مقاله رایگان با موضوع رشد جمعیت، پوشش گیاهی، رطوبت نسبی، جغرافیای انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

پیوسته مانندآرارات (آغری)به ارتفاع 5165 متر متصل به آرارات صغیر به ارتفاع 911/3 متر در منتهی الیه شبه جزیره آناتولی حوزه مرمره سرزمینی با برآمدگیها و برجستگیهای ملایم مشرف به المپ در بورسا واقع گردیده است . اژه منطقه ای است در آسیای صغیر که در آن پستی و بلندی به اشکال مختلف به حد وفور یافت می شود . در این منطقه رشته کوههای منفرد با شیب ملایم و تند که در شمال به کوه بز داغ به ارتفاع 157/2 متر و در جنوب به کوه هونازداغ و آق داغ به ارتفاع 2500 متر ختم می شود ، وجود دارد . (دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی :1388،4-3)
تراس شرقی واقع در قسمت اروپایی ترکیه در رشته کوههای پوشیده از جنگل محصور شده و دو دره آن باعث ارتباط این ناحیه با جلگه بلغار را فراهم می سازد . کوههای ترکیه اروپا در واقع دنباله رشته کوههای آلپ اروپاست که به طرف ترکیه آسیا ادامه یافته است و بین آنها گودال عمیق دریای مرمره قرار گرفته است . (فلاح زاده :1384،26)ترکیه به هفت منطقه تقسیم می گرددکه عبارتند از:
*منطقه شمال آناتولی (منطقه دریای سیاه)به صورت کمربندی در بالای سرزمین ترکیه قرار گرفته و مساحتی حدود 6/1%کل مساحت آن کشور را شامل می گردد .
*منطقه مرمره شامل دریای مرمره و قسمت اروپایی ترکیه می باشد .
*منطقه اژه از سواحل دریای اژه تا قسمتهای غربی آناتولی ادامه دارد .
*منطقه مدیترانه که در قسمت جنوب ترکیه واقع شده است .
*منطقه آناتولی مرکزی که در مرکز ترکیه قرار گرفته است .
*منطقه آناتولی شرقی مرتفع ترین و بلندترین منطقه ترکیه می باشد .
*منطقه جنوب شرقی آناتولی متشکل از ارتفاعات مرتفع می باشد .
(دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی :1388،4)

3-2-2) سواحل ترکیه
ترکیه از سه طرف توسط دریای سیاه در شمال ، دریای مدیتر انه در جنوب و دریای اژه در غرب احاطه شده است . در شمال غربی دریای داخلی مهمی به نام دریای مرمره وجود دارد که این دریا از سمت شمال به وسیله تنگه بسفر به دریای سیاه و از طریق تنگه داردانل به دریای اژه متصل می گردد . این دو تنگه دریای سیاه را به دریای آزاد متصل می نمایند . دریای مرمره منطقه ای در حدود 11350 کیلومتر مربع را در بر می گیرند .
در دریاهای مرمره و اژه جزایر متعددی وجود دارند که متعلق به ترکیه می باشند و عبارت است از: جزایر مرمره در دریای مرمره و ایمبرس در دریای اژه ،ازمیر ، ادرمیت ، ایمروز ، گوگجه ،اوزون ، بزجه ، علی بن و توکلی . مهمترین خلیجهای ترکیه عبارت است از :اسکندرون (آدالیا آالکساندر ) و کرمه . (دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی :1388،4-5)
3-2-3) رودها
بیشتر رودخانه های ترکیه به دریاهای پیرامون آن کشور می ریزند . در سراسر ترکیه رودهای متعددی جریان دارند که مهمترین آن عبارتند از:
-مارتیزا در تراس واقع در نزدیکی مرکز ترکیه و یونان به طول 490 کیلومتر که 172 کیلومتر آن در خاک ترکیه جریان دارد .
– رودهای سوزورلوق به طول 260 کیلومتر ، گدیز به طول 350 کیلومتر ، مندرس بزرگ با 215 کیلومتر و مندرس کوچک به طول 140 کیلومتر در مغرب آناتولی واقع به دریای اژه می ریزند .
– رودهای دالامان ، کویرو ، گوق سو ، سیحان و جیحان و آزی نهر که همگی به دریای مدیترانه می رود .
– رودهای چوروه به طول 368 کیلومتر ، یشیل ایرماق به طول 416 کیلومتر ، قزل ایرماق به طول 1151 کیلومتر ، یورسوق ، آنکارا چای ، چبق چای ، آلاداغ که به دریای سیاه می ریزند .
– دو رود بزرگ دجله و فرات به طول 452 کیلومتر و 953 کیلومتر نیز از کوههای ترکیه سرچشمه و بعد از مشروب کردن قسمتی از خاک ترکیه به سوریه و عراق و نهایتاً به دریای خلیج فارس می ریزند .
در شرق ترکیه رودهای قره سو و ارس به طول 920 کیلومتر جریان دارند که اولی به دریاچه وان و دومی پس از تشکیل قسمتی از مرز ایران و کشورهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان به دریای مازندران می ریزند (دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی :1388،5).

جدول 3-2:رودخانه های مهم ترکیه
رودخانه های مهم ترکیه
حوضه
نام رود
طول(کیلومتر)
حوضه دریای مدیترانه واژه
جیحان
سیحان
گدیز نهر
مندرس
گوق نهر
509
506
350
215
140
حوضه دریای سیاه
قزل ایرماق
ساکاریا
یشیل ایرماق
1151
824
416
رودخانه هایی که از ترکیه خارج می شوند
فرات
دجله
ارس
953
452
548
3-2-4) دریاچه ها
ترکیه دارای دریاچه های متعددی است . در ترکیه در حدود 65 دریاچه کوچک و بزرگ جمعاً با 9000 کیلومتر مربع مساحت وجود دارد و از نظ تعداد دریاچه ها، آناتولی شرقی بالاترین میزان ذخیره آبی را داراست . دریاچه وان با مساحتی در حدود 3713 کیلومتر مربع و دریاچه های ارچک ، چیلدیز ، و حازر در این قسمت واقع شده اند .دریاچه های زیادی نیز در مناطق غربی کشور قرار گرفته است که دریاچه باشهیر با مساحت 650 کیلومتر مربع ، آگید یر ، آجی گوللر ازآن جمله اند . در مناطق نزدیک به دریای مرمره ،دریاچه های ساپانجا ، ایزنیک ،الوباط، مانیاس ، توکوس ، کوچیک ، چکمسه و بیوک قرار گرفته اند .
در آناتولی مرکزی دومین دریاچه بزرگ ترکیه ، دریاچه نمک با مساحت 1620 کیلومتر مربع قرار گرفته است . آب این دریاچه بسیار شور و غلظت نمک آن بسیار بالاست . دریاچه های مصنوعی جدیدی نیز در سالهای اخیر به جمع دریاچه های موجود در ترکیه اضافه شده اند که از آن جمله اند،دریاچه آتاتورک (ژانویه 1990)، منزلت ، آهن کوپروسی ، کبان و آدی گوزل(دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی :1388،6)

جدول 3-3:دریاچه های ترکیه (با بیش از 100 کیلومتر مربع وسعت)
دریاچه
وان
توز
بیشهبر
اگریدیر
اکشهیر
ایکزنیک
استان
وان
قونیه
قونیه
اسپارتا
قونیه
بورسا
وسعت (کیلومترمربع)
3713
1500
656
468
353
298
عمق (متر)
1646
925
1121
916
958
85
نام دریاچه
بوردور
کوش
آسی
اولباث
ابر
سیلیدیر
استان
بوردور
بالکیر
قره حصار
بورسا
قره حصار
قارص
وسعت (کیلومترمربع)
200
166
153
134
126
115
عمق (متر)
845
845
836
5
967
959
3-2-5) پوشش گیاهی
نواحی وسیعی از خاک ترکیه در جنوب و غرب و شمال غربی درای پوشش گیاهی انبوه و متراکم و از بوته ها و علفزارهای کوچک و تنک پوشیده شده است ، در حالی که سواحل دریای سیاه محل متراکم ترین نواحی جنگل ترکیه می باشد ، بخشهای داخلی و خشک فلات آناتولی نیز جایگاه استپها با علفها و بوته های کوتاه می باشد . درختان سیب ، گیلاس ، گلابی و پرتغال و نهالهای چای به وفور در سواحل دریای سیاه و محصول پنبه در جنوب غربی ترکیه ودرختان روغنی نیز در مناطق غرب اژه تا سواحل دریای مرمره گسترش یافته اند .
گوناگونی آب و هوا در ترکیه موجب تنوع در نوع حیوانات موجود دراین کشور نیز شده است و حیواناتی که در اروپا وجود دارند به وفور در ترکیه نیز یافت می شوند . حیوانات وحشی مانند گرگ ، روباه ، گراز ، کفتار ، گربه وحشی و خرس در مناطق داخلی ترکیه و حیوانات غیر وحشی مانند آهو ، گوزن ، سنجاب ، بز ، شتر و گاو میش نیز به مقدار بسیار در تمام مناطق جغرافیایی ترکیه وجود دارند .
حدود دو پنجم از زمینهای ترکیه اراضی قابل کشت و زرع می باشند و بیش از یک دوم از این زمینها به کشت غلات اختصاص دارد . حدود یک هفتم از اراضی موجود و قابل استفاده را نیز چراگاهها و مراتع تشکیل می دهند (دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی :1388،7).
3-2-6)آب و هوا
مناطق مختلف ترکیه با توجه به وضع پستی و بلندی و دوری و نزدیکی به دریا و چگونگی وزش بادهای موسمی دارای آب و هوای متنوع می باشد . در نواحی کوهستانی شمال ، باران بحد وفور و بطور نظم وجود دارد ولی هرچه از مشرق به سمت مغرب پیش می رویم از مقدار باران کاسته می شود .در نوحی مغرب ترکیه که تحت تاثیر وزش بادهای مرطوب دریای سیاه و مدیترانه قرار دارد آب و هوا معتدل می باشد . آب و هوای نواحی جنوب ترکیه مانند نواحی شمالی مساعد نیست .بارانها غیر منظم و کم و فواصل ریزش آن طولانی تر می باشد .تابستانها گرم و خشک و زمستانها بسیار سرد با مقداری برف در قلل کوهستانها سپری می شود .کناره های جنوبی ترکیه که تحت تاثیر دریای مدیترانه قرار دارد تابستان گرم و زمستان معتدل می باشد . آب و هوای ناحیه آناتولی مرکزی سخت و متغیر است . فصل بهار آن مرطوب و در تابستان روزها بسیار گرم و شبها خنک است(دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی :1388،7) .
به طور کلی مناطقی که در فاصله دورتری از دریاها و تاثیرات معتدل کننده آن قرار گرفته اند در مقایسه با سایر نواحی دارای تابستانهای گرمتری هستند ، در حالی که بخشهای شمال شرقی فلات آناتولی و دامنه کوهستانها دارای تابستان خنکتری می باشند . در طول سردترین ماههای سال در زمستان (ژانویه و فوریه )نیز اختلاف مهمی میان درجه حرارت نواحی ساحلی و مناطق سرد داخلی قابل مشاهده است .سواحل جنوبی ترکیه طی زمستان آب و هوای معتدل دارند و متوسط درجه حرارت آنها بین 12 و 8 درجه سانتیگراد در نوسان است . در سواحل غربی و شمالی نیز زمستانها زیاد سرد نمی شود و متوسط درجه حرارت بین 5 تا 7 درجه سانتیگراد متغیر است ، این در حالی است که آناتولی شرقی و بخشهای داخلی ترکیه دارای زمستانهای هستند و متوسط بالاترین درجه حرارت بین صفر و 10- درجه سانتیگرادمی باشد.
در میان شهرهای ترکیه بالاترین و پایین ترین متوسط درجه حرارت به ترتیب در شهرهای آنامور 5/19 درجه سانتیگراد و کاراکوز با 9/5 درجه سانتیگراد مشاهده گردیده است .
شهر کاراکوز با متوسط 4/116 روز برفی ، بالاترین میزان متوسط سالانه روزهای برفی را دارا می باشد و بالاترین متوسط روزهای یخبندان نیز متعلق به استان قارص با 180 روز یخبندان در سال می باشد .
بالاترین و پایین ترین متوسط بارندگی را به ترتیب استانهای رایز با 2/2323 میلیمتر باران و قونیه با 3/326 میلیمتر باران دارا می باشد . رایز همچنین دارای بالاترین درصد رطوبت نسبی سالانه 77% و بیشترین تعداد متوسط روزهای بارانی 5/173 روز است . در این ارتباط پایین ترین درصد رطوبت نسبی متعلق به دریا بکر با رطوبت 53% می باشد .آنتالیا در ساحل دریای مدیترانه دارای کمترین میزان متوسط روزهای بارانی در سال است (6/7 روز بارانی در سال ) (دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی :1388،8) .

نمودار 3-1:نمودار بارش باران و درجه حرارت

منبع : wikipedia – 2008
3-2-7) شهرها و بنادر مهم
پایتخت ترکیه شهر آنکارا می باشد و از شهرهای مهم آن می توان از استانبول ، ازنا ، ازمیر ، آدانا ، بورسا ، ارزروم ، قونیه ، آنتالیا ، شانلی اورفا ،آغری ، ادیرنه و موعلا نام برد . استانبول و تکیر داغ در ترکیه اروپا و زنگولداک ، سینوپ و طرابوزان در ترکیه آسیا از بنادر مهم ترکیه محسوب می شوند . بنادر باندیوما در ساحل دریای سیاه ، مرسین و آلانیا و انطاکیه در ساحل دریای مرمره ، ازمیر در ساحل دریای مدیترانه و ایوالیک در ساحل دریای اژه از دیگر بنادر ترکیه می باشند (دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی :1388،9).
3-3)جغرافیای انسانی
3-3-1) جمعیت ،ترکیب و پراکندگی آن
جمعیت ترکیه جوان می باشد . بعد از استقلال ترکیه در سال 1923 به علت مسائل سیاسی مقامات مربوطه در آن زمان به دنبال روشهایی بودند تا جمعیت کشور را افزایش دهند (دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی :1388،15).

نمودار 3-2:نمودار جمعیت ترکیه از سال 2003 تا 2013

منبع : http://www.statista.com

ارقام جدول نیز بیانگر این نکته است که جمعیت ترکیه طی یک دوره ده ساله (2013-2003) ،965/940/8 نفر افزایش یافته است و به عبارت دیگر رشد جمعیت در سال 2013 نسبت به سال 2003 ، رقم 12% افزایش را نشان می دهد . جدول زیر نمایانگر سیر صعودی رشد جمعیت در کشور ترکیه می باشد :
جدول3-4: رشد جمعیت ترکیه
رشد جمعیت از سال 1927 تا 2005 و تراکم جمعیت
سال
جمعیت
پراکندگی جمعیت در هر کیلومتر

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع منطقه گرایی، لیبرالیسم، همگرایی منطقه ای، منافع ملی Next Entries مقاله رایگان با موضوع آسیای صغیر، امید به زندگی، آسیای مرکزی، جنگ جهانی اول