مقاله رایگان با موضوع تحلیل محتوا، روش تحقیق، رادیو و تلویزیون، جامعه آماری

دانلود پایان نامه ارشد

توجه مي‌كنند و موضوعات ديگر را در نظر نمي‌گيرند و از اين طريق، معيار‌هايي را كه با آنها مردم نامزد‌هاي انتخاباتي را ارزيابي مي‌كنند،‌ تغيير مي‌دهند (سورين و تانكارد، 1381،337).
زمينه چيني، در واقع دومين گام برنامه‌ريز ارتباطي است كه از اين طريق، رسانه‌‌ها مي‌كوشند با ارائه يك زمينه قبلي به مخاطب، زمينه‌اي براي تفسير ارتباط آتي فراهم كنند. از اين نظر، برجسته‌سازي به اهميت موضوع اشاره مي‌كند؛ ولي زمينه چيني مشخص مي‌كند كه آيا موضوعي خوب است يا بد (ويندال و ديگران، 1376، 357).
بر این اساس می‌توان گفت که در این سایت ها ی مورد بررسی برای شکل‌دهی به افکار مخاطبان و هم‌سو کردن آنها با سیاست‌های رسانه‌ای خود دست به تقلیل مطالب و برجسته‌کردن تحولات به نفع خود می‌کنند. اما برای دست یافتن به این مهم و سازوکار تقلیل و نحوه برجسته کردن قضاوت را به فصل پنجم موکول خواهیم کرد.
خلاصه خبر و عناوين: در راديو و تلويزيون، خلاصه خبر و عناوين همانند تيتر، عصاره و جوهره خبر و ماندگارترين بخش آن در ذهن مخاطب محسوب مي‌شود؛‌ خلاصه خبر و عناوين موضوع و جهت‌گيري بخش‌‌هاي خبري راديو و تلويزيون را مشخص مي‌كند و به مخاطب مي‌گويد كه كدام از رويداد‌ها از نظر آن بخش خبري مهم‌تر است (نصراللهي، 1387،157).
استراتژی دیگری که با گسترش و همه‌گیر شدن سایت‌های خبری از رادیو و تلویزیون الگو برداری شده خلاصه خبر و عناوین است. مهم‌ترین مزیت سایت‌ها نسبت به رادیو و تلویزیون این است، که به دلیل عدم گستردگی ساختار و هم‌چنین انتشار آسان‌تر و پوشش گسترده و فرامرزی، مخاطبان رسانه‌ای بیشتری برای آگاهی از تحولات بیشتر به سایت‌ها مراجعه خواهند کرد، گردانندگان سایت‌ها در راستای ایدئولوژی خود به عناوین و اخبار دلخواه خود رنگ و لعاب خواهند داد.

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3-1 شمای تحقیق
ضرورت بررسی مسائل اجتماعی به طرق علمی هر روز بیش از پیش به منظور برنامهریزی جهت حل این مسائل بیشتر می گردد. در این بین روش تحقیق به عنوان عامل اصلی در پژوهش از نقش حائز اهمیتی برخوردار است. این که کدام رویکرد را در پژوهش و مطالعه خود برگزینیم، با موضوع پژوهش ارتباطی وثیق و تنگاتنگ دارد.
روش مجموعه شیوه ها و تدابیری است که برای شناخت حقیقت و برکناری از خطا به کار برده می شود. در همه تحقیقات اجتماعی لازم است که مباحث نظری گفته شده در درون جامعه آماری به بوته آزمایش گذاشته شود تا صحت و سقم فرضیه های تحقیق که نشاندهنده ارتباط بین متغیرها هستند معین شود و به سوالات پاسخ داده شود. روش تحقیق پژوهشگر را در مسیری قرار می دهد تا به مطالعه و درک جنبه های مختلف زندگی اجتماعی بپردازد و او را از بسیاری از خطاهای احتمالی آگاه نماید. دستيابي به هدفهاي علم يا شناخت علمي ميسر نخواهد شد،‌ مگر زماني كه با روش شناسي درست صورت پذيرد. «روش سنگ بناي هر كار علمي است و اتخاذ روش علمي تنها راه دستيابي به دستاوردهاي قابل قبول علمي است.» (ساروخاني، 1375: 127)
یکی از این روشهای پژوهشی که این تحقیق نیز از آن بهره میبرد تحلیل محتواست که در مدیریت اطلاعات، شناخت و رفع مشکلات و کاستی ها و تصمیم گیریها نقش بسزایی دارد. تحلیل محتوا با طبقه بندی، تحلیل و تبیین داده ها پاسخ مناسبی در حل مسائل علمی ارائه می کند.
در این فصل محقق قصد دارد که مباحث روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه، روش انتخاب نمونه، برآورد و حجم نمونه واحد تحلیل ، روش سنجش متغیرها، تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم، تعیین متغیرها و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات را روشن کند.

3-2 روش تحقیق
تحلیل محتوا:
همواره از تحلیل محتوا برای سنجش تکامل و تحول رشته های علمی استفاده شده است (رایف،1385، 19). با توجه به اهداف و سوالاتی که در این تحقیق آمده، ما نیز از روش تحلیل محتوا و از آنجایی که در پی بررسی ویژگی های آَشکار متن های مورد نظر هستیم از تحلیل محتوای کمی استفاده خواهیم کرد.
از نظر هولستی روش تحلیل محتوا، فنی برای یافتن نتایج “پژوهش” از طریق تعیین عینی و منتظم ویژگی های مشخص پیام ها می باشد. دانیل رایف در تعریف تحلیل محتوا چنین می گوید: «تحلیل محتوای کمی، آزمون نظام مند (سیستماتیک) و تکرار پذیر نمادهای ارتباطی است که طی آن، ارزشهای عددی براساس قوانین معتبر اندازه گیری، به متن نسبت داده می شود و سپس با استفاده از روشهای آماری، روابط بین آن ارزشها تحلیل می شود. این عمل به منظور توصیف محتوای ارتباطات استخراج نتیجه درباره معنی آن یا پی بردن به بافت و زمینه ارتباط، هم در مرحله تولید و هم در مرحله مصرف صورت می گیرد.» (نقیب السادات، 1384)
تعاریف مختلفی از تحلیل محتوا ارائه شده است که بویژه به لحاظ سطح تحلیل کاملاً از یکدیگر متمایز می شوند علت آن هم کاربردهای متنوعی است که طی نیم قرن گذشته از این روش به عمل آمده است. از میان تعاریف ارائه شده به نظر می رسد تعریف هولستی و همچنین تعریف دانیل رایف، مناسب تر از تعاریف دیگر می باشد. چرا که نه آنقدر محدودند که فقط به تحلیل کمی محتوای آشکار بسنده کنند و نه آنقدر وسیع که به طور قاطع استنباط از محتوا درباره تأثیر بر مخاطب را بپذیرند.
پیتر اتسلندر سه شکل اصلی از تحلیل محتوا را مشخص می سازد: توصیفی، استنباطی، ارتباطی.
تحلیل محتوای توصیفی که براساس تعریف برنارد برلسون و لازارسفلد ساخته شده، یک روش تحلیل بعد از وقوع است، یعنی توصیف کمی محتوای بارز یک متن است. این بررسی هم توصیف نحوی (سبک و ساختار) و هم مفهوم شناسی یا تحلیل موضوعی یک متن را در بر می گیرد.
به نظر اتسلندر تحلیل محتوای استنباطی ادامه و گسترش تحلیل توصیفی است. استنباط در این مفهوم بدین معناست که مشخصه های خاصی از یک متن با مشخصه های خاصی از مضمون یا وضعیت اجتماعی مرتبط هستند. این روش صرفاً توصیف محتوای متن را مد نظر ندارد بلکه هدف آن نتیجه گیری از محتوای یک متن در جنبه هایی از واقعیت اجتماعی است. در این نوع از تحلیل محتوا، سؤال اصلی این است که آیا وسایل ارتباط جمعی، اوضاع اجتماعی را منعکس می کنند و یا برعکس رسانه ها خود پیشگام تحولات و اوضاع اجتماعی اند، یعنی خود تغییرات اجتماعی را موجب می شوند. به هر حال در این نوع تحلیل، تحلیل کیفی به تحلیل کمی اضافه می شود.
تحلیل محتوای ارتباطی به روشی اطلاق می شود که تمامی مسیر یک ارتباط واقعی را مورد بررسی قرار می دهد. هدف این روش دستیابی به نتایجی در مورد منظور فرستنده، تأثیر بر گیرنده و وضعیت و ارتباط براساس محتوای یک ارتباط است. در واقع نه تنها با متن یا برنامه پرداخته می شود بلکه ابعاد فرآیند ارتباط نیز با علائم کلامی و غیر کلامی موجود در فرآیند مورد توجه قرار می گیرند. بدین ترتیب تحلیل محتوای ارتباطی جامع ترین و در عین حال بحث برانگیزترین شکل تحلیل محتوا است. با توجه به تعریف روش ارتباطی این روش در سطحی بالاتر از روش استنباطی قرار می گیرد و در واقع روش توصیفی و استنباطی را در بر می گیرد(نقیب السادات،1384)
با توجه به تعاریف و اشکال مختلف تحلیل مختوا و همچنین ماهیت این پژوهش، از تحلیل محتوای استنباطی استفاده می کنیم.
3-3 سؤالات تحقیق
سؤال اصلی
1- چه تفاوتی بین نحوه بازتاب مطالب و اخبار گروه داعش در این سایت ها وجود دارد؟
سوالات فرعی تحقیق
1- آیا بین رسانه های مورد بررسی از نظر ارزش های خبری برجسته شده تفاوت وجود دارد؟
2- آیا بین رسانه های مورد بررسی در زمینه نوع ارائه مطلب تفاوت وجود دارد؟
3- آیا بین رسانه های مورد بررسی از نظر جانبداری تفاوت وجود دارد؟
4- آیا بین رسانه های مورد بررسی از نظر عناصر خبری برجسته شده تفاوت وجود دارد؟
5- آیا بین رسانه های مورد بررسی از نظر توجه به پیشینه مطلب در مطالب مربوط به گروه داعش تفاوت وجود دارد؟
6- آیا بین رسانه های مورد بررسی از نظر نوع منبع مورد استفاده تفاوت وجود دارد؟
7- آیا بین رسانه های مورد بررسی از نظر استفاده از امکانات چند رسانه ای (فیلم، عکس، کاریکاتور، فایل صوتی، و…) تفاوت وجود دارد؟
8- آیا بین رسانه های مورد بررسی از نظر اشاره به اختلاف شیعه و سنی در مطالب و اخبار مربوط به داعش، تفاوت وجود دارد؟
9- آیا بین رسانه های مورد بررسی از نظر چارچوب های معنایی مورد استفاده، تفاوت وجود دارد؟
10- آیا بین رسانه های مورد بررسی از نظر نوع اشاره به ماهیت داعش، تفاوت وجود دارد؟
11- آیا بین رسانه های مورد بررسی از نظر نوع اشاره به منشا و علل پیدایی داعش، تفاوت وجود دارد؟
12-آیا بین رسانه های مورد بررسی از نظر موضوعات مطرح شده در مطالب و اخبار مربوط به داعش، تفاوت وجود دارد؟
13- آیا بین رسانه های مورد بررسی از نظر راه حل و چگونگی مقابله با داعش، تفاوت وجود دارد؟
3-4 تعریف متغیرها و مفاهیم تحقیق
در این قسمت به تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق که از سؤالات اصلی و فرعی در فصل اول گرفته شده است، می‌پردازیم. لذا سعی شده که برای هر یک از سؤالات اصلی و فرعی تحقیق، یک متغیر انتخاب کرده و آن‌را تعریف نظری و عملیاتی کنیم.
فراوانی مطالب وب سایت ها
تعریف نظری: وب سايت، مجموعه‌اي از صفحات مرتبط به يکديگر است که انبوهي از اطلاعات را در قالب متن، تصوير، صدا، و فيلم در اختيار مخاطبان قرار می‌دهد و از طریق اینترنت قابل دسترسی است.
تعریف عملیاتی: در اینجا منظور از نام سایت سه سایت خبری پرس تی وی، سایت بی.بی.سی فارسی و سایت صدای آمریکا فارسی است که به طور 24 ساعت اخبار مربوط به تحولات مختلف دنیا را منعکس می‌کنند. در اینجا اگر اگر مطلب مربوط به سایت بی.بی.سی فارسی باشد به آن کد 1 و اگر مربوط به سایت صدای آمریکا فارسی باشد کد 3 و اگر خبر مربوط به سایت پرس تی وی باشد به آن کد 3 داده می شود.
نوع ارائه مطلب
تعریف نظری: منظور از سبک مطلب، قالب ارائه خبر است که مي‌‌تواند به يکي از اشکال ذيل باشد:
الف- خبر: گزارشي از رويداد‌هاي واقعي، که جنبه تازگي داشته و نظرات خبرنگار در آن دخالت ندارد. معمولاً از ابتدا تا به انتهای آن را يک نفر بيان مي‌كند.
ب- گزارش خبري: مطالبي كه با استفاده از منابع گوناگون، به منظور روشن شدن و تفهيم بيشتر وقايع منتشر مي‌شود. به عبارتي، گزارش خبري، شرح جزئيات خبر است که نظرات گزارشگر، در آن راه ندارد (روغني‌‌ها، 1382، ص 58).
ج- تحليل: تحليل و توصيف حقيقي رويداد، بدون اظهار نظر نويسنده يا گزارشگر است. در تحليل، معمولاً اطلاعات جمع‌آوري شده از منابع مختلف و سابقه تاريخي رويداد به هم مرتبط شده، کوشش در شناساندن علت و انگيزه و همچنين نحوه وقوع رويداد مي‌شود. در واقع به عناصر چرا و چگونه توأمان پاسخ داده مي‌شود (بديعي و قندي، 1378، صص 105-103).
د- مقاله: «نگارش و توسعه عقیده، فکر و نظر با استفاده از موضوع خبری و بهره گیری از روشهای صحیح نویسندگی، با رعایت نظمی منطقی و ایجاز است»(قندی،37:1388).
ه- نقد و تفسیر: نقد مطبوعاتی، ارزیابی و قضاوت درباره یک رویداد خبری هنری،ادبی و فرهنگی است که به منظور بررسی نکات مثبت و منفی آن رویداد صورت می گیرد(قندی،96:1388).
تفسیر،گزارش اخبار و وقایع همراه با ارائه عقیده و نظر نویسنده و پاسخ به عنصر خبری«چرا؟» است(همان،79).
تعریف عملیاتی: در اینجا اگر مطلب ارائه شده خبر باشد، به آن کد 1 داده شده است، اگر مطلب ارائه شده گزارش باشد، به آن کد2 داده شده است، اگر مطلب ارائه شده تحلیل باشد، به آن کد 3 داده شده است،اگر مطلب مقاله باشد به آن کد 4 ، اگر مطلب نقد و تفسیر باشد به آن کد5 و اگر مصاحبه باشد به آن کد 6 داده شده است.

عنصر برجسته شده در ليد یا پاراگراف اول مطلب
تعریف نظری: منظور يکي از عناصر خبري “چه کسي؟ چه چيزي؟ چه وقت؟ کجا؟ چرا؟ و چگونه؟” است که در آغاز ليد خبر، توسط سردبير خبر و يا خبرنگار سایت قرار گرفته است.
1- که: عوامل درگیر در ماجرای خبر،که شامل افراد یا اشیاء است.
2- چه: این عنصر،عمدتا بر ماهیت رویدادی که قرار است به خبر تبدیل

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع رسانه‌های جمعی، نظریه چارچوب، برجسته سازی، صدام حسین Next Entries مقاله رایگان با موضوع تحلیل محتوا، وب سایت ها، منابع مالی، علوم ارتباطات