مقاله رایگان با موضوع توسعه ورزش، ورزش قهرمانی، سیستان و بلوچستان، برنامه ریزی راهبردی

دانلود پایان نامه ارشد

آید.

واژگان کلیدی :استراتژی، توسعه و ورزش قهرمانی فوتبال

فصل اول

کلیات تحقیق

1 – 1 ) مقدمه
به طور کلی ورزش در تمام زندگی از اهمیتی زیادی برخوردار است و موجب می شود افراد مکان مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت خود داشته و در تامین سلامت جسمی و روحی آنان تاثیر بسیار زیادی دارد. بسیاری از آثار نامطلوب محیط اجتماعی و اقتصادی، وضع خانوادگی، وراثت و نظایر آن با استفاده از ورزش می تواند کاهش و یا حتی به طور کلی از میان برود. در تعریف منشور اروپا در سال 1992 میلادی ورزش به معنی هر شکلی از فعالیت بدنی است که از طریق مشارکت اتفاقی یا سازماندهی شده به بهبود سلامت بدنی و روحی کمک می کند و ورزش شکل دهنده روابط اجتماعی یا دلیل کسب نتایج در تمامی سطوح رقابتی می- شود(بدری آذرین،1385).
فعاليت هاي ورزشي تاثير روز افزوني بر فعاليت هاي گوناگون انسان از جمله فعاليت هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دارند، اين تاثير را مي توان در قلمرو آموزش و بهداشت نيز به خوبي احساس كرد. ورزش حتي تا عمق نهادهاي اجتماعي گوناگون اعم از خانواده، مدرسه، شهرداري و خدمات مربوطه، مؤسسات و بخش هاي خصوصي رسوخ كرده و با نفوذ در قلب رسانه هاي بزرگ و همگاني يكي از بزرگترين پديده هاي اجتماعي قرن بيستم است (گاستن مارگوته و رن لارن1 2000).
اجراي طرح هاي استراتژيك يكي از ضرورت هاي هر تشكيلات مي باشد و تشكيلات تربيت بدني و ورزش از اين قاعده مستثني نیست و نيازمند یک استراتژي جامع براي رشد و توسعة تشكيلاتي مي باشد (رمضانی،1383).
با توجه به ارزش و جايگاه ورزش در جمهوری اسلامی ایران و بخصوص ورزش قهرماني (كه متاسفانه، نسبت به ورزش قهرمانی در جهان، پيشرفت شاياني نداشته) نياز به تحقيق، مطالعه و همچنين تدوين برنامه هاي مدرن و به روز احساس مي شود، كه اين امر مسئوليت كارشناسان اين رشته را سنگين تر و حضور تخصصي تر آنها را طلب مي كند. عرصۀ رقابت هاي جهاني بسيار تنگ است، زيرا دوران روي آوردن به رويكرد هاي سنتي، موردي، مقطعي و تصادفي ديري سپري شده. به جاي آن رويكرد هاي علمي، فنون و تجارب متراكم و سازمان يافته، برنامه ريزي فرا گير و رويكرد سيستمي مي توان به بهره گيري بهينه و كارا از فرصت ها پرداخت و از تهديدات رقبا و محيط مصون ماند.
ورزش در قرن بيست و يكم با تقاضا ها و محدوديت هاي بي شماري مواجه است، انتظار براي داشتن جامعه اي سالم و فعاليت هاي ايمن عموميت بيشتري يافته. امروزه در صحنه رقابت هاي حرفه اي، فوتبال از ورزش هاي متداول و جذاب به ويژه در مدارس و دانشگاه هاست كه از درجه پذيرش خاصي برخوردار است و فراگيري اين ورزش آسان بوده به طوري كه مي توان از آن به عنوان يك ابزار تفريحي سالم بهره گرفت(ابراهیم خسرو،1385).
با وجود پتانسيل هاي بالاي ورزشي در جمهوری اسلامی ایران كه از جمله مهمترين آنها: داشتن جوانان مستعد و توانمند مي باشد که متأسفانه ورزش قهرماني جايگاه اصلي و شايسته خود را به دست نياورده، لذا براي كسب اين جايگاه، توان و تخصص مديران ورزشي، امري ضروري و اجتناب ناپذير به نظر مي رسد، كه اين خود، نشانگر ضرورت نقد و مقايسه نقاط قوت و ضعف ورزش كشور با ديگر كشور هاي جهان، بخصوص كشورهايي كه در اين زمينه صاحب نام بوده و از قدرت، تخصص و عملكرد بالايي برخوردار هستند، مي باشد.
برنامه ريزي براي ورزش قهرمانی فوتبال بايد در سطح كشور به طور يكسان، پايه ريزي و اجراء شده و تنها به پايتخت محدود نشود، بلكه استانهاي غیربرخوردار را نيز شامل شود، تا ورزش كشور بتواند جايگاه خود را ترقي دهد. استان سيستان و بلوچستان از جمله استان هاي غیربرخوردار كشور مي باشد كه به جرات مي توان گفت از نظر پتانسيل ورزش، در سطح بالايي بوده ولي از جهت طراحي، اجراي برنامه، تحقيق و مطالعه دچار كمبود مي باشد.
سطح فوتبال استان از لحاظ طرفداران و پتانسیل های بالا هنوز نتوانسته جایگاه مورد نظر خود را در کشور پیدا کند. لذا براي رشد و توسعه همه جانبه اين ورزش ضرورت ايجاد و تدوين استراتژي هاي مطلوب احساس مي شود، بنابراين ضروري است كه با تحقيق در زمينه وضع موجود فوتبال و مقايسه آن با وضع مطلوب، زمينه برنامه ريزي راهبردي را براي توسعه اين رشته ورزشي ايجاد شود. اميد است با بكار گيري دقيق استراتژي هايي كه در پايان تحقيق ارائه خواهد شد توسط مسئولين ذيربط زمينه توسعه پايدار اين رشته ورزشي در سطح استان فراهم آيد.
1 – 2 ) بیان مسأله
اكثر مردم بر اين امر واقف اند كه ورزش، بخش مهمي از نحوه زندگي انسان است، ورزش شامل فعاليتهاي هر كس با يك منظور و در محيطي متفاوت با محيط روزانه، براي مسابقه، لذت بردن براي كسب برتري، پيشرفت مهارت يا تركيبي از اين ها ست. تربيت بدني و علوم ورزشي يكي از شاخه هاي علوم انساني است، كه از جهات مختلف با علوم پايه و علوم تندرستي پيوند يافته، حالا اثر و نقش آن در رابطه با توانبخشي و بهسازي جسمي و رواني افراد جامعه غير قابل انكار است و در نظام جمهوري اسلامي ايران از جايگاه و منزلت ويژه اي بر خوردار مي باشد، مديريت ورزشي كه يكي از شاخه هاي حوزه دانش تربيت بدني است، تمام جنبه هاي مديريتي در برنامه هاي مختلف ورزشي را در بر مي گيرد، ظهور اين قلمرو تخصصي در گسترش مباني علمي رشته و توسعه و ارتقاء فعاليت هاي ورزش مؤثر است(شرکت راد سامانه،1384).
در ایران ورزش از اهميت خاصي بر خوردار است، بویژه ورزش قهرماني که داراي اهميت بيشتري نسبت به ورزش همگاني دارد. بطور كلي موفقيت بين المللي براي ورزشكاران يك كشور، باعث تقويت وجهه و اعتبار آن كشور در سطح جهان است(هیل ویلیام 1997).
فری و استونر (1995) 2 و فرید دیوید (1998) 3 برنامه ریزی راهبردی را ابزار مدیریتی توانمندی تعریف می کنند که برای کمک به سازمان ها طراحی شده تا آنها به صورت رقابتی خود را با تغییرات پیش بینی شدۀ محیط تطبیق دهند.
به ورزش قهرمانی فوتبال اهميت بيشتري نسبت به دیگر رشته ها داده مي شود كه به علت جذابيت و پر طرفدار بودن اين رشته نسبت به ساير رشته هاي ورزشي است(محمدی،1384)، ورزش قهرماني فوتبال جمهوری اسلامی ایران نسبت به كشورهاي برزیل، ایتالیا، روسیه، آلمان، آرژانتین، اسپانیا و دیگر کشورهای صاحب قدرت كه از اين لحاظ در سطح بالايي قرار دارند، جايگاه ارزشمندي ندارد، كه اين امر نیز در استان سيستان و بلوچستان نسبت به كل كشور نيز مصداق دارد(62و63)، در چند دهه گذشته رقابت بين كشورها براي بالابردن مدالها در رقابتهاي بين اللملي شدت بالايي به خود گرفته و اين امر منجر شده كه دولتها و سازمان هاي ورزشي در سرتا سر جهان ميزان بودجه اختصاصي مربوط به ورزش قهرماني مخصوصاً رشته فوتبال را افزايش دهند و به منظور موفقيت بين المللي سيستمهاي ورزش قهرماني كشورها شديداً متجانس و همگن شده اند و همه آنها تقريباً از سيستم واحدي پيروي مي كنند(گیلدفورد برو،2000)4. علي رغم افزايش رقابتها و تجانس سيستمهاي ورزش قهرماني فوتبال، استراتژي مطلوب براي موفقيت بين المللي، ريشه در پروژه هاي تحقيقاتي دارد و البته اين امر در ورزش قهرماني فوتبال استان سيستان و بلوچستان كه نسبت به ورزش قهرماني فوتبال كشور در سطح پايين تري قرار داشته و نياز به تلاش و پيشرفت بيشتري دارد، نيز صادق است. هر امري كه بخواهد پيش بسوي موفقيت رود، نياز به برنامه ريزي، طراحي و تدوين استراتژي هاي خاص و نظام مندي دارد و از آنجايي كه ورزش قهرماني فوتبال استان سيستان و بلوچستان با داشتن پتانسيل هاي بالا در فوتبال جايگاه اصلي خود را در كشور هنوز بدست نياورده، لذا نياز به طراحي و تدوين استراتژي براي حل اين معضل امري بسيار مهم است، و پرسش اصلي پژوهش حاضر، عبارتست از: (( چه استراتژي هايي بايد طراحي و تدوين شود كه ورزش قهرماني فوتبال در استان سيستان و بلوچستان توسعه يابد؟ ))
1 – 3 ) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
ارتقاء سطح كمي و كيفي سازمان ها و توسعه بهسازي آنها در سطح خرد و كلان از موضوعات مهم برنامه ريزان توسعه پايدار مي باشد. نهاد هاي ورزشي در كشور بايستي توسط مديران برنامه ريزي شوند تا زمينة توسعه پايدار آنها همواره ايجاد شود و كلية نهادهاي ورزشي در مقام رقابت با ساير نهادها، بايستي بستر حيات و بقاء خود را همواره برنامه ريزي كنند(الوانی،1376).
فوتبال جمهوری اسلامی ایران در سطوح استاني از اين قاعده مستثني نيست، لذا براي توسعة پايدار فوتبال كشور بايستي سراغ برنامه ريزي خرد در سطوح استاني رفت.
رونق فوتبال در استان سيستان و بلوچستان گوشه اي از پيشرفت این رشته در کشور می باشد، حلقه هاي مسير ترقي اين ورزش در اين استان به صورت گسسته و ناقص مي باشد، بطوریکه بحث استعداديابي و مراكز و نهادهاي حمايت كننده، مسير ترقي ورزشكاران اين رشته از سطوح آماتور تا سطوح بالاي مهارتي در برخي موارد مبهم مي باشد. وضعيت منابع انساني درگير در فوتبال از مربي، داور، پرسنل و غيره کاملأ مشخص نمي باشد و ابعاد فوتبال تفريحي، قهرماني، آموزشي و حرفه اي به لحاظ برنامه ريزي و سياستگذاري و مراكز حمايت كننده آنها به وضوح روشن نمي باشد.
بحث حمايت كنندگان مالي، امكانات و تجهيزات آن به صورت كمي مشخص نمي باشد و همچنین نحوه سياست گذاري متمركز يا غير متمركز آن بنا به استعداد بومي و محلي نا معلوم است.
بررسي استاندارد ها و نحوه ارزيابي از عملكرد، با تكيه بر شاخص ها به درستي تعيين نشده، حال با توجه به جایگاه فوتبال استان، پژوهش در زمينه شناخت وضع موجود و مقايسه آن با وضع مطلوب و بررسي ملاك ها و معيار هاي بحراني در زمينه ترقي بسيار حائز اهميت است، بنابراين با پژوهش حاضر اطلاعات آماري دقیق و گسترده اي از وضع موجود به دست خواهد آمد و بالطبع مسير توسعة پايدار فوتبال استان را مشخص خواهد نمود و شاخص هاي ارزيابي مقطعي و مستمر از روند رشد فوتبال به دست خواهد آمد و استاندارد هاي ورزش فوتبال استان و همچنين ماموريت نهاد هاي حمايت كننده استاني معلوم خواهد شد.
اين پژوهش با تكيه بر مطالعات علمي میتواند يك نماي جامع از وضع كنوني فوتبال استان در نزد سياست گذاران و برنامه ريزان ورزشي به وجود آورد و با ارائه راهبرد هاي عملياتي و اجراي دقيق و صحيح آن از سوي مسئولين بتوان گام هاي اساسي در مسير توسعه پايدار اين ورزش برداشت، همچنین پیش بینی میشود، نتایج این تحقیق الگویی مناسب برای پیشرفت و توسعه ورزش قهرمانی فوتبال سایر استان های غیربرخوردار باشد.
1 – 4 ) اهداف مشخص تحقیق
1 – 4 – 1 ) هدف کلی
1 ـ طراحي و تدوين استراتژي توسعه ورزش قهرماني فوتبال در استان سيستان و بلوچستان
1 – 4 – 2 ) اهداف ویژه
1 ـ تدوین وضعيت مطلوب استان سيستان و بلوچستان در زمينه ورزش قهرماني فوتبال
2- تدوين چشم انداز مطلوب توسعه ورزش قهرماني فوتبال در استان سيستان و بلوچستان
3 ـ تدوين ماموريت مطلوب توسعه ورزش قهرماني فوتبال در استان سيستان و بلوچستان
4 ـ تدوين اهداف بلند مدت توسعه ورزش قهرماني فوتبال در استان سيستان و بلوچستان
5 ـ تدوين نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهديدها در توسعه ورزش قهرماني فوتبال در استان سيستان و بلوچستان
1 – 5 ) سوالأت تحقیق
1 – 5 – 1 ) سوال های اصلی
1 – وضیعت استان سیستان و بلوچستان در زمینه ورزش قهرمانی فوتبال چگونه است؟
2 ـ راهبردهاي مطلوب توسعه در ورزش قهرماني فوتبال استان سيستان و بلوچستان چيست؟
1 – 5 – 2 ) سوال های فرعی
1 ـ چشم انداز مطلوب براي توسعه ورزش قهرماني فوتبال در استان سيستان و بلوچستان چيست ؟
2 ـ ماموريت مطلوب براي توسعه ورزش قهرماني فوتبال در استان سيستان و بلوچستان چيست ؟
3 ـ اهداف بلند مدت براي توسعه ورزش قهرماني فوتبال در استان سيستان و بلوچستان چيست ؟
4 ـ نقاط ضعف و قوت، فرصت و تهديدها در توسعه ورزش قهرماني فوتبال در استان سيستان و بلوچستان چيست ؟
5 ـ استراتژي ورزش قهرماني فوتبال در استان سيستان و بلوچستان چيست ؟
1 – 6 ) تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی
• استراتژي(عملیاتی): سياستها و خط مشي هاي كلي در جه

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع ورزش قهرمانی، سیستان و بلوچستان، توسعه ورزش، آزمون فریدمن Next Entries مقاله رایگان با موضوع جام جهانی، محدودیت ها، توانایی ها، ورزش قهرمانی