مقاله رایگان با موضوع سختی،، (فرگوس، زیمرمن،، 2005).

دانلود پایان نامه ارشد

ناسازگارانه می‌شود. در این میان سطح متوسط استرس، پس از غلبه بر آن، موجب تقویت شایستگی فرد می‌شود. راتر (1987)، این فرایند را مقاوم‌سازی نامیده است. اگر تلاش‌ها برای مواجهه با چالش، به طور موفقیت‌آمیزی به پایان نرسد، فرد به صورت فزاینده‌ای نسبت به خطر آسیب‌پذیرتر خواهد شد (کرد میرزا نیکوزاده، 1388). یتس، اگلانگ و سروف128 (2003)، این مدل را فرایند مستمر رشد می‌دانند که کودکان در طی آن یاد می‌گیرند که هنگام مواجهه با سختی، منابعشان را بسیج کنند (زولکوسکی و بولاک، 2012). جوانان، با غلبه‌ی موفقیت‌آمیز بر سطوح پایین‌تر خطر، برای رویارویی با خطرات بزرگ‌ آماده‌تر می‌شوند. با قرار گرفتن مداوم در معرض سختی، همین‌طور که جوانان سال‌های عمر را سپری کرده و بزرگسال می‌شوند، ظرفیت رشدشان علی‌رغم وجود خطرات افزایش می‌یابد (فرگوس و زیمرمن، 2005).

2-1-3-2-3- مدل حفاظتی

در این مدل، منابع حفاظتی، تاثیرات عوامل آسیب زا را تعدیل کرده و یا کاهش می‌دهند. برای مثال اگر رابطه‌ی میان فقر و رفتار خشونت‌آمیز با حمایت‌های عمیق والدین، کاهش پیدا کند، مدل حفاظتی جریان دارد. در این مثال، حمایت والدین به عنوان عامل حفاظتی عمل می‌کند، چرا که باعث تعدیل تاثیر فقر بر رفتار خشن می‌شود (فرگوس و زیمرمن، 2005). گارمزی و

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع اختلالات روانی، عوامل محیطی، مواد مخدر Next Entries مقاله رایگان با موضوع سبک مقابله، مقابله با استرس، دانش آموز دختر، هداف پیشرفت