مقاله رایگان با موضوع های غیر دولتی، سازمان های مردم نهاد، سازمان های غیردولتی، امنیت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

واژه «سازمان» و تشکلهای غیر دولتی بکار گرفته شوند.
تشکل‌ها می‌توانند با موضوع فعالیت و اهداف مشترک با رعایت آیین نامه مذکوربه صورت شبکه و یا به عضویت سازمانهای بین‌المللی درآیند. شبکه‌ها یا حتی تشکل‌های فعال در راستای تحقق خواسته‌های مشروع اعضای خودبسته به اعتباروصلاحیت خودوگسترش فعالیت و تعامل آنها با دیگرتشکلها (کار جمعی تشکلها) – قابلیت‌های قانونی بسیار دارند؛ از انتشار نشریه و برگزاری تجمع و گردهمایی تا تصمیم سازی و مشارکت در تصمیم گیری‌های دولتی وحتی اعطای طرح و لوایح به دولت یا مجلس و حتی تقاضای اصلاح در قوانین موضوعه کشور.
امروزه در نتیجه تحولاتی چون افزایش روزافزون تحصیلات عالی و رشد چشمگیر ارتباطات رسانه ای و اینترنتی و آگاهی سیاسی و اجتماعی، شاهد گسترش روزافزون NGOدر ایران هستیم.
سازمان های غیردولتی در دهه 1370 و پس از گذشت حدود یک دهه از انقلاب گسترش یافتند. تعداد این سازمان ها در سال 1347 تنها 377 گزارش شده است. اما تا سال 1378 تعداد آنها به 4000 رسید، که از آن میان بسیاری دیگر وجود دارند که به ثبت نرسیده اند.همچنین در حالی که از سال 1355 تا 1365 تنها 13 سازمان غیر دولتی زنان در ایران وجود داشت؛ تا سال 1379 این تعداد به 158 سازمان ثبت شده و 92 سازمان ثبت نشده رسید. در سال 1380 این تعداد به 228 سازمان ثبت شده و 200 ثبت نشده و در سال 1381 به 279 ثبت شده و 289 ثبت نشده افزایش یافته است.
یکی از عوامل رشد کمی سازمان های مردم نهاد تأثیر برنامه سوم توسعه می باشد که برای دوره برنامه چهارم نیز تنفیذ شده است. در این برنامه برای حل بسیاری از معضلات اجتماعی بر استفاده از توان «سمن» تأکید شده است.
برای نمونه بر اساس بند «ه» ماده 194 قانون برنامه سوم«ارتقاء مشارکت نهادهای غیردولتی و مؤسسات خیریه، در برنامه های فقرزدایی و شناسایی کودکان یتیم و خانواده های زیر خط فقر، در کلیه مناطق کشور توسط مدیریت های منطقه ای و اعمال حمایت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای افراد یاد شده توسط آنان و دستگاه ها و نهادهای مسئول در نظام تأمین اجتماعی صورت می گیرد».
در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ادامه بند «ه» براین مسأله تأکید شده است که :« اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی،بر اساس الگوی نیازهای اساسی توسعه و تشخیص نیاز توسط جوامع محلی برای ارائه خدمات اجتماعی از جمله اهداف توسعه ای دولت بشمار می آید».
همچنین ماده 96 بند «ب» شماره 6 قانون نیز بر «تقویت نقش مردم و سازمان های غیردولتی در امر پیشگیری و مبارزه با اعتیاد تأکید دارد». همین طور در بند«ی» این مسأله عنوان شده است که دولت باید نسبت به «تهیه و تدوین طرح جامعه توانمندسازی زنان خود سرپرست و سرپرست خانواده با همکاری سایر سازمان ها و نهادهای ذیرربط و تشکل های غیر دولتی و تصویب آن در هیأت وزیران در شش ماهه نخست سال اول برنامه» اقدام کند.
از دیگر عوامل رشد سازمان های مردم نهاد ، گرایش های اخلاقی و دینی در جامعه اسلامی است. شعار راهبردی (کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته) که برگرفته از آموزه های اسلامی است نقش مؤثری در ترغیب افراد به تشکل های غیردولتی برای ایفاء وظیفه اجتماعی دارد.
2-2-29- وضعیت سازمان های مردم‌نهاد در ایران
ساختار NGO ها در ایران را می توان به سه نوع سنتی در سطح محلی، نیمه سنتی یا نیمه مدرن در سطح ملی و بین المللی تقسیم کرد. شماری از سازمان های غیردولتی خیریه ای و اعتباری شامل صندوق های قرض الحسنه به شکل سنتی اداره می شوند.
شکل اداره غالب NGOها نیز در کشور نیمه سنتی یا نیمه مدرن است که به نوعی در حال گذار از سنتی به مدرن هستند، تعداد کمی از «سمن » ها هم از ساختاری مدرن برخوردارند. اما بدلیل بهره نگرفتن مناسب از دانش و تجربه های بین المللی و ظرفیت فنی، فرهنگ همکاری و مبادله اطلاعات پایین، به روز نبودن آگاهی های آنان درباره عملکرد «سمن» های مدرن بین المللی از نظر فنون، ظرفیت و مهارت های علمی و تخصصی قابل مقایسه با همتایان خود در دنیا نیستند(فرامرز قراملکی،66:1388).
همچنین طبق آخرین آمارچیزی درحدود2200تشکل غیردولتی درایران مشغول فعالیت هستندکه در حوزه های مختلف به کارمشغولند.درواقع نیازهای گسترده مردم درزمینه سازندگی کشور، ضرورت های جنگی وامدادرسانی به مجروحین وجنگ زدگان باعث گردآمدن داوطلبانه مردم درهریک از زمینه ها شد.درحال حاضرگرایش جدیدوگسترده ای برای تشکیل سازمانهای غیردولتی در زمینه هاي مختلف آغاز شده است. نقطه عطف این اقبال رابایددرجریان دوم خرداد1376 وطرح شعارجامعه مدنی ارزیابی کرد.
انجمن تنظیم خانواده ایران درسال 1379 تحقیقی انجام داد که نتایج آن درکتابی به نام بانک اطلاعات (NGOS) ایرانی منتشرشد.دراین کتاب به نام ومشخصات بیش ازدوهزارسازمان غیردولتی اشاره شده است.این درحالی است که درکلان شهرتهران حدود، چهارصد سازمان غیردولتی به فعالیت مشغول هستند.زمینه فعالیت سازمان های غیردولتی درایران بیشتردرمورد جمعیت، بهداشت، امورخیریه،حفاظت ازمحیط زیست، زنان وکودکان ونوجوانان وآسيب هاي اجتماعي است .
سازمان های غیر دولتی در ایران به طور مشخص و رسمی از حیث تخصصی و موضوعی تحت پوشش یکی از مراجع رسمی دولتی تشکیل، هدایت و اداره می شوند. از این میان، بیشترین آن ها از سوی ارگان هایی همچون سازمان ملی جوانان، نیروی مقاومت بسیج، هلال احمر، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست مجوز دریافت کرده و فعالیت می نمایند (قنادیان،20:1384).
طبق گزارش دفتر آمارهای فرهنگی و خدمات اجتماعی مرکز آمار ایران در سال 1363 تعداد سازمان های غیر دولتی شناخته شده در ایران حدود 10000 مورد بوده که استان تهران با داشتن 1965 سازمان رتبه اول و استان کهکیلویه و بویر احمد با 69 سازمان پایین ترین رتبه را دارا می باشد.
طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل در سال 2003 نزدیک به 20000 تشکل غیر دولتی و نهاد خیریه مردمی در ایران وجود داشته که خدمات داوطلبانه گوناگونی انجام می دهند و به دو شکل سنتی ( بیشتر شامل هیئت های عزاداری، نهادهای مذهبی و انجمن های نیکوکاری) و فعالیت هایی که بر اساس تعاریف جدید سازمان های غیر دولتی و به صورت سازمانی شکل می گیرد.
بیشترین زمینه فعالیت این سازمان ها مربوط به فعالیت های پولی، مالی و قرض الحسنه است که با 1272 واحد بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است و امور خیریه و بشر دوستانه در رتبه دوم قرار دارند. از میان 6914 سازمان غیر دولتی 4147 سازمان به صورت هیأت امنایی و 2767 سازمان به صورت مجمع عمومی اعضا اداره می شوند.
منبع عمده تأمین هزینه 4100 سازمان های غیر دولتی و شعبه های آن ها،کمک های مردمی و سازمان های غیر دولتی و منبع مالی 1337 سازمان، کمک های دولتی و دستگاه های عمومی و 1503 سازمان نیز فروش کالا و خدمات است. از مجموع 291271 نفر کارمند فعال سازمان های غیر دولتی 38361 نفر مزدبگیر هستند.

2-2-30- وضعیت سازمان های مردم نهاد در کرمانشاه
گسترده فعالیت این سازمان ها در استان کرمانشاه بسیار زیاد بوده و از فعالیت های زیست محیطی گرفته تا انجمن های خیریه ، درمانگاه ها، مؤسسات آموزشی و ….. را شامل می شود.
طبق بررسی های به عمل آمده در این استان بیش از 96 سازمان شناسایی ودر حال فعالیت می باشند(گزارش دفتر آمارهای فرهنگی مرکز آمار ایران، 1383) .
از سمن های مهم کرمانشاه می توان از انجمن انسان وزمين، انجمن پيشكسوتان ورزش استان،جمعيت حضرت رقيه (س)،بنيان مرصوصجبهه نجات كودك،موسسه ثامن الحجج،جمعيت امام علي (ع)،جمعيت سنقري هاي مقيم كرمانشاه نام برد.
با توجه به مطالعات صورت گرفته مشخص گردید که 18/20 درصد از این سازمان ها در زمینه فرهنگی، 42/6 درصد در زمینه ورزشی ، 84/12 درصد در زمینه اوقات فراغت، 69/25 درصد در زمینه خدمات اجتماعی ، 34/7 درصد در زمینه علمی ، 09/10 درصد در زمینه پژوهشی ، 92/0 درصد در زمینه محیط زیست ، 83/1 درصد در زمینه توسعه و اسکان ، 09/10 درصد در زمینه سلامت و بهداشت و 59/4 درصد در سایر زمینه ها مشغول به فعالیت هستند .
همچنین حوزه ی فعالیت 7/2 درصد در روستا ، 4/5 درصد در محله ای از شهر ، 8/10 درصد در یک شهر ، 5/59 درصد در استان و 6/21 درصد در سطح کشوری ( ملی ) فعالیت می کنند .
از لحاظ محل استقرار نیز 2ا/16 درصد فاقد دفتر کار ، 4/51 سازمان در ساختمانی که بصورت رهن و اجاره است ، 7/2 درصد در ساختمان خریداری شده ، 9/18 درصد در ساختمان به صورت واگذاری موقت و 8/10 سازمان در سایر موارد ممکن استقرار دارند .

2-2-31- نقش سازمانهای مردم نهاد درتوسعه امنیت اجتماعی
آنچه باعث شده سازمانهای مردم نهاد به عنوان ابزارهای مناسب جهت دستیابی به اهداف اجتماعی توسعه تشخیص داده شوندویژگی های منحصربه فرداین سازمانها است.توانایی این سازمانها درابتکارپاسخگویی سریع تربه نیازهای محلی،انتقال خدمات مناسب ودسترسی بیشتربه گروه های فقیروآسیب پذیر، امتیازی رابه این سازمانها داده که می تواندباعث ترویج توسعه درسطح محلی باشند.
این توانایی ها باعث می شود سازمانهای مردم نهاد بتوانند فرآیندتوسعه اجتماعی مردم محوررافراهم کننددراین فرآیند سازمانهای جامعه مدنی قادرندتاثیرمثبتی برجامعه داشته باشند.

2-2-32- مشکلات وکاستیها ی درونی سازمانهای مردم نهاد درایران
1.منابع محدود مالی ومدیریتی.
2.ارتباط ناکافی باقشرهای مخاطب.
3.به کارگیری مدیریت ظاهراً دموکراتیک اما براساس سلسله مراتب که باعث انفعال اعضای ساده میشود.
4.نداشتن برنامه ریزی هاي بلندمدت .
5. نبوددسترسی به اطلاعات.
6. نداشتن مرکزتجمع ثابت
7.نبود ارتباط فعال بین سازمانهای غیردولتی .
8.مشکل جذب نیروهای فعال وجوان

2-2-33- مشکلات وکاستیهای بیرونی سازمان های مردم نهاددرایران
1.نبوددرک کافی ازنقش این سازمان ها
2.شفاف نبودن قوانین مربوط به سازمانهای غیردولتی.
3.وجودمراکزناهماهنگ دولت دربرنامه های توسعه .
4.نقش غالب دولت دربرنامه های توسعه.
5.کمبود اطلاعات دولت ومردم درباره این سازمان ها.
6.نداشتن کانونهای حمایت از سازمان های مردم نهاد.

2-2-34- خطرهای فراروی سازمان های مردم نهاد
1.نگاه به این فعالیتها بعنوان شغلی درآمدزا.
2.عدم آشنایی بافرهنگ کارگروهی که باعث بوجودآمدن مشکلات تنددرون گروهی می شود.
3.عدم وجوداهداف و وظایف مشخص وجایگزین شدن آنها با کلی گویی.
4.تلاش برای جلب کمکهای دولتی که کاملاًمغایربا اهداف NGO میباشد
5.برخورد متفاوت دولت بااین تشکلها .

2-2-35- تهدیدات امنیتی سازمان هاي مردم نهاد
ابتدا لازم به ذکر است که درجهت گسترش امنیت دورویکرد وجوددارد؛ یکی رویکردانفعالی (سلبی) که باایجاد فشارومبارزه باعاملان اخلال درامنیت سعی درایجادامنیت داردو دیگری رویکرد ایجابی (مثبت ) که باایجاد بسترهای مناسب به گسترش امنیت می پردازد. که سازمانهای مردم نهادباتوجه به هویت اجتماعی ومبتنی برمشارکت خودازرویکرددوم درجهت گسترش امنیت انسانی بهره می برند.
به طورکلی سازمانهای مردم نهاد درگسترش امنیت اجتماعی به طورمستقیم وغیرمستقیم میتواننددونقش اصلی را ایفا نمایند.
2-2-35-1-نقش زمینه ساز(غیرمستقیم)
درایفای نقش زمینه سازسازمانهای مردم نهاد بطورمستقیم برنامه ای درجهت گسترش امنیت اجتماعی اجرا نمی کنند بلکهبطورغیرمستقیم ودرروند تحقق اهداف درونی سمن موجب زمینه سازی درگسترش امنیت می شوند.
دراین شرایط سازمانهای مردم نهادموجب ارتقاءسطح آگاهی علمی وتوانایی افرادعضوشده وباتکیه برآموزشهایی که اعضاء به خودی خودوبا قرارگرفتن درساختارسمن دریافت می نمایند زمینه مساعدی را برای گسترش امنیت فراهم می سازند.

2-2-35-2-نقش عامل گسترش (مستقیم )
برخی ازسازمانهای مردم نهاد براساس رسالت ومأموریتهای خودبه طورمستقیم برگسترش

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع جامعه مدنی، سازمان ملل، سازمان های مردم نهاد، اجتماعی و سیاسی Next Entries مقاله رایگان با موضوع مواد مخدر، ناخودآگاه، اعمال مجرمانه، نابرابری درآمد