مقاله رایگان با موضوع تسلطی-، 2001).، گریگور،، نفهمیدن

دانلود پایان نامه ارشد

دارد فعالیت می‌کنند. از جمله ویژگی‌های افراد دارای این نوع جهت‌گیری هدف، ترس از نفهمیدن مطالب، شکست در یادگیری مواد درسی، فراموشی آنچه فرا گرفته‌اند و از دست دادن مهارت‌ها، توانایی‌ها و حافظه‌ی خود می‌باشد (الیوت و مک گریگور، 2001). در جهت‌گیری تسلطی-اجتنابی، هدف یادگیرنده این است که در یک چشم‌انداز درون‌فردی (در مقایسه با خودش) از شکست پرهیز کند. به طور خاص آن‌چه که مورد تمرکز است ارزیابی خود شخص از عدم شایستگی است. برای مثال یک یادگیرنده با جهت‌گیری هدف تسلطی- اجتنابی ممکن است سعی کند که از بدفهمی یا شکست در یادگیری مواد درسی بپرهیزد یا تلاش کند که آن‌چه را که یاد گرفته فراموش نکند و یا توانایی بدنی و ذهنی‌اش را از دست ندهد. برای یک جهت‌گیری هدف تسلطی- اجتنابی، مفهوم شایستگی تسلطی از دل تجربیات و سوابق مطلوب و بهینه‌ی پیشین ظهور می‌کند (الیوت و مک گریگور، 2001). یادگیرنده با مقایسه‌ی کارکرد فعلی خودش با سابقه‌ی کارکرد سطح بالای قبلی خود، درصدد اجتناب از نزول از سطح کارکرد قبلی و ارائه‌ی تصویری شایسته مشابه سابق می‌باشد. جهت‌گیری هدف تسلطی- اجتنابی بر پرهیز از نشان دادن نفهمیدن مطلب و یا پرهیز از یاد نگرفتن و یا مسلط نشدن به تکلیف متمرکز می‌شود (الیوت، 2005). به طور مفهومی جهت‌گیری هدف

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع جهت گیری هدف، خودکارآمدی Next Entries مقاله رایگان با موضوع راهبردهای مقابله