مقاله رایگان با موضوع مبانی نظری، راهبردهای مقابله، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

از نمره‌ای که فرد از طریق پرسشنامه تاب‌آوری (کانر و دیویدسون، 2003)، به دست آورده ، به عنوان شاخص تاب‌آوری استفاده شده است.
راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی: نمره‌ای است که پاسخگو در پرسشنامه‌ی راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی (ترو و کانل، 1984) که دارای چهار مؤلفه‌ی مقابله‌ی مثبت، مقابله‌ی فرافکن، مقابله‌ی انکاری و غیرمقابله‌ای می‌باشد، به دست آورده است.

2- مبانی نظری و تحقیقات پیشین

با توجه به آن‌که هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله‌ای در تاثیر انواع جهت‌گیری هدف بر تاب‌آوری می‌باشد در این قسمت به مبانی نظری این متغیرها و تحقیقات پیشین در خصوص ارتباط بین متغیرها پرداخته می‌شود.

2-1- مبانی نظری

2-1-1- جهت‌گیری هدف

نظریه‌ی جهت‌گیری هدف پیشرفت یکی از جدیدترین رویکردهایی می‌باشد که در سه دهه‌ی اخیر در حیطه‌ی روا‌ن‌شناسی انگیزش وارد شده است. عمدتا توسط روان‌شناسانی که در حیطه‌های انگیزش، رشد، روان‌شناسی تربیتی و روان‌شناسی اجتماعی فعالیت می‌کنند، به این نظریه پرداخته شده است. انگیزه‌ی پیشرفت، میل و اشتیاق یا تلاش و کوششی است که فرد برای دستیابی به یک هدف یا تسلط بر اشیا، امور، افراد، اندیشه‌ها و یا یک معیار متعالی از خود
بروز می‌دهد

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله، موفقیت تحصیلی، عوامل انگیزشی، دانشجویان Next Entries مقاله رایگان با موضوع اهداف پیشرفت، هداف پیشرفت