مقاله رایگان درباره استان گیلان، صومعه سرا، استان مازندران

دانلود پایان نامه ارشد

آنان فاقد اصالت است. از منظر ابزاری، گاهی تعلقات ملی و باورهای مذهبی را دستمایه تحقیر، تحقیف و سرکوب اقوام قرار می دهند و گاه برعکس به بهانۀ حقوق اقوام تازیانه بر ملک و مملت زده و در صورت لزوم از همکاری با بیگانگان نیز ابایی ندارند.
واکرکانر رمز موفقیت این رهبران را نه دعوت به منطق و استدلال، بلکه دست گذاشتن بر احساسات و تهییج توده های مردم می داند (کانر، 1992: 50-52). همچنانکه کومار روپزینکه و والری تیشکوف با بهره گیری از نظریه ” نخبه محور” و تشریح نقش رهبران سیاسی و فکری در تحریک و تشجیع احساسات قومی و در برپایی درگیری های خونین، این اختلافات را محصول عمل نخبگان فریبکاری می دانند که برای پنهان کردن انگیزه های دیگر خود از “استتار قومی” استفاده می کنند. از نظر تیشکوف روابط بین قومی صرفاً تصور مبهمی است که برخی نخبگان با پنهان شدن در پشت سر آن، برای بسیج توده های قومی و کسب اهداف خود از آن استفاده می کنند (تیشکوف و …، 1996: 3). اسلوبودان میلوشویچ و فرانچو توچمان از جمله همین رهبران فریبکار هستند که ار تمایلات قوم گرایانه صرب ها و کروات ها به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی شخصی خود استفاده کردند( گر، 1382: 15).

فصل سوم
مطالعه قلمرو تحقیق

3-1- مقدمه
يكي از سطوح و عرصه‌هاي مهم مشاركت سياسي، شركت مردم يك جامعه به عنوان موثرترین بازیگران فضا در فرآیندهای سیاسی، در انتخابات است. در واقع انتخابات تلاشی است که توسط شهروندان در جهت اعمال خواسته ها و اراده آنها در حاکمیت بر سرزمین خویش و از طریق این فرآیند است که حاکمیت بر سرزمینی خاص مشروعیت می یابد و دموکراسی نمود می یابد. باید توجه نمود که مسئله انتخابات در جوامع مختلف مباحث متعددی را پیرامون خود مطرح می نماید که هریک از این موضوعات، مفاهیم خاص خود را در بردارند. بحث تاثیر اقوام بر انتخابات و مولفه های موثر بر آنها از جمله مباحث انتخاباتی می باشد که می توان پیرامون آنها به تحقیق و بررسی پرداخت.
تحقيقات علمي هم با توجه به ويژگي هاي خاصي كه دارند براساس اصول علمي كه بر آن تكيه دارند داراي مهندسي منحصر به فردي براي رسيدن به نتايج هستند و همين طراحي و ابتكارات محقق است كه مي تواند فرآيند تحقيق را به شكلي سازماندهي كند كه درجمع آوري داده ها و اطلاعات با دقت بيشتر همه جوانب را در نظر گرفته و حاصل كار مورد اعتماد و مستندي را به عرصه ظهور برساند. در اين فصل از پايان نامه، ابتدا منطقه مورد مطالعه اين تحقيق كه شامل شهرستان هاي غرب گيلان (آستارا، تالش، رضوانشهر، ماسال:ومعه سرا، فومن و شفت) بررسی شده و سپس ويژگي هاي جغرافيايي و ويژگي هاي جمعيتي منطقه مورد مطالعه که از كتابخانه ها و دستگاههاي مربوط به اين تحقيق از جمله استانداري و فرمانداريها و شهرداريها جمع آوري شده ارائه می گردد:
3-2- جغرافیای طبیعی و سياسي استان گیلان
استان گیلان یكی از استان های شمالی كشور بالغ بر 14 هزار كیلومتر مربع (14044) مساحت دارد. این استان در 36 درجه و 33 دقیقه تا 38 درجه و 27 دقیقه عرض شمالی و 48 درجه و 32 دقیقه تا 50 درجه و 36 دقیقه طول شرقی از نصف النهار قرار گرفته است. درازای آن از شمال باختری به جنوب خاوری، 235 کیلومتر و پهنای آن، از 25 تا 105 کیلومتر تغییرمی کند. استان گیلان از شمال به دریاى مازندران، از جنوب به رشته‌کوه‌هاى البرز با ارتفاع متوسط 3000 متر همانند دیواری در باختر و جنوب گیلان کشیده شده و از شرق به استان مازندران و از غرب و شمال غربى به استان اردبیل محدود است.

نقشه 3-1- استان گیلان به تفکیک شهرستانها و شهرها

(منبع سالنامه آماری استان گیلان سال1388: 41)
گیلان در سمت جنوب با عبور از رشته‌کوه‌هاى البرز با استان زنجان و قزوین ارتباط دارد. این استان از لحاظ مساحت جزء کوچک‌ترین استان های کشور است(ثنایی، 1389: 31) گيلان همانند دو استان ديگر كرانه ي درياي كاسپين پايين ترين نقطه ي كشور است. پايين ترين نقطه ي گيلان 27 متر زير سطح آبهاي بين المللي واقع شده است(عظيمي، 1385: 37).
طبیعت گیلان سرسبز و پوشیده از جنگل و دارای آب و هوای معتدل و مرطوب است. استان گیلان را از نظر پستى و بلندى مى‌توان به سه ناحیه تقسیم کرد: ساحلى، کوهپایه‌اى و جلگه اى. سه رشته كوه تالش، كوه هاي ديلمان و كوه هاي طارم و خلخال گيلان را در برگرفته اند(طاهري، 1377: 23).
گیلان، جز از طریق دره منجیل، راه زمینی دیگری به فلات ایران ندارد و از طریق چابکسر با استان مازندران و از طریق آستارا با جمهوری آذربایجان، راه زمینی دارد. رود سفيد تمشك كه بين چابكسر و رامسر جاري است،‌ آن را از استان مازندران جدا مي كند(ثنایی، 1389:31).
جدول 3-1- تاريخ تاسيس شهرستان هاي استان گيلان
رديف
نام شهرستان
تاريخ تأسيس
توضيحات
1
شهرستان آستارا
1337
از شهرستان هاي غرب گيلان
2
شهرستان آستانه اشرفیه
1358

3
شهرستان املش
1376

4
شهرستان بندرانزلی
1323

5
شهرستان تالش
1323
از شهرستان هاي غرب گيلان
6
شهرستان رشت
1316

7
شهرستان رضوانشهر
1376
از شهرستان هاي غرب گيلان
8
شهرستان رودبار
1338

9
شهرستان رودسر
1337

10
شهرستان سیاهکل
1376

11
شهرستان شفت
1374
از شهرستان هاي غرب گيلان
12
شهرستان صومعه سرا
1338
از شهرستان هاي غرب گيلان
13
شهرستان فومن
1323
از شهرستان هاي غرب گيلان
14
شهرستان لاهیجان
1324

15
شهرستان لنگرود
1338

16
شهرستان ماسال
1376
از شهرستان هاي غرب گيلان
منبع سايت سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) http://www.imo.org.ir)
آخرین تقسیمات سیاسی استان گیلان در 1388 عبارتند از:
تعداد شهرستانهای استان 16 شهرستان
تعداد شهرهای استان 50 شهر
تعداد بخشهای استان 43 بخش
تعداد دهستانهای استان 109 دهستان
تعداد روستاهای استان 2917 روستا
روستاهای داری سکنه روستا2676
روستاهای خالی از سکنه 241 روستا (ثنايي، 1389: 31-17).
جدول 3-2- درجه شهرداری و جمعیت شهرهای غرب استان گیلان براساس سرشماری سال 1390

ردیف
نام شهرستان
نام شهر
درجه شهرداری
جمعیت شهر براساس سرشماری سال 90
جمعیت شهرستان براساس سرشماری سال 90
1
آستارا
آستارا
7
48470
کل جمعیت 86757
شهری59087
روستایی37670

لوندویل
3
10617

2
تالش
هشتپر(تالش)
6
52344
کل جمعیت 189933
شهری75362
روستایی114571

اسالم
2
10040

حویق
1
4194

چوبر
1
5522

لیسار
2
3262

3
رضوانشهر
رضوانشهر
6
15267
کل جمعیت66909
شهری22893
روستایی44016

پره سر
5
7626

4
ماسال
ماسال
6
14689
کل جمعیت52496
شهری19182
روستایی33314

بازار جمعه(شاندرمن)
1
4493

5
صومعه سرا
صومعه سرا
7
40978
کل جمعیت127757
شهری52037
روستایی75720

مرجقل(تولم شهر)
5
6471

گوراب زرمیخ
3
4588

6
فومن
فومن
7
30608
کل جمعیت93737
شهری31176
روستایی62561

ماسوله
3
568

7
شفت
شفت
4
6533
کل جمعیت58523
شهری8879
روستایی49644

احمد سرگوراب
1
2346

(منبع پورتال وزارت کشور: http://www.moi.ir)

از سال 1316 تا امروز تقسيمات كشوري گيلان تغييرات وسيعي داشته است كه براساس آخرين تقسيمات شهرستان های استان عبارتند از: آستارا، آستانه اشرفیه، املش، بندرانزلی، تالش، رشت، رضوانشهر، رودبار، رودسر، سیاهکل، شفت:ومعه سرا، فومن، لاهیجان، لنگرود و ماسال(عظيمي، 1387: 33). جمعیت استان، طبق آخرین سرشماری، در سال1390، 2480874 نفر بوده است. (سايت مركز آمار ايران http://amar.org.ir ).

جدول 3-3-مساحت استان گیلان و شهرستان های غرب استان
ردیف
شرح
مساحت (کیلومترمربع)
درصد نسبت به کل استان
1
استان گیلان
14044

2
شهرستان آستارا
430
06/3
3
شهرستان تالش
2160
38/15
4
شهرستان رضوانشهر
748
32/5
5
شهرستان ماسال
465
31/3
6
شهرستان صومعه سرا
588
18/4
7
شهرستان فومن
1002
13/7
8
شهرستان شفت
599
26/4
(سالنامه آماری استان گیلان 1388: 60)

3-4- شهرستان های غرب استان گیلان
3-4-1- شهرستان آستارا
شهرستان آستارا در شمال غربي استان گيلان واقع شده است، از شمال به رودخانه«آستارا چاي» در مرز ايران و جمهوري آذربايجان، از شرق به درياي کاسپین، از جنوب به شهرستان تالش و از غرب به استان اردبيل محدود مي شود.

نقشه 3-2- شهرستان آستارا به تفکیک دهستان ها و بخش ها

منبع سالنامه آماری استان گیلان سال1388 : 42)
اين شهرستان در بين كوههاي پوشيده از جنگل تالش و ساحل درياي کاسپین است. جاده كرانه درياي کاسپین از آستارا شروع و به بندر امام خميني ختم مي شود و بخشي از اين جاده كه از شهرستان آستارا مي گذرد به لحاظ چشم اندازهاي طبيعي بسيار زيبا و بي نظير است(سايت فرمانداري شهرستان آستارا (http://astara.gilan.ir). مساحت اين شهرستان معادل 430 کيلومتر مربع است
جدول 3-4- ويژگي هاي سازماندهي سياسي فضاي شهرستان آستارا
ردیف
نام شهر
تاریخ تأسیس شهر
مساحت شهر(به کیلومتر مربع)
جمعیت شهر
نام بخش
جمعيت بخش
نام دهستان
جمعيت دهستان
1
آستارا
1297
66/14
41062
مركزي
18091
حیران
3121

ویرمونی
14970
2
لوندویل
1382
59/4
6372
لوندويل
14349
چلوند
7553

لوندويل
6796
(منبع: فرهنگ آباديهاي شهرستان آستارا 1386)
جمعیت این شهرستان براساس سرشماری نفوس و مسکن سال1385، 79874 نفر می باشد(ثنایی، 1389:105-60 )

3-4-2- شهرستان تالش
شهرستان تالش در شمال غرب استان گيلان واقع شده است اين شهرستان از شمال به شهرستان آستارا، از جنوب به شهرستان‌هاي رضوانشهر و ماسال، از شرق به درياي کاسپین و شهرستان بندرانزلي و از غرب به استان اردبيل مي‌رسد.
نقشه 3-3- شهرستان تالش به تفکیک دهستان ها و بخش ها

(منبع سالنامه آماری استان گیلان سال1388 : 46 )
 كوهستان تالش كه دنباله رشته كوه البرز مي باشد در اين شهرستان قرار دارد و ناحيه بزرگي را در غرب اين شهرستان در بر گرفته است. شهرستان تالش داراي دو ناحيه عمده جغرافيايي؛ جلگه اي و كوهستاني است(فرهنگ آباديهاي شهرستان تالش 1386). تالش از نظر جغرافيايي به چهار پاره بخش مي شود زمين هاي كرانه اي، زمين هاي جلگه ای، بخش كوهپايه اي تا بلنداي پانصد متر و بخش كوهستاني با بلنداي بيش از پانصد متراست.

جدول 3-5-ويژگي هاي سازماندهي سياسي فضاي شهرستان تالش
ردیف
نام شهر
تاریخ تأسیس شهر
مساحت شهر
(به کیلومتر مربع)
جمعیت شهر
نام بخش
جمعيت بخش
نام دهستان
جمعيت دهستان
1
هشتپر(تالش)
1330
66/11
41658
مرکزی
44032
ساحلی جوکندان
18327

طولارود
19226

كوهستاني تالش
6479
2
اسالم
1379
68/4
9277
اسالم
35846
اسالم
20330

خاله سرا
6930

خرجگیل
8586
3
حویق
1382
54/4
2612
حویق
27914
حویق
11485

چوبر
16429
4
چوبر
1383
89/3
1481

5
لیسار
1379
01/3
2610
گرگانرود
22342
خطبه سرا
13495

لیسار
8847
(منبع: فرهنگ آباديهاي شهرستان تالش 1386)
بلندترين نقطه شهرستان تالش قله بكروداغ به بلنداي 3300 متراست(كشوردوست، 1385: 76). مساحت اين شهرستان معادل 2160 كيلومتر مربع است.
جمعیت آن براساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1385، 180485 نفر می باشد(ثنايي، 1389 :105-60).

3-4-3- شهرستان رضوانشهر
شهرستان رضوانشهر در شمال غربي گيلان، بين سواحل درياي کاسپین و رشته كوه هاي تالش قرار دارد كه از دو بخش جلگه اي و كوهستاني تشكيل گرديده است.
نقشه 3-4- شهرستان رضوانشهر به تفکیک دهستان ها و بخش ها

(منبع

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره مواد شوینده، مدل سازی، مواد غذایی Next Entries مقاله رایگان درباره ظرفیت جذب، مواد معدنی، مورفولوژی