مقاله رایگان با موضوع راهبردهای شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهش‌‌ها بیان می‌کنند که جهت‌گیری تسلطی یک انگیزاننده‌ی انطباقی است. دانش‌آموزانی که با جهت‌گیری هدف تسلطی-گرایشی برانگیخته می‌شوند تمایل دارند از سطوح بالای راهبردهای شناختی عمیق استفاده نمایند (الیوت، 2005 و گابریل69، 2007؛ به نقل از لی و همکاران، 2010). در اهداف تسلطی-گرایشی، محور، توسعه و بهبود شایستگی‌ها از طریق افزایش سطح فهم و ادراک موضوع می‌باشد. این افراد به درگیری با تکالیف چالش‌انگیز و درک کامل آن علاقمند هستند و شکست را مقدمه‌ی درک بیشتر در راستای توسعه شایستگی‌ها می‌دانند (کاپلان و ماهر، 2007). افراد با جهت‌گیری هدف تسلطی- گرایشی بر رشد شایستگی خود از راه تسلط یافتن بر تکالیف و دست یافتن به مهارت‌های جدید تمرکز دارند (الیوت و مک گریگور، 2001). ادبیات کنونی تحقیقات نشان می‌دهد که اهداف تسلطی- گرایشی با فرایندهای سازنده‌ی شناختی که منجر به نتایج مثبت در یادگیری مفهومی می‌شود مرتبط است (بلنکی و نوکز- مالاک70، 2012).

2-1-1-1-2- اهداف تسلطی- اجتنابی

در این اهداف، شایستگی به صورت تسلط کامل به تکلیف تعریف می‌شود و تمام تلاش افراد معطوف به دوری گزیدن از خطا و اشتباه است (پینتریچ، 2000). افراد با جهت‌گیری هدف تسلطی- اجتنابی، به منظور پرهیز از شکست در یادگیری، تا جایی که امکان

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله، دانشجویان، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، مشکلات تحصیلی Next Entries مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله، سلامت جسمانی، فشار روانی