مقاله رایگان با موضوع (اسشاپ، تاب‌آوری،، 2006).، استرس

دانلود پایان نامه ارشد

سازه‌ی مشتمل بر ابعاد مختلف می‌داند که نه تنها به مهارت‌های روانی اشاره دارد، بلکه همچنین شامل امکان افراد برای استفاده از امتیازات حمایتی خانواده و سیستم‌های خارجی و اجتماعی به منظور مقابله‌ی بهتر با استرس می‌باشد. به طور کلی افراد تاب‌آور، نسبت به افراد آسیب‌پذیر انعطاف پذیرتر بوده و می‌توانند با استفاده کردن از منابع محافظتی متعدد، در برابر استرس از خودشان مراقبت کنند. این منابع می‌توانند خارجی یا داخلی باشند (اسشاپ و همکاران، 2006).

2-1-3-1- عوامل محافظ و عوامل آسیب زا

تحقیقات انجام شده در مورد تاب‌آوری، اشاره به عناصری دارد که علی‌رغم عدم وجود شرایط اساسی برای رشد سالم، یک فرد را برای رسیدن به نتایج رشدی خوب هدایت می‌کند (اسشاپ و همکاران، 2006). بنا بر اظهار راتر (1979)، همه‌ی افراد، تسلیم محدودیت‌ها نمی‌شوند و این مهم است که تعیین کنیم چرا این‌ چنین است و چه چیز آن‌ها را از خطراتی که با آن‌ها روبه‌رو هستند، محافظت می‌کند (جلیلی و حسین‌چاری، 1389). محققان تاب‌آوری، درگیر شناخت عوامل آسیب‌زا و عوامل حفاظتی شده‌ و عنوان کرده‌اند عوامل آسیب‌زا، اثرات منفی تهدیدات بالقوه‌ برای رشد یا عملکرد سالم را تشدید می‌کنند و عوامل محافظتی به عنوان ضربه‌گیر به کار گرفته می‌شوند و اثر

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع مقابله‌ی، استرس، مدار،، نمی‌شود، Next Entries مقاله رایگان با موضوع سختی،، (فرگوس، زیمرمن،، 2005).