مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله، ورزشکاران، انگیزش درونی، راهبردهای یادگیری

دانلود پایان نامه ارشد

هدف‌گرایی بالا- خودگرایی بالا و هدف‌گرایی پایین- خودگرایی پایین از راهبردهای مقابله‌ای فعال‌تری استفاده می‌کردند. راهبردهای مقابله‌ای فعال برای ورزشکاران، شامل اتخاذ کردن روش‌های فعال در تلاش برای انجام فعالیت و حدف عامل استرس‌زا است.
در پژوهشی که توسط ابوالقاسمی و آریاپوران (1386) بر روی 171 دانشجوی پسر ورزشکار، با هدف نشان دادن ارتباط میان راهبردهای مقابله‎‌ای، جهت‌گیری هدف و اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشی در ورزشکاران انفرادی و گروهی، انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که راهبردهای مقابله‌ای و جهت‌گیری هدف به صورت چند متغیری با عملکرد ورزشی رابطه دارند و افزایش سطح راهبردهای مقابله‌ای و جهت‌گیری هدف، عملکرد ورزشی ورزشکاران را افزایش می‌دهد. یافته‌های پژوهش ابوالقاسمی و آریان‌پور حاکی از آن بود که استفاده از راهبردهای مقابله‌ای موثر و جهت‌گیری هدف، پیامدهای مطلوبی را به وجود می‌آورند که در نتیجه اثرات اضطراب را تعدیل نموده و به دنبال آن عملکرد ورزشی را در ورزشکاران بهبود می‌بخشد.
مونتا و اسپادا (2009)، بیان کرده‌اند که انگیزش درونی از طریق مقابله‌ی گرایشی، تاثیر مثبت غیرمستقیم بر راهبردهای یادگیری دارد. بنابراین انگیزش درونی، پیش‌بینی کننده‌ی خوب راهبردهای یادگیری و همچنین دارای تاثیر

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع اختلالات روانی، عوامل محیطی، مواد مخدر Next Entries مقاله رایگان با موضوع سبک مقابله، مقابله با استرس، دانش آموز دختر، هداف پیشرفت