مقاله رایگان با موضوع دانشجویان، راهبردهای مقابله، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی، راهبردهای شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

هیجانی ممکن است سلامت روان فرد را به خطر افکند.

2-1-2-2- راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی

هر انسانی در زندگی با مشکلات و چالش‌های مختلفی روبه‌روست. چگونگی مقابله‌ با این مشکلات، تعیین کننده‌ی پیشرفت، موفقیت و سلامت او در طول زندگی است. دانشجویان نیز به عنوان انسان‌های اندیشمندی که تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری آینده‌ی کشور را در دست خواهند داشت لازم است در موقعیت‌های پرتنش تحصیلی برای مقابله با فشارهای روانی از راهبردهای شناختی و رفتاری گوناگون استفاده کنند. چگونگی استفاده از این راهبردها، راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی را پدید می‌آورد (شیخ الاسلامی و احمدی، 1390). مقابله‌ی تحصیلی عبارت است از راهبردهای رفتاری و شناختی که فراگیران به کار می‌گیرند تا هیجانات منفی ناشی از رویدادهای تحصیلی ناخوشایند مانند عملکرد ضعیف بر روی آزمون‌ها یا شکست در انجام یک تکلیف را کنترل کنند (کامنیز و دوئک، 1999؛ به نقل از شیخ الاسلامی و احمدی، 1390). دِوِنپورت و لین102 (2006؛ به نقل از سالیوان، 2010)، عنوان کرده‌اند که سبک مقابله، می‌تواند بر عملکرد تحصیلی دانشجویان، تاثیر بگذارد. چرا که میزان تلاشی که دانشجویان برای رسیدن به نتایج خاص صرف می‌کنند به این بستگی دارد ‌که آن‌ها چگونه با احساسات منفی ناشی از مواجهه با

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع مقابله‌ی، استرس، مدار،، نمی‌شود، Next Entries مقاله رایگان با موضوع سختی،، (فرگوس، زیمرمن،، 2005).