مقاله رایگان با موضوع حضرت آدم (ع)، اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

و مشكلات و ارائه راه كارهاي اصلاحي.
8ـ تفكيك سني ورزشكاران وبرگزاري مسابقات هر رده سني .
9ـ تهيه آمار و اطلاعات و ارائه گزارش ماهانه، شش ماهه، ساليانه.
10ـ هماهنگي با رياست فدراسيون و كارشناسان جهت تعيين زمان و مكان هر فعاليت ورزشي.
11ـ هماهنگي با رسانه هاي گروهي و ارسال به موقع اخبار و اطلاعات همراه با مستندات مربوطه.
12ـ تهيه بولتن فعاليت هابا ارائه عكس ، CD و فيلم.
13ـ تهيه جزوات ، فيلم،سي دي هاي آموزشي و ارسال براي علاقمندان پس از تصويب فدراسيون.
14ـ بازديد از استان ها و برگزاري جلسات توجيهي و راهنماي مسئولين.
15ـ هماهنگي با واحد انفورماتيك و كميته ملي المپيك و كسب آخرين اطلاعات و اخبار.
16ـ آماده سازي تيم هاي ورزشي و تشكيل اردوهاي تداركاتي جهت اعزام به مسابقات برون مرزي .
17ـ بررسي اسناد مالي و تهيه هزينه هاي انجام شده مربوطه.
18ـ همكاري با كليه واحدهاي فدراسيون به خصوص كميته برگزاري مسابقات و كميته آموزشي.
19ـ شركت در جلسات و سمينارها و ارائه گزارش مربوطه.
حال در اينجا به شرح وظايف، اهداف و نحوه فعاليت انجمن هاي ورزشي فدارسيون ورزش هاي همگاني مي پردازيم.
2-27 انجمن ورزش هاي بومي و محلي، روستايي و عشايري فدراسيون ورزش هاي همگاني
اهداف اين انجمن به شرح زير است:
1ـ شناسايي ورزش هاي بومي و محلي به تفكيك استان ها و توسعه و ترويج آن در سطح كشور.
2ـ شناسايي ورزش هايي كه در مناطق مختلف كشور داراي ريشه هاي مشترك مي باشند.
3ـ قانون مند كردن رشته هاي ورزشي بومي و محلي و تعيين ضوابط و مقررات هر كدام از رشته هاي ورزشي كه عموميت دادن آن در سطح كشور وجوددارد.
4ـ برگزاري جشنواره هاي فرهنگي در مناطق مختلف كشور در جهت نگه داشتن آداب و سنن و ويژگي هاي فرهنگي نياكان وانتقال اين ويژگي هاي معنوي به نسل حاضر.
5ـ هماهنگي با رسانه هاي گروهي در جهت انتقال فرهنگ غني ايران در داخل و خارج از كشور به منظور آشنايي با ارزش ها و مفاهيم كشور.انجمن ورزش هاي بومي و محلي يكي از مهم ترين انجمن هاي فدراسيون با تحت پوشش داشتن بيش از 400 رشته ورزشي در سطح كشور مطرح است. پيدايش اين رشته هاي ورزشي به نقل از كتاب ورزش ايران به زمان حضرت آدم (ع) برمي گردد. انجمن هاي ورزش هاي بومي و محلي از سال 1361 در غالب كميته ورزش هاي بومي و محلي به طور رسمي فعاليت خود را آغاز نمود و در زمينه شناسايي، تعميم و گسترش آن فعاليت هاي مطلوبي انجام شده است.
نحوه و چگونگي فعاليت و آمار ورزشكاران به شرح زير است:
1ـ تشكيل هيئت هاي ورزشي بومي و محلي در استان ها، شهرستان ها، بخش هاي تابعه.
2ـ شناسايي بيش از 400 رشته ورزشي بومي و محلي در استان هاي كشور و برنامه ريزي جهت اجراي مسابقات رشته هاي تحت پوشش.
3ـ برگزاري جشنواره هاي فرهنگي، ورزشي و بومي و محلي و روستايي و عشايري به طور مستمر در سطح استان هاي كشور.
2-28 انجمن ورزش آمادگي جسماني فدراسيون ورزش هاي همگاني
اهداف اين انجمن به شرح زير است:
1ـ تربيت نيروهاي متخصص و مربيان آموزش ديده جهت اجراي نرمش هاي صبحگاهي.
2ـ برنامه ريزي جهت حضور اقشار مختلف مردم در برنامه هاي ورزش همگاني و انجام فعاليت هاي آمادگي جسماني و ورزش صبحگاهي.
3ـ تشكيل گروه هاي مختلف ورزشي و تعيين فرم ها و شاخص هاي آمادگي جسماني عمومي.
4ـ برگزاري همايش ها و مسابقات به منظور جذب مردم به ورزش و فعاليت هاي بدني.
با توجه به اهميت و نقش ورزش در زندگي روزمره مردم و به منظور انجام فعاليت آمادگي جسماني در اغلب كشورهاي جهان تشكيلاتي به اين منظور شكل گرفته و با برگزاري تورنمنت ها و همايش ها سعي در گسترش و همگاني كردن آن دارند.
اين رشته ورزشي به طور پراكنده و انفرادي از سال هاي قبل در ايران وجود داشته و به تدريج با تشكيل فدراسيون ورزش هاي همگاني و توجه خاص اين فدراسيون، اكنون به صورت فعال براي تمام سنين در اغلب پارك ها و اماكن ورزشي زير نظر مربيان فعاليت مي كنند. ورزشكاران تحت پوشش اين انجمن اكثرا در صبح هاي زود براي انجام نرمش ها و حركات ورزشي در پارك ها و فضاهاي ورزشي به فعاليت مي پردازند. اين انجمن با آموزش مربيان در خصوص آگاهي و سلامتي اقشار مختلف مردم و جامعه فعاليت مي كند.
2-29 انجمن ورزش هاي طبيعي فدراسيون ورزش هاي همگاني
اهداف اين انجمن به شرح زير است:
ايجاد انگيزه و شادابي و نشاط در بين مردم.
استفاده از مواهب طبيعي مانند كوه ها، درياها، جنگلها.
از بين بردن كم تحركي و جايگزيني تحرك وپويايي در بين مردم.
اين رشته ورزشي از ساليان دور در بين مردم و در رشته هاي مختلف وجود داشته و تنوع زياد دررشته هاي ورزشي باعث جذب ورزشكاران و مردم به صورت انفرادي و يا گروهي به سمت اين ورزش شده و اين انجمن فعاليت رسمي خود را زير نظر فدراسيون ورزش هاي همگاني از سال 1373 شروع نموده است.ورزشكاران تحت پوشش اين انجمن اغلب ارتباط با كوه روي عمومي ، دوچرخه سواري و پياده روي در فضاهاي ورزشي و پارك ها و كوهستان ها به فعاليت مي پردازند و به علت هزينه كم امكان فعاليت در بيشتر نقاط، طرفداران زيادي را به سوي خود جذب كرده است. اين انجمن در رشته هاي ورزشي متنوعي از قبيل: دوچرخه سواري عمومي، ماهيگيري، كوه روي و گشت در طبيعت فعاليت كه هر كدام از اين رشته هاي ورزشي مزايايي را به دنبال دارد از جمله دوهاي عمومي باعث نشاط و شادابي و ايجاد انگيزه بين ورزشكاران شده و دوچرخه سواري با توجه به ماشيني شدن جامعه و آلودگي هوا و ترافيك بيش از حد شهر هاي بزرگ و مشكل رفت و آمد ،اين ورزش مي تواند باعث صرفه جويي و استفاده بهينه از وقت و همچنين باعث سلامتي قلب و ريه و تقويت عضلات بدن و همچننين كم شدن آلودگي هوا و آلودگي صوتي مي شود.ماهيگيري را مي توان يكي از با نشاط ترين رشته هاي ورزشي ناميد كه باعث كم شدن ترس دروني و كاهش هيجانات شده و صبر و استقامت در گرفتن ماهي خود به نوعي باعث تمركز حواس مي شود.
2-30 انجمن ورزش صبحگاهي فدراسيون ورزش هاي همگاني
اهداف اين انجمن به شرح زيراست:
1ـ از بردن كمبود حركت براي كليه مقاطع سني.
2ـ حضور اقشار مختلف در ورزش همگاني و صبحگاهي در كليه پارك هاو اماكن ورزشي
3ـ تشكيل گروه هاي مختلف ورزشي و ايجاد انگيزه براي نونهالان ، نوجوانان، جوانان، برگسالان.
4ـ ايجاد نشاط و شادابي با برنامه هاي متنوع ورزشي.
با عنايت به اهميت و نقش ورزش در زندگي روزمره و به منظور انجام ورزش هاي صبحگاهي در اغلب كشورهاي جهان تشكيلاتي به اين منظور شكل گرفته و از طريق تلويزيون برنامه هاي ويژه اي پخش مي گردد.به عنوان مثال در كشورهاي آسيايي به خصوص چين، مردم در صبحگاهان براي سلامتي درميادين ورزش حضور دارند و به ورزش و نرمش مي پردازند.ورزش صبحگاهي در ايران به طور پراكنده و انفرادي از سال هاي قبل در ايران وجود داشته ولي در اوائل انقلاب زير نظر جهاد تربيت بدني شكل گرفت و به تدريج با تشكيل فدراسيون ورزش هاي همگاني و توجه خاص اين فدراسيون اكنون به صورت فعال براي تمام سنين به خصوص بزرگسالان در اغلب پارك هاو اماكن و زير نظر مربيان دوره ديده در سراسر كشور فعال است. انجمن ورزش صبحگاهي با داشتن بيش از 400 پايگاه در پارك ها، ميادين مختلف، كارخانه جات در رده هاي سني مختلف و با آموزش مربيان در خصوص آگاهي و سلامتي اقشار مختلف جامعه تاكنون فعاليت هاي فراواني داشته و ورزشكاران تحت پوشش اين انجمن اكثرا در صبح زود يا عصرها براي انجام برنامه هاي نرمشي و حركات ورزشي كه رمز سلامتي است در اغلب ميادين و پارك ها به ورزش مي پردازند.
2-31 انجمن ورزشي بازي ها و تفريحات فدراسيون ورزش هاي همگاني
اهداف اين انجمن به شرح زير است:
تشويق و ترغيب آحاد مردم و خانواده ها و بويژه جوانان به بازي و تفريحات سالم بر اساس قوانين مصوب، پركردن اوقات فراغت ، ايجاد نشاط و تندرستي و كمك به امر آموزش و پرورش. اين انجمن در دنيا داراي فدراسيون بين المللي بوده و هر كشوري و هر منطقه اي داراي بازي و تفريح خاص خود مي باشد.اين انجمن مجددا در سال 1378 تشكيل شده، آيين نامه اجرايي آن به فدراسيون ارائه گرديد. در اين آيين نامه به تعداد بازي ها و تفريحات اشاره شده و گسترش آن در كشور بسيار چشمگير بوده است به نحوي كه سازمان هاي دولتي و غير دولتي راسا نسبت برگزاري جشنواره هايي در اين مورد اقدام مي نمايند (مانند شهرداري ها و فرهنگ سراها).از طريق مشاركت هر يك از خانواده ها در جشنواره ها فعاليت و شور و نشاط مشهود است و تمامي خانواده ها را بر مي گيرد (كودكان، نوجوانان، جوانان، ميان سالان، كهنسالان، مردان و زنان)فعاليت هاي اين انجمن در دوبخش انجام مي شود:
1ـ فعاليت هاي تنظيم شده فدراسيون در تقويم ورزشي.
2ـ فعاليت هايي كه از سوي شهرداري ها و فرهنگ سراها با هماهنگي انجمن بازي ها و تفريحات
مي باشد. در آسيا و جهان مسابقات به صورت منطقه اي و قاره اي برگزار مي شود.
2-32 انجمن ورزش بزرگسالان فدراسيون ورزش هاي همگاني
اهداف اين انجمن به شرح زير است:
1ـ از بين بردن فقر حركتي براي كليه افراد در مقاطع سني 40 سال به بالاي كشور.
2ـ حضور هر چه بيشتر پدر بزرگ ها و پدران و پسران به ميادين و فضاهاي ورزش و پارك ها
3ـ ايجاد انگيزه در نونهالان و نوجوانان و جوانان با مشاهده انجام تمرينات ورزشي توسط پدر بزرگ ها و پدران در صحنه هاي ورزشي.
4 ـ ايجاد انگيزه و نشاط و شادابي و ميل به تحرك و پويايي در بزرگ سالان.
از سال 1970 در قاره اروپا با حركت عده اي از علاقمندان و متخصصين شروع گرديد و به تدريج در اغلب كشورها تشكيلاتي جهت برگزاري تورنمنت ها و همايش ها پايدار گرديد وهم اكنون در اغلب كشورها تشكيلاتي جهت برگزاري فعاليت هاي ويژه بزرگ سالان وجود دارد و مسابقات و كنگره هاي جهاني برگزار مي گردد. در اوايل انقلاب به همت تني چند از پيشكسوتان و علاقمندان در اداره كل جهاد تربيت بدني آن زمان شكل گرفت و به تدريج با توجه به علاقمندي كه در مردم وجود داشت به صورت يك انجمن فعال كه در اغلب استان ها نماينده دارد در رشته هاي دوهاي عمومي، پياده روي، دوچرخه سواري و ورزش صبحگاهي فعاليت مي نمايند. ورزشكاران تحت پوشش اين انجمن اكثرا در صبح هاي زود براي انجام نرمش ها و حركات كه رمز سلامتي و قوي تر زندگي كردن در دوران سال خوردگي محسوب مي شود و به اصطلاح خارجيان LIVE LONGER BUT STRONGER مي باشد در اغلب ميادين و فضاهاي ورزشي به ويژه استاديوم ها و پارك ها به پياده روي و دويدن آهسته مبادرت مي ورزند.تعداد شركت كنندگان و علاقمندان در اين فعاليت هاي فرح بخش ورزشي در سراسر كشور به ترتيب؛الف: دويدن آهسته و نرمش هاي ساده بيش از يك ميليون نفر.ب: پياده روي كمتر از 500000 نفر.ج: دوچرخه سواري در حدود 100000 نفر مي باشند، كه به صورت مستمر به فعاليت و تمرين مي پردازند و به منظور ايجاد انگيزه و جذب هر چه بيشتر بزرگ سالان به ورزش و تربيت بدني،مسابقاتي به صورت ماهانه در استان ها و شش ماهه و يك ساله در قالب تقويم ورزشي به صورت سراسري توسط انجمن برگزار مي شود.شايان ذكر است كه مسابقات بين المللي و جهاني براي مقاطع سني 40 سال به بالا همه ساله در 5 قاره جهان برگزار مي شود ولي دوهاي فوق استقامت به صورت بين المللي همه ساله برگزار مي شود.
2-33 انجمن اسكيت فدراسيون ورزش هاي همگاني
اهداف اين انجمن به شرح زير است:
1ـ توجه و علا قمندي نوجوانان و جوانان به ورزش هاي سالم.
2ـ حضور هر چه بيشتر جوانان در ميادين و فضاهاي ورزشي توسط اسكيت بازان.
3ـ ايجاد انگيزه در نونهالان و نوجوانان با مشاهده تمرينات ورزشي توسط اسكيت بازان.
4ـ استفاده از اسكيت جهت انجام بعضي از امور توسط نوجوانان و جوانان.
5ـ ايجاد نشاط و شادابي و ميل به تحرك و پويايي.
اين ورزش در قاره اروپا با حركت عده اي از علاقمندان و متخصصين شروع شد به تدريج در اغلب كشورهاي اروپايي و آمريبكا با برگزاري تورنمنت ها و همايش ها پايدار گرديد و هم اكنون در اغلب كشورها تشكيلاتي جهت برگزاري فعاليت هاي ويژه اسكيت وجود دارد و مسابقات و

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع سازمان ورزش، سرفصل دروس، توسعه ورزش Next Entries مقاله رایگان با موضوع حضور ذهن، اوقات فراغت، افراد فعال