مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله، ورزشکاران، انگیزش درونی، راهبردهای یادگیری

دانلود پایان نامه ارشد

هدف‌گرایی بالا- خودگرایی بالا و هدف‌گرایی پایین- خودگرایی پایین از راهبردهای مقابله‌ای فعال‌تری استفاده می‌کردند. راهبردهای مقابله‌ای فعال برای ورزشکاران، شامل اتخاذ کردن روش‌های فعال در تلاش برای انجام فعالیت و حدف عامل استرس‌زا است.
در پژوهشی که توسط ابوالقاسمی و آریاپوران (1386) بر روی 171 دانشجوی پسر ورزشکار، با هدف نشان دادن ارتباط میان راهبردهای مقابله‎‌ای، جهت‌گیری هدف و اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشی در ورزشکاران انفرادی و گروهی، انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که راهبردهای مقابله‌ای و جهت‌گیری هدف به صورت چند متغیری با عملکرد ورزشی رابطه دارند و افزایش سطح راهبردهای مقابله‌ای و جهت‌گیری هدف، عملکرد ورزشی ورزشکاران را افزایش می‌دهد. یافته‌های پژوهش ابوالقاسمی و آریان‌پور حاکی از آن بود که استفاده از راهبردهای مقابله‌ای موثر و جهت‌گیری هدف، پیامدهای مطلوبی را به وجود می‌آورند که در نتیجه اثرات اضطراب را تعدیل نموده و به دنبال آن عملکرد ورزشی را در ورزشکاران بهبود می‌بخشد.
مونتا و اسپادا (2009)، بیان کرده‌اند که انگیزش درونی از طریق مقابله‌ی گرایشی، تاثیر مثبت غیرمستقیم بر راهبردهای یادگیری دارد. بنابراین انگیزش درونی، پیش‌بینی کننده‌ی خوب راهبردهای یادگیری و همچنین دارای تاثیر

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع اختلالات روانی، عوامل محیطی، مواد مخدر Next Entries مقاله رایگان با موضوع دانشجویان، اهداف پیشرفت، هداف پیشرفت، دانشجویان دختر