مقاله رایگان با موضوع ارتکاب جرم، بزهکاری اطفال، کودک و نوجوان، اسناد بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

تلاش لازم به منظور آماده کردن فرزندان برای تشکیل خانواده و مسئولیت پذیری.
 متمرکز نمودن روشهای پیشگیری از ارتکاب جرم در اماکن …. برای ارتکاب جرم و نیز اصلاح ساختار و پاکسازی بافتهای اجتماعی آلوده با ایجاد امکانات آموزشی ، رفاهی ، تفریحی ، تسهیلات پزشکی و روانپزشکی و نیز ایجاد امکانات لازم برای کسب مهارتهای شغلی .
 فراهم نمودن تمهیدات لازم به منظور پیشگیری از جرایم سازمان یافته نسبت به کودکان از جمله قاچاق کودکان ، سوء استفاده جنسی و خشونت نسبت به کودکان ، سوء استفاده از نیروی کار آنها ، کنترل فیلمها ، کتب و مجلات کودکان ، تلاش برای کاهش نرخ طلاق ، رفع مشکلات اقتصادی خانواده و کنترل ونظارت بر مهاجرت خانواده به شهرهای بزرگ از طریق ایجاد تسهیلات لازم برای استقرار در مکان مناسب.
4-1-2)راهکارهای اصلاحی پس از ارتکاب جرم توسط اطفال
واکنش مقتضی نسبت به بزهکاری اطفال و نوجوانان ازدغدغه های اساسی و مهم هر نظام کیفری می باشد ورود طفل به فرایند قضایی می تواند ، موجد معایبی هم چون بر چسب خوردن رفتار طفل ، ورود استرس ها و فشارهای روانی و قرار گرفتن در محیط های مجرمانه می باشد که در نهایت علاوه بر طفل و خانواده وی ، گریبانگیر جامعه خواهد شد و اطفال را به سوی ارتکاب مجدد بزه های شدیدتر سوق می دهد.
با توجه به ملاحظات فوق و دیگر مقوله های اساسی پیرامون عدالت کیفری اطفال ، حقوق اطفال و نوجوانان از دهه ی 1980 میلادی شاهد تحول عظیمی در سطح بین المللی شد و چندین سند الزام آور و ارشادی بین المللی در خصوص ضرورت رعایت حقوق کودک و نوجوان و نحوه ی تعامل با این قشر از جامعه به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. در زمره مهمترین موضوعاتی که در اسناد بین المللی مورد توجه قرار گرفته است ، مقوله ی بزهکاری اطفال و نوجوانان می باشد به نحوی که تامل در مفاد این اسناد ، موید الویت بخشی سیاست جنایی بین الم

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع مواد مخدر، اصل برائت، جرایم سازمان یافته، پولشویی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، آیین دادرسی، جرایم سازمان یافته، حقوق دفاعی