مقاله رایگان با موضوع ورزش همگانی، استان کرمان، استان کرمانشاه

دانلود پایان نامه ارشد

شخصی، دستیابی به ورزیدگی، مهارتجویی یا آمیزهای ازاین اهداف انجام میگیرد. واژهی ورزش که از دیرباز معنای تمرین و ممارست داشت به هنگام تصویب قانون ورزش اجباری در مدارس در 16شهریور ماه 1306 به طور رسمی به معنای امروزی وارد قاموس واژگان دولتی ایران شده است.
1-7-2 ورزش همگانی:
ورزش همگانی یا ورزش برای همه، معادل عبارت انگلیسی sport for all است ومعمولا به ان دسته ازفعالیتهای ورزشی اطلاق میشود که جنبه تفریحی داشته و بدون توجه به نتیجهی آن -برد وباخت- انجام میشود. دربعضی ازمنابع واژهی مشارکت کلان را معادل ورزش همگانی میدانند(سایت فدراسیون جهانی ورزش همگانی،2011).
1-7-3 گرایش:
گرایش درفرهنگ لغات فارسی به معنای میل و رغبت ویا قصد و اراده میباشد. معادل انگلیسی آن Trend میباشد. گرایش داشتن به معنای تمایل یافتن میباشد.

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه
در این فصل با توجه به هدفها و سئوالهای تحقیق، گزیده ادبیات تحقیق مربوط به هر کدام از آنها، ارائه شد. مطالب این فصل در دو بخش ارائه گردید. در بخش اول به مبانی نظری تحقیق پرداخته و در بخش دوم مروری بر خلاصه ای از تحقیقاتی که در زمینه گرایش وموانع وانگیزه مردم برای مشارکت در ورزش همگانی انجام شده است پرداخته شد. بدین صورت که در بخش اول ابتدا ادبیات مرتبط با ورزش همگانی را به تفصیل بحث و در پایان ، نتایج تحقیات داخلی و خارجی انجام شده در ارتباط با ورزش همگانی ارائه خواهد شد.
2-2 استان کرمانشاه
استان کرمانشاه درغرب ایران واقع شده است.جمعیت این استان بنابرسرشماری سال 2006میلادی1902760 نفر است.مساحت این استان24640کیلومترمربع است وهفدهمین استان کشور ازنظر وسعت به شمار می آید و 5/1درصد مساحت کشور را در بر می گیرد.ازاستان های غربی است وباعراق مرز مشترک دارد.مرکز این استان شهرکرمانشاه می باشد که حدود784602 نفرجمعیت دارد و1410متر ازسطح دریا ارتفاع دارد.این استان دارای 14 شهرستان و31شهر و31بخش و86دهستان و2793 آبادی دارای سکنه می باشد.شهرستان های این استان شامل اسلام آبادغرب،پاوه،ثلاث باباجانی،جوانرود،دالاهو،روانسر،سرپل ذهاب،سنقر،صحنه،قصرشیرین،کرمانشاه،کنگاور،گیلان غرب وهرسین می باشد.مدیرکل ورزش و جوانان کرمانشاه تعداد ورزشکاران سازمان یافته استان تا پایان شهریور ماه را 37 هزار نفر در رشته‌های مختلف این استان عنوان کرد و گفت: هم اینک این تعداد ورزشکار در قالب 46 هیات ورزشی آقایان و 41 هیات ورزشی بانوان فعالیت می‌کنند)ویکیپدیا).مردم این استان باجمعیتی بالغ بر یک میلیون ونهصدهزارنفرهمانند سایر استان های کشورمشارکت نسبتا پایینی درفعالیت های ورزشی همگانی دارند(مظفری و قره،1384).شهرکرمانشاه مرکز استان کرمانشاه ویکی ازکلان شهرهای ایران می باشد که جمعیتی بالغ بر 884760 نفرومساحتی حدود93389956 مترمربع درادو بزرگترین شهرکردنشین می باشد.
2-3 ورزش
ورزش عبارت است از يک فعاليت رقابتى نهادينه شده (Institutionalized) که مستلزم کاربرد نيروى جسمانى شديد و يا استفاده از مهارت‌هاى جسمانى پيچيده به‌وسيلهٔ شرکت‌کنندگانى است که توسط عوامل درونى و بيرونى تحريک شوند. اين تعريف، با فعاليت‌هاى ورزشى سازمان يافته در ارتباط است.
2-4 فعاليت‌هاى ورزشى
چه فعاليت‌هايى ورزش قلمداد مى‌شوند. آيا جاگينگ يک ورزش است؟ شطرنج، اتومبيل‌راني، وزنه‌بردارى چطور؟ آيا کودکانى که در حال بازى تفننى بيسبال، به فعاليت ورزشى اشتغال دارند، حتى اگر فعاليت آنها با بازى حرفه‌اى خيلى تفاوت داشته باشد؟ همچنان‌که تعريف شد ورزش مستلزم به‌کارگيرى مهارت‌هاى جسمانى پيچيده و توانايى و يا نيروى شديد جسمانى است. اين اصطلاحات بخشى از يک طيف گسترده‌اى هستند که باعث مى‌شوند گاهى تشخيص مهارت‌هاى جسمانى و غيرجسماني، و شرايط حرکتى پيچيده و ساده و همچنين فعاليت‌هاى شديد و غير شديد مشکل شود. به‌علاوه به‌دليل اينکه تمام فعاليت‌هاى جسمانى شديد و مهارت‌هاى پيچيده به‌عنوان ورزش قابل طبقه‌بندى نيستند. هنگام طبقه‌بندى بايد محيط و موقعيتى که فعاليت‌ جسمانى در آن به‌وقوع مى‌پيوندد مورد توجه باشد.
2-5 ورزش ازدیدگاه اندیشمندان
2-5-1 ابن سینا
ورزش، حرکتی است تابع اراده. در ورزش، تنفس بلند و بزرگ و پی در پی می آید [مراد، تنفس عمیق و شدت تنفس در اثر بالا رفتن مقدار اکسیژن مصرفی است]. هر کس بتواند با اسلوب صحیح و متناسب با اعتدال مزاجش و در وقت و هنگام مناسب ورزش کند، از چاره جویی [پیش گیری] و مداوای بیماری های مزاجی که در دنباله آن می آید، بی نیاز می گردد. این بهره برداری از ورزش هنگامی میسّر است که دستورات دیگر بهداشتی را به کلی مراعات کند.آن چه که امروزه در دنیای غرب تحت عنوان تربیت بدنی و ورزش، و آثار مفید آن بر روی بدن مورد توجه است، شالوده اش از او [ابن سینا] ست. او در کتاب گران بهایش، قانون در طب – که در عالم طب معروف است و مسائل پزشکی در آن مطرح گردیده و اطبای بعد از او با الهام از این کتاب به امور طبابت پرداختند، و بارها در کشورهای خارجی تجدید چاپ گردیده – فصلی را به پرورش بدن و ورزش و آثار آن اختصاص داده است و نظرهایی را ارائه نموده است که قسمت اعظم آن در باب تربیت بدنی و ورزش، امروزه نیز مورد قبول می باشد(حسین صبوری،کتاب ورزش دراسلام).
2-5-2 خواجه نصیرالدین طوسی
در فراگیری [ممارست و تجربه حاصل کردن] هر فنی، ریاضت و بازی] که تحریک حرارت غریزی و حفظ صحّت و نفی کسالت و بلادت [کند فهمی] و حدّت ذکا [شدت هوشیاری و سرعت انتقال و سرعت فهم] و بعث نشاط [برانگیخته شدن سرور و بشاشیّت جسمی و روانی] لازم است که به عادت گیرند(حسین صبوری،کتاب ورزش دراسلام).
2-5-3 ابن خلدون
در شهرها هوا به علت در آمیختن با بخارهای گندیده ای که از فزونی فضولات حاصل می شود، فاسد می گردد، در صورتی که هوا به روح نشاط می بخشد و نشاط روح به علت اثر حرارت غریزی به تقویت و هضم غذا کمک می کند؛ علاوه بر آن چه ذکر شد، ورزش نیز در تعب و نشاط روح، دخیل است که این تعب و نشاط در شهرنشینان کمتر است، به دلیل این که در پیش شهرنشینان، ورزش وجود ندارد؛ علتش این است که آنان غالباً در حالت سکونت و آرامشند و از ثمرات ورزش به هیچ وجه بهره مند نمی شوند، و هیچ نشانه ای از آن در میان ایشان یافت نمی شود؛ بدین دلیل، بیماری های بسیاری در شهرها و بلاد بروز می کند و نسبت به بروز امراض، مردم شهرها به این فن [پزشکی] نیازمند می شوند(حسین صبوری،کتاب ورزش دراسلام).
2-5-4 شجاع (نویسنده کتاب انیس الناس)
بر پدر است که تا رضاع [شیر خوارگی] طفل تمام شد، به تادیب و ریاضت او مشغول گردد و مواد ذیل را به او بیاموزد:
الف) فرایض و سنن و قرآنش بیاموزند.
ب) مقدمات علمی [تعلیمش کند] آن قدر که از دایره عوام بیرون آید تا بعد از آن او خود بی سعی کس، علم خود را زیاد سازد.
پ) ملعم سلاح ورزی و سواری ملازمش سازد.
ث) خط و شنا کردن بیاموزد. (حسین صبوری،کتاب ورزش دراسلام).
و اما دیدگاه اندیشمندان غربی
2-5-5 افلاطون
جوانی پرزور و زیبا بوده است. شانه های پهن او موجب شد که به وی لقب افلاطون دهند. مردم به او به عنوان یک سرباز جنگ جو نگاه می کردند و در بازی های “ایستن مید” دو دفعه برنده جایزه این بازی ها شد… افلاطون به این ورزش ذهنی [بازی دیالکتیک سقراط] علاقه مندی خاصی نشان می داد، همانند علاقه ای که به ورزش خشن کشتی گراییده بود. (حسین صبوری،کتاب ورزش دراسلام).
2-5-6 آندرهکرسون، نویسنده کتاب فلاسفه بزرگ می نویسد
سقراط در میان کارهایی که شایسته توجه می دانست، دردرجه اول تمرینات بدنی و به خصوص تمرینات نظامی را قرار داده و می گفت که اگر تمرینات نظامی در ملاعام انجام نمی گیرد، برای خواص دلیلی نمی شود که از آن غفلت ورزند و در کمال توجه بدان نپردازند. بدانید که در هیچ پیکار و در هیچ کاری پشیمان نخواهید شد از این که قوای خود را تقویت کنید. در کلیّه اعمال، بدن ما به کار ما می آید و قدرت و سلامت آن در درجه اول اهمیت قرار دارد، حتی در کارهایی که شما می پندارید بدن کمتر دخیل می باشد، یعنی کارهای فکری. کیست که نداند چه اشتباهاتی اشخاص به علت ورزیده نبودن بدن مرتکب می گردند. (حسین صبوری،کتاب ورزش دراسلام).

2-6 دلایل اهمیت ورزش
ورزش، سلامت جامعه و محیط را تحت تاثیر قرار می دهد. در حقیقت توجه سیاستگذاران به جامعه، دست کم در بعضی جهات به میزان امکانات فراهم شده برای جامعه بستگی دارد. در بعد اقتصادی نیز توجه ورزش برای سیاستگذاران منشاء فوایدی شده است. رابطه ورزش تفریحی و تولید ناخالص ملی1 9/8 میلیارد دلار یا 22 درصد تولید ناخالص ملی در کانادا است. 2 درصد مجموع مشاغل در این کشور در حیطه ورزش و تفریحات ایجاد می شود. در همین کشور، ورزش و صنایع وابسته به آن از نظر ایجاد شغل مقام دوم و از نظر سهم در تولید ناخالص ملی مقام هشتم را در مجموع صنایع به خود اختصاص داده است(غفرانی،1387و وات،2003). صنعت ورزش تنها در ایالات متحده آمریکا در سال 1995 میلادی بالغ بر 8/93 میلیارد دلار ارزش افزوده ایجاد کرده است و ششمین صنعت بزرگ کشور به حساب می آید. سهم صنعت ورزش در تجارت جهانی 5/2 درصد است. وضعیت اقتصادی کشورها نیز می تواند روی شرکت شهروندان در فعالیتهای ورزشی موثر باشد و در کشورهای در حال توسعه، مشکلات اقتصادی و حل آنها از اولویت بیشتری برخوردارند. در سایر کشورها که از نظر اقتصادی تا اندازه ای در وضعیت مطلوب تری قرار دارند، شرکت در فعالیتهای ورزشی بیشتر است. در هنگ کنگ، تعداد شرکت کنندگان در ورزش از 40 درصد در سال 1996 به 54 درصد در سال 1998 رسید و با رکود اقتصادی در سال 1999 به 45 درصد رسید(غفرانی،1387و وات،2003). در اسکاتلند نیز بین سالهای 1995 تا 1998 کاهش اندکی در اشتغال برابر با 32 درصد مشاهده شد که ناشی از رکود اقتصادی بود این امر بر تعداد شرکت کنندگان در ورزش تاثیر دراز مدتی گذاشت. امروزه تفریح و چگونگی اوقات فراغت وسیله ای موثر برای پرورش قوای فکری، جسمی و اخلاقی افراد است و عاملی برای جلوگیری از کج رویهای اجتماعی به شمار می آید. اوقات فراغت حساسترین، ارزشمندترین و پربارترين اوقات زندگی آدمی است. این اوقات مانند شمشیر دو لبی است که یک لبه آن می تواند زمینه ساز خلاقیت و هنر آرایی و لبه دیگر آن عاملی در جهت گرایش به بزهکاری و آسیبهای اجتماعی باشد(اداره تربیت بدنی استان لرستان،1386). تحقیق باربر و وایت2(2002) نشان می دهد که افزایش جمعیت و کاهش امکانات ورزشی نسبت به رشد جمعیت سبب عدم فعالیت مردم شده است(دی مارکو و همکاران،1989)………

2-7 گرایش
تمایل برای حرکت به سمت شیئی خوشایند،گرایش نامیده می شود.این تعریف،گونه ای طبقه بندی نیز به دست می دهد.یعنی به تعداد اشیائی که چنان حرکاتی را موجب می شوند،انواع گوناگونی ازگرایش ها وجود دارد.
گرایشات ما چگونه بر شکل دهی رفتارهایمان تأثیر می گذارند؟
گرایشات یکی مهمترین موضوعات در بحث روان شناسی اجتماعی است.گرایش یعنی چه؟و به چه چیز گرایش می گویند؟این گرایشات چگونه ایجادمی شوند؟روان شناسان گرایش را یک تمایل اکتسابی برای ارزیابی چیزهای مختلف به یک شکل خاص تعریف می کنند،این می تواندشامل آدم ها،مسائل،اشیاء یا اتفاقات باشد.چنین ارزیابی هایی معمولا مثبت یا منفی هستند اما گاهی هم ممکن است قطعیت نداشته باشد.به عنوان مثال ممکن است حس شما نسبت به یک فرد یا مسئله ی خاص حس مشخصی نباشد.محققان نیز براین عقیده هستند که گرایشات مؤلفه های مختلفی دارند.
مؤلفه ی احساسی:آن فرد،شیء،یا اتفاق چه حسی در شما ایجادمی کند؟
مؤلفه ی شناختی:شما نسبت به آن موضوع چه افکار و اعتقاداتی دارید؟
مؤلفه ی رفتاری:آن گرایشات چطور بررفتارشما تأثیر می گذارند؟
گرایشات همچنین می توانند صریح یا ضمنی باشند.گرایشات صریح آنهایی هستند که هوشیارانه ازآنها آگاهی داریم و به طور مشخصی بر رفتار و اعتقادات ما تأثیر می گذارند.گرایشات ضمنی،ناهوشیار و ناآگاهانه هستند و به طور ناهوشیار هم بر اعتقادات و رفتارهای ما تأثیر

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع ورزش شهروندی، ورزش همگانی، اوقات فراغت Next Entries مقاله رایگان با موضوع ورزش همگانی، سبک زندگی، اوقات فراغت