مقاله رایگان با موضوع جامعه مدنی، سازمان ملل، سازمان های مردم نهاد، اجتماعی و سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

باید مراحل ثبت و تأسیس را از طریق فرمانداری مربوطه و سازمانهایی که دارای گستره فعالیت در سطح استان هستند باید مراحل را از طریق دفتر امور اجتماعی استانداری دنبال نمایند.
۵) دریافت و بررسی مدارک توسط کارشناس مربوطه در استانداری یا فرمانداریها و اجرای تشریفات اداری شامل استعلام از مراجع ذیربط، طرح موضوع در هیئت نظارت و در صورت تصویب صدور پروانه فعالیت.
۶) ارسال اصل پروانه فعالیت به انضمام دو نسخه از اساسنامه و صورتجلسات مجمع عمومی مؤسس و هیئت مدیره طی یک نامه اداری توسط مرجع صدور مجوز به سازمان ثبت اسناد و املاک جهت ثبت و آگهی تأسیس سمن مورد نظر((http://athir.blogfa.com.

2-2-25- پیشینه سازمان های مردم نهاد در جهان:
اگرچه انجمن‌های داوطلبانه شهروندان در سراسر تاریخ وجود داشته‌اند، لیکن سازمانهای غیردولتی اغلب به همان منوال که امروزه، بویژه در سطح بین‌الملل دیده می‌شوند، در دو قرن اخیر توسعه یافته‌اند. یکی از اولین سازمان‌های اینچنینی، صلیب سرخ جهانی است که در سال ۱۸۶۳ تاسیس شد.
عبارت «سازمانهای غیردولتی» با تاسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ که مفاد آن در ماده ۷۱ از فصل ۱۰ منشور سازمان ملل آمده‌است، به وجود آمد.
اولین تعریفی که از «سازمانهای غیردولتی بین‌المللی»(INGO) ارائه شده‌است مربوط می‌شود به قطعنامه ۲۸۸ (۱۰) ECOSOC به تاریخ ۲۷ فوریه، ۱۹۵۰ : که در آن اینچنین آمده است«هر گونه سازمان بین‌المللی که از طریق پیمان و معاهده بین‌المللی ایجاد نشده‌است». نقش اساسی سازمانهای غیردولتی و دیگر «گروههای اصلی» در توسعه پایدار در ماده ۲۷ دستور کار ۲۱ به رسمیت شناخته شده‌است، که منجر به توافقات جدید و بازبینی شده برای روابط شورایی بین سازمان ملل و سازمان‌های مردم‌نهاد شد.
فرآیند جهانی‌سازی در قرن بیستم موجب اهمیت یافتن سازمانهای مردم‌نهاد شد. امکان حل خیلی از مشکلات داخل یک کشور وجود نداشت. معاهدات بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی از قبیل سازمان تجارت جهانی بیش از حد بر منافع موسسات مالی بزرگ متمرکز بودند. در اقدامی برای متعادل کردن این روند، سازمانهای غیردولتی با تاکید بر مسائل بشردوستانه، کمک به توسعه پایدار تاسیس شدند که نمونه بارز آناجلاس اجتماعی جهان است که هر ساله در ماه ژانویه در داووس برگزار می‌شود و رقیب اجلاس اقتصادی جهان محسوب می‌شود. پنجمین اجلاس اجتماعی جهان در پورتو آلگربرزیل برگزار شد و نمایندگان بیش از ۱۰۰۰ سازمان غیردولتی در آن شرکت کردند.

2-2-26- مراحل تکامل شکل گیری سازمانهای غیردولتی
سه مرحله یا دوران تکامل سازمانهای غیردولتی توسط کورتون سال ۱۹۹۰ در نوشته‌ای تحت عنوان «سه دوره شکل گیری فعالیتهای داوطلبانه» شناسایی شده‌است. در مرحله اول، نوع خاصی از سازمان مردم‌نهاد شکل می‌گیرد که بر امداد رسانی و رفاه متمرکز بود و مستقیما به افراد ذینفع خدمات امدادی ارائه می‌کرد. توزیع غذا، تامین پناهگاه و ارائه خدمات بهداشتی نمونه‌هایی از خدمات این قبیل سازمانهای مردم‌نهاد بود. در واقع سازمان مردم‌نهاد در این مرحله نیازهای روز افراد را تشخیص می‌دادند و به برآورده ساختن آنها می‌پرداختند. در مرحله دوم از تکامل، سازمانهای مردم‌نهاد از لحاظ وسعت و اندازه کوچکتر شده و به مجموعه‌های مستقل و خودکفای محلی تبدیل شدند.
سازمانهای مردم‌نهاد در این مرحله از تکامل، امکانات جوامع محلی را گسترش دادند تا بتوانند با ‘اقدامات محلی مستقل’ نیازهای آنها را برآورده سازند. کورتن مرحله سوم از تکامل و شکل گیری سازمانهای مردم‌نهاد را ‘ توسعه نظام‌های پایدار’ می‌خواند. در این مرحله، سازمانهای مردم‌نهاد می‌کوشند تغییراتی را در سیاستها و موسسات در سطح داخلی، ملی و بین‌المللی به وجود آورند؛ آنها از نقش سابق خود که تامین و ارائه خدمات عملیاتی بود، فاصله گرفته و نقش کاتالیزوری به عهده گرفتند. به تدریج این سازمان از سازمان مردم‌نهاد امداد رسان به سازمان مردم‌نهاد توسعه و آبادانی تغییر ماهیت داد.

2-2-27- وضعیت سازمان های مرد نهاد در جهان
طبق گزارش اتحادیه بین‎المللی جمعیت ها، در سال 1909 تعدادسازمان‎های بین‎المللی مردم نهاد 176،  در پایان سال 1930،  581،  در آغاز سال 1990، 4646و در سال 2004،  7261 فقره بوده است.  بخش بزرگی از این سازمان‎های غیردولتی و مردم نهاد بین سالهای 1970و1980میلادی بوجود آمد.  منشأ این سیر شتابان صعودیجنبش1968در ایالات متحده آمریکا و اروپا بود.  این که چرا جنبش68 توانست به یکباره چنین انرژی عظیمی‏در عرصه عمومی‏بیافریند، دو عامل تعیین کننده را میتوان نام برد:
1-رشد جمعیت شهری، 2 – توسعه آموزش عمومی ‏و آکادمیک شهروندان. 
جنبش68 که از ایالات متحده به اروپا انتقال یافت،  یکی از مهمترین نقاط عطف جنبش‎های ‏اجتماعی در مناسبات سرمایه داری مدرن است.  یکی از تأثیراتمستقیم این جنبش،  گسترش بی سابقه جمعیت‎ها ‏و انجمن‎های مدنی در آمریکای شمالی و اروپاست.  نرخ متوسط رشد این ابتکارات مدنی بین سالهای 70 و80 قرن بیستم،500 درصد بوده است.  محرک و عامل بعدی در گسترش سازمان‎های مردم نهاد،  ورود جوامع گوناگون به مرحله نوینی از جهانی شدن بود که با گسترش فناوری اینترنت توام گردید. 
این دوره،  از اوایل سال‎های 90 قرن بیستم آغاز شد.  ولی این وضعیت جدید،  تنها در گسترش کمی‏این نهاد ها،  موثر نبوده.  وضعیت جهانی شدن و فرآیند ارگانیک تر شدن جهان،  نه تنها وظایف و کارکردهای سازمان‎های غیردولتی را نیز تغیر داد بلکه وزنه آنها را در عرصه بین‎المللی سنگین تر کرد. به طور کلی می‎توان گفت که از یک سو منشا سازمان‎های غیردولتی در جنبش‎های ‏اجتماعی نهفته است و از سوی دیگر خود این جنبش‎های ‏اجتماعی –مدنی،  تحت تاثیر مستقیم توسعه شهر نشینی و گسترش آموزش عمومی‏و آکادمیک شهروندان قرار دارند. 

2-2-28-پیشینه سازمانهای مردم نهاد  در ایران
توجه به زمینه پیدایش و رشد سازمان های مردم نهاد در تحلیل هویت و ابعاد آن نقش مؤثری دارد. اصطلاح سازمان مردم نهاد در معنایی که امروزه از آن فهمیده می شودبرای اولین بار در حدود سال 1945به میان آمد. یعنی زمانیکه سازمان ملل متحد برای تفکیک بین سازمان های متعددی که با آنها در ارتباط بود هرگونه بدنه و ساختار غیر دولتی و غیرانتفاعی را NGO نامید؛ بویژه سازمان هایی که نقش و جایگاه مشاوره ای داشتند و از طرفی نه زیر مجموعه دولت ها بودند و نه عضو حکومتی. این مفهوم پس از آن به تدریج مقبول افتاد و در اثر رواج عمومی به شکل اصطلاح رایج درآمد.
بررسی تاریخ شکل گیری و فعالیت «سمن» در ایران نشان می دهد که تجدد گرایی، تأثیر ژرفی بر ساختار و جهت گیری این سازمان ها نهاده است و آنها را بیش از بیش رواج داده است.
البتهسابقه سازمان های مردم نهاد در کشور ریشه های تاریخی فراتر از قرون اخیر دارد. این سازمان ها در ایران باستان نیز فعال بوده اند. در شهرهای کشورمان نظام انجمن های صنفی تمامی جمعیتی را که در زمینه ای اقتصادی، تولید، توزیع و خدمات فعالیت می کردند در بر می گرفت. همچنین مساجد، تکایا، هیأت‌های مذهبی و قهوه خانه‌ها را نهادهای غیردولتی سنتی قدیمی می‌دانند.
بسترهای اصلی این فعالیت به ارزشمندی تعاون و همیاری، خیر خواهی و نیکوکاری و هدایت حرف بوده است. تمدن ایران باستان، آموزه های دینی در قرآن و روایات و تمدن پر فراز و نشیب اسلام زمینه های عمده ترغیب به تشکل های غیر رسمی و غیر انتفاعی در دوره های اخیر بوده است(نمازی،84:1386).
سابقه شکل گیری جامعه مدنی در ایران را شاید بتوان در دوره صفویه یافت که با ظهور طبقات و گروه های اجتماعی و فعالیت آن ها در مناسبات اجتماعی و سیاسی دگرگونی هایی در تاریخ ایران پدید آمد.از جمله این طبقات و گروه های جدید در کنار گروه های سنتی مثل اشرافیت زمین دار و اشرافیت دربار؛ طبقه روحانیت که در دوره های بعد نقش تعیین کننده ای در تحولات و جریانات سیاسی و اجتماعی داشتند و نیز طبقه تجار که در نتیجه توسعه تجارت و توسعه ارتباط با غرب به تدریج پدیدار گشتند قرار داشتند.
با روی کار آمدن حکومت قاجار، گروه های سنتی به حیات خود ادامه دادند اما روحانیت در این دوره در بیداری مردم جامعه دربرخورد با مشکلات خارجی گستره وسیع تری از مشارکت در صحنه سیاسی و اجتماعی را برعهده گرفت. و نیز پیوند بین روحانیت و بازار برقرار گردید که بعدها دگرگونی های سیاسی- اجتماعی ایران اثرات مهمی را برجای نهاد. همچنین در این دوره در نتیجه روند صنعتی شدن و پیچیده شدن روابط اقتصادی و اداری جامعه شاهد ایجاد روشنفکران هستیم که با افزایش نقش آنها در اداره امور میزان اثرگذاری آنها دگرگونی های اجتماعی افزایش یابد.
در دوره مشروطیت نهضت مشروطه علی رغم بوجود آمدن یک دولت اقتدارگرا در انتقال جامعه از استبداد به شکل جدید اجتماعی که در آن مفاهیم آزادی و حقوق جامعه مدنی چیره شوند موفق بود. با پیروزی انقلاب مشروطه نظام مشروطه به سمت حزب گرایی و فرقه گرایی رفت و تا زمان استقرار کامل سلطنت رضاخان دو حزب سیاسی تأسیس شد که شامل حزب اعتدال و حزب دموکرات بود.
با ورود اندیشه جدید غرب به ایران از طریق اشخاصی که برای نخستین بار با صاحبان این فکرها که به ایران در قالب های گوناگون تبلیغی، سیاحتی و مانند آن رفت و آمد داشتند با ایرانیانی که به دلایل مختلف به اروپا رفتند و با پدیده ها و ابزارهای اجتماعی غرب بویژه نهادهای جمعی آشنا شده یا حتی به عضویت آن درآمدند و تأثیر بسزایی در شکل گیری نهادها و انجمن های بعدی داشتند.
عامل دیگری که در پدید آمدن انجمن ها مؤثر بود می توان به نظام نامه انتخابات اصنافی دور اول مجلس شورای ملی مصوب به نظام نامه انتخابات اصنافی دور اول مجلس شورای ملی مصوب 17 شهریور 1285 اشاره داشت که در آن بر تشکیل انجمن هایی برای نظارت بر انتخابات در شهرهای ایران اشاره شده است. ورود انجمن در صحنه فعالیت های سیاسی برای دفاع از مشروطیت موجب شد تا مخالفان مشروطه نیز به منظور مقابله با این موضوع اقدام به ایجاد انجمن هایی نمایند که این رشد روز افزون انجمن ها را در پی داشت. از این دوره به بعد با استبداد رضاخان و سرکوب هرگونه فعالیت حزبی و آزادی خواهی تا دو دهه نهادهای مدنی موجود از میان رفت و هرگونه تشکل و گروه بندی سیاسی و اجتماعی به شدت سرکوب شد. با سرنگونی رضاشاه و جایگزینی محمد رضا پهلوی حزب ها و جمعیت های سیاسی که بار دیگر به صحنه آمده بودند . بعد از کودتای 28 مرداد 1332 با سرکوب حزب ها و نیروهای سیاسی بار دیگر در روند جامعه مدنی وقفه ایجاد شد.
با روی کار آمدن دموکرات ها در آمریکا در سال 1339 عصر دیگری در فعالیت سیاسی آغاز شد. از این دوره به بعد فراز و نشیب هایی در فعالیت حزب ها و تشکیلات رخ داد و مدام احزاب جدیدی که مولود شرایط اجتماعی و سیاسی جدید بودند شکل می گرفتند که در نهایت تشدید فعالیت همین گروه ها و حزب ها و مشارکت توده مردم در مخالفت با ساختار حکومتی نظام سرنگونی رژیم شاهنشاهی و پیروزی انقلاب اسلامی را به همراه داشت.
پیروزی انقلاب نقطه عطف مشارکت سیاسی- اجتماعی مردم ایران بود که پس از دوران اولیه استقرار و بعد دوران جنگ تحمیلی و دوران سازندگی، در دوره اصلاحات با تأکید بر مشارکت سیاسی مسیر حرکت بسوی جامعه مدنی عمدتاٌْ در چارچوب مدرن و غربی و میان طبقه تحصیل کرده بیشتر شدت گرفت(دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور،238:1380).
وپس ازآن صندوق‌های قرض الحسنه، خیریه‌ها، انجمن‌های اسلامی وحتی دوره‌های فارغ التحصیلی در دوران بعدتر و سپس اتحادیه‌ها، اصناف و نظام‌های صنفی ومهندسی و غیرهشکل‌های جدیدتر نهادهای مدنی هستند که البته رفته رفته می‌بایست ازدست مدیران نیمه دولتی خارج شوند.
با این وجود آیین نامه تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی مورخه 29/3/1384 بنا به پیشنهاد مورخه 8/5/1383 وزارت اطلاعات و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب و اجرایی شد. عناوینی چون «جمعیت»، «انجمن»، «کانون»، «مرکز»، «گروه»، «مجمع»، «خانه»، «موسسه» می‌توانند بجای

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع سازمان های غیردولتی، برنامه سوم توسعه، برنامه چهارم توسعه، مجمع عمومی Next Entries مقاله رایگان با موضوع های غیر دولتی، سازمان های مردم نهاد، سازمان های غیردولتی، امنیت اجتماعی