مقاله رایگان با موضوع حضور ذهن، اوقات فراغت، افراد فعال

دانلود پایان نامه ارشد

كنگره جهاني برگزار مي گردد.در ايران ورزش اسكيت در سال 1373 فعاليت خود را شروع نموده و توانسته فعاليت هاي متنوعي را انجام دهد. ورزش اسكيت در انواع رشته ها وبراي سنين نونهالان، نوجوانان و جوانان و بزرگ سالان مي باشد كه مي تواند قشر عظيمي ازاين افراد را به سوي خود جذب كند. ورزشكاران تحت پوشش اين انجمن در اغلب فضاهاي ورزشي و پارك ها براي انجام اين ورزش و اجراي حركات نمايشي به فعاليت مي پردازند به صورتي كه در حال حاضر نيز يك ميليون نفرجذب اين رشته شده اند.
2-34 انجمن ورزشي كبدي فدراسيون ورزش هاي همگاني
اهداف اين انجمن به شرح زير است:
1ـ ايجاد انگيزه و نشاط و شادابي و ميل به تحرك و پويايي در بين علاقمندان به ورزش.
2ـ ايجاد مهارت، چابكي، استقامت و حضور ذهن در علاقمندان.
3ـ ايجاد سلامت روحي و رواني و كاهش سطح اضطراب در بين علاقمندان.
4 ـ احياء ورزش هاي بومي و محلي.
رشته ورزشي كبدي يكي از بازي هاي ايراني است كه اصل و منشاء اين بازي مشخص نيست، ولي در اغلب نقاط هندوستان و پاكستان و بخش وسيعي از ايران معروف است. اين ورزش يكي از بازي هاي نمايشي بوده كه توسط هندي ها و پاكستاني ها در بازي هاي آسيايي سال 1982 انجام شد و كم كم در بيشتر كشورهاي آسيايي گسترش پيدا كرد. در ايران نيز اين بازي ها كه با نام هاي مختلف در اغلب استان هاي كشور برگزار مي شود از زمان هاي خيلي دور كه تاريخ شكل گيري آن مشخص نيست رواج داشته و با قرار گرفتن در بازي هاي آسيايي مورد استقبال علاقمندان واقع شده به صورتي كه از سال 1376 عملا به صورت مدون و سازمان يافته در 15 استان كشور رواج دارد.
كبدي يك بازي كم خرج و يك بازي بيروني سالني و پر تحرك است كه تركيبي از كشتي و راگبي است. براي گرفتن مهاجم يا فرار از دست حريف در اين بازي به مهارت، چابكي، استقامت و حضور ذهن نياز است. تا سال 1382، چهار دوره مسابقات آسيايي، هفت دوره مسابقه قهرماني كشور در ايران برگزار شده است كه كسب مقام سوم ايران در مسابقات 2002 از آن جمله است. اين انجمن همچنين كلاس هاي مربيگري و داوري را براي افراد علاقه مند برگزار مي كند.
2-35 انجمن ورزش يوگا فدراسيون ورزش هاي همگاني
هدف از تشكيل انجمن ورزشي يوگا استفاده از قابليت هاي يوگا و كاربردي كردن آن است و با بكارگيري دانش مربيان، كارشناسان و مديران به وسيله روش هاي علمي است. يوگا دانشي است كاربردي است كه توسعه توانايي هاي فردي و جمعي را ميسر مي سازد.در بسياري از كشورها تاكنون از تمرينات يوگا براي آماده سازي و گرم كردن، خنك كردن، انجام چندين عمل در يك زمان رها سازي، تمركز، تمرينات كششي و آماده سازي رواني استفاده وسيع مي نمايند. ورزش يوگا به طور رسمي زير نظر فدراسيون ورزش هاي همگاني فعاليت مي كند. اين ورزش را مي توان دانشي دانست كه توسعه توانايي هاي فردي و جمعي را ميسر مي سازد و مي توان از آن در ورزش قهرماني، ورزش صبحگاهي، مديريت صنعتي و سازماني، تندرستي و روان درستي، روابط و مناسبات اجتماعي،آموزش و پرورش،زندان ها، ترك اعتياد( به منظور تسهيل پذيرش موقعيت هاي دشوار) و درمان بيماري ها سخن گفت.
2-36 انجمن ورزشي كارمندان دولت فدراسيون ورزش هاي همگاني
اهداف اين انجمن به شرح زيراست:
1ـ از بين بردن فقر حركتي براي كليه كارمندان دولت در مقاطع مختلف سني در سطح كشور.
2ـ حضور هر چه بيشتر كارمندان دولت در ميادين و فضاهاي ورزشي.
3ـ ايجاد انگيزه در نونهالان و نوجوانان با مشاهده انجام تمرينات ورزشي توسط اولياء آنان درصحنه هاي ورزشي.
4 ـ ايجاد انگيزه و نشاط و شادابي و ميل به تحرك و پويايي در كارمندان دولت.
5 ـ افزايش بهره وري در بين كارمندان دولت.
پس از انقلاب به همت تني چند از پيشكسوتان و علاقمندان به ورزش ادارات در اداره كل جهاد تربيت بدني مسابقاتي بين كارمندان دولت انجام شد كه مورد استقبال فراوان واقع شد به صورتي كه اغلب كارمندان مشتاق شركت در مسابقات بودند ولي به علت نبودن قانون و مقررات خاص، مسابقات به صورت منسجم و مدون صورت نمي گرفت. ولي در سال هاي اخير با تشكيل شوراي عالي ورزش كارمندان و واگذاري مسئوليت اجرا و برگزاري مسابقات به فدراسيون ورزش هاي همگاني از سال 1378 مسابقات براي اولين بار در فدراسيون ورزش هاي همگاني به صورت تخصصي و گسترده در بين كارمندان در دو بخش وزارت خانه ها و ادارات كل انجام ميگردد كه به تبع آن مسئولين ورزش هاي ورزش همگاني در سطح استان ها نيز مسئوليت هماهنگي و برگزاري و اجراي مسابقات در سطح استان ها با هماهنگي استانداري ها و ادارات كل تربيت بدني و ساير سازمان هاي محلي به عهده گرفتند و مسابقات و فعاليت هاي خود را در 6 رشته ورزش فوتسال، واليبال، دووميداني، شنا، شطرنج، پينگ پنگ آغاز نمودند و همه ساله بر تعداد رشته هاي ورزشي خود به لحاظ نياز كاركنان دولت افزايش مي دهد و در سال 1381 نيزرشته آمادگي جسماني به مسابقات مذكور اضافه گرديده است.
2-37 انجمن ورزشي بيماران پيوند اعضاء فدراسيون ورزش هاي همگاني
اهداف اين انجمن به شرح زير است:
1ـ ايجاد انگيزه و نشاط و شادابي و ميل به تحرك و پويايي در بين افراد پيوندي.
2ـ ايجاد سلامت روحي ،رواني و كاهش سطح اضطراب.
3ـ از بين بردن فقر حركتي.
4 ـ ايجاد انگيزه براي جلب و جذب بيماران و مبتلايان به امراض خاص و پيوندي.
فدراسيون بين المللي بازي هاي جهاني پيوند اعضاء در سال1978 در منچستر انگلستان تشكيل شد. اعضاي آن شامل رئيس، نايب رئيس، دبيركل، مدير اجرايي، 5 نفر پزشك متخصص و هيئت رئيسه كه شامل 10 نفر مي باشند تشكيل شده و اعضاي آن را كشورهاي مختلف تشكيل داده اند. 90 درصد اعضاي فدراسيون بين المللي بازي هاي جهاني پيوند اعضاء از بين پزشكان و بيماران و ورزشكاران پيوندي و 10 درصد ديگر را متخصصين و كارشناسان تربيت بدني تشكيل مي دهند. بازي هاي جهاني پيوند اعضاء هر دو سال يك بار برگزار مي شود. در ايران اين انجمن زير نظر فدراسيون ورزش هاي همگاني فعاليت مي كند و قشر زيادي را تحت پوشش دارد و با انجام فعاليت هاي ورزشي در ميادين مختلف باعث آشنايي آنان با ورزش و معرفي رشته ورزشي تحت پوشش به علاقمندان مي گردد كه باعث شادابي و نشاط در بين ورزشكاران مي باشد. اين انجمن در سال 1373 با همت و پشتكار يكي از ورزشكاران كه علاقه زيادي به ورزش داشت و با حمايت هاي كميته المپيك و زير نظر فدراسيون ورزش هاي همگاني تشكيل و در حال حاضر در اغلب استان ها داراي هئيت فعال مي باشد. در اين رشته ورزشي ورزشكاران در رشته هاي زير شامل:
1ـ پینگ پنگ 2ـ بدمينتون 3ـ بولينگ 4 ـ واليبال 5 ـ شنا 6ـ دوچرخه سواري 7ـ دو و ميداني در رشته هاي پرتاب وزنه و پرش ارتفاع 8 ـ دوهاي ماراتن 9ـ قايقراني 10ـ شطرنج به فعاليت مي پردازند. علاوه بر آن مسابقات کشورهای خاورميانه، مسابقات آسيايي و مسابقات جهاني ورزشكاران پيوندي هر دو سال يك بار برگزار مي گردد.
2-38 اهداف ورزشهای همگانی
هدف‌هاي بهداشتي و تندرستي
1-تأمين سلامت و بهداشت بدن و افزايش مقاومت آن دربرابر بيماري‌ها.
2-تأمين و تسهيل شرايط رشد و تقويت بدن در حدامكان و توان و رعايت جنبة اعتدال در آن.
3-ايجاد ورزيدگي و هماهنگي در بين اعضاء و اندام‌ها به منظور برخوردار شدن از آمادگي جسماني مطلوب.
4-افزايش توانايي‌ جسمي براي مقابله با سختي‌ها و عادت كردن به صبر و حوصله داشتن در انجام امور.
5-هماهنگ و سازگار شدن سيستم فيزيولوژي بدن براي كاركرد قسمت‌هاي مختلف آن و ايجاد سيستم كنترل ارادي براي نظم‌دهي به كار آن‌ها.
6-بازسازي و نوتواني بدن به منظور رفع نقائص جسمي و نارسائي‌هاي فيزيكي و افزايش ميزان كارآئي آن (خلجي، 1378).
هدف‌هاي پرورشي و اخلاقي
1-پرورش روان و ايجاد زمينه براي استقلال شخصيت، سعة صدر، همت‌بلند، ايثار و فداكاري.
2-دست‌يابي به مراتب قوت قلب، جرأت، شهامت، استقامت و پايداري و تقويت روحيه.
3-رشد و پرورش رفتارهاي مثبت و جهت‌دهي آنها به سوي خير و كمال.
4-توجه به كرامت و والايي خود و خويشتن‌داري در برابر نابساماني و مفسده‌ها (اعتياد و انحراف).
5-شناخت مسئوليت‌هاي ديني و انساني و سعي در انجام دادن هر چه بهتر تكاليف و وظائف خود.
6-افزايش توان و قدرت تصميم‌گيري‌هاي سريع و منطقي.
7-خودداري از پذيرش تحميلي افكار و عقايد مذموم و ارشاد و هدايت ديگران در صراط مستقيم (خلجي، 1378).
هدف‌هاي رواني و اجتماعي
1-تقويت روان و افزايش توان‌مندي آن در مبارزه با هواهاي نفساني و غلبه بر حسادت، تكبر، خودپسندي و كينه‌ توزي.
2-تعديل عواطف خود و ضبط و كنترل حالاتي چون خشم، ستيز، ترس و محبت.
3-رفع عوارض رواني ناشي از نگراني‌ها، انزواجوئي، افسردگي، يأس و ترس‌ها.
4-تعديل رقابت و پذيرش اصول و ضوابط معقول در زندگي روزمره.
5-دست‌يابي به شادابي و نشاط كه همواره براي تداوم و رشد حيات ضروري است.
6-پرورش خرد، هوش و حس كنجكاوي و ديگر ذخاير وجودي انسان.
7-محقق ساختن امكانات بالقوه موجود در انسان‌ها و بهره‌مند كردن آنها از ذخائر وجودي خود.
8-شناخت اصول و قانون‌مندي‌ها و تبعيت از آن‌ها به هنگام برخوردهاي فردي و اجتماعي.
9-تمرين تشكل و تحزب و تن‌ دادن به سازماندهي و تعاون براي پيشبرد اهداف و عادت به انضباط و دقت در امور (خلجي، 1378).
هدف‌هاي حركتي و مهارتي
1-شناخت استعدادهاي حركتي و پرورش و شكوفائي آن‌ها و ديگر قابليت‌هاي فطري و استعدادهاي خدادادي.
2-تمجيد فرهنگي و تقويت حس زيبائي‌شناسي در حركات.
3-يادگيري مهارت‌هاي حركتي و ورزشي و ايجاد هماهنگي عصبي و عضلاني.
4-بهره‌مند شدن از فعاليت‌هاي حركتي و جسمي در گذران سالم اوقات فراغت..
5- حفظ آمادگي جسماني و حركتي در سراسر عمر (خلجي، 1378).
2-39 دستاوردهای ورزش وفعالیتهای بدنی
دستاوردهاي بهداشتي
ورزش از عوامل بسيار موثر در ارتقا سلامت جامعه است. طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني (WHO)19،‎‏ افزايش ميزان فعاليت هاي ورزشي در جامعه هزينه هاي درمان را كاهش و سلامت جسمي، روحي و اجتماعي افراد جامعه را ارتقاء خواهد داد. نتايج سرشماري نفوس و مسكن نشان مي دهد كه سهم هزينه هاي تفريحات سالم در خانوارهاي شهري 4/1 درصد و سهم هزينه ی بهداشت و درمان خانواده 77/8 درصد كل هزينه ی خانوار مي باشد. اين دو هزينه با يكديگر رابطه معكوسي دارند. بدين معني كه هر چه هزينه ی تفريح كمتر شود، هزينه ی بهداشت و درمان افزايش خواهد يافت. البته بالابودن هزينه ی درمان و بهداشت، صرفا به خاطر پايين بودن هزينه هاي تفريحات نيست و عوامل ديگري نيز در آن دخالت دارند، اما مي توان گفت كه پرداختن به فعاليت هاي ورزشي به ميزان زيادي سلامت جامعه را تضمين مي كند كه اين امر سبب كاهش هزينه هاي بهداشتي مي شود. همچنين از دستاوردهاي مهمي كه مي توان به آن اشاره كرد افزايش طول عمر در افراد فعال است. نتايج تحقيقات انجام شده توسط دانشگاه هاروارد نشان داد كه سه عامل نداشتن فشار خون بالا،عدم اعتياد به سيگار و فعاليت ورزشي باعث افزايش عمر افراد مي شود (مظفري، 1381)
تحقيق موسسه پيشگيري از بيماري هاي بيمارستان دانشگاه زوريخ نشان داد كه فعاليت هاي ورزشي مي تواند سبب صرفه جويي هزينه اي معادل 7/2 ميليون فرانك سوئد در يك سال شود (نيك‌نژاد، 1375).
آمار سال 1998 در انگلستان نشان دهنده اين است كه 50 در صد مردم غير فعال هستند. در نيوزلند بين سال هاي 98ـ1997 تعداد افراد چاق از 11 در صد به 17 در صد رسيده است.همچنين 25 در صد زنان و20 در صد مردان آمريكايي چاق هستند و مجموع هزينه بيماري هاي ناشي از چاقي 8 در صد بودجه ی اين كشور را تشكيل مي دهد (رمضاني خليل‌آبادي، 1373).
در آمريكا يك پنجم دانش آموزان پنجم تا نهم داراي استاندارهاي آمادگي جسماني هستند و بيش از 40 درصد آنان از حداقل استاندارهاي استقامت قلبي ـ عروقي برخوردار نيستند (قره، 1383).
گزارش كميسون ورزش استراليا در 1998 نشان داد كه اگر تعداد شركت كنندگان در ورزش هاي ملايم 10در صد افزايش يابد ساليانه 600 ميليون دلار در بودجه اين كشور صرفه جويي مي شود و هزينه

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع حضرت آدم (ع)، اوقات فراغت Next Entries مقاله رایگان با موضوع اوقات فراغت، بهداشت و سلامت، سود مورد انتظار