مقاله رایگان با موضوع مواد مخدر، اختلالات روانی، اعتیاد به مواد مخدر، مشکلات رفتاری

دانلود پایان نامه ارشد

(ثانویه ) می باشد که در صورت عدم ارضای این نیازها فرد دچار اختلالات ، ناراحتی ها و بیمارهای روانی می گردد.نیاز به مهربانی و محبت ، امنیت و اسایش خاطر ، احساس تعلق خاطر داشتن ، قابلیت احترام ، استقلال ، مذهب ، فلسفه ی حیات ، هدف مند بودن در زندگی ، احساس هویت و شناخت ، خود باوری و کمال و خود شکوفایی از خواسته های این دوران است .
فرق نوجوان این است که بیشتر در معرض خطرند ، یعنی عوارض قضاوتهای نادرست ، کارهای خطرناک و بی پروائی آنان و چشیدن تجربه ی امیال بزرگسالان برای آنها جدی تر است .71
همین نوجوانان به رشد اخلاقی و شناختی پیشرفته تری می رسند ؛ در مورد عقاید اجتماعی و سیاسی والدینشان و سایر بزرگسالان تردید می کنند . ارزشهای شخصی و عقاید شان کمتر مطلق و بیشتر نسبی می شود ، عقاید سیاسیشان نیز بیشتر جنبه ی انتزاعی پیدا می کند و کمتر مستبدانه است . 72 از آنجا که پیوند نوجوانان با والدینشان به تدریج ضعیف تر می شوند ، همسالان در رشد روانی آنان نقش حساس می یابند . همسالان امکاناتی برای یادگیری مهارتهای اجتماعی ، کنترل رفتار و در میان گذاشتن مشکلات و احساسات مشابه فراهم می کنند . پذیرفته شدن از سوی همسالان و داشتن چند دوست نزدیک در زندگی نوجوان اهمیت بسیاری دارد .73 که این را می توان از نیازهای اسای این دوران در تکامل شخصیتی و استقلال نوجون دانست .
2-8-4)گفتار چهارم : وظایف والدین و حقوق کودکان
کودکان پاره ی تن والدین و اعضای شدیداً وابسته به آنها هستند که دارای حقوق ویژه ای می باشند. نگاه توأم با احترام و حمایت و محبت نسبت به آنها و نیز وظیفه نسبت به جسم آنان اعم از تغذیه و بهداشت ، پوشاک و مسکن و هم چنین در زمینه ی روح و روان که شامل پرورش دینی و اخلاقی و عاطفی نسبت به آنهاست ؛ که در مقابل انجام صحیح و کامل وظایف مذکور اجر و پاداش اخروی و در صورت تخلف ،کوتاهی و قصور ، عقوبت و کیفر در انتظار آنهاست که جملگی ازوظایف والدین راجع به کودکان است . اولین گام ، قبول کودک است به همانگونه که اوست ، پسر یا دختر زشت یا زیبا ، کامل یا ناقص ، چاق یا لاغر و …
به عبارتی دیگر کودک در خانواده باید بدانگونه که به دنیا می آید پذیرفته شود ، نه بدانگونه که می بایست به دنیا بیاید. و نیز از لحاظ ذهنی اگر چه ناهنجا ربه دنیا آمده باید قبول گردد؛ نه بدان گونه که از خود رفتاری بروز دهد تا والدین را خوش آید و او را بپذیرند .74
اگر والدین در حیطه ی مسئولیت خود نظم و انضباط را مراعات کنند و عادل باشند ، عملاً درس وظیفه شناسی و عدالت را به فرزندان خود آموخته و اگر از لحاظ عاطفی محیط خانه را کانون مهر و محبت و انس و الفت ساخته و با محبت های صادقانه زمینه ی عاطفی بودن در فرزندان را ایجاد کنند منشا بسیاری از ناهنجاریهای روانی و ریشه ی بسیاری از شرارت ها و خلاف کاریهای اجتماعی را از بین خواهند برد.
حق فرزند بر پدر و مادر مقدم است از حق پدر و مادر نسبت به فرزند ( البته تقدم زمانی ، نه تقدم ذاتی ) .
زیرا حق فرزند نسبت به پدر و مادر از زمان تولد و بلکه قبل از آن ایجاد می شود در حالی که حق پدر و مادر نسبت به فرزند هنگامی تعلّق می گیرد که فرزند به درجه ی رشد رسیده و قدرت تمییز یابد .75
امام علی ( ع) درباره ی حقّ پدر و فرزند بر یکدیگر فرموده است :
فرزند را بر پدر حقی و پدر را بر فرزند حقی است ؛ حق پدر بر فرزند آن است که پدر را در هر چیز مگر نافرمانی از خداوند سبحان اطاعت و پیروی نماید و حق فرزند بر پدر آن است که فرزند را نام نیکو قرار دهد ( به نام یکی از معصومین علیهم اسلام و با یکی از فرزندان و خاندان آنها نا م نهد ) و او را با ادب و آراسته بار آورد و قرآن را به او بیاموزد.76
لازم به ذکر است که رابطه ی پدر و مادر با فرزند از نیرومندترین ارتباطات است . چون فرزند ، اول در محیط خانواده تعلیم و تربیت و پرورش یافته و ستونهای اصلی او در زندگی اَتی هستند . شخصیت هر فردی متأثر از سه عامل اصلی و بنیادی است که عبارتند از:
1)عامل وراثت
2) عامل خانوادگی
3) عامل اجتماعی
در میان ای عوامل از همه مهم تر ، تربیتهای خانوادگی است که می تواند در موارد بسیاری جبران کننده ی خلاء ها و کمبودهای ناشی از عوامل دیگر باشد و فرزند را در مقابل همه ی عوامل مخرّب و مسیرهای انحرافی بیمه کند .77
مجموعه ای از عوامل اقتصادی ، روانی و اجتماعی به علّت فشاری که به والدین وارد کند ؛ باعث اختلال در عملکرد آنان در مراقبت از کودکان می گردند . اکثر کودکان و خانواده ها در مقابل این فشارها سازگاری پیدا می کنند که برای اجتناب از مشکلات عمده کفایت می کند.با این حال بعضی از کوکان ممکن است دچار مشکلات رفتاری وتکاملی شوند .78
در یک کلام باید اذعان داشت که عوامل فراوانی ، اعم از تجربی و نظری ، اقتصادی و اجتماعی ، فرهنگی و تربیتی، خانوادگی و … می توانند در نقش پذیری کودک به عنوان نسل آینده مؤثر واقع شود.
والدین کودک در تربیت وی وظایفی داشته که شامل پاسداری ، رشد ، حفظ امانت الهی ، به فعل رساندن آمادگیهای بالقوه ی او وسوق دادن کودک به سوی غایاتی شایسته ، آماده کردن فرد برای ورود به عرصه ی حیات اجتماعی ناشایست و عوارض آن ، نظام بخشیدن به اعمال و رفتار او ، تعدیل و هدایت غرایزاو ، پرورش ابعاد وجودی و شخصیت اوست .79
والدین در برابر کودک نیز مسئول هستند که برای انجام این امر حتی قبل و بعد از ازدواج نیز باید آمادگی داشته باشند . کار والدین تنها سیر کردن شکم کودک و پوشاندن تن وی و حفظ او از سرما و گرما نیست ؛ بلکه آنها بایستی علاوه بر اینها در جهت تربیت جسمی ، روحی و روانی ، اخلاقی و اجتماعی وی نیز کوشش کنند.
والدین در سایه ی شناخت و آگاهی نسبت به حقوق خویش و کودک و وظایف محوله می توانند گامهای سازنده ای در تکامل و پرورش وی در مسیر زندگی بردارند.
2-9)مبحث چهارم : خصایص والدین و شرایط احراز آن
برای این که تربیت فرزندان به مخاطره نیفتد ، والدین باید حائز شرایط و اوصافی باشند ، آنان علاوه برداشتن رشد کافی در زمینه ی جسمی ، فکری و عقلی ، باید دارای قدرت مدیریتی در جهت اداره ی امور زندگی و نیز آشنایی به وظایف و مسائل تربیتی و مشکلاتی که ممکن است برای فرزندان پیش آید و هم چنین آگاهی نسبت به مقتضیات زمان و مکان و اوضاع و احوال و شرایط روز داشته باشند و یه عبارت دیگر بایستی خودواجداوصاف و خصایصی باشند که توقع بروز آن خصایص را در فرزندان دارند.
از جمله خصایص دیگر والدین ، علاقه و تمایل خود به پدر و مادر شدن و احراز این مقام است . چه بسا بعضی از افراد به لحاظ مشغله ی زیاد و مشکلات زندگی ، تمایلی به کسب این رتبه نداشته باشند.
از دیگر خصایص والدین داشتن عفت و تقوی است تا درسایه ی آن از هر گونه مفاسد ، ریا ، دروغ و نفاق ، جنایت و … دور باشند . چه اینکه تقوی باعث خدایی شدن عمل و رفتار می شود.
از دیگر صفات و خصایص والدین ، داشتن شجاعت روحی و اخلاقی ، حق دوستی ، حق جویی ، نیت خیر ، اندیشه ی پاک و متانت است زیرا در غیر این صورت اینان ذات نایافته از هستی بخش هستند که نمی توانند هستی بخش باشند .80
داشتن هدف و آگاهی به فلسفه ی حیات و هدف انسان و خلقت نیز ، از دیگر خصایص والدین است ؛ به طوریکه در مسیر زندگی در کلیه ی ابعاد ، هدفمند وبامشی و وروش متعالی ، حرکت و سیر نمایند تا در جهت تربیت کودکان موفق باشند . با انجام پیوند زناشویی و تشکیل خانواده ، تعهدات والدین نسبت به فرزندان و نسل آینده آغاز شده و این سبب می گردد که والدین از ازادی بی حدّ و حصر خارج و درچارچوب قیود شرعی و اجتماعی قرار گیرند.

فصل سوم:روش تحقیق

3-1)بخش اول : تبعیض والدین و تأثیر آن در اختلالات رفتاری کودکان
3-2)مبحث اوّل : عوامل موثر در بزهکاری
اعمال انسان واکنش و عکس العمل فردی است که دارای یک شخصیت معین و متأثر از عوامل متعدد و مختلف اعم از عوامل درونی و بیرونی می باشد . به عبارتی دیگر انسان موجودی است متأثر از سه عنصر جسم ، روان و اجتماع .81
نتیجه آنکه بزهکاری خود متأثر از عوامل و شرایط متعدد و مختلف می باشد که مرتکب نقض قوانین و مقررات اجتماعی می گردد که در این بخش ضمن تقسیم بندی آن به بررسی عوامل مذکور به اختصار خواهیم پرداخت .
3-3) علل روانی
گاهی اوقات عوامل موثر در بزهکاری ارثی یا ناشی از عوارض بیماریهای مختلف جسمی و روانی می باشد . چنانچه بعضی از اندیشمندان جرمشناسی از جمله لمبروزوگاروفالو به اثرات عوامل ارثی یا ژنتیکی در ارتکاب بزه تأکید داشته اند.
الف) اثرات ارث
که به صورت مختلف از جمله اثرات اخلاقی ، ناشی از بیماریهای مزمن والدین و یا اعتیاد به مواد مخدر و الکل ، جلوه گر می شود.
3-3-1)تأثیر اخلاقی ارث :
عده ای بر این تصورند که مجرمیت در ذات هر فرد است و بوسیله ی ارث به اولاد منتقل می شود. اگر با نگاه مطلق به این موضوع بنگریم پس در مدت زمان کوتاهی تمام افراد بشری به تبهکاری و فساد روی خواهند آورد ، در حالیکه در جوامع امروزی علیرغم گذشت مدت مدیدی از حیات بشری هنوز هم پیشرفت و تکامل در علوم و فنون و اخلاق و فرهنگ مشاهده می گردد.
پس صفات از طریق ارث به فرزندان منتقل نمی شوند ؛ بلکه عوامل دیگر از جمله عوامل محیطی درسرنوشت نقش داشته است . لذا با قرار دادن طفل در محیط مناسب می توان از اثرات منفی عوامل وراثتی جلوگیری کرد.
3-3-2)تأثیر بیماریهای مزمن والدین :
بیماریهای واگیردار و عفونی پدر و یا مادر از راه خون به جنین سرایت کرده و نتیجتاً طفل ، نحیف و یا با نقص عضو متولد شده و طبیعتاً ضعف قوای جسمی و بروز حالت عصبی باعث عدم تعادل رشد جسمی و فکری وی شده که این عاملی در سوق دادن طفل به سمت بزهکاری و ارتکاب جرائم در دوران بعدی زندگی وی خواهد شد.
3-3-3)اثرات ارثی اعتیاد به الکل و مواد مخدر :
اعتیا والدین به الکل و مواد مخدر از عوامل موثر در بزهکاری طفل است ، چون سموم مربوط به مواد مذکور از طریق خون به جنین منتقل و قوای روحی و جسمی کودک را مختل وضعیف می نماید .از طرف دیگر اعتیاد به مواد مخدر و الکل نقش مستقیم در اقتصاد و خانواده داشته و باعث می شود اولیا نه تنها از لحاظ اقتصادی توان تهیه ی حوایج متعارف و متناسب زندگی اطفال را نداشته باشند و بلکه در صورت وجود توان اقتصادی نیز ممکن است حوصله ی رسیدگی به امور فرزندان را نداشته باشند و این اثرات سوئی در روحیه ی طفل گذاشته و در نتیجه می تواند از عوامل تأثیر گذار در بزهکاری باشد .
ب ) عدم رعایت نکات بهداشتی قبل یا همزمان یا بعد از تولد:
عدم رعایت نکات و تذکرات بهداشتی از جمله عوامل نابسامانی های جسمی و روحی کودک است . فشارهای غیر طبیعی و سخت زمان زایمان ، عدم تغذیه ی مناسب دوران بارداری مادر ، بیمارهای مختلف از جمله سرخک ، مخملک و اَبله و غیره … از جمله عوامل تأثیر گذار در وضعیت روحی و روانی و جسمی طفل شده و کلاً باعث ضعف جسمی و روحی طفل و در نتیجه ایجاد اختلافات عصبی و روانی و کاهش مقاومت در مقابل فشارهای مختلف دوران زندگی و نهایتاً از عوامل تأثیر گذار در بزهکاری خواهد بود.

ج ) اختلالات روانی :
اختلالات روانی در اطفال گاهی ارثی است و بعضی اوقات نیز تحت تأثیر بیماریهای واگیردار می باشد و طبق عقیده ی روانشناسان ، مغز ، مرکز هوش و فهم و ادراک هر فردی است و برای انجام هر عمل ، فرمان از مغز صادر می گردد و سایر اعضاء نیز تحت فرمان مغز آن را اجرا می نمائید. پس در صورت بروز عوارض ناشی از صدمات مغزی و یا عقب افتادگی ذهنی و مغزی باعث اختلالات روانی شده و تأثیر پذیری این گونه اطفال از عوامل تأثیر گذار بیشتر و مقاومت آنان کمتر بود ، و احتمال ارتکاب جرائم در آنان افزایش می یابد.
3-4) علل بیرونی
گاهی اوقات از جمله عوامل مؤثر در بزهکاری ناشی از عوامل بیرونی است . از جمله عوامل خارجی مؤثر در بزهکاری نقش عوامل خانوادگی ، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی است که در نقطه ی مقابل عوامل داخلی مؤثر در بزهکاری که ناشی از ساختمان جسمی و روانی فرد می

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع قانون مدنی، وظایف اخلاقی، آموزش و پرورش، بنیان خانواده Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، اقدامات تروریستی، اساسنامه رم، جنایت علیه بشریت