مقاله رایگان با موضوع تربیت بدنی، توسعه ورزش، منابع انسانی، ژیمناستیک

دانلود پایان نامه ارشد

الوانی، سید مهدی، تئوری سازمان، انتشارات نشر صفار، 1376.
7. الوانی، سید مهدی، مدیریت عمومی، چاپ سوم 1369.
8. باقری، قدرت الله، بررسی علل عدم موفقیت تیم های فوتبال استان قم در مسابقات قهرمانی کشور، بهار 1384، پژوهش نامه استان قم، شماره 3 از صفحه 185 تا 206.
9. بدری آذین 1385، بررسی وضیعت ورزش ژیمناستیک در ایران با رویکرد تدوین نظام جامع توسعه منابع انسانی در ورزش ژیمناستیک کشور، رساله دکتری دانشگاه تهران.
10. بیگلو، ناصر (1391). تدوين استراتژي هاي توسعه ورزش قهرماني در استان زنجان.
11. پورکیانی، محمد، (1378)، بررسی وضیعت موجود فضاهای ورزشی دانشگاه های سراسر کشور و میزان بهره گیری از آنها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.
12. جان، ام، برایسون، برنامه ریزی استراتژیک، مترجم، دکتر عباس منوریان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1381.
13. جلالی فراهانی، مجید، بررسی قوت ها و ضعف های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی فرانسه، (1998) به منظور ارائه راهکار برای جام جهانی 2006، سال 1384.
14. حیدری، مهرزاد، سازمان و مدیریت ورزشی، انتشارات پیام نور، 1380.
15. رحمان سرشت، حسین، مدیریت راهبردی تهران، 1385.
16. روبن آگوستاهر ناندز، مدیریت سازمان های ورزشی، ترجمه، علی رضا الهی و اسفندیار خسروی زاده، بامداد کتاب، 1386.
17. سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، مطالعات تفضیلی توسعه ی علمی پژوهشی، سیب سبز، چاپ اول, 1384.
18. سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، مطالعات تفضیلی توسعه ی فرهنگ ورزش، سیب سبز، چاپ اول, 1384.
19. سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، مطالعات تفضیلی توسعه ی منابع انسانی، سیب سبز، چاپ اول, 1384.
20. سند برنامه توسعه افتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جمهوری اسلامی ایران، 1378, شماره 2 لایحه برنامه.
21. سند توسعه بخش تربیت بدنی و ورزش استانها (1384)، مرکز ملی مدیریت و توسعه ورزش کشور، معاونت برنامه ریزی راهبردی.
22. سند راهبردی نظام جامعه توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور، 1382، شرکت راد سامانه.
23. سیف پناهی شعبانی، جبار (1390). طراحي و تدوين راهبرد توسعه ورزش قهرماني استان كردستان.
24. شرکت راد سامانه ، سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور،(1384).
25. علی احمدی، علیرضا، 1382، نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک، انتشارات تولید دانش، تهران.
26. علیجانی، عیدی, 1381, بررسی وضع موجود و تدوین شاخص های استعدادیابی در رشته دو و میدانی، نشریه پژوهش در علوم ورزشی، شماره 4.
27. علیزاده، محمد حسین، 1379، بررسی چگونگی گذراندن اوقات فراغت جانبازان و معلولین، نشریه حرکت، شماره 6.
28. غفرانی، محسن، 1390، طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمانی استان گلستان، شماره 5.
29. غفرانی، محسن (1387). طراحي و تدوين راهبرد توسعه ورزش قهرماني استان سيستان وبلوچستان.
30. غلامیان، جواد و شجیع، رضا، بررسی عملکرد سازمان ها و فدراسیون ورزشی ایران در عرصه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات. 1384.

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع ورزش قهرمانی، سیستان و بلوچستان، توسعه ورزش، اماکن ورزشی Next Entries منابع تحقیق درباره زیست محیطی، محیط زیست، حقوق بین الملل، دعاوی زیست محیطی