مقاله رایگان با موضوع بی عدالتی، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، گیاه و درخت

دانلود پایان نامه ارشد

این بی عدالتی شده و همان سبب افسردگی روح کودک گشته و زمینه ساز اوّلین جرقه ی تبعیض در نزد وی خواهد بود. وقتی فشارهای جامعه از حد معینی می گذرد ؛ شخص برای خارج ساختن خود از این فشارها راهی می یابد که اغلب حالت تهاجمی دارد.
در جوامعی که مشکلاتی چون بیکاری ، تبعیض و بی عدالتی و فقر وجود دارد ، میزان جرم و بزهکاری بیشتراست و اشخاص بیشتر به سوی ناسازگاری پیش می روند.110
3-9)مبحث دوّم : عدالت و تبعیض در والدین و جلو های آن
3-9-1)گفتار اوّل : نقش تبعیض والدین در کودکان
معمولاً روح بشر از تبعیض رنح می برد، احساس تبعیض دردناک ، جنون آمیز و عصیان انگیز است ، مایه ی رشک و کینه توزی و خودخواهی و بدبینی است . اوّلین علایم و نشانه های احساس تبعیض این است که انسان از زنبودن یا مرد بودن خود ، راضی نباشد؛ یعنی اینکه کسی از جنسیت خود ، راضی نباشد . اینکه زن از زن بودنش و مرد از مرد بودنش ناراحت و ناراضی و ناخشنود باشد ناشی از عدم تعادل و سلامت روحی و روانی است که اگر این نارضایتی علل داخلی نداشته باشد عموماً ناشی از تبعیض است که در خانواده و یا اجتماع ، در میان این دو قشر زن و مرد قائل شده اند . این از مسائل مهم ، روحی و روانی تأثیر گذار در سلامت و تعادل روحی و روانی افراد می باشد . ایجاد بهداشت روانی و تعادل دراین زمینه می تواند باعث ایجاد خود پذیری در فرد شود و این حسّ خود پذیری شرط اساسی تعادل و سلامت روانی می باشد که نتیجه طبیعی آن اظهار رضایت فرد از جنسیت خویش و به عبارت دیگر خوشنودی زن از زن بودنش و مرد از مرد بودنش خواهد بود.
اینکه ، کودکان خود را به طور یکسان دوست نداریم و نیاز هم نداریم که اینطور ظاهر سازی کنیم .
ما هر یک از کودکان خود را جداگانه دوست داریم و نیازی نیست که خود را زحمت دهیم تا این دوست داشتن را از معرض دید کودکان دیگر پنهان سازیم ؛ ما هر چه قدر هوشیاری به خرج دهیم که از فرق گذاری بین کودکانخود جلوگیری کنیم ، به همان اندازه تک تک آنها در کشف نمونه های آشکار نا برابری هوشیار می شوند.111
چنانچه در دوران بارداری فرزند دوّم ، رفتارهای ما در امکان دسترسی کمتر فرزند اوّل به مادر و اقدامات احتیاطی مادر برای نوزادی که از فرق گذاری که در راه تولد است و تهیه ی مقدمات مربوطه برای وی ، همه و همه از عواملی است که اگربه درستی کنترل و مهار نشود ریشه ی احساس تبعیض و نهایتا حسادت کودک را تقویتمی‌نماید.
حوادث تلخ و ناگوار در گذشته و حال نشان می دهد که سرنوشت کودکان را به دست عواطف کور و کر پدران و مادران ( والدین ) سپردن کافی نیست ، این عواطف حساب نشده همان طوری که پدران و مادران را گه گاه و بلکه بیشتر اوقات به فداکاری و از خود گذشتگی نسبت به کودکان وادار می کند ، گاهی هم سند قتل و ضرب و شکنجه ی آنها را امضاء می کند.
پدران و مادران به حکم عواطف جوشان و نیرومند پدری و مادری فرزندان را در زیر پرو بال محبت خود می پرورانند و کمبودی برای آنها باقی نمی ماند. کمتر پدر و مادری است که آرزومند نباشد .
فرزندشان از تمام مواهب زندگی برخوردار گردد و آینده ای درخشان برایش تأمین نگردد.112
تردیدی نیست که کودکان جسما و روحاوا خلاقا مولود خصوصیات جسمی ، روحی و تربیتی والدین خود هستند و بنابراین اگر به خویشتن هم رحم نکنند و از آینده ی خود هم بیمناک نباشند ، وظیفه دارند که به فرزندان خویش رحم کنند و از اینده ی ایشان بیمناک باشند و آنها را در مسیرشکست وتنزل وانحطاط قرارندهند. گاهی کودکان و نوجوانان را در خانه ، و بزرگسالان را در اجتماع می بینیم که شاهد تبعیضها و نابرابریهایی هستند و به مقتضای فطرت عدالت خواه خود ، در برابر آن می ایستند .
مثلاً کودکی در خانه می بینید که پدر و مادرش به کودک خردسال بیشتر توجه دارند ، بین آنها فرق قائل می شوند . از احساس این بی عدالتی خشمگین شده و کینه ی اطرافیان و حتی کودکی را که مورد مهر بیشتر قرار گرفته در دل می گیرند . 113
پس عدم توجه والدین در رفتارهای خویش حتی در تقسیم محبت می تواند نقش ویران کننده ای در ساختار تربیتی شخصیت کودک داشته باشد .
3-9-2)گفتار دوّم : نقش و رابطه ی عدالت با تبعیض
تبعیض به هر صورت که باشد بین فرزندان موجب حسادت گردیده ، مشکلات رفتاری و تربیتی به دنبال دارد . پدران و مادران باید در حرف و عمل به فرزندان نشان دهند که فرقی بین آنها وجود نداشته و هیچ یک بر دیگری با هر خصلت و مزایا برتری ندارد و محبت او نیز مشروط نبوده و نسبت به همه یکسان است .114
برای تبیین اهمیت مطلب به احادیث ذیل اشاره می گردد :
بین فرزندان خود به عدالت رفتار نمایید ؛ همانگونه که مایلید فرزندان شما و مردم ، بین شما به عدل و داد رفتار کنند.115
امام صادق (ع) از پدر گرامی خود نقل کرده است که می فرمودند :
به خدا قسم رفتار من با بعضی از فرزندانم از روی تکلّف و بی میلی است . او را روی زانوی خود می نشانم ، محبت بسیار می کنم ، از وی شکرگزاری و قدردانی می نمایم ، با آنکه این همه احترام و محبت شایسته ی فرزند دیگر من است ، به این تکلیف تن می دهم ، اوو برادرش را بیش از حد احترام می کنم ، برای اینکه فرزند شایسته ام از شرّ آنان مصون باشد . برای اینکه اینان با کودک عزیز من رفتاری را که برادران یوسف نموده اند ، ننمایند . خداوند سوره ی یوسف را به طور نمونه بر پیغمبرش فرو فرستاد تا افراد نسبت به یکدیگر حسد ورزی نکنند و برادران حسود یوسف ، به حسد و ستم آلوده نشوند .116
امامعلی (ع) به مسئله ی رعایت در میان کودکان چنان اهمیت می داد که وقتی دو کودک خط خود را نزد امام مجتبی (ع) آوردند که بگویند : کدام بهتر است ؟ فرمودند : پسرم مواظب داوری خود باش ، زیرا در قیامت خداوند تو را مؤاخذه خواهد کرد .117
یا روزی شخصی نزد پیامبر (ص) یکی از فرزندان خود را بوسید و دیگری را نبوسید . حضرت فرمودند : چرا میان آنها به مساوات رفتار نکردی ؟ 118
از جمله اصول تربیتی ، داشتن رفتارهای عادلانه و به دور از هر گونه تبعیض در میان فرزندان است . نداشتن عکس العمل یکسان در برابر رفتارهای یکسان فرزندان ، موجب بی اعتمادی و کاهش علاقه نسبت به پدر و مادر و ایجاد کینه نسبت به خواهر یا برادری است که بیش از دیگری مورد توجه قرار گرفته یا می گیرد . 119
بسیاری از مشکلات اخلاقی و رفتاری نوجوانان ریشه در برخوردهای تبعیض آمیز و نامناسب و به دور از عدالت پدران، مادران و مربیان با نوجوانان دارد . به طوری که امام علی (ع ) می فرمایند :
دل نوجوان مانند زمین خالی از گیاه و درخت است که هر بذری در آن افشانده شود ، می پذیرد و در خود می پرورد ، پس فرزند عزیزم ، من در آغازجوانی ات به ادب و تربیت تو پرداختم ، قبل از آنکه دلت سخت گردد و از پذیرش چیزهای خوب سر باز زند . 120
اولیاء در تشویق و تنبیه و حتی توجه به فرزندان نیز بایستی عادلانه رفتار کنند . علاقه ی بیشتر نسبت به فرزندان نبایستی آشکارا و در نزد دیگران ابراز شود ؛ چون تحمل آن برای سایرین دشوار است .
گاهی پاره ای اختلالات رفتاری در کودکان و نوجوانان ، ناشی از این است که احساس می کنند پدر و مادر میان آنها و سایرین تبعیض قائل می شوند ؛ یا نسبت به آنها علاقه ی کمتری نشان می دهند و چون نمی توانند اعتراض خود را آشکارا بیلن کنند، احساس می کنند که با اظهار آن تحقیر می شوند و آن را نوعی گدایی محبّت می شمارند ، آن را به صورت عقده ای در دل خود نگه می دارند ، پس از چندی این عقده های عاطفی به شکلهای گوناگون از قبیل :سرکشی ، ستیزه جویی ، اضطراب و …. بروز می کند و گاهی این افراد را به افسردگی روحی مبتلا می سازد . 121
3-9-3)گفتار سوّم : جلوه ها و علل تبعیض
الف)جلوه های تبعیض :
ابراز خشنودی از تولد فرزند دختر یا پسر و نیز ناخشنودی نسبت به یکی از آن دو یا طرفداری از یکی از آنها در مواقع اختلاف و نیز سرزنش یکی ، از جلوه های تبعیض بوده که اثرات ویرانگر تربیتی و مهلک روانی در پی خواهد داشت . صور تبعیض در خانواده به شکلهای مختلف تجلی یا فته که به شرح آتی به نمونه هایی از آن اشاره خواهیم داشت :
1)تبعیض در جنس یکی از صوری است که سبب آزار کودکان می گردد . مثل فرق قائل شدن بین پسر و دختر و برتری نسبت به یکی از آنها به لحاظ جنسیت .
2)تبعیض گاهی به صورت اعمال محبت و بازی و سرگرمی با یکی از دو فرزند و ممنوعیت آن برای فرزند دیگر تحقق می یابد .
3) صورت دیگر آن تبعیض در بهره مندی کودک از مزایای حیات مثل گردش ، تفریح ، لباس و ….
4) تبعیض در شنیدن خواسته های فرزندان نسبت به یکدیگر ، مثل توجه ویژه به خواسته ها ی یکی در مقابل بی توجهی به خواسته ی دیگری .
5)ترجیح زمانی یکی نسبت به دیگری به لحاظ منحصر بودن دختر یا پسر مثل وجود یک پسر در مقابل چند دختر و بالعکس .
6)احساس تبعیض در تولد ی جدید ، بدین معنا که گاهی زمینه ی روانی برای یک کودک در زمان ولادت فرزند دیگر وجود ندارد .علی الخصوص این امر در فرزندان اول محسوس تر است ؛ چون طفل جدید را مزاحم حقوق خود تلقی می کند . البته تفاوت سنی زیاد بین دو فرزند سبب کاهش این احساس می گردد و چه بسا فرزند بزرگتر نسبت به ولادت فرزند خردسال که تفاوت سنی محسوسی بین آنها وجود دارد از این ولادت شادمان می شوند . این احساس تبعیض زمانی محسوس تر است که فاصله ی سنی کم بوده و عملا وقت و توجه و محبت والدین بیشتر معطوف مشکلات فرزند جدید می شود که لازم است در این خصوص اولیا با توجیه معقول و پسندیده ، زمینه ی روانی لازم را برای درک شرایط فرزند بزرگ تر فراهم آورند .
7)افراط در ابراز محبت نسبت به یکی ، سبب می شود که کودک دیگر احساس مظلومیت کند و چه بسا دردراز مدّت سبب انتقام جویی کودک نسبت به عاملی که سبب و مبنای این تبعیض است شده و باعث بروز عواقب ناهنجار می گردد .
همانگونه که بیان شد کمبود محبت یا فقدان آن از عوامل موثر در تربیت است که گاهی این کمبود ناشی از توجه بیشتر والدین به فرزند یا فرزندان دیگر است ؛ حال این علت توجه بیشتر ناشی از هر چه که می خواهد باشد .
چنین کمبود محبتی در کودک سبب و سر منشأ خشونت ، عقده های روانی ، شرارت ها و جنایات و حتی خودکشی و عواقب ناهنجار دیگر در زمانبزرگسالی است .
گاهی این امر سبب بیماری جسمی مثل کم اشتهایی و بی میلی و گاهی نیز روانی شامل یأس و نا امیدی و نارضایتی می گردد.
کودکی که در خانه تبعیض و جرم ببیند احساس نا امنی می کند .در حالی که اولیا بایستی تلاش کنند هر امری که برای کودک احساس امنیت در خانه را ایجاد می نماید ، تقویت نمایند .
معمولا فرزند اول که در اوایل یگانه فرزند است و مورد توجه وافر اولیا است ، در زمان تولد فرزند دوّم و در صورت عدم توجه والدین به حساسیت موضوع و نیز معطوف نمودن توجه ، مهر و علاقه ی خویش به فرزند دوّم مسبب بروز مشکلات روحی و تربیتی فرزند اول است .
البته در این میان با در نظر گرفتن این مطلب که حساسیت عاطفی دختران بیشتر از پسران است ؛ فلذا نیاز به دقت نظر اولیاء به این موضوع در برخورد با فرزندان کاملا احساس می گردد .
ب) علل تبعیض :
این مطلب که علل تبعیض در والدین متأثر از چه چیزهایی می باشد ؟ موارد و موضوعات مختلفی بیان گردیده است . مقصود از علل تبعیض ، آن چیزی است که زمینه ی فکری و روانی رفتار های تبعیض آمیز را سبب شده و نهایتا در اعمال و افعال فرد ظاهر و نمایان می گردد .
از جمله علل و موارد مهم و قابل ذکر شامل :
1)جهل ونا دانی والدین و غفلت آنها از حقوق کودکان
2)حساسیت و تعصب بیجا نسبت به جنسیت فرزندان
3)مشکل آفرینی برخی از کودکان در مقایسه با کودکان دیگر برای والدین که زمینه ساز دلسردی آنان می باشد .
4)زیبایی یا خوش زبانی یک فرزند نسبت به فرزند دیگر که از موجبات جلب توجه و محبت بیشتر والدین و اطرافیان می شود .
5)ناخواسته بودن ولادت طفل به گونه ای که والدین آمادگی پذیرش مولود را ندارند .
6)گروه بندی و جبهه گیری والدین در محیط خانه نسبت به بعضی از فرزندان .

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع مسئولیت پذیری، امام علی (ع)، امام حسن (ع)، رسول خدا (ص) Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، جرایم سازمان یافته، علنی بودن، حقوق مدنی