مقاله رایگان با موضوع اختلالات روانی، عوامل محیطی، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

تاب‌آوری

مدل‌های تاب‌آوری شیوه‌ی کارکرد عوامل محیطی و فردی را در کاهش یا جبران اثرات نامطلوب عوامل آسیب زا توضیح می‌دهند. پژوهش‌ها برای تبیین تاثیر استرس و ویژگی‌های شخصی بر کیفیت انطباق‌پذیری، سه مدل را مشخص کرده‌اند: مدل جبرانی123، مدل چالشی124 و مدل حفاظتی125 (فرگوس و زیمرمن126، 2005).

2-1-3-2-1- مدل جبرانی

یک عامل جبرانی، قرار گرفتن در معرض خطر را جبران می‌کند و با وجود عدم ارتباط با عامل آسیب‌زا، اثر مستقیم و مستقلی بر نتایج می‌گذارد. برای مثال جوانانی که در فقر زندگی می‌کنند، نسبت به آن‌هایی که در فقر نیستند، بیشتر احتمال دارد که مرتکب رفتار خشونت‌آمیز شوند، ولی نظارت بزرگسالان بر رفتار جوانان می‌تواند به متعادل سازی اثرات منفی فقر کمک کند (فرگوسن و زیمرمن، 2005). عامل جبرانی، بزهکاری کمتر، اختلالات روانی پایین‌تر و استفاده‌ی کمتر از مواد مخدر را پیش‌بینی می‌کند (زیمرمن و آرونکوما127، 1984؛ به نقل از زولکوسکی و بولاک، 2012).

2-1-3-2-2- مدل چالشی

بنا بر مدل چالشی تاب‌آوری، عامل استرس‌زا، به صورت بالقوه باعث افزایش سازگاری مثبت در فرد می‌گردد. در این مدل، استرس خیلی کم، چالش کافی را ایجاد نمی‌کند و استرس خیلی زیاد نیز موجب درماندگی فرد و منتهی به رفتار

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع مقابله‌ی، استرس، مدار،، نمی‌شود، Next Entries مقاله رایگان با موضوع سختی،، (فرگوس، زیمرمن،، 2005).