود سرمایه به پروژه را به دو دسته روشهای استقراضی و روشهای غیر استقراضی تقسیم بندی نمود (نبی لو، 1388: 68).
در روش استقراضی، کارفرما در واقع وامی را از بانک یا موسسه وام دهنده دریافت میکند و موظف است در سررسیدهای مقرر، اقساط را باز پرداخت نماید. در این روشها بانک یا موسسه وام دهنده در اجرای پروژه مشارکتی نداشته و تنها، اقدام به ارائه وام و یا حداکثر نظارت بر نحوه مصرف آن در پروژه مینماید. بنابراین هیچ گونه ریسکی را تقبل نمیکند و تمام ریسکها متوجه وام گیرنده است. روشهای مرسوم استقراضی که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند، عبارتند از: فاینانس، یوزانس، کلیه وام های تضمینی خارجی، تسهیلات اعتباری و… (استالی143، 1997).
نوع دیگر روشهای تامین، روش های تامین مالی غیر استقراضی هستند. در واقع تمام روشهای تامین مالی غیر استقراضی، روشهایی برای سرمایهگذاری هستند که در آن، تامینکننده منابع مالی (سرمایه گذار) در اجرای پروژه مشارکت داشته و یا حتی پروژه را به صورت کامل به اجرا در خواهد آورد. در این حالت سرمایه گذار با قبول ریسک ناشی از بکارگیری منابع مالی در فعالیت یا طرح مورد نظر، برگشت اصل و سود منابع سرمایه گذاری شده را از محل عملکرد اقتصادی طرح انتظار دارد ( حسنبیگی، 1381: 201). مهمترین روشهای سرمایه گذاری شناخته شده عبارتند از: سرمایهگذاری مستقیم خارجی، BOT، بیع متقابل و … (رهنمای رودپشتی و همکاران، 1386، 220).
شرکت سرمایهگذاریهای خارجی ایران144 (ایفیک)
مجلس شورای اسلامی قانون تشکیل شرکت ‌سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران (ایفیک) را درسال 1371 به تصویب رساند. همزمان با تصویب اساسنامه اجرایی ایفیک درسال 1376‌، فعالیت رسمی این شرکت با بهره‌گیری از نیروهای انسانی متخصص و کارآمد آغاز شد‌. بر این اساس، مدیریت تمام سرمایه‌گذاری‌های انجام شده چه قبل و چه بعد از انقلاب در خارج از کشور با عنوان «شرکت‌های سرمایه‌پذیر ایفیک» به این شرکت واگذار شد و تحت مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران قرار گرفتند.
ازجمله اهداف و ماموریتهای این شرکت، سرمایه‌گذاری در قالب همکاری مشترک با اشخاص حقیقی و حقوقی در همه زمینه‌های توجیه‌پذیر اقتصادی نظیر صنعت، معدن، انرژی، ارتباطات، مخابرات، بانکداری و… درخارج از کشور و مدیریت این سرمایه‌گذاری‌هاست. شرکت‌سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران (ایفیک)، تسهیلات لازم برای شرکت‌های بخش خصوصی و دولتی توانمند ایرانی، به منظور حضور در بازارهای جهانی و سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را فراهم میآورد.
ایفیک با استفاده از امکانات و توانمندیهای خود نظیر ارائه تسهیلات به شرکت‌های بخش خصوصی و دولتی زمینه فعالیت آن‌ها را در ابعاد بینالمللی و بازارهای جهانی فراهم میآورد. ارائه مستقیم تسهیلات و اعطای وام از طریق شرکت‌ها و موسسات مالی سرمایهپذیر ایفیک به شرکتهای متقاضی و نیز انجام سرمایه‌گذاری مشترک با سایر شرکتهای ایرانی علاقمند به سرمایهگذاری در خارج از کشور، از جمله بخشی از خدمات آن به متقاضیان صاحب صلاحیت است.
در زمینه پرداخت مستقیم تسهیلات، شرکت‌های متقاضی با ارائه گزارش‌های امکان‌سنجی معتبر، جداول مالی یا ترازنامه و تضمین بانکی ریالی و ارزی می‌توانند از ایفیک وام دریافت کنند. این شرکت می‌تواند با متقاضیان در انجام پروژه شریک شده و به صورت مشارکتی سرمایه‌گذاری کنند. ‌نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز بستگی به وضعیت مالی شرکت، سوابق و نوع فعالیت آن دارد.
ایفیک در بانکهای مطرحی نظیر بانک توسعه مصر ایران145، بانک توسعه اسلامی146 و بانک اسکان اردن، سهامدار است. ‌متقاضیان سرمایه‌گذاری در زمینه‌های کشارورزی، انرژی، املاک و … با ارائه گزارش امکان‌سنجی معتبر می‌توانند با دریافت معرفی نامه از ایفیک از این بانکها و موسسات، تسهیلات دریافت کنند. بانک اسکان تنها در بخشهای مسکن، ‌املاک و هتل سرمایهگذاری می‌کند و تسهیلاتی که اعطا می‌کند برای انجام این پروژه‌ها در اولویت قرار دارد.
درخصوص حمایت ایفیک از سرمایهگذاران ایرانی باید گفت که هر چند از نظر قانونی الزامی در این باره برای آن وجود ندارد اما کاهش ریسک‌های سرمایهگذاری و شناسایی پروژه‌های سودآور، فراهمکردن حمایت‌های سیاسی و حقوقی در کشورهای مقصد برای سرمایه‌گذاران داخلی و سهولت دستیابی به خط اعتباری کشورهای هدف، از جمله دیگر خدمات قابل ارایه ایفیک برای شرکت‌های ایرانی است.
استقبال گسترده بسیاری از کشورها برای تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک با ایران سبب شده که شرکتهای مشترک متعددی با دیگر کشورها به ثبت رسیده و این شرکتها مشغول فعالیت هستند و این امر در حال گسترش است. سهم ایفیک در برخی از این شرکت‌‌ها کمتر از 50 درصد نیست و سیستم مدیریتی نیز به صورت چرخشی تغییر خواهد کرد. به عبارت دیگر در هر کدام از شرکت‌های تاسیس شده نماینده ایفیک می‌تواند در دوره‌های مشخص مدیریت آن شرکت‌ها را بر عهده داشته باشد که از این طریق بستر برای تربیت مدیران اجرایی و مالی ایرانی در شرایط واقعی بینالمللی فراهم می شود (وب سایت تخصصی ایفیک147).
پیشینه تحقیق
پیشینه داخلی
در خصوص تامین مالی بانکها و موسسات تامین مالی، تامین مالی پروژه و تامین مالی پروژههای صادراتی، پژوهشهای زیادی در داخل صورت نگرفته است اما میتوان برمبنای کارهای محدودی که انجام شده است به معنی و محتوای تامین مالی پی برده و کلیتی را در این زمینه شرح داد. در ادامه با آوردن کارهای انجام شده پیشین، به این موضوع میپردازیم.
امیرخانی و پازوکی (1390) در تحقیقشان با عنوان «اثر تامين مالي از طريق تسهيلات و اعتبارات بخشهاي منتخب اقتصادي برتوليد كالاها و خدمات صادراتي دراقتصاد ايران» به بررسي بخشهاي مختلف راهكارهاي افزايش حجم صادرات از طريق بهبود و بهينهسازي روشهاي تامين مالي پرداختهاند. آنان بیان میدارند که بهرهگيري از روشهاي بهينه تامين مالي، موتور حركت براي توليد و سرمايهگذاريهاي قابل اطمينان ميباشد و يكي از راه كارهاي انديشيده شده دراين زمينه را مي توان اعطاي تسهيلات و اعتبارات توسط نهادهاي تخصصي به بخشهاي غيردولتي نام برد. وجود مقررات دست و پاگير دولتي تحريمها و ريسك بالاي سرمايهگذاري و آموزش كافي در سطوح بالاي تجاري موجب عدم جذب سرمايههاي خارجي و به دنبال آن كم شدن سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف و كاهش توليد و صادرات خواهد شد.
اسماعیلی

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره صنعت خودرو، سهم بازار، بهبود کیفیت، مدیریت نوآوری Next Entries مقاله رایگان درباره تامین مالی، محدودیت ها، عملکرد صادرات، تولید ناخالص داخلی