مقاله رایگان درباره انسان کامل

دانلود پایان نامه ارشد

524.
Sloan, L. L. (1998). Processing strategies and recall performance for narrative
assages and word lists of negative and neural affective valence in depression.
Dissertation Abstracts international: Section B. Sciences and Engineering, 8,
59, 1387.
Storbeck, J., & Clore, G. L. (2005). With sadness comes accuracy, with happiness
False memory. Psychological Science, 16, 785-791.
Oldenburg, C., Lundh, L., & Kivistoe, P.(2002). Explicit and implicit memory, trait
anxiety, and repressive coping style. Personality and Individual Differences,
32, 107-119.
Tarsia, M., Power, M. J., & Sanavio, E. (2003). Implicit and explicit memory biases
in mixed anxiety- depression. Journal of & Affective Disorders, 77, 213-
222.Teasdale, J. D. (1988). Cognitive vulnerability to persistent depression.
Cognitive and Emotion, 2, 247-274.
Tosun, A., & Dag. I. (2002) Mood congruent memory bias in implicit memory of
ndividual with depressive and non depressive mood. Turk Psyikoloji Dergisi, 15.
Watkins, P. C., (2002) Implicit memory bias in depression. Cognition and Emotion,
16, 381- 402.
Watkins, P. C., Martin, C. K., & Stern, L. D. (2002). Unconscious memory bias in
depression: Perceptual and conceptual process. Journal of Abnormal
Psychology, 109, 282-289.

پيوست‌ها

رضايت?نامه (پيوست شماره 1 )

بسمه تعالي

با عرض سلام و ادب خدمت شما
تاكنون فعاليت‌هاي گوناگوني جهت درمان بيماران افسرده صورت گرفته است که هر يک در جوامع مختلف به درجات متفاوت اثرگذار بوده است. در بسياري از موارد علايم افسردگي بميزان کافي کاهش پيدا نمي?کند و يا بازگشت دوره?هاي افسردگي را شاهد هستيم. بيشتر بيماران افسرده علاوه بر رنجشي که از افکار خود دارند به يادآوري خاطرات رنج?آور خود اشاره مي?کنند که سبب پايين آمدن خلق در آنها مي?شود و از آنجا که افسردگي از بيماري?هاي شايع رواني است در اين پژوهش قصد داريم با نگاه دقيق?تر به بحث عوامل موثر در کاهش علايم افسردگي و بازسازي خاطرات بپردازيم. به همين جهت به بررسي آماري جامعه زنان مبتلا به افسردگي اساسي و بازسازي خاطرات آنها روي آورديم تا بتوانيم درمان موثرتري بر کاهش علايم افسردگي ارائه دهيم. لذا خواهشمند است جهت گردآوري نتايج مناسب و در ياري به فرزندان ايران عزيز اندکي از زمان گرانقدر خود را به ما اختصاص دهيد و ما را در اين راه ياري فرماييد. لازم به ذکر است که اين اطلاعات بدون ذکر نام و صرفا براي انجام پروژه علمي- پژوهشي استفاده خواهد شد و کاربرد ديگري ندارد. درصورت رضايت برگ پرسشنامه?هاي ضميمه را با دقت پر نماييد و جهت صحت نتايج با صداقت پاسخ دهيد.

متشکرم
امضاء

پرسشنامه مشخصات فردي (پيوست شماره 2)

کد: ………………………
مرکز درماني: ……………………….
شماره تماس: ……………………………….

سن الف)20تا 35سال ……………. ب) ساير ……………..
ميزان تحصيلات الف) تاسوم راهنمايي …………. ب) تا ديپلم …………
وضعيت تاهل الف) متاهل …………. ب) مجرد …………….
جنس الف) زن ………. ب) مرد ………………..

پرسشنامه افسردگي بک (پيوست شماره 3)

نام: تاريخ: شماره پرونده:

دستوالعمل: اين پرسشنامه حاوي 21 گروه جمله است. لطفا هر گروه از جملات را با دقت بخوانيد. سپس در هر گروه از جملات يک جمله را انتخاب کنيد که بهتر گوياي احساسات شما طي دو هفته گذشته تا به همين امروز است. دور شماره جمله‌اي را که انتخاب کرديد يک دايره بکشيد. اگر به نظرتان مي‌رسد که در يک گروه از جملات چند جمله به يک اندازه در مورد شما صدق مي?کند، دور شماره‌اي را که از همه بالاتر است دايره بکشيد. دقت کنيد که در هر گروه از جملات بيشتر از يک جمله را انتخاب نکنيد. اين قاعده شامل همه گروه جملات مثلا جمله شماره 16 (در مورد تغيير الگوي خواب) و شماره 18 ( در مورد تغيير اشتها) نيز مي?شود.

1) غمگيني
0 من احساس غمگيني نمي?کنم.
1 من خيلي اوقات احساس غمگيني مي?کنم.
2 من هميشه غمگين هستم.
3 من به قدري غمگين هستم که نمي?توانم تحمل کنم.

2) بدبيني
0 من نسبت به آينده دلسرد نيستم.
1 من بيشتر از گذشته نسبت به آينده دلسرد هستم.
2 من انتظار ندارم اوضاع بر وفق مراد شود.
3 من احساس مي?کنم براي من اميدي به آينده نيست و اوضاع فقط بدتر مي?شود.
3) شکست گذشته
0 من احساس نمي?کنم که فرد شکست?خورده‌اي هستم.
1 من بيش از آنچه که بايد شکست خورده?ام.
2 وقتي به گذشته مي?نگرم شکست‌هاي زيادي را مي?بينم.
3 من احساس مي?کنم به عنوان يک انسان کاملا شکست خورده?ام.

4) لذت بردن
0 من به اندازه گذشته از زندگي لذت مي?برم.
1 من به اندازه گذشته از زندگي لذت نمي?برم.
2 من از آنچه که قبلا از آن‌ها لذت مي?بردم خيلي کم لذت مي?برم.
3 من اصلا نمي?توانم از چيزهايي که قبلا از آن‌ها لذت مي?بردم هيچ لذتي ببرم.

5) احساس گناه
0 من به طور خاصي احساس گناه نمي?کنم.
1 من در مورد خيلي چيزهايي که انجام داده?ام و يا بايد انجام مي?داده?ام، احساس گناه مي?کنم.
2 من اغلب اوقات کاملا احساس گناه مي?کنم.
3 من همواره احساس گناه مي?کنم.

6) احساس تنبيه
0 من احساس نمي?کنم که دارم تنبيه مي?شوم.
1 من احساس مي?کنم که شايد تنبيه شده?ام.
2 من انتظار تنبيه شدن را دارم.
3 من احساس مي?کنم که دارم تنبيه مي?شوم.

7) دوست نداشتن خويشتن
0 من همان احساسي را درباره خودم دارم که هميشه داشته?ام.
1 من اعتماد به نفسم را از دست داده?ام.
2 من از خودم مايوس شده?ام.
3 من خودم از خودم بدم مي?آيد.

8) خودانتقادي
0 من بيشتر از حد معمول از خودم انتقاد نمي?کنم و يا خودم را مقصر نمي?دانم.
1 من بيشتر از گذشته از خودم انتقاد مي?کنم.
2 من به خاطر تمامي اشتباهاتم از خودم انتقاد مي?کنم.
3 من خودم را براي هر چيز بدي که اتفاق بيفتد مقصر مي?دانم.

9) افکار خودکشي يا تمايل به خودکشي
0 من هيچ نوع فکري در مورد کشتن خود ندارم.
1 من به کشتن خودم فکر کرده?ام ولي اين کار را نمي?کنم.
2 من دلم مي?خواهد خودم را بکشم.
3 اگر اين امکان را داشتم خودم را مي?کشتم.

10) گريه کردن
0 من بيشتر از گذشته گريه نمي?کنم.
1 من بيشتر از گذشته گريه مي?کنم.
2 من به خاطر هر چيز کوچکي گريه مي?کنم.
3 من دلم مي?خواهد گريه کنم اما نمي‌توانم.

11) بي?قراري
0 من بيشتر از حد معمول بي‌قرار و تحريک?پذير نيستم.
1 من بيشتر از حد معمول احساس بي‌قراري مي?کنم و تحريک?پذير شده?ام.
2 من به قدري بي‌قرار و ناآرام هستم که نمي?توانم آرام باقي بمانم.
3 من به قدري بي‌قرار و ناآرام هستم که بايد دائما حرکت کنم يا به کاري مشغول باشم.

12) از دست?دادن علاقه
0 من علاقه?ام را به ساير آدم‌ها يا فعاليت?ها از دست نداده?ام.
1 من در مقايسه با قبل کمتر به ساير آدم?ها يا چيزها علاقمندم.
2 من بيشتر علاقه?ام را نسبت به ساير آدم?ها يا چيزها از دست داده?ام.
3 علاقمند شدن به هر چيز برايم دشوار است.

13) بي?تصميمي
0 من تقريبا به خوبي گذشته تصميم?گيري مي?کنم.
1 به نظرم مي‌رسد که تصميم?گيري برايم مشکل‌تر از حدمعمول است.
2 من در تصميم?گيري بيشتر از گذشته مشکل دارم.
3 من در گرفتن هر نوع تصميمي مشکل دارم.

14) بي ارزشي
0 من احساس نمي?کنم که بي?ارزش هستم.
1 من خودم را به اندازه گذشته ارزشمند و مفيد نمي?بينم.
2 من احساس مي?کنم در مقايسه با اکثر آدم?ها کم ارزشتر هستم.
3 من بي?نهايت احساس بي‌ارزشي مي?کنم.

15) از دست?دادن انرژي
0 من به اندازه گذشته انرژي دارم.
1 من کمتر از گذشته انرژي دارم.
2 من به آن اندازه انرژي ندارم که خيلي کار کنم.
3 آن قدر بي?انرژي هستم که نمي?توانم هيچ کاري انجام دهم.

16) تغيير در الگوي خواب
0 من هيچ تغييري در سبک خوابيدنم تجربه نکرده?ام.
…………………………………………………………………………..
1. الف من تا حدودي بيشتر از حد معمول مي?خوابم.
1. ب من تا حدودي کمتر از حد معمول مي?خوابم.
……………………………………………………………………………
2. الف من خيلي بيشتر از حد معمول مي?خوابم.
2.. ب من خيلي کمتر از حد معمول مي?خوابم.
……………………………………………………………………………
3. الف من بيشتر اوقات روز را مي?خوابم.
3.. ب من يک الي دو ساعت زودتر بيدار مي?شوم و نمي?توانم مجددا بخوابم.

17) تحريک?پذيري
0من بيشتر از حد معمول تحريک?پذير نيستم.
1 من بيشتر از حد معمول تحريک?پذير هستم.
2 من به مراتب بيشتر از حد معمول تحريک?پذير هستم.
3 من تمام مدت تحريک?پذير هستم.
18) تغيير در اشتها
0 من هيچ تغييري در اشتهايم تجربه نمي?کتم.
…………………………………………………………………….
1. الف اشتهاي من تاحدودي کمتر از حد معمول است.
1.. ب اشتهاي من تا حدودي بيشتر از حد معمول است.
……………………………………………………………………..
2. الف اشتهاي من به مراتب کمتر از گذشته است.
2.. ب اشتهاي من به مراتب بيشتر از حد معمول است.
………………………………………………………………………….
3. الف من اصلا اشتها ندارم.
3.. ب من هميشه به غذا اشتها دارم.
……………………………………………………………………………

19) اشکال در تمرکز
0 من نمي توانم به خوبي گذشته تمرکز داشته باشم.
1 من نمي?توانم به خوبي هميشه تمرکز داشته باشم.
2 خيلي سخت است که فکرم را روي چيزي به مدت طولاني متمرکز کنم.
3 من متوجه شده?ام که نمي?توانم روي هيچ چيزي تمرکز کنم.

20) خستگي يا کسالت
0 من بيشتر از حد معمول خسته يا کسل نيستم.
1 زودتر و بيشتر از حد معمول خسته يا کسل مي?شوم.
2 من به قدري خسته يا کسل مي?شوم که نمي‌توانم بسياري از کارهايي را که قبلا مي?کردم انجام دهم.
3 من به قدري خسته يا کسل مي‌شوم که نمي‌توانم اغلب کارهاي را که قبلا مي‌کردم انجام دهم.

21) از دست دادن علاقه جنسي
0 من متوجه تغيير تازه?اي در علاقه جنسي?ام نشده?ام.
1 من کمتر از گذشته به امور جنسي علاقه دارم.
2 من در حال حاضر به مراتب کمتر به امور جنسي علاقه دارم.
3 من علاقه جنسي?ام را کاملا از دست داده?ام.

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره پردازش اطلاعات، دختران نوجوان، حافظه فعال Next Entries مقاله رایگان درمورد آمادگی جسمانی، کم توان ذهنی، عقب ماندگی