مقاله رایگان با موضوع ورزش قهرمانی، سیستان و بلوچستان، اماکن ورزشی، تربیت بدنی

دانلود پایان نامه ارشد

قهرمانی فوتبال
• دسترسی استان سیستان و بلوچستان به آبهای آزاد جهت برقراری مسابقات فوتبال با کشورهای حاشیه خلیج فارس
• میزان تبدیل فضاهای وسیع و بدون کاربری به زمین فوتبال
• استفاده از استعدادهای نهفته حاشیه شهرهای استان توسط مربیان استعدادیاب در ورزش فوتبال
5-3-9 ) تهدیدهای موجود در ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان
• اثرات افزایش آمار جوانان و نوجوانان بیکار که دست به کارهای غیر قانونی و پر درآمد می زنند
• اثرات افزایش نرخ بیکاری استان
• اثرات افزایش آمار معتادان به مواد مخدر
• اثرات سیاسی شدن حیطه های ورزش قهرمانی فوتبال استان
• اثرات موقعیت جغرافیایی استان
• اثرات افزایش هزینه های استفاده ازاماکن ورزشی فوتبال
• اثرات افزایش قیمت تجهیزات و لوازم ورزشی فوتبال دراستان
• اثرات استفاده غیر ورزشی ازاماکن فوتبال استان
• اثرات افزایش هزینه های نگهداری از اماکن ورزشی فوتبال استان
• اثرات افزایش روزافزون هزینه های شرکت در مسابقات ورزش قهرمانی فوتبال
5-4 ) بحث و نتیجه گیری
تحقیقات زیر در داخل و خارج کشور انجام شده که با نتایج این تحقیق، در استراتژیهای WT,ST,WO,SO دارای نتایج همسو و ناهمسو می باشند : باقری (1384شمسی)، فراهانی (1384شمسی)، بدری آذین (1385شمسی)، نصیرزاده (1386شمسی)، غفرانی (1387شمسی)، نادری نسب (1389شمسی)، غفرانی (1389شمسی)، محمدی (1390شمسی)، احسانی (1390شمسی)، سیف پناهی (1390شمسی)، حسینی (1391شمسی)، مظفری (1391شمسی)، بیگلو (1391شمسی)، مایدز (1999شمسی)، دیمئو (2001میلادی)، دربی و سولبرگ (2010میلادی)، بری و همکاران (2012میلادی)، دوکیگلو (2012میلادی)، روسی (2013میلادی).
از نظر راهبردی توسعه ورزش قهرمانی در استانهای ایلام، چهارمحال بختیاری، خراسان جنوبی و سمنان همسو با این تحقیق می باشند.
از نظر مشارکتهای بخش غیر دولتی نیز نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق باقری (1384شمسی)، نصیرزاده (1386شمسی) و نیز غفرانی (1387شمسی) همسو بوده است.
از نظر استراتژی نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق دیمئو (2001میلادی)، نصیرزاده (1386شمسی)، محمدی (1390شمسی)، احسانی (1390شمسی)، بری و همکاران (2012میلادی)، همسو بودند که همگی در قسمت رشد و توسعه قرار گرفتند (فصل چهارم شکل 6-4) و نتایج تحقیق باقری (1384شمسی)، نادری نسب (1389شمسی)، سیف پناهی (1390شمسی)، دربی و سولبرگ (2010میلادی)، حسینی (1391شمسی)، روسی (2013میلادی) با نتایج این تحقیق ناهمسو بودند.
بیش از 2000 سال قبل، بقراط، پزشک یونانی در مورد نیاز انسان به فعالیتهای حرکتی مستمر اعلام داشت که فعالیتهای بدنی برای سلامتی ضروری و ارگانهای بدن انسان با تمرینهای بدنی متوسط و مداوم می تواند سلامتی خود را حفظ نماید(آنسوف،1994)104. ورزش قهرمانی فوتبال در بین کشورها از سال 1872 میلادی تاکنون با انگیزه های متفاوتی از جمله تامین سلامت جسمی و روانی، صلح و دوستی، گسترش روابط اجتماعی، رشد اقتصادی، مورد توجه قرار گرفت، ولی در ایران فدراسیون فوتبال از سال 1300 شمسی و در استان سیستان و بلوچستان هیات فوتبال در مرکز استان، شهر زاهدان از سال 1320 شمسی رسماً شروع به کار نموده است. هیات فوتبال استان از بدو تاسیس تاکنون هیچ گونه پژوهش و یا سخنرانی در زمینه ورزش قهرمانی فوتبال انجام نداده و هیچ تیمی تا بحال رتبه قابل توجهی در سطح کشور بدست نیاورده است و قابل توجه است سطح تحصیلات 90 درصد رؤسای هیات شهرستان های استان کمتر از کارشناسی و یا کارشناسی تربیت بدنی است، تعداد کل ورزشکاران فوتبال رسمی این استان در سال 1392، 4500 نفر میباشد(3).
مربیان خیلی مهم است که بدانند برای رسیدن به درجات بالای عملکرد ورزشی باید به استعدادهای ژنتیکی نیز توجه شود، زیرا تمرین به تنهایی نمی تواند موفقیت فردی را برای رسیدن به سطوح بالای ورزشی تضمین کند (پورتمن1994،گنجی1369) عوامل چندی برای موفقیت در ورزش های مدرن امروزی وجود دارد، یکی از مهمترین آنها استعداد ذاتی افراد ، شناسایی و کشف به موقع و زود هنگام استعداد برای هر کاری، موثرترین و مهم ترین عامل در ورزش معاصر است. بومپا (1990،1985) هاره (1982) سن و همکاران،یاسایی(1370).
تحقیقی در کشور نیوزلند انجام شده که نشان می داد در میان 15 عامل در سال 1996 میلادی کم تحرکی بعنوان یک عامل خطرناک مهم (4/37) و البته قابل اصلاح از سال های از دست رفته عمر است، همچنین معلوم شد که افزایش 15 تا 22 درصد فعالیت بدنی افراد بزرگسال، باعث کاهش 1994 فقره مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی، سرطان روده بزرگ و دیابت در سال می شود. در استرالیا پیش بینی شده که اگر تعداد شرکت کنندگان در ورزش های ملایم و موثر 10 درصد افزایش یابد، سالانه 600 میلیون دلار استرالیا در بودجه این کشور صرفه جویی می شود(60).
در جمهوری اسلامی ایران آمارها نشان می دهد که 25/41 درصد علل مرگ و میر مربوط به پنج بیماری است، دست کم سه دسته از این بیماری ها در اثر کم تحرکی حادث می شود که بطور کلی سهم انواع بیماری های قلبی در مرگ و میر کشور 48/17 درصد، بیماری های ناشی از اختلال خون رسانی به قلب 83/9 درصد و بیماری های عروقی و مغزی 05/7 درصد است. این آمارها نشان می دهند که بیماری های مربوط به قلب به تنهایی مسئول بیش از 27 درصد علل مرگ و میر را تشکیل می دهند(آمارنامه سلامت و بیماری در ایران،1385).
همچنین دولت چین از یک طرف برای ارائه خدمات به مردم از آنان پول دریافت می کند از سوی دیگر با توسعه برنامه های حمایتی به بخش خصوصی در رواج دادن ورزش کمک می کند(هونگ فول،2002)105. در کشور ژاپن بخش خصوصی یکی از بخش های مهم هدایت و توسعه برنامه های ورزشی است.
نیروی انسانی با تجربه در توسعه ورزش نقش بسیار مهمی دارد، افزایش مراکز تربیت نیروی انسانی در کشور در سال های اخیر، نشان از اهمیت نقش این گروه دارد، برطبق گزارش کمسیون ورزش استرالیا در سال 2002 میلادی 80 درصد مربیان استرالیا و 75 درصد مربیان کشور سوئد فعال بودند در حالی که این آمار در ایران 25 درصد می باشد(خاکی و همکاران،1384).
در جهان 86 درصد کشورها جایگاه ویژه ایی برای ورزش لحاظ نمودند، اما تنها 43 درصد کشورها بطور جدی و عملی این جایگاه را پذیرفته اند. بررسی بین “جایگاه قانونی” ورزش و آنچه که واقعاً هست در کشور های مختلف حاکی از آن است که “در قاره آفریقا به ترتیب 50 و 40 درصد، در قاره آمریکای شمالی 86 و 36 درصد، در آسیا 73 و 20 درصد، در اروپا 94 و 67 درصد و در اقیانوسیه 91 و 11 درصد است. از نظر نزدیکی قانونی و موقعیت های عملی و اجرایی نسبت به جایگاه و نقش ورزش و تربیت بدنی در سیاست گذاری ها بهترین وضعیت در اروپای شمالی و بدترین حالت در قاره اقیانوسیه حاکم است(مظفری،1384 و ایکدا106 و همکاران،2001).
5-5 ) چشم انداز، ماموریت، اهداف و استراتژی ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان
در پایان این پژوهش نیز جلسات متعددی با مسئولین و خبرگان تربیت بدنی و فوتبال استان سیستان و بلوچستان تشکیل و اقدام به تدوین چشم انداز و ماموریت اداره کل ورزش جوانان و هیات فوتبال استان شد و نیز هدف بلند مدت آن تعیین شد که به شرح زیر است :
5-5-1 ) چشم انداز ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان
• تبدیل شدن به یکی از 10 استان برتر کشور در ورزش قهرمانی فوتبال
5-5-2 ) ماموریت ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان
• ارتقاء و ترویج ورزش قهرمانی فوتبال استان با رعایت اصول اخلاقی
5-5-3 ) اهداف بلند مدت ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان
• راه یابی به لیگ برتر کشور در افق 10 ساله
• ساختن اماکن ورزشی مناسب و با کیفیت فوتبال در سراسر استان در افق 20 ساله
• راه اندازی هیات فوتبال در تمامی شهرستان های استان در افق 10 ساله
• افزایش کمی و کیفی مدارس فوتبال پایه استان در افق 20 ساله
5-5-4 ) مهمترین راهبرد های اولویت بندی شده ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان
• تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی فوتبال
• ایجاد نظام استعدادیابی مناسب با توجه به الگوهای موفق و مناسب
• ایجاد فرهنگ ورزش قهرمانی فوتبال
• افزایش مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری روی بخش ورزش قهرمانی فوتبال
• تقویت بنیه مالی ورزشکاران در بخش ورزش قهرمانی فوتبال
• کاهش هزینه های شرکت در مسابقات ورزشی فوتبال
• کاهش هزینه های استفاده از اماکن ورزشی فوتبال.
5-5-5 ) سیاست های اجرایی ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان
برگزاری مسابقات فوتبال با کشورهای همسایه علی الخصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس، توسعه ترویج ورزش قهرمانی فوتبال، ایجاد باشگاههای ورزشی فوتبال زیر نظر متخصصین، استفاده از معلمان خبره ورزشی بعنوان استعدادیابان ورزش فوتبال، افزایش سرمایه گذاری روی ورزش قهرمانی فوتبال، افزایش کیفیت کار مدارس فوتبال، افزایش اماکن ورزش فوتبال، ممنوع کردن استفاده غیر ورزشی از کلیه اماکن ورزشی فوتبال، حمایت از ورزشکاران نخبه ورزش فوتبال استان، جذب حامیان مالی برای سرمایه گذاری در بخش ورزش قهرمانی فوتبال، برگزاری مسابقات ورزشی فوتبال مدارس بصورت منظم، استفاده از افراد متخصص در باشگاههای ورزش قهرمانی فوتبال، برگزاری فستیوالهای منظم در رده های سنی مختلف برای کشف استعدادهای نهفته، ایجاد اماکن ورزشی رایگان در بخش ورزش فوتبال، برگزاری مسابقات ورزشی فوتبال رایگان با کمک بخش خصوصی در سراسر استان، ایجاد هیات فوتبال و بالابردن امکانات آن در سراسر استان.
5-6 ) پیشنهادات برخاسته از تحقیق
• برگزاری مسابقات فوتبال با کشورهای همسایه
• جذب حامیان مالی برای سرمایه گذاری در بخش ورزش قهرمانی فوتبال
• افزایش سرمایه گذاری روی ورزش قهرمانی فوتبال
• برگزاری فستیوالهای منظم در رده های سنی مختلف برای کشف استعدادهای نهفته
• افزایش کیفیت کار مدارس فوتبال پایه استان
• برگزاری مسابقات ورزشی فوتبال رایگان با کمک بخش خصوصی در سراسر استان.
5-7 ) پیشنهادات برای تحقیقات آتی
• تحقیق در مورد چگونگی اجرای استراتژی های ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان
• تحقیق در مورد چگونگی اجرای استراتژی های ورزش قهرمانی فوتبال دیگر استانهای غیر برخوردار
• تحقیق در مورد چگونگی اجرای استراتژیهای ورزش قهرمانی فوتبال کشور
• بررسی ساختار ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان و ارائه ساختار بهینه
• بررسی ساختار ورزش قهرمانی فوتبال کشور و ارائه ساختار بهینه آن
• بررسی چگونگی ارتقاء تیمهای ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان به سطوح کشوری
• چگونگی جذب حامیان مالی برای سرمایه گذاری در بخش ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و
بلوچستان
• چگونگی ارتقاء سطح علمی و فنی کادر آموزشی فوتبال پایه استان سیستان و بلوچستان
• دلایل عدم گسترش ورز ش فوتبال در شهرستان های حاشیه استان
• بررسی تاثیر قومیت گرایی بر عدم پیشرفت ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان و ارائه راهکارهای مناسب
• چگونگی ايجاد نظام نوين مربيگري در ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان
• تدوین فرایند استعدادیابی ورزش قهرمانی فوتبال در استان سیستان و بلوچستان
• تدوین فرایند استعدادیابی ورزش قهرمانی فوتبال در دیگر استان های غیر برخوردار
• تدوین فرایند استعدادیابی ورزش قهرمانی فوتبال در کشور.

منابع و مأخذ
1. ابراهیم خسرو، بررسی وضع موجود و تدوین شاخص های استعداد یابی در رشته ی والیبال، پژوهش در علوم ورزشی، پژوهشکده تربیت بدنی و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، شماره 5، 1385.
2. احسانی محمد، امیری مجتبی، قره خانی حسن، (بهار 1392) طراحی و تدوین نظام جامع ورزش حرفه ای کشور، شماره 17، صفحه 125 تا 136.
3. اداره کل تربیت بدنی استان سیستان و بلوچستان(1392) کارشناس آمار ورزشی
4. آذر عادل، مومنی منصور، (1380)، (( آمار و کاربرد آن در مدیریت ))، جلد اول، چاپ دهم، تهران، انتشارات سمت.
5. ارشم، سعید ورادنیا، الهام، استعدادیابی در ورزش، چاپ اول , 1385.
6.

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع ورزش قهرمانی، سیستان و بلوچستان، توسعه ورزش، اماکن ورزشی Next Entries منابع تحقیق درباره زیست محیطی، محیط زیست، حقوق بین الملل، دعاوی زیست محیطی