مقاله رایگان با موضوع رگرسیون، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، راهبردهای مقابله، رگرسیون چندگانه

دانلود پایان نامه ارشد

رگرسیون چندگانه مطابق با مراحل بارون و کنی150 (1986)، به شرح زیر استفاده شد.

1- مسیر اول: رگرسیون تاب‌ آوری به روی جهت گیری هدف

2- مسیر دوم: رگرسیون راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی به روی جهت‌گیری هدف

3- مسیر سوم: رگرسیون تاب‌آوری به روی راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی با کنترل جهت‌گیری
هدف

4- مسیر چهارم: مقایسه‌ی رابطه‌ی جهت‌گیری‌های هدف با تاب‌آوری در مرحله‌ی اول و سوم

در این مرحله رابطه‌ی متغیر جهت‌گیری های هدف با تاب‌آوری پس از ورود متغیر راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی با مرحله‌ی اول مقایسه خواهد شد که در صورت میانجی‌گری، این رابطه باید به سمت غیر معناداری پیش رود. اما اگر رابطه‌ی بین جهت‌گیری های هدف با تاب‌آوری در حضور راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی کاهش یابد (پیشنهاد در حد 1/0 است) اما همچنان معنادار باقی بماند نقش متغیر میانجی در این وارد به صورت سهمی (Partial) خواهد بود.
.

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع جمع آوری اطلاعات، راهبردهای مقابله، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، تحلیل اطلاعات Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد الگوهای ارتباطی خانواده، الگوهای ارتباطی، الگوهای ارتباط، احساس تنهایی