مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله، مشکلات تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

دارد از دیگران کمک بخواهند و هنگامی که با شکست تحصیلی مواجه می‌شوند سعی کنند بفهمند که کجای کار را اشتباه انجام داده‌اند. از سوی دیگر مقابله‌ کننده‌های فرافکن، برای شکست‌هایشان سایرین مثلا معلمشان را سرزنش می‌کنند. مقابله‌ کننده‌های انکاری تلاش می‌کنند که شکستشان را فراموش کنند و یا آن را نادیده بگیرند. در آخر، غیرمقابله‌ای‌ها در مواجهه با شکست تحصیلی خود را سرزنش می‌کنند (قهرمان و سونگار106، 2011). در پژوهش‌ها مشخص شده است که راهبردهای مقابله‌ای مثبت با موفقیت، همبستگی مثبت داشته‌ در حالی‌که راهبردهای مقابله‌ای انکاری، فرافکن و غیرمقابله‌ای دارای همبستگی منفی با پیشرفت می‌باشند (بون107، 2011). کاپلان و میدگلی (1999)، بیان کرده‌اند که پیگیری تکالیف دشوار و خود نظم‌دهی تحصیلی مانند اصلاح اشتباهات و تلاش برای فهم مواد تحصیلی به عنوان مقابله‌ی مثبت یا مقابله‌ی مسئله مدار، سازگارانه تلقی می‌شود چرا که منجر به یادگیری سطح بالا و نتایج بهتر می‌گردد. در مقابل نادیده گرفتن و یا انکار مشکلات تحصیلی، سرزنش معلم یا دیگران و یا کم‌رنگ جلوه دادن اهمیت اقدامات ارزیابی مدرسه، مشخصه‌های مقابله‌ی غیرسازگارانه هستند (بون، 2011).

2-1-3- تاب‌آوری

علوم رفتاری به ویژه روان‌شناسی، در تلاش برای روشن

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع مقابله‌ی، استرس، مدار،، نمی‌شود، Next Entries مقاله رایگان با موضوع سختی،، (فرگوس، زیمرمن،، 2005).