مقاله رایگان با موضوع هزار و یک شب، ادبیات فارسی، نویسندگان، مشرق زمین

دانلود پایان نامه ارشد

بی نهایت است. (ر.ک بورخس: 1376، 149-148)
برای هزار و یک شب نام های دیگری چون: شب های عربی، داستان های ایرانی، قصص شرقی و … نیز ذکر شده است. (ر.ک ستاری: 1368، 54)

3-5- ترجمه های هزار و یک شب
هزار و یک شبی که امروز در دست ماست، دویست سال پیش هنوز به فارسی ترجمه نشده بود. «آن چه از نوشته ها و آثار قدیمی و تتّبعات علمای مشرق شناس و فرنگستان مستفاد می شود این است که در آغاز، کتاب «الف لیله و لیلۀ» قبل از دورۀ سلاطین فرس قدیم (هخامنشی) در هندوستان به ظهور رسیده، بعدها در عهدی که ظاهراً قبل از اسکندر است به ایران آمده و به لغت فارسی قدیم ترجمه گردیده و به «هزار افسانه» ترجمه شده است. (مهرآبادی: 1381، 3).
در قرن سوم هجری هنگامی که در بغداد کتابهای علمی و ادبی از زبان های مختلف به عربی ترجمه و نقل می شد، این کتاب نیز به عربی ترجمه شد و دیر زمانی در دست اهل فضل و ادب دست به دست می شد و حتّی حکایت ها و قصّه هایی نیز بر آن افزوده شد تا این که در قرن چهارم هجری بعد از متوکل عباسی، این کتاب به مصر منتقل شد و در قاهره به دست قصّه سرایان و نقّالان افتاد و در عهد سلاطین مصری حکایت ها و افسانه هایی از بافته های مصری و بعضی مآخذ یهودی بر آن افزودند.
عاقبت در قرن دهم هجری کتاب مذکور به صورت «الف لیله و لیلی» کنونی درآمد و در قرن هجدهم اوّلین ترجمۀ فرانسوی آن توسّط «آنتوان گلان» صورت گرفت و به اروپاییان معرّفی شد. (پیشین، 5)
علاوه بر این «این کتاب در سال 1214 هجری شمسی به دستور شاه زاده بهمن میرزا (فرزند عباس میرزا نایب السلطنه) از روی نسخۀ بولاق طبع مصر، توسط میرزا «عبداللطیف طسوجی تبریزی» از عربی به فارسی برگردانده شد. (ثمینی: 1379، 159).
تنها ترجمۀ کامل و جامع فارسی هزار و یک شب، گزارش میرزا عبداللطیف طسوجی تبریزی، از منشیان دورۀ قاجار است. هزارویک شب با ترجمۀ فرانسوی آنتوان گالان در 1704 م، به فرانسه و از آنجا به اروپا راه یافت پس از ترجمۀ هزار و یک شب به زبان فرانسه، این اثر شرقی به بسیاری از زبان های دیگر اروپایی نیز ترجمه شد و میان سال های 1704 م تا 1786 م، بیش از 70 مرتبه در فرانسه به چاپ رسید. (ر.ک حدیدی 1373، 100).

3-6- سبک و شیوۀ ترجمۀ فارسی هزار و یک شب
این کتاب توسّط عبداللّطیف طسوجی به فارسی ترجمه شده است و بنابراین می توان گفت: ویژگی های نثر عصر خود را یدک می کشد. ادبیات ایران از اواخر قرن دوازدهم هجری شکل تازه ای یافته است. در این دوره شیوۀ مغول و سبک هندی رو به زوال نهاده، شعرا و نویسندگان از مضامین تو در تو و عبارات متکلّف دوری گزیدند و زبان سالمی به وجود آوردند که از تشبیهات و استعارات دشوار و تکرار الفاظ عاری بود.
در این دوره نثر به صورت جمله های کوتاه و با حذف زواید و القاب و استشهادات مکرّر از تازی به پارسی با تلفیق سجع های زیبا نوشته می شد. طسوجی نیز این شیوه را برای ترجمۀ کتاب هزار و یک شب به کار برد و استفاده کنندگان از این کتاب نه علما، بلکه مردم عادی هستند و می توان این کتاب را نمونۀ خوبی از نثر ساده و بی تکلّف شمرد (ثمینی: 1379، 161).
از آن جا که کتاب هزار و یک شب از کتاب هایی به شمار می رود که سراسر آن شامل قصّه های عامیانه است، بنابراین کلام در این اثر بدون در نظر گرفتن سرشت و موقعیّت آدم ها، یکسان جاری می شود و نمی توان مرزی میان زبان در کاربردهای گوناگون ترسیم کرد.

3-7 – تأثیر شرق و هزار و یک شب بر فرهنگ و ادب غرب
می توان گفت که اروپا از طریق فرانسه با ملل شرقی آشنا گردید. در قرون نه چندان دور گذشته یعنی حدود قرن هفدهم تا نوزدهم، فرانسه به عنوان طلایه دار فرهنگ و تمدن مغرب زمین خودنمایی می کند. در این دوران است که از سایر کشورهای اروپایی برای تحصیل به فرانسه می آیند و در این کشور است که شرق شناسی در مدارس تخصصی و دانشگاه های آن جریان دارد.
انقلاب فرانسه در سال 1789 باعث تغییرات زیادی در شئونات اجتماعی فرانسه و از جمله ی آنها در شعر و ادب و هنر گردید. در این دوره بود که دید سنتی موجود در میان فرانسویان از میان رفت و دیدی جدید نسبت به ادبیات در میان آنها پیدا شد که منتقدان آن را جهان وطنی ادبی یا بی مرزی در ادبیات نام نهادند. این دید جدید فرانسوی ها در عرصه ی ادبیات باعث توجه ایشان به فرهنگ و ادب دیگر ملل (بویژه ملل شرق) گردید. (برگرفته از حدیدی: 1373، 215-214).
پس از آشنایی غرب با فرهنگ شرق آنان به شرق به عنوان یک فرهنگ با ارزش و قابل ستایش نگاه کردند و دست به فعالیت های شرق شناسانه ی گسترده ای زدند. آنها برای رسیدن به این هدف به سفرهای طولانی و خسته کننده رفتند، مدارس شرق شناسی به راه انداختند، در انجمن ها گرد هم آمدند و برای این منظور دانشجو و استاد تربیت کردند. در همین دوران بود که آثار زیادی از مشرق زمین به زبان های غربی ترجمه گردید. در میان این آثار ترجمه شده که معرف فرهنگ و ادب مشرق زمین به حساب می آمد، آثار فارسی نقش عمده و برجسته ای بر عهده داشتند. (ر.ک همان، 234، 238).
ادبیات فارسی با ترجمه ی گلستان سعدی وانوار سهیلی (که داستان های کلیله و دمنه و مثنوی را در خود داشت) به زبان فرانسه، به فرانسویان و سپس به اروپایین معرفی گردید. (ر.ک ساجدی: 1387ف ص74).
ترجمه ی آثار برجسته ی ادبیات فارسی و تحقیق در ادبیات فارسی در قرن بیستم نیز ادامه می یابد. (حدیدی: 1373، 221-220)
ارزش و اهمیت آثار ادبی شرق برای بزرگان مغرب زمین تا بدان اندازه است که بورخس بیان می دارد که «کشف شرق، حادثه ای اساسی در تاریخ ملل غربی است» (بورخس: 1376، 139).
ادبیات فارسی نقش بسزایی در معرفی ادب و فرهنگ مشرق زمین به غرب دارد. شاید کمتر ملت علاقه مند به فرهنگ و اندیشه ای بتوان یافت که با آثاری چون شاهنامه، دیوان حافظ، گلستان و بوستان سعدی، مثنوی معنوی، رباعیات خام، هزار و یک شب و آثار دیگر به نام زبان فارسی و پدید آورندگان آنها بیگانه باشد. همه ساله بزرگداشت هایی برای این آثار و پدید آورندگانشان در سراسر دنیا برگزار می شود و روز به روز بر تعداد مقالات کتبی که راجع به این آثار و مؤلفان آنها تألیف می شود، افزوده می گردد. تأثیری که این آثار بر بزرگان ادبیات جهان و آثار به وجود آمده از ایشان گذاشته است به خوبی قابل دیدن است. (ر.ک طه ندا: 1383، 292-267).
«هزار و یک شب» از جمله ی همین آثار شرقی و ایرانی است که با ورودش به مغرب زمین (با ترجمه ی آنتوان گالان در قرن هفدهم به زبان فرانسه) مورد توجه بسیاری از نویسندگان و صاحب نظران بزرگ غربی واقع شد و آثار زیادی به تقلید از آن پدید آمد که از جمله ی آن می توان به دکامرون بوکاچیو اشاره کرد. تأثیرپذاری هزارویک شب بر آثار غربی تا بدان اندازه بوده است که بورخس پیدایش مکتب رومانتیسم در غرب را با ترجمه ی هزار و یک شب پیوند می زند و یا شکل گیری ادبیات تطبیقی در اروپا را به مثابه ی شاخه ای مستقل در مباحث ادبی، به ترجمه ی دو کتاب نسبت می دهند که یکی از آن دو کتاب همین هزار و یک شب (و دیگری کلیله و دمنه) است. (ر.ک نشریه: کتاب ماه (هنر 82-81)، محمدجعفری قنواتی، هزار و یک شب و ادبیات شفاهی، 1)
هوگوهوفمنستال در مقدمه ی ترجمه ی آلمانی آنولیتمان بیان می دارد که ادبیات آلمان تا حدی تحت تأثیر هزار و یک شب قرار گرفته است. او در این مقدمه پس از توصیف داستان های هزار و یک شب بیان می دارد که هزار و یک شب کتابی نیست که انسان با یک بار خواندن آن را کنار بگذارد و هر چه سن بالاتر می رود، علاقه ی به خواندن دوباره ی داستان های هزار و یک شب افزون تر می شود. او معتقد است که هزار و یک شب دارای اندیشه های نو و سخنان نغز و لطیف و ارزش ادبی آن تا بدان اندازه است که هومیروس نیز به پای آن نمی رسد. او تخیل موجود در هزار و یک شب را می ستاید و زبان کهنه و اصیل آن را که موجد معانی نو و زیباست را می ستاید و معتقد است که فاصله ی زیادی میان زبان هزار و یک شب با زبان امروز وجود ندارد. هوفمنستال از مطالعه ی هزار و یک شب چنان لذت می برد که معتقد است این کتاب را پس از هر بار خواندن باید دوباره فراموش کرد تا بتوان از مطالعه ی دوباره ی آن لذت کافی را برد.
اتوشیپس نیز در باب تأثیر هزار و یک شب بر ادبیات آلمان از داستان های برادران گریم نمونه می آورد و بیان می دارد که به رغم باور آلمانی ها که این داستان ها را میراث ادبیات آلمان می دانستند، این داستان ها اثر پذیرفته از هزار و یک شب است. او تعداد داستان هایی را که در اصل به هزار و یک شب باز می گردد، مشخص نمود تا جای تردیدی برای کسی باقی نماند. (ر.ک طه ندا: 1383، 278-275).
ارزش و اعتبار این اثر در میان مردمان مغرب زمین تا بدان حد است که سال 1383 شمسی (2004 میلادی) به مناسبت سیصدمین سال ترجمه ی هزار و یک شب به زبان لاتین و ورود آن به اروپا، سال جهانی هزار و یک شب در بین ملل اروپایی (و آمریکایی) نام گذاری گردید.

فصل چهارم
معرفی و بررسی داستان های هری پاتر

فصل چهارم
4-معرفی و بررسی داستان های هری پاتر
4-1- معرفی داستان های هری پاتر
مجموعه داستان های هری پاتر، نوشته ی جی.کی.رولینگ، عنوان داستان هایی فانتزی است که نویسنده آن را در هفت عنوان و در هفت نوبت و به دو سبک آمریکایی و انگلیسی چاپ و منتشر کرده است. پس از چاپ این مجموعه داستان ها اثر و نویسنده ی آن به چنان شهرتی رسیدند که در تاریخ چاپ و نشر کتاب، اگر گفته نشود بی سابقه، کم سابقه بوده است. برخی از صاحب نظرها داستان های هری پاتر را سومین اثر پرفروش تاریخ چاپ و نشر کتاب می دانند (ر.ک لطیفی خواه، پریا (1384). جادوی مدرن. صاحب قلم 1) که طی هشت سال به پدیده ای جهانی بدل شده به گونه ای که بیش از 270 میلیون نسخه از آن به بیش از 62 زبان ترجمه گردیده است (ر.ک همان) 2) پیش خریدهای این رمان ها (در زمان فروش آن) به بیش از یک میلیون نسخه می رسد و مردم شبانه برای خرید آن در خیابان ها صف می کشند. این اثر به گونه ای جای خود را در میان مردم باز می کند که با جلد سخت و برای رده های سنی بزرگ سال نیز طبع می گردد. رولینگ با چاپ و نشر داستان های پاتر، به ثروتمندترین زن انگلستان بدل می شود به گونه ای که ثروت او بیش از یک میلیارد دلار تخمین زده می شود. داستان های پاتر برای گروه سنی کودک و نوجوان و مناسب با ذائقه ی این گروه سنی نوشته می شود. (برخلاف هزار و یک شب که بیشتر مخاطبان آن را بزرگ سالان تشکیل می دهند.
این کتابها به شرح ماجراهای یک جادوگر نوجوان به نام هری پاتر به همراه بهترین دوستانش، رون ویزلی و هرماینی گرنجر، در مدرسۀ علوم و فنون جادوگری هاگوارتز می پردازند. بخش اصلی داستان پیرامون تلاش هری برای غلبه بر جادوگر سیاه، سردولرمورت است که هدفش سرکوب کردن افراد غیرجادوگر، تحت فرمان در آوردن دنیای جادوگران و نابود کردن همۀ کسانی که در مقابل او ایستاده اند، است. که از جملۀ آن اشخاص هری پاتر است براساس گفتۀ رولینگ، موضوع اصلی داستان مرگ است. هر چند بسیاری از موضوعات دیگر مانند عشق و تعصب نیز در این سری وجود دارد (Fa.m.Wikipedia.org)
به رغم نکات بیان شده نحوه ی برخورد محققان و نویسندگان و متحرمان و منتقدان ادبیات کودک و نوجوان نسبت به این اثر متفاوت است. تعدادی از صاحب نظرها نسبت به داستان های هری پاتر نظر مثبتی ندارند و برخی دیگر با دیدی منفی به آن نگاه می کنند، بعضی هم نسبت به آن بی تفاوت و خنثی هستند. عده ای با دیدی مثبت به آن می نگرند و گروهی هم آن را می ستایند.

4-2- نویسنده داستان های هری پاتر
1- جوآن کتلین رولینگ در 31 ژوئن سال 1966 متولد شد. جوآن از کودکی با تخیل بزرگ شد و از کودکی نوسیندگی را آغاز کرد. او در ابتدا برای خواهرش دی داستانهایش را تعریف می کرد و جوآن در دانشگاه اگنرتر به تحصیل در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی پرداخت. بعد از فارغ التحصیلی در مکان های مختلف مشغول به کار شد او هیچ وقت بر روی کارش متمرکز نمی شد و تمام تمرکزش بر داستانهای جدیدش بود به همین دلیل بارها شغلش را از

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع ادبیات داستانی، قصه های عامیانه، داستان کوتاه، شگفت انگیز Next Entries مقاله رایگان با موضوع هزار و یک شب، قرآن کریم، باورهای عامیانه، سلیمان(ع)