مقاله رایگان با موضوع خاورمیانه، سایت های خبری، ارتباط جمعی، ایدئولوژی

دانلود پایان نامه ارشد

سراسر جهان را به خود اختصاص داده است. داعش که به عنوان یک گروه سلفی شناخته شده است در حال حاضر بخش قابل توجهی از سوریه و عراق را به اشغال نیروهای نظامی خود در آورده است. در طول جنگ های که بین داعش و دیگر قوای نظامی درگیر در منطقه چه دولت ها و چه گروه های دیگر در حال وقوع است، هزاران نفر کشته شده اند و میلیون ها نفر مجبور به ترک خانه و میهن خود شدند. در این میان گروه تروریستی داعش با راه اندازی شبکه های وسیعی از تبلیغات رسانه ای و مردمی موفق به جذب نیروها و امکانات بیشتری شد که به عنوان نمونه می توان به تعداد زیاد بازدید و پوشش گسترده ویدیوها، تصاویر و مطالب این گروه در شبکه های مجازی اشاره کرد، در همین راستا هم بسیاری از رسانه های مشخص جهان بخش قابل توجه ای از اخبار و برنامه های تحلیلی و کارشناسی خود را به اقدامات و مسائل پیرامونی مربوط به این گروه اختصاص داده‌اند و در کنار پوشش خبری آنچه که واقعیت ها در منطقه معرفی می شوند، پروژه اسلام هراسی خود را با تکیه بر این واقعیت ها با موفقیت بیشتری به پیش می برند.
اخبار این گروه مورد توجه تمام رسانه‌های جهان قرار گرفته است. با توجه به اینکه امروزه همه کشورها به دلیل نیازشان به هم وابسته‌اند لذا نمی‌توان گفت که این تحولات فقط مربوط به منطقه خاورمیانه است. از این جهت رسانه‌های هر کشوری با توجه به خط مشی‌های خود و همچنین سیاست‌های خارجی آن کشور به انعکاس این اخبار در بین مردم و مخاطبان خود اقدام می‌کنند.
وسایل ارتباط جمعی، امروزه جزء جدایی‌ناپذیر زندگی انسان‌ها به شمار مي‌روند. انسان‌ها برای گرفتن تصمیمات بهینه، نیاز به اطلاعات و داده‌‌هاي درست، جامع و روشن دارند که معمولاً این اطلاعات را از رسانه‌‌ها به دست مي‌آورند.
«یکی از کارکرد‌های ویژه رسانه‌‌های ارتباط جمعی، پخش مداوم و روزانه اخبار است. در واقع مي‌توان گفت، انتشار جریان رویداد‌های اجتماعی، وظیفه و نقش اساسی وسایل ارتباط جمعی است؛ خبر به عنوان یک تولید رسانه‌اي، گزارشی از رویداد‌های واقعی و عینی دارای یک یا چند ارزش خبری است که تحت تأثیر عوامل درون سازمانی و برون‌سازمانی شکل مي‌گيرد» (بدیعی و قندی، 1387، ص 25). خبر تنها ابزار ارائه و انتقال اطلاعات نیست. مطلع شدن از تحولات و اتفاقات، به انسان امکان شناخت و درک بهتر محیط و رفع احتیاجات فردی و جمعی خود را می‌دهد و او می‌تواند با آگاهی کامل به حقوق و مسئولیت‌های خود، با آسایش و آرامش به زندگی ادامه دهد(معتمد نژاد، 1379: 35).
نظام خبررسانی در رسانه‌های ارتباطی به مجموعه‌های انسانی کمک می‌کند تا با در پیش گرفتن رویه‌های مناسب به زندگی شخصی و اجتماعی خود سمت و سوی مفیدی دهند. در حقیقت، خبر منعکس‌کننده الگوها، سبک‌ها، شاخص‌ها و نیازهای انسان‌ها درباره یکدیگر است. در میان تمام وسایل ارتباطی که هر یک به گونه‌ای مخاطب را با خود همراه و دریچه نگاه او به پیرامونش را مشخص می‌سازد، اینترنت و فضای سایبرنتیک جایگاهی ویژه و بی‌بدیلی را به خود اختصاص داده است؛ به طوری که بسیاری از صاحب‌نظران علوم ارتباطات از اینترنت به عنوان یکی از ابزارهای جنگ روانی در نیای معاصر یاد کرده‌اند.
با گذشت زمان و فراگیر شدن روزافزون شبکه جهانی اینترنت، قدرت خبری آن در جلب نظر مخاطبان بیشتر و بیشتر شده تا آنجا که بسیاری از مخاطبان ترجیح می‌دهند که نیاز خبری خود را از این طریق تأمین نمایند. پر واضح است که بخش وسیعی از اخبار رسانه‌‌ها از جمله سایت‌ها را اخبار خارجی و بين‌المللي با عنوان پوشش بين‌المللي اخبار تشکیل مي‌دهد. یک بعد پوشش بين‌المللي اخبار این است که چگونه هر یک از رسانه‌ها، اخبار مربوط به کشور‌های دیگر یا به طور کلی جهان را پوشش مي‌دهند.
سایت بی‌.بی‌.سی فارسی و صدای امریکا فارسی، مخاطبان هدف خود را فارسی‌زبانان کشور‌های ایران، تاجیکستان و افغانستان، آسیای مرکزی، خاورمیانه و اروپا در نظر گرفته است . این سایت های خبری به عنوان نمونه هایی از رسانه‌‌های غربی پر مخاطب که برای کشور‌های در حال توسعه راه اندازی شده اند، بر آن هستند تا مخاطبان خود را به سمت سیاست‌های مطابق با صاحبان این رسانه‌ها سوق دهند. سایت پرس تی وی نیز به عنوان یک سایت ایرانی بین المللی، هر روزه اخبار مربوط به گروه افراطی و تروریستی داعش را بازتاب داده است. اما نگاهی گذرا به این حوادث نشان می‌دهد وب‌سایت‌های خبری با گزینش اخبار و با توجه به ساختار خاص سیاست‌های حاکم بر خود باعث شکل‌گیری ذهنیت‌های متفاوتی در بین مخاطبان خود هستند. بنابراین تلاش می‌شود در این پژوهش با تجزیه و تحلیل این دو وب‌سایت‌ غربی که برای کشور‌های در حال توسعه راه‌اندازی شده، سیاست‌های حاكم بر این رسانه‌‌ هاي غربي را نسبت به گروه داعش و فعالیت های این گروه در منطقه ی خاورمیانه را باز کاوی كرد.
این تحقیق در پی بررسی تطبیقی نحوه‌ی بازتاب اخبار مربوط به گروه داعش وفعالیت این گروه در منطقه ی خاورمیانه در وب‌سایت های خبری غربی (بی بی سی فارسی، صدای آمریکا فارسی) و وب‌سایت پرس تی وی است است که به طور خاص اخبار مربوط به نحوه ی شکل کیری و فعالیت گروه داعش را در منطقه خاورمیانه، در این دو سایت خبری مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین مساله اصلی این تحقیق این است که وب‌سایت های بی.بی.سی فارسی و صدای آمریکا فارسی و وب‌سایت پرس تی وی چگونه (کیفیت) اخبار مربوط به گروه داعش را پوشش می‌دهند؟ و چه تفاوتی بین نحوه بازتاب اخبار و مطالب مربوط به گروه داعش بر اساس مقوله های «نوع ارائه مطلب، منبع مطلب، عناصر خبری و ارزش های خبری، استفاده از چند رسانه ای ها، اشاره به اختلاف شیعه و سنی، اشاره به دخالت کشور ها، راه حل مقابله با داعش بار القایی مطالب، جانبداری، اشاره به ماهیت و منشا داعش، موضوعات مطرح شده» بین وب سایت های مورد بررسی وجود دارد؟
1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق
1-2-1 ضرورت و اهمیت نظری
منطقه خاورمیانه به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و وجود منابع طبیعیِ غنی خصوصاً در یک قرن اخیر مورد تهاجم کشورهای استعمارگر بوده و هست. از این جهت تحولات اخیر این منطقه برای اکثر کشورها بخصوص کشورهای غربی دارای اهمیت خاصی است، و لذا نحوه انعکاس اخبار مربوط به این تحولات برای بسیاری از کشورها امری حساس و حائز اهمیت است. از سوی دیگر اهمیت اخبار تحولات مذکور برای مخاطب ایرانی به دلیل مجاورت جغرافیایی با بعضی از مناطق فعالیت گروه داعش مورد بررسی(تأثیر کروه داعش و فعالیت های این گروه بر آینده سیاسی و اجتماعی دولت و ملت ایران) و همچنین به جهت مجاورت معنوی ( از این جهت که در بعضی از این کشورها مردم مسلمان و شیعه زندگی می کنند) و سایر مخاطبان در جهان نیز بسیار مهم و جای تأمل است؛ به طوری که مخاطبان به‌ صورت فعّالانه به دنبال اخبار و حوادث ناشی از فعالیت این گروه هستند و برای دستیابی به این هدف به گزینش رسانه جهت کسب اخبار مبادرت می‌ورزند.
از آنجا که بازتاب این تحولات در هر رسانه هم‌سو با سیاست‌های نظام حاکم بر آن رسانه می‌باشد و هر رسانه در نوع خود به گونه‌ای نماینده آن کشور در میدان سیاسی و بین‌المللی است، لذا تحلیل اخبار و محتوای رسانه برای صاحبان آن رسانه مهم و حیاتی است. در این شرایط تمام کشورهای دنیا سعی می‌کنند دیدگاه‌ها و ایدئولوژی خود را درباره گروه داعش و فعالیت های این گروه و حوادث ناشی از آن ، بر اساس منافع اقتصادی و سیاسی خود از طریق شبکه‌ها و سایت‌های خبری در سراسر دنیا منتشر سازند و از این وقایع به نحوی به نفع خود استفاده کنند. در این بین سایت های غربی (بی.بی.سی فارسی و صدای آمریکا) ادعا دارند که سعی دارند اخبار، اطلاعات و تحلیل‌‌های دقیق، بی‌طرف و متوازن را از منظری جهانی به مخاطبان عرضه کند.
بنابراین ضروری است چگونگی انعکاسِ اخبارِ مربط به گروه تروریستی داعش مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص شود که سایت بی.بی.سی فارسی وصدای آمریکا تا چه حد این ادعا را تحقق بخشیده اند و یا در مقابل، چگونه تلاش می‌کنند افکار عمومی را سمت‌و‌سو دهند. همچنین با توجه به اینکه پرس تی وی به عنوان رسانه ای بین المللی در کشور شناخته می‌شود و به نوعی نماینده ایران در رقابت رسانه‌ای با دیگر کشورها است لذا نحوه‌ی بازتاب اخبار کشورهای مذکور توسط این سایت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ خصوصاً اینکه این رسانه‌ ها به شدت به رقابت رسانه‌ای و ایدئولوژیکی باهم می‌پردازند و نماینده ابن کشورها با سیاست های متفاوتی هستند. کشور ایران به عنوان یکی از اهرم‌های قدرت‌ در خاورمیانه و کشورهای انگلستان و آمریکا هم به عنوان کشورهای اروپایی صاحب منافع سیاسی-اقتصادی در خاورمیانه هستند و این تحولات می‌تواند بر آینده سیاسی این کشورها تأثیرگذار باشد. لذا باید دید که این سایت ها با توجه به منافع و سیاست‌های خود در منطقه چگونه اخبار مربوط به این تحولات را منعکس می‌کنند.
1-2-2 ضرورت و اهمیت عملی
از آنجا که شناخت ايدئولوژي‌هاي حاكم بر متون رسانه‌اي وسايل ارتباطی، همواره مي‌تواند در پيشبرد سیاست‌های پيش‌بيني كننده و مهارکننده رسانه‌اي مفید باشد، لذا این تحقیق برای سیاست‌گذاران رسانه ای از این جهت دارای اهمیت است تا برای آنها مشخص شود که تا چه حد توانسته‌اند سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران را در این تحولات بازتاب دهند و در این راه چه قدر موفق بوده‌اند، و نقاط قوت و ضعف خود را در رقابت با رسانه‌های رقیب و بیگانه از جمله بی.بی.سی فارسی و صدای آمریکا پیدا کنند. همچنین تحلیل محتوای اخبار این سایت‌ها این امکان را فراهم می‌سازد تا به موضع‌گیری آنها و در اصل موضع‌گیری مالکان، اداره‌کنندگان و دولت‌های حامی این سایت های خبری را در قبال گروه داعش پی ببریم. انجام چنین تحقیق و ارائه تصویری روشن از ساختار و محتوای اخبار سایت بی.بی.سی فارسی و صدای آمریکا در مورد گروه داعش و مطابقت آن با اخبار سایت پرس تی وی می‌تواند رسانه ها را در برآورد وضعیت محیطی یاری دهد، و به بهبود و ارتقای اخبار پخش‌شده این تحولات منجر شود. همچنین به سبب آشنایی علمی و منظم1(سیستماتیک) با وضعیت اخبار بهتر می‌توان به سیاست‌گذاری رسانه‌ای درون و برون‌مرزی پرداخت. با توجه به اینکه یکی از رویکرد‌های پژوهشی در زمینه مواجهه با متن ارتباطی، تحلیل کمی محتوای آشکار پیام است تا با رویکردی عینی آنچه را که رسانه به مخاطب ارائه داده است مورد تحلیل قرار گیرد..
همچنین با توجه به اینکه یکی از رویکرد‌های پژوهشی در زمینه مواجهه با متن ارتباطی، تحلیل کمی محتوای آشکار پیام است تا با رویکردی عینی آنچه را که رسانه به مخاطب ارائه داده است مورد تحلیل قرار گیرد. بنابراین با توجه به مسائل مذکور ضروری است با قواعد علمی محتوای این وب‌سایت های خبری بررسی گردد، تا شاید کمکی باشد به پیشبرد و توسعه علم ارتباطات در زمینه تحلیل محتوای اخبار رسانه‌ها.

1-3 اهدف تحقیق
هدف اصلی
این تحقیق در پی شناخت نحوه‌ی بازتاب اخبار مربوط به اخبار گروه داعش در سایت های بی.بی.سی فارسی و صدای آمریکا فارسی و پرس تی وی است.
اهداف فرعی
1. شناخت نوع ارائه مطالب با در نظر داشتن متغییرهای مانند (خبر، مقاله، مصاحبه، گزارش و…)
2. شناخت ارزش‌های خبری برجسته‌شده در اخبار و مطالب هر کدام از سایت های مورد بررسی
3. شناخت عناصر خبری برجسته شده در هر کدام از سایت ها
4. شناخت نوع منبع مورد استفاده در هر کدام از سایت های مورد بررسی
5. شناخت میزان استفاده از چند رسانه ای ها و انواع آن در مطالب و اخبار مربوط به داعش
6. شناخت میزان جانبداری و جهت آن در سایت های مورد پژوهش در رابطه با اخبار مربوط به داعش
7. شناخت چارچوب های معنایی مورد استفاده در هر کدام از سایت های مورد بررسی
8. شناخت نوع اشاره به ماهیت داعش در مطالب
9. شناخت نوع اشاره به منشا و علل پیدایی داعش در مطالب
10. شناخت موضوعات مطرح شده در مطالب و اخبار مربوط به داعش
11. شناخت نوع اشاره به مقابله با داع

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع وب سایت ها، توزیع فراوانی، خاورمیانه، قرن نوزدهم Next Entries مقاله رایگان با موضوع دولت اسلامی، افزایش توان مالی، ساختار سازمانی، مبارزه با تروریسم